วิเคราะห์ Superstar ใหม่ทุกคนใน Armageddon
   จะวิเคราะห์ไปเรื่ิอยๆ วันละหนึ่ง Superstar เริ่มจาก Trish Stratus ในความสามารถใหม่กัน......

ฺิิฺฺ* Babe of The Year *
ความสามารถใหม่ที่เป็นศัตรูอันตรายต่อเด็ค Heat ที่แกร่งและกำลังฮิตมากทุกชนิด และยังสามารถทำลายคอมโบอันตรายจากการ์ดหลักที่จำเป็นแต่บังเอิญ(หรือจงใจ)อยู่ใน Ringside Pile ได้ และจำกัดโอกาสที่คู่ต่อสู้ฟื้นตัวแล้วเอาการ์ดที่จะขัดขวางการโจมตีเด็คภายหลังได้ BoTY ไม่เหมือน Trish เดิมอีกอย่างตรงที่เป็น Diva ซึ่งสามารถใช้การ์ดท่าที่ทรงพลังของ Diva ที่อยู่ในชุด Divas Overload ได้เช่น Modified Clutch Onto Opponent, Girly Punch หรือ Skirt The Issues ได้ การ์ด Superstar พิมพ์ออกมาในแบบ promo มาพักใหญ่ และก็มีคนนำมาเล่นโดยไม่ต้องใช้การ์ดของ Trish มาเสริมมากและประสบความสำเร็จอย่างสูง การ์ดใหม่อื่นๆของ Trish กลับเหมาะกับ Trish เดิมที่เน้นเล่น Action มาก เพราะทั้งส่วนใหญ่จะมี F ต่ำ ไม่ก็ F:8 ซึ่งพอดีกับ F ที่จะได้จาก Bulldog Takedown การ์ดท่าหลักในเด็ค Trish และความสามารถในแต่ละใบก็เหมาะกับเด็คคอมโบหรือเด็ค control มาก......
พยากรณ์: อาจพอได้เห็นเล่นกันบ้างในฐานะเด็คแก้ทาง แต่ไม่น่าจะไปถึงเด็คระดับต้นๆ
B+

100/181 (STARTER DECK EXCLUSIVE – FOIL – Babe of the Year Logo)
Babe of the Year (Superstar Card)
Starting Hand Size: 6
Superstar Value: 4
Superstar Ability:
Once during each of your turns, you may discard 1 card and then remove up to 2 cards in your opponent’s Ringside pile from the game. You may pack any cards with the Trish Stratus logo, but you do not count as Trish Stratus.

101/181 (ULTRA RARE – FOIL – Trish Stratus Logo)
Give Me a Little…
Action
This card is -3F when your Fortitude Rating is less than your opponent’s Fortitude Rating.
Your cards are -7F until the start of your next turn.
Unique
F: 3 D: 0

102/181 (ULTRA RARE – FOIL – Trish Stratus Logo)
…Time to Catch My Breath
Action / Reversal: Special
As an action, cannot be reversed when the card titled Give Me a Little… is in your Ring area. Shuffle this card into your Arsenal and then put 1 non-Maneuver card from your opponent’s Ring area into his Ringside pile.
As a reversal, when overturned, reverse any non-unique maneuver and end your opponent’s turn.
Unique
F: 5 D: 0

103/181 (STARTER DECK EXCLUSIVE – FOIL – Trish Stratus Logo)
Babe Buster
Grapple / Reversal: Special
As a maneuver, this card is -4F, look at your opponent’s hand, then search your Arsenal for 1 non-unique card, reveal it to him, put it into your hand, and shuffle your Arsenal.
As a reversal, reverse any Grapple or Submission maneuver and end your opponent’s turn.
Unique
F: 8 D: 8

104/181 (STARTER DECK EXCLUSIVE –FOIL – Trish Stratus & Christian logos)
Tyson Interferes
Reversal: Action: Run-in
Reverse any non-Set-up Action card and end your opponent’s turn. He discards 2 cards.
Unique
F: 8 D: 2

105/181 (STARTER DECK EXCLUSIVE – FOIL – Trish Stratus Logo)
Keys to the City
Action
Put 1 card from your Ringside pile into your hand.
When this card is in your Ring area, whenever you successfully play an Action card, you may put 1 card from your Ringside pile on the bottom of your Arsenal.
Unique
F: 11 D: 0

โดย: เจ้าบ้าน [24 ก.พ. 48 13:10] ( IP A:24.112.205.221 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   * JBL *

หลายคนสงสัยว่าทำไมถึงไม่สามารถใช้การ์ดเก่าๆของ Bradshaw ที่มากับกับชุดการ์ดของ APA ได้ ทั้งนี้เป็นเพราะทาง WWE ออกมาบอกโดยตรงว่า ไม่ต้องการให้เอาคาแรคเตอร์เก่ามาเกี่ยวข้ิองกับคาแรคเตอร์ JBL ความสามารถที่ตรงกับคาแรคเตอร์ของ JBL ดี แต่ข้อเสียที่เห็นก็ไม่ใช่ข้อเสียมหาศาล เพราะมือเริ่มต้นที่ใหญ่มหาศาลเท่ากับ APA ใช้การ์ด common หรือ uncommon ในตอนต้นเกมสามารถทิ้งการ์ด Heat ทำให้ใช้ความสามารถของ Heat ได้เร็วยิ่งขึ้น JBL เหมาะกับ Heat อย่างชัดเจน แต่ยังไงก็ตามก็ต้องมีการ์ด Unique เยอะมากพอเอาตัวรอดช่วงท้ายเกมอยู่ดี การ์ดเสริมของ JBL โดยเฉพาะ Ultra rare ช่วยเสริมการ์ดบนมือฟรีๆ ไม่ให้การ์ดหมดมือเร็ว........
พยากรณ์: Heat JBL น่าจะเป็นที่นิยมพอควร.......
A-

106/181 (STARTER DECK EXCLUSIVE – FOIL – John Bradshaw Layfield logo)
John Bradshaw Layfield (Superstar Card)
Starting Hand Size: 12
Superstar Value: 3
Superstar Ability:
When you successfully play a common card, discard 2 cards; when you successfully play an uncommon card, discard 1 card; and when you successfully play a Unique card, you may draw 1 card. You do not count as Bradshaw.

107/181 (ULTRA RARE – FOIL – John Bradshaw Layfield logo)
Ten Gallon Hat
Backstage Area
Can only be revealed from your Backstage Area when you reveal your Superstar card.
During your turn you may hide this card and then put 1 card from your Ringside pile into your hand.
Foreign Object
Unique

108/181 (ULTRA RARE – FOIL – John Bradshaw Layfield logo)
JBL’s Limo
Pre-match Object
You may play this card during any Pre-match phase.
Search your Arsenal for 2 cards that are not common, uncommon, or Superstar-specific; reveal them to your opponent; put them under this card; and shuffle your Arsenal.
You may play those cards as if they were in your hand.
Unique
Permanent
F: 0 D: 0

109/181 (STARTER DECK EXCLUSIVE – FOIL – John Bradshaw Layfield logo)
Work Harder, Work Smarter
Action / Reversal: Special
As an action, shuffle this card into your Arsenal and your opponent may draw 1 card.
As a reversal, when overturned, completely reverse any non-unique card and end your opponent’s turn.
When this card is in your Ringside pile, during your turn you may discard 3 cards and then shuffle this card into your Arsenal.
Unique
F: 0 D: 0

110/181 (STARTER DECK EXCLUSIVE – FOIL – John Bradshaw Layfield logo)
You Forgot About Orlando Jordan…
Reversal: Action: Run-in
Reverse any non-Set-up Action card and end your opponent’s turn. You may discard any number of cards and then shuffle up to 2 cards from your Ringside pile into your Arsenal for each card discarded.
Unique
F: 5 D: 0

111/181 (STARTER DECK EXCLUSIVE – FOIL – John Bradshaw Layfield logo)
JBL’s Clothesline from Hell
Trademark Finisher / Reversal: Special
As a maneuver, before you play this card, you may discard up to 10 cards. This card is -2F for each card discarded.
As a reversal, reverse any common or uncommon card that is a Strike, Grapple, or Action card and end your opponent’s turn.
Unique
SV: 3
F: 30 D: 25

โดย: เจ้าบ้าน [24 ก.พ. 48 13:55] ( IP A:24.112.205.221 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   JBL ถ้าไม่เล่นHeat ก็คงต้องเน้นไปทางการ์ด Rare หรือไม่ก็Unique เยอะ ๆจะได้ไม่ต้องทิ้งการ์ดโดยไม่จำเป็น เด็คคนรวยว่างั้น ^^
โดย: JomeDelivery [25 ก.พ. 48 6:37] ( IP A:61.90.2.173 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   * Randy Orton *
อีกหนึ่ง Superstar ที่ออกแบบมาตรงคาแีรคเตอร์เดี๊ยะ(จอมโ่อ่, ชอบใช้ European Uppercut) สามารถใส่ Ego Boost และ European Uppercut ไำด้ไม่จำกัดเพราะถือเป็น Set-up หมด และมีเครื่องมือหา Set-up ติดตัวด้วย และ European Uppercut แบบใหม่ Throwback ก็ถือว่าคุณภาพดีมากๆ Set-up ใหม่ๆที่มีใน Armageddon ก็หนุนเด็คนี้มาก น่าจะได้เห็นเด็คนี้ออกมาในสไตล์ Lita คือบู๊และตั้งรับด้วย Reversal แรงๆ The Kegend Killer ก็เป็นการ์ดสารพัดประโยชน์คุณภาพดี และ RKO ก็เป็นท่าไม้ตายที่แรงและเร็วแถม reverse ท่าได้เกือบทุกท่า......
พยากรณ์ : เด็ตง่ายๆแต่ทรงพลังมีออกมาให้เห็นแน่นอน.....
A

118/181 (STARTER DECK EXCLUSIVE – FOIL – Randy Orton Logo)
Randy Orton (Superstar Card)
Starting Hand Size: 7
Superstar Value: 4
Superstar Ability:
Your cards titled Ego Boost are Set-up cards and cannot be reversed. Your cards titled European Uppercut are Set-up cards and -2F. Once during each of your turns, you may discard 1 card and search your Arsenal for 1 Set-up card, reveal it to your opponent, put it into your hand, and shuffle your Arsenal.

119/181 (ULTRA RARE – FOIL – Randy Orton logo)
The Legend Killer
Mid-match Action
This card is -#F, where # is equal to your opponent’s Superstar Value.
Shuffle up to 5 cards from your Ringside pile into your Arsenal or, when your Superstar Value is less than his Superstar Value, you may put 1 card from his Ring area into his Ringside pile.
Your next card played this turn cannot be reversed.
(Restricted Modification Symbol)
Unique
F: 10 D: 0

120/181 (ULTRA RARE – Randy Orton logo)
RKO
Trademark Finisher / Reversal: Special
As a maneuver, this card is -5F and can only be played after a successfully played maneuver.
As a reversal, reverse any non-Trademark-Finisher maneuver and end your opponent’s turn.
Unique
SV: 3
F: 30 D: 25

121/181 (STARTER DECK EXCLUSIVE – FOIL – Randy Orton logo)
The Youngest Champion in <WWE Logo> History
Action
When you have the card titled Evolution is a Mystery in your Ring area, your opponent discards 7 cards. When you do not, he discards # cards, where # is equal to half his Fortitude Rating, rounded down and cannot be greater than 7.
Unique
F: 5 D: 0

122/181 (STARTER DECK EXCLUSIVE– FOIL– Randy Orton, The Rock, & Chavo Guerrero logos)
Third Generation Superstar
Action / Reversal: Grapple
As an action, search your Arsenal for 1 card, put it into your hand, and shuffle your Arsenal.
As a reversal, this card is -10F, reverse any Grapple maneuver and end your opponent’s turn.
When this card is in your Ring area, during your turn you may overturn 3 cards and discard 3 cards, put this card into your hand, and then end your turn. When the card titled Evolution is a Mystery is in your Ring area, instead overturn 1 and discard 1.
(Activated Card Effect Symbol)
Unique
F: 10 D: 0

123/181 (STARTER DECK EXCLUSIVE – FOIL – Randy Orton logo)
Overdrive
Grapple / Reversal: Strike
As a maneuver, this card is -10F.
As a reversal, reverse any Strike maneuver and end your opponent’s turn.
Unique
SV: 1
F: 20 D: 10

โดย: เจ้าบ้าน [26 ก.พ. 48 4:03] ( IP A:69.197.185.68 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   * Shane O' Mac *
ลูกเจ้าสัวจอมเหินเวหา ทำออกมาเป็นการ์ดจนได้ เราได้เห็นตัวอย่างความสามารถคร่าวๆในการ์ด Enforcer ที่มาในชุด Lethal Library แล้ว คือ ใช้ท่า high risk ได้ง่ายสุดๆขอเพียงใช้ต่อการ์ดอะไรก็ได้ที่ลงสำเร็จ ใครที่ใช้การ์ด Suicide Dive ก็น่าจะรู้พิษสงค์ของความใช้ง่ายนี้แล้ว การ์ด high risk ที่น่ากลัวและหยุดยากอย่าง Back Splash หรือ การ์ดต่อ F พร้อมทั้งฟื้นตัวและหาท่าไม้ตายอย่าง Moonsault(Throwback) ก็น่าจะเหมาะกับ Shane มากๆ.......
พยากรณ์: เด็็คบู๊ล้างผลาญน่าจะได้รับความนิยมสูง.......
ฺB+

124/181 (STARTER DECK EXCLUSIVE – FOIL – Shane O’ Mac logo)
Shane O’ Mac (Superstar Card)
Starting Hand Size: 8
Superstar Value: 3
Superstar Ability:
Replace the “Can only be played after…” text on your High Risk maneuvers with “Can only be played after a successfully played card.” You cannot pack Grapple or Submission maneuvers of 4D or greater.

125/181 (ULTRA RARE – FOIL – Shane O’ Mac logo)
Mean Streets of Greenwich, CT
Pre-match Venue
Name 1, 2, or 3. Choose one: the maximum number of Pre-match cards all players may have in their Ring area is reduced or increased by that number.
Universally Active
Permanent
F: 0 D: 0

126/181 (ULTRA RARE – FOIL – Shane O’ Mac logo)
Coast to Coast
High Risk + Trademark Finisher
Can only be played after a successfully played 6D or greater maneuver or the card titled Throw Into the Corner Turnbuckle or From the Top Rope.
Cannot be reversed when played after the card titled Throw Into the Corner Turnbuckle or Leap of Faith.
(Restricted Modification Symbol)
Multi
Unique
SV: 3
F: 28 D: 20

127/181 (STARTER DECK EXCLUSIVE – FOIL – Shane O’ Mac logo)
Mean Streets Silver Spoon
Action
Shuffle up to 2 cards from your Ringside pile into your Arsenal, remove up to 2 cards in your opponent’s Ringside pile from the game, draw up to 2 cards, and he discards 2 cards.
Unique
F: 2 D: 0

128/181 (STARTER DECK EXCLUSIVE – FOIL – Shane O’ Mac logo)
Here’s Where the Buck Stops
Reversal: Special
Reverse any non-unique card and end your opponent’s turn. You may search your Arsenal for 1 High Risk maneuver, reveal it to him, put it into your hand, and shuffle your Arsenal.
Unique
F: 10 D: 0

129/181 (STARTER DECK EXCLUSIVE – FOIL – Shane O’ Mac logo)
Leap of Faith
High Risk
Can only be played after a successfully played card.
If reversed from your opponent’s hand, all players discard 6 cards.
Unique
SV: 2
F: 14 D: 14

โดย: เจ้าบ้าน [2 มี.ค. 48 2:17] ( IP A:69.197.185.68 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   * Shelton Benjamin *
เป็นเด็คที่น่าจะเหมาะกับมือใหม่เป็นที่สุด เพราะความสามารถพื้นๆแต่ดีมากทั้งรุกและรับ การ์ดโดน reverse ก็ฟื้นตัวได้ 1 ใบ อัดด้วยท่าสำเร็จก็ยังแอบดูการ์ดล่วงหน้า 5 ใบ แล้วตัดการ์ดทิ้งไป 1 ใบ ดีทั้งในแง่โอกาสอัดเข้าเนื้อมากขึ้น และในแง่การทำลายคอมโบหรือการ์ดสำคัญของคู่ต่อสู้ ปริมาณการ์ดเริ่มต้นพื่นๆ ความดังระดับกลางๆ จัดเด็คได้หลายแนวมาก แต่ที่เหมาะอาจเป็นแนว chain เพราะมีการ์ดหนุน chain มาก่อนในชุดที่แล้วใบนึง........
พยากรณ์: คนนิยมเล่น แต่ไม่น่าจะไปได้ไกลขนาดเด็คแชมป์
ฺB+

130/181 (STARTER DECK EXCLUSIVE – FOIL – Shelton Benjamin Logo)
Shelton Benjamin (Superstar Card)
Starting Hand Size: 7
Superstar Value: 3
Superstar Ability:
When your opponent reverses a card, you may shuffle 1 card from your Ringside pile into your Arsenal. When you successfully play a maneuver, search the top 5 cards of your opponent’s Arsenal for 1 card, remove it from the game, and put the rest back on the top or bottom of his Arsenal in random order. You may pack the card titled It’s All About the Benjamins.

131/181 (ULTRA RARE – FOIL – Shelton Benjamin Logo)
The World’s Greatest Upset in the Making
Pre-match Event
When your Superstar Value is greater than or equal to your opponent’s Superstar Value, at the end of the Pre-match phase you may search your Arsenal for 1 non-unique maneuver card, reveal it to him, put it into your hand, and shuffle your Arsenal.
When your Superstar Value is less than your opponent’s Superstar Value, your Starting Hand Size is +3.
Unique
F: 0 D: 0

132/181 (ULTRA RARE – FOIL – Shelton Benjamin Logo)
T-Bone Exploder Suplex
Trademark Finisher / Reversal: Special
As a maneuver, can only be played after a successfully played card.
As a reversal, reverse any Strike or Grapple maneuver and end your opponent’s turn.
Unique
SV: 3
F: 30 D: 25

133/181 (STARTER DECK EXCLUSIVE – FOIL – Shelton Benjamin Logo)
Ain’t No Stopping Me Now
Reversal: Action
Reverse any non-Set-up Action card and end your opponent’s turn.
“He’s the future of this business, folks, and there’s nothin’ can stop him now!” – Jim Ross
Unique
F: 0 D: 0

134/181 (STARTER DECK EXCLUSIVE – FOIL – Shelton Benjamin Logo)
Shelton’s Spinning Heel Kick
Strike + Strike / Action
As an action, this card is -5F and -7D, you may discard this card and put 1 other card from your Ringside pile into your hand.
“Right in the mush!” – Jim Ross
Multi
Unique
F: 5 D: 7

135/181 (STARTER DECK EXCLUSIVE – FOIL – Shelton Benjamin Logo)
Shelton’s Splash
High Risk
Can only be played after a successfully played maneuver or if you reversed a maneuver to end your opponent’s last turn and this is your first card played this turn.
Unique
SV: 2
F: 12 D: 13

โดย: เจ้าบ้าน [8 มี.ค. 48 8:34] ( IP A:69.197.185.68 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   * Eugene *
อัจฉริยะมวยปล้ำปัญญานิ่มที่สามารถเลียนแบบท่าของนักมวยปล้ำคนอื่นได้ ทำออกมาเป็นการ์ด ความสามารถยิ่งดีกว่าตัวจริงเพราะสามารถใส่และใช้การ์ดท่าเฉพาะของใครก็ได้ไม่จำกัด การ์ดท่าประเภท F:0 ดีๆ เช่น Beatings From Dudleyville, The One Thing หรือ Regal's Upperclass Punch ก็ใส่ได้ การ์ดที่ reverse ไม่ได้เช่น 619, Tree of Woe หรือ Shining Wizard Kick ก็ใส่ได้ การ์ดท่าที่ใช้ reverse ขั้นรุนแรงอย่าง GORE!! GORE!! GORE!!, F5 หรือ Goldberg's Spear ก็ใส่ได้ หรือการ์ดสารพันประโยชน์อย่าง The One and Only, People's Elbow หรือ Chyna's Pedigree ก็ใส่ได้ ความเป็นไปได้ในการจัดเ้ด็คหลากหลายมาก แต่ก็ต้องมีการ์ดครบครันด้วย จึงเหมาะกับนักเล่นนักสะสม.......
พยากรณ์: จัดสนุกๆสไตล์แปลกๆได้ แต่อย่าหวังถึงขั้นแชมป์......
B-

136/181 (PREMIUM RARE – Eugene logo)
Eugene (Superstar Card)
Starting Hand Size: 5
Superstar Value: #
Superstar Ability:
You can pack any Superstar-specific Maneuver cards in your Arsenal. You cannot play more than 1 Unique card during each turn. Your Superstar Value is equal to your opponent’s Superstar Value -1.

137/181 (ULTRA RARE – FOIL – Eugene logo)
I’m Special
Action
Your next 2 cards played this turn cannot be reversed. You may play 1 additional Unique card this turn.
“Hello, my name is Eugene!” – Eugene
Unique
F: 10 D: 0

138/181 (PREMIUM RARE – Eugene logo)
Eugening Up
Reversal: Special
Reverse any card if it is not the first card played this turn and end your opponent’s turn.
When this card is in your Ring area, your maneuvers are +3D.
“That wasn’t nice!” – Eugene
Unique
F: 0 D: 0

139/181 (PREMIUM RARE – Eugene logo)
The Jacket’s Coming Off…
Action
Search your Arsenal for 1 non-hybrid Maneuver card, reveal it to your opponent, put it into your hand, and shuffle your Arsenal.
“My mommy bought this for me.” – Eugene
Unique
F: 3 D: 0

140/181 (PREMIUM RARE – Eugene logo)
The Pride of the Family
Reversal: Action
Reverse any non-Set-up Action card and end your opponent’s turn. You may draw up to # cards, where # is equal to the card’s printed Fortitude.
“Yay! I’m a wrestler! Yay!” – Eugene
Unique
F: 7 D: 0

141/181 (PREMIUM RARE – Eugene logo)
The Dream Lives On
Action / Reversal: Special
As an action, shuffle up to # cards from your Ringside pile into your Arsenal, where # is equal to your opponent’s Fortitude Rating and cannot be greater than 12.
As a reversal, when overturned, reverse any non-unique card and end your opponent’s turn.
Unique
F: 12 D: 0

โดย: เจ้าบ้าน [8 มี.ค. 48 8:47] ( IP A:69.197.185.68 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   * Rene Dupree *
The French Phenom น่าจะเรียกได้ว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่จะเด็คได้ยากที่สุด เพราะใส่การ์ดได้แค่ชนิดละใบเท่านั้น แต่ก็มีข้อทดแทนคือ มือเริ่มใหญ่มาก บวกกับใช้ Underrated Superstar, Managed by William Regal กับ It's Hard To Be Original ทำให้มือยิ่งโตเข้าไปใหญ่ แถมเลือกได้อีกสี่ใบอีก(Regal เลือกจากกองออกมาแค่ 2 ใบได้) การ์ดของ Rene ก็เป็นจงใจให้เหมาะกับแนว control......
พยากรณ์: เด็คแนว control ที่ซับซ้อน เหมาะกับโปรเท่านั้น
C+

142/181 (PREMIUM RARE - René Duprée logo)
René Duprée (Superstar Card)
Starting Hand Size: 11
Superstar Value: 1
Superstar Ability:
You cannot pack more than 1 copy of any card. Once during each of your turns you may remove 1 card in your Backlash deck from the game and then shuffle up to 2 cards from your Ringside pile into your Arsenal.

143/181 (ULTRA RARE - FOIL - René Duprée logo)
René's Elbow Drop
High Risk / Action
As a maneuver, can only be played after a successfully played maneuver.
As an action, this card is -20F and -20D, shuffle this card and 1 card from your Ringside pile into your Arsenal and then draw 1 card.
Unique
SV: 2
F: 20 D: 20

144/181 (PREMIUM RARE - René Duprée logo)
Managed by Fifi
Pre-match Manager
At the end of the Pre-match phase, you may look at your opponent's hand and choose up to 2 cards. He shuffles them into his Arsenal and then draws the same number of cards.
Then look at his Backlash deck and name 1 non-Superstar-specific Mid-match card. You may put this card into your Ringside pile to reverse the named card and end his turn.
¶ ¶ ¶ (Activated Card Effect Symbol)
Permanent
Unique
F: 0 D: 0

145/181 (PREMIUM RARE - René Duprée logo)
The French Tickler
Mid-match Action
Can only be played after a successfully played maneuver.
Your opponent chooses 1: he discards his hand, discards his Backlash deck, or puts all cards in his Ring area into his Ringside pile.
When the card titled Fifi Interferes is in your Ring area, you choose instead of him.
Unique
F: 25 D: 0

146/181 (PREMIUM RARE - René Duprée logo)
Fifi Interferes
Reversal: Special
This card is -7F when the card titled Managed by Fifi is in your Ring area.
Reverse any non-unique card and end your opponent's turn. You may shuffle 1 card from your Ringside pile into your Arsenal and then draw 1 card.
When this card is in your Ring area, once during each of your turns, your opponent overturns 1 card.
Unique
F: 7 D: 1

147/181 (PREMIUM RARE - René Duprée logo)
The French Neck Breaker
Grapple
When successfully played, your opponent may put 1 Backlash deck card that has been removed from the game or is in his Ringside pile into his Backlash deck.
Unique
SV: 2
F: 8 D: 12

โดย: เจ้าบ้าน [9 มี.ค. 48 10:18] ( IP A:69.197.185.68 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   ถูกต้องแล้วคร้าบบ..........บบ
โดย: edge THE X-New [17 ส.ค. 48 12:36] ( IP A:202.133.157.81 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน