แนวปฏิบัติในการแก้ไขในกรณีออกหนังสือรับรองฯ และนำส่งภาษีผิดพลาด
    ถามเรื่องแนวปฏิบัติในการแก้ไขในกรณีออกหนังสือรับรองฯ และนำส่งภาษีผิดพลาดในส่วนของการระบุชื่อผู้มีเงินได้

กรณี ห้าง กขค. จ่ายเงินค่าจ้างให้นาย A และ หักภาษี ณ ที่จ่าย ตาม ท.ป. 4 ไว้ถูกต้องแล้ว แต่ดันทลึ่งออกหนังสือรับรองฯ เป็นชื่อ นาย B และนำส่ง ภ.ง.ด. 3 เป็นชื่อ นาย B และส่งมอบหนังสือรับรองฯ นั้น ให้ นาย A โดยนาย A ไม่ได้ตรวจสอบตั้งแต่แรก ตอนนี้ นาย A จะยื่นภาษีกลางปีจึงได้เห็นว่า ชื่อ และเลขประจำตัวฯ ผิด จึงไปทักท้วงให้ห้าง กขค. ออกหนังสือรับรองให้ตนใหม่ให้ถูกต้อง ห้าง กขค. ออกให้ใหม่ตามที่ขอ และขอหนังสือรับรองฉบับเก่าคืน

ข้อสำคัญ นาย A และ นาย B รู้จักกัน และนาย B โวยว่าตนเองอาจต้องถูกประเมินภาษีเพิ่มได้ ถ้าจนท.สรรพากรตรวจพบ

ปัญหา แล้ว ภ.ง.ด.3 ที่ยื่นไปแล้วตั้งแต่เดือน เม.ย. 49 โน่นแน่ะ ห้างฯ กขค จะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไรให้ถูกต้อง

โดย: Neo [28 ก.ย. 49 18:26] ( IP A:203.156.191.121 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
    https://www.rd.go.th/publish/31432.0.html
เลขที่หนังสือ : กค0709/2886
วันที่ : 5 เมษายน 2549
เรื่อง :ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้พึงประเมินประเภทเงินรางวัลจากการชิงโชค
ข้อกฎหมาย : มาตรา 27 มาตรา 27 ตรี มาตรา 35 มาตรา 40(8) มาตรา 47(1)(ค) มาตรา 50 ทวิ มาตรา 56 และมาตรา 57 แห่งประมวลรัษฎากร
แนววินิจฉัย : . กรณีบริษัทฯ จ่ายรางวัลจากการชิงโชคเป็นทองคำหนัก 100 บาท ซึ่งคิด คำนวณเป็นเงินจำนวน 840,000 บาท ให้แก่บุตรชายของนาย ป. และได้หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งในอัตราร้อยละ 5.0 เป็นเงินจำนวน 42,000 บาท แต่ได้ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในนามของนาง จ. ผู้เป็นมารดาซึ่งมิได้เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมิน เป็นการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งภาษีผิดพลาดในส่วนของการระบุชื่อผู้มีเงินได้ ฉะนั้น ขอให้นาย ป.นำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายฉบับดังกล่าวไปแจ้งให้บริษัทฯ ผู้จ่ายเงินได้ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ฉบับใหม่ ให้แก่เด็กชาย ค. ซึ่งถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว จำนวนสองฉบับมีข้อความตรงกันตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวในนามของเด็กชาย ค. ให้ถูกต้องอีกครั้ง โดยต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 3 ฉบับใหม่ เพื่อแก้ไขชื่อผู้รับเงินจากนาง จ. เป็นเด็กชาย ค. และให้ระบุในแบบ ภ.ง.ด. 3 ว่า ขอถือเอาภาษีที่ได้หักและนำส่งไว้ในนามของนาง จ. ตามใบเสร็จรับชำระภาษีของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาใด เลขที่ใด ลงวันเดือนปีใด เป็นภาษีที่ได้หักและนำส่งในนามของเด็กชาย ค. ในครั้งหลังนี้โดยอนุโลม พร้อมแนบภาพถ่ายใบเสร็จรับเงิน และภาพถ่ายแบบ ภ.ง.ด.3 ที่นำส่งภาษีไว้ในครั้งแรก พร้อมแบบ ภ.ง.ด. 3 ครั้งหลังด้วย โดยมิต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับ หรือเงินเพิ่มแต่ประการใด

โดย: Min [28 ก.ย. 49 18:50> ( IP A:203.107.193.245 X: )

โดย: เจ้าบ้าน [4 ต.ค. 49 11:04] ( IP A:203.156.191.121 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
    Thanks a lot คุณ Min
ถามต่อว่า
1) คุณมีเคล้ดลับในการ search อย่างไร ถึงได้รวดเร็วนัก ผม search ตั้งนานกว่าจะได้มาอันเดียว ซึ่งเป็น case เดียวกัน แล้วจึงถามยัยปอยไป เผื่อว่า จะมี case อื่น ๆ อีก ที่มีคำตอบไม่ตรงกับอันนี้
เพราะถามไปที่ LTO แล้ว จนท. (ก็ค่อนข้างอาวุโส) ที่รู้จักนับถือกัน บอกว่าให้ทำเป็นหนังสือคำร้องไปขอเปลี่ยนฐานข้อมูล โดยให้ชี้แจงข้อผิดพลาดและสาเหตุไป พร้อมแนบสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปด้วย คือ สำเนา หนังสือรับรองฯใหม่ & เก่า สำเนา ภงด 3 เก่า และ ภงด 3ใหม่ (ลงวันที่เดิม)
2) ทำตามหนังสือตอบข้อหารือข้างบนง่ายกว่า แต่สงสัยว่า
2.1) "แจ้งให้บริษัทฯ ผู้จ่ายเงินได้ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ฉบับใหม่ ให้แก่เด็กชาย ค. ซึ่งถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว จำนวนสองฉบับ มีข้อความตรงกัน" คำว่าสองฉบับนี้หมายความว่าอย่างไร ให้ออก 2 ฉบับ หรือ ให้ฉบับใหม่ &เก่า มีข้อความตรงกัน ใช่ไหม
2.2) ภงด 3 ฉบับใหม่ตามหนังสือตอบข้อหารือ ลงวันที่วันไหน อนนี้ไม่ชัด ถ้าให้ตีความเอง ก็น่าจะเป็นวันที่ที่ยื่นใหม่ คุณ Min เห็นด้วยมั้ย

อย่าลืมนะ ช่วยบอก เคล็ดลับการ Search ให้ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

เรื่องนี้ไม่น่ามีฉบับอื่นแล้วเนาะ

Thanks again


โดย: Neo [28 ก.ย. 49 19:29> ( IP A:203.156.191.121 X: )

โดย: เจ้าบ้าน [4 ต.ค. 49 11:09] ( IP A:203.156.191.121 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
    1.เรื่อง search ผมอาศัยว่าเคยหนังสือตอบข้อหารือมาก่อนแล้ว เวลา search หาก็พยายามจะหาคำที่เด่นๆหน่อย จะได้มีข้อหารือออกมาให้เลือกน้อยที่สุด อย่างกรณีที่ถามนี่ ผมคุ้นๆว่าเป็นเรื่องชิงโชคของเด็กชาย ก็ใช้ keyword ว่า +ชิงโชค +เด็กชาย ก็จะได้หนังสือตอบข้อหารือออกมาเป็นฉบับที่ต้องการ บางครั้งถ้าหาคำเด่นๆไม่ได้จะมีข้อหารือออกมาเยอะก็ต้องอาศัยดูหัวเรื่องเอาที่คิดว่าน่าจะใช่ จะได้ใช้เวลาเปิดดูข้อหารือน้อยหน่อย แต่ถ้าเป็นข้อหารือเก่าๆ บางทีผมก็อาศัยดูจากหนังสือรวมตอบข้อหารือ อันนี้จะหาง่ายหน่อย เพราะมีสารบัญจัดหมวดหมู่เป็นเรื่องๆ ไว้ จะหาเรื่องอะไรก็ไล่จากสารบัญเอา
2.1ทำหนังสือรับรองหักณทีจ่าย 2 ฉบับ ก็เวลาออกหนังสือรับรองให้ผู้มีเงินได้ก็ต้องออก2ฉบับอยู่แล้วนี่ ต้นฉบับแนบภงด.91+90 ส่วนสำเนาผู้เสียภาษีเก็บไว้
2.2 การยื่นภงด.3 ต้องยื่นตามเดือนที่จ่ายเงิน การยื่นภงด.3 ฉบับใหม่ ก็ต้องใส่วันที่จ่ายเงินเหมือนภงด.3 ฉบับเดิม ระบุเดือนเหมือนเดิม เพียงแต่เปลี่ยนชื่อผู้มีเงินได้ให้ถูกต้องเท่านั้นแหละ
โดย: Min [28 ก.ย. 49 19:49> ( IP A:203.107.193.245 X: )
โดย: เจ้าบ้าน [4 ต.ค. 49 11:11] ( IP A:203.156.191.121 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ถ้าไม่เคยอ่านข้อหารือมาก่อน มันจะยากก็ตรงที่ search ไป ก็ไม่รู้ว่าจะมีข้อหารือตรงกับที่ต้องการหรือเปล่า แต่ถ้าอยากจะลอง search หาดู ผมว่าใช้เลขมาตรา ของประมวลฯที่เกี่ยวข้องกับปัญหาน่าจะพอช่วยได้น่ะ อย่างปัญหาเกี่ยวกับหนังสือรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย กฏหมายที่เกี่ยวข้องคือ มาตรา 50 ทวิ ก็ใช้คำว่า "มาตรา50ทวิ" เป็น keyword ก็น่าจะพอช่วยเลือกข้อหารือมาได้บ้างน่ะ ถ้าไปใช้คำกว้างๆ เช่นคำว่า "ภาษีหักณที่จ่าย" มันจะมีข้อหารือออกมาเยอะมาก ส่วนจะรู้ได้อย่างไรว่าปัญหาที่เราสงสัย จะไปใช้มาตราไหน ผมว่าลองไปเปิดประมวลฯดู แล้วพลิกดูที่หน้าสารบัญ ก็พอจะเดาๆได้ว่าปัญหาของเราจะต้องใช้มาตราไหน แรกๆอาจจะช้าหน่อย พอเปิดบ่อยๆ เดี๋ยวก็ชินเองนั่นแหละ ผมเองก็ไม่ค่อยได้จำเลขมาตราเท่าไหร่นักหรอก พอมีปัญหาก็ไล่จากสารบัญเหมือนกันแหละ
โดย: Min [1 ต.ค. 49 19:20> ( IP A:203.107.204.133 X: )

โดย: เจ้าบ้าน [4 ต.ค. 49 11:13] ( IP A:203.156.191.121 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   ช่วยตอบคำถามการการแก้ไขการยื่นภาษี หัก ณ ผิดให้ด้วยคะอยากรู้คำตอบมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
โดย: jantima.on@windowslive.com [1 ก.ย. 53 14:38] ( IP A:118.173.61.181 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   
โดย: rojana.kae@hotmail.com [8 ก.พ. 55 16:47] ( IP A:223.27.192.13 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   อยากทราบว่าไปยื่นเสียภาษีหักณที่จ่าย แล้วทางสรรพากรออกใบเสร็จผิดกลับมาให้ต้องทำอย่างไรบ้างคะ คือแบบเป็นภงด.54 แต่ใบเสร็จออกเป็น ภงด.53 คะ
โดย: rojana.kae@hotmail.com [8 ก.พ. 55 16:49] ( IP A:223.27.192.13 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายผิด ได้ลงทะเบียนเสียภาษีทางอินเทอร์เน็ต กรมสรรพากรคืนเงินภาษีที่จ่ายเกินมาแล้ว ต่อมาหน่วยงานต้นสักกัดได้ยกเลิกการรับรองภาษีฉบับที่ผิดและออกใบรับรองให้ใหม่ ขอคำแนะนำว่าจะแก้ไขอย่างไร
โดย: Koopalai55@gmail.com [2 มี.ค. 55 13:32] ( IP A:182.93.205.215 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   อยากเกี่ยวกับการออกหนัสือหัก ณ ที่จ่าย คือบริษัทเราออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย ให้บริษัท ก ในเดือน 2/2555 เป็นที่อยู่เดิม แต่ตอนนี้ เดือน 5/2555 บริษัท ก แจ้งมาว่าได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่แล้วในวันที่ 15/2/2555 แต่ไม่ได้แจ้งให้บริษัทเราทราบ กรณีแบบนี้เราจะต้องทำอย่างไรค่ะ ต้องออกหนังสือหัก ณ ที่จ่ายให้ใหม่ด้วยหรือเปล่าค่ะ
โดย: k_walinda@uba.co.th [8 พ.ค. 55 13:51] ( IP A:115.31.144.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   ยื่น ภงด.3 ผิด โดยใส่ตัวเลขเกินไปประมาณ 10,000 บาท ต้องการขอคืนเงินภาษีต้องทำอย่างไร
โดย: mkt-rat [8 ส.ค. 56 13:31] ( IP A:110.164.33.245 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   

เพิ่งเข้ามารับงานการเงินของโรงเรียนเมื่อสิ้นปีต้องส่ง แบบ ภงด. 3 ก ภายในเดือนมกราคม 2557  แต่นำส่งไม่ทันจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะขอคำแนะนำด้วย 

 

โดย: เอ๊ะ อะไรเอ่ย [1 ก.พ. 57 19:11] ( IP A:182.53.178.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   

ยื่น ภ.ง.ด.53 แต่ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผิด เอาเลขของอีกบริษัทหนึ่งใส่ไป ต้องแก้ไขอย่างไรดี

โดย: samnok [5 ก.ค. 57 20:43] ( IP A:124.120.19.145 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   

ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน ผิด 

แล้วลูกค้าไปขอคืนภาษี สรรพากรตรวจสอบว่าผิด

ทางบริษัทต้องแก้ไขอย่างไรค่ะะ

โดย: พัชรี [15 มี.ค. 59 14:41] ( IP A:125.24.7.136 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   

ทางหน่วยงานทำใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายผิด โดยรายงานไปน้อยกว่าจำนวนที่หักจริงประมาณ สองหมื่นบาท  และได้ทำเรื่องเสียภาษีผ่านอินเตอร์เนตไปแล้ว  และต้องได้รับภาษีคืน เมื่อจะขอเงินภาษีคืนจึงพบว่าใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายผิด กรณีเช่นนี้ เราต้องแก้ไขอย่างไรคะ 

 

 

 

 

 

โดย: jirananpp@hotmail.com [6 มิ.ย. 59 20:14] ( IP A:223.206.249.2 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   

ในเอกสารหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิวันที่ตรงช่องด้านล่างไม่ถูกต้องเป็นไรไหมคะ

รบกวนตอบด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

เจ

 

โดย: futurepattama@gmail.com [20 ต.ค. 59 15:29] ( IP A:223.24.28.176 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   

สอบถามหน่อยค่ะ 

ยื่น ภงด.1 ไว้เกิน  ลูกจ้างลาออก30/11/52  แต่เดือนธันวายังยื่นภงด.1 ของลูกจ้างคนนี้ แต่ไม่มีภาษี  ทางประกันสังคมยื่นไว้ถูกต้อง  แจ้งลาออก  30/11  และเดือนธันวาไม่ได้ยื่นประกันสังคม  จะต้องแก้ไขภงด.1 ยังไงค่ะ

 

โดย: aroonrat5213@gmail.com [5 ม.ค. 60 16:07] ( IP A:183.89.189.245 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   
พิมพ์ พศผิดค่ะ เป็น59นะคะ
โดย: aroonrat5213@gmail.com [5 ม.ค. 60 16:14] ( IP A:183.89.189.245 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน