หน่วยงานและสถาบันในประเทศไทย
   https://www.talalandscape.org/สมาคมภูมิสถาปนิก ประเทศไทย
https://www.tuda.or.th/home.htm สมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย
โดย: www.coa.or.th [13 ก.พ. 51] ( IP A:118.172.38.173 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
Counter : 3250 Pageviews
ความคิดเห็นที่ 1
   สภาที่อยู่อาศัยไทย https://www.thaihousingcouncil.or.th

สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ https://www.resam.or.th

สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร https://www.housingbiz.org

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน https://www.hba-th.org

สมาคมนักประเมินราคารอิสระไทย https://www.tva.or.th

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ https://www.reba.or.th

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย https://www.pmathai.com

สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย https://www.vat.or.th

สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย https://www.hfathai.com

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย https://www.thairealestate.org

สมาคมอาคารชุดไทย https://www.thaicondo.net
โดย: thai (เจ้าบ้าน ) [14 ก.พ. 51 9:23] ( IP A:58.147.20.205 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ https://www.reic.or.th/
โดย: dd (เจ้าบ้าน ) [14 ก.พ. 51 9:25] ( IP A:58.147.20.205 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   https://www.consumerthai.org/มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
โดย: CST [14 พ.ค. 51 16:49] ( IP A:203.157.71.243 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   https://www.mwa.co.th/index.html
การประปานครหลวง
โดย: การประปานครหลวง [8 ส.ค. 51 23:21] ( IP A:118.172.37.8 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   https://building-controlcm.com/index.php
ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่
โดย: cml (เจ้าบ้าน ) [20 พ.ย. 51 15:55] ( IP A:203.157.71.243 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   
องค์การมหาชน
+ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), สมศ.
+ สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน), สปท.
+ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (องค์การมหาชน), สสส.
+ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), อพท
+ สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน), กทบ.
+ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), สบร.
- สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (ห้องสมุดมีชีวิต) (TK Park), สอร.
- สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, สพร.
- ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (องค์การมหาชน), สคบ.
- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
- ศูนย์ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษแห่งชาติ, สมพช.
- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย, ศลชท.
- สถาบันวิทยาการการเรียนรู้, สวร.

หน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี
+ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สกว.
+ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม, สคส.
โดย: d (เจ้าบ้าน ) [27 พ.ย. 51 15:57] ( IP A:203.157.71.243 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   https://www.thaibreastfeeding.org/
ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
โดย: นมแม่ [24 ธ.ค. 51 13:16] ( IP A:203.157.71.243 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   https://www.mol.go.th/statistic_01.htmlตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑


ค่าจ้างขั้นต่ำ
พื้นที่

203 กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
197 ภูเก็ต
180 ชลบุรี
179 สระบุรี
173 ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา และระยอง
170 นครราชสีมา
169
ระนอง
168
พังงา และ เชียงใหม่
165 กระบี่ และ กาญจนบุรี
164 เพชรบุรี และ ราชบุรี
163
จันทบุรี ปราจีนบุรี และ ลพบุรี
162
เลย
161 สิงห์บุรี และ อ่างทอง
160
ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และ สระแก้ว
158
ชุมพร และ อุทัยธานี
157 เชียงราย ตรัง สงขลา หนองคาย และ อุดรธานี
156
กำแพงเพชร ตราด นครนายก และ ลำพูน
155 กาฬสินธุ์ นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ปัตตานี พัทลุง เพชรบูรณ์ ยโสธร ยะลา สกลนคร สตูล และ สุราษฎร์ธานี
154 ขอนแก่น ชัยนาท ร้อยเอ็ด ลำปาง สุพรรณบุรี หนองบัวลำภู และ อุบลราชธานี
153
นครพนม นราธิวาส มุกดาหาร สุโขทัย * และ อำนาจเจริญ
152 ชัยภูมิ * พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ *
151 ตาก น่าน มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน และ สุรินทร์
150
พะเยา พิจิตร แพร่ และศรีสะเกษ
หมายเหตุ ๑. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑
โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
*๒. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๒)
เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
๓. สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ และคำชี้แจง ได้ที่ https://www.mol.go.th
โดย: ค่าจ้างขั้นต่ำ [25 ธ.ค. 51 12:56] ( IP A:203.157.71.243 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   https://www.ccft.co.th/index.php?f1=member3.html
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย
โดย: ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย [25 ธ.ค. 51 15:25] ( IP A:203.157.71.243 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   เว็บไซต์ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ มีข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานมากมาย
https://dor10.dor.go.th
โดย: dor [23 ม.ค. 52 22:35] ( IP A:118.172.57.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   https://civil.rtaf.mi.th/Civil/
กรมช่างโยธาทหารอากาศ
โดย: ากรมช่างโยธาทหารอากาศ [25 ก.พ. 52 22:07] ( IP A:118.172.100.78 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
https://www.dti.or.th/index.html
โดย: องค์การมหาชน [27 ก.พ. 52 22:20] ( IP A:118.172.25.25 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   https://www.codi.or.th/baanmankong/index.php?option=displaypage&Itemid=47&op=page&SubMenu=

https://www.codi.or.th/index.php?option=com_remository&Itemid=77

พอช. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด "บ้านมั่นคง" เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาการอยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัดทั่วประเทศ โดยเน้นหลักการที่ให้ชุมชนเป็นแกนหลักในการร่วมคิด ร่วมทำในการพัฒนาโครงการในเบื้องต้นมีโครงการนำร่องรวมทั้งสิ้น 10 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการ ตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โดยจะขยายผลไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยคนจน/ ชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเมืองแต่ละเมืองทั่วประเทศต่อไปในแนวทางใหม่ที่ให้ชุมชน และท้องถิ่นเป็นแกนหลัก
โดย: บ้านมั่นคง [31 มี.ค. 52 16:38] ( IP A:203.157.71.243 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   https://www.dgr.go.th/
โดย: dgr [8 มิ.ย. 52 23:05] ( IP A:118.172.37.48 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   https://www.cpd.esccmu.com
เว็บไซต์องค์กรแม่ข่ายโครงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ” สำหรับทุกท่านที่สนใจอัพเดทเรื่องราวรอบตัวที่ทันสมัย สามารถเข้าค้นหาข้อมูลการอบรมสัมมนาของโครงการ CPD อย่างต่อเนื่อง
โดย: CDP (เจ้าบ้าน ) [19 ก.ค. 52 14:27] ( IP A:203.157.71.243 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   https://www.eri.chula.ac.th./

สถาบันวิจัยพลังงานจุฬาลงกรณ์
โดย: สถาบันวิจัยพลังงานจุฬาลงกรณ์ [23 ก.ค. 52 11:37] ( IP A:203.157.71.243 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   https://www.energy.mju.ac.th/index.php
ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดย: ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ [13 พ.ย. 52 1:05] ( IP A:118.172.32.142 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   https://www.thailocalgov.com/Link/link_abt.html
เชิญแวะชม...และให้กำลังใจ..คนทำเว็บ...องค์การบริหารส่วนตำบลทั่วไทย
โดย: อบต. เทศบาล อบจ. อปท. [18 พ.ย. 52 23:45] ( IP A:118.172.36.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   เราจะรวบรวมเว็บที่น่าสนใจ ที่มีประโยชน์แก่ผู้ชมทุกท่าน
ติดต่อเราเจ้าบ้าน Arm
Email : armsvan@siamza.com
Email : armsconstruction@yahoo.co.th
https://armsconstruction.hi5.com
https://armsconstruction.pantown.com
ก่อสร้างเพื่อชีวิต

https://www.thaiall.com/cgi/clicko.pl?21749&armsconstruction.pantown.com
โดย: armsconstruction.pantown.com [4 มี.ค. 53 15:45] ( IP A:58.147.20.205 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
   สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน (สวพ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
https://www.erdi.or.th/
โดย: สวพ [22 มี.ค. 53 14:25] ( IP A:58.147.20.205 X: )
ความคิดเห็นที่ 21
   https://www.trafficpolice.go.th/

กองบังคับการตำรวจจราจร
โดย: กองบังคับการตำรวจจราจร [8 เม.ย. 53] ( IP A:180.180.50.41 X: )
ความคิดเห็นที่ 22
   องค์การอะไรมหาชนคือ
องค์การมหาชนตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 มีที่มาจากแนวความคิดและหลักกฎหมายองค์การมหาชนของประเทศฝรั่งเศสซึ่งในพระราชบัญญัติดังกล่าวได้นำมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการบริหารของไทยความมุ่งหมายของการมีองค์การมหาชนขึ้นมาก็เพื่อให้เป็นองค์กรของรัฐอีก ประเภทหนึ่งที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ แต่เป็นนิติบุคคลต่างหากตามกฎหมายมีอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการและการงบประมาณของตนเองและดำเนินการตามวัตถุประสงค์เฉพาะไว้ที่กำหนด

ที่ผ่านมามีการมหาชนจัดตั้งองค์การ 18 แห่งบางแห่งประสบความสำเร็จอย่างดี แต่บางแห่งก็อาจจะมีปัญหาในทางการดำเนินงานอยู่บ้างเมื่อองค์การมหาชนอยู่ในความคาดหมายว่าจะมีระบบบริหารจัดการเองโดยมีวิธีบริหาร จัดการคล้ายกับองค์กรภาคเอกชนภายใต้ทรัพยากรและงบประมาณของตนที่มีหรือที่จะได้รับการจัดสรรความสำเร็จขององค์การมหาชนนั้นจึงขึ้นอยู่กับนโยบายเป้าหมายวิธีการบริหารและความสามารถของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กร
โดย: องค์การมหาชน [9 ก.พ. 54 22:16] ( IP A:118.172.24.208 X: )
ความคิดเห็นที่ 23
   

Bayern will Cheap Soccer Jerseys Wholesale usher in the first round of the home match with Real Madrid in the Champions League semi-final. Heynx attended the press conference at noon local time, Shop By National Team and he still performed relatively optimistically. For the upcoming World Cup 2018 strong opponents, Heynckes is very peaceful: "The only players who can enter the semi-finals are the top teams. Rome eliminated Barcelona. I respect Bundesliga Jerseys every team and every player. Also, he has already proved how great his career is, and we must focus on analyzing him, but to win the championship, we Other Teams need a high level of integrity. Don't forget, we still have Lewan, this guy has this season already I scored 39 goals. Then I have to ask. How can I Premier League defend him?" For Hewitt and C Ronald's La Liga exchange of news, Heinkers also said humorously: “This question is for the reporter, not us. This question (I’m not trying to get Levin to change Ronaldo ) Ligue 1 nonexistent." When talking about the Germany Teams Jerseys Champions League goal, Heynckes said bluntly: "I love football. When I do a job, I always give 100% effort. In order to reach the finals, we must Spain Teams Jerseys be both competitively and mentally. I do a good job. I have a team of outstanding players and coaches. Now everything can't go wrong, because in the France Teams Jerseys semi-finals, all four teams have a chance to compete for the championship. But now we have to pay full attention to Real Madrid Argentina Teams Jerseys." Regarding the Italy Teams Jerseys current personnel situation of the team, Heynckes said: “Alaba and Tolisol will be able to determine whether they can be in the big list tomorrow. I USA Team Jerseys will not disclose anything about the starting list before the game, about Tiago and J. Luo's arrangement will be announced tomorrow."

โดย: crothermbeme@yahoo.com [25 เม.ย. 61 9:50] ( IP A:117.26.250.185 X: )
ความคิดเห็นที่ 24
   

Thanks for sharing this useful information, please continue to update and share more on your website. Thanks very much!

Temple run

โดย: han78hubt@gmail.com [16 พ.ค. 62 11:56] ( IP A:123.27.55.18 X: )
ความคิดเห็นที่ 25
   

There I was, sitting in the bathroom, on the toilet, with my pants around my ankles, and my hand around already hard cock. It was a really nice bathroom, as far as public bathrooms go. As I sat there stroking my penis, I thought about the events that had led me to this place in order to act on my curiosity about homosexuality vr-porn sites.

My best friend John and I were seniors together at our local high school. He was openly gay and I was unsure about my sexuality. I never told him that, but I think he kind of knew. Anyway, Like all of the other guys I knew, John would brag about his sexual conquests with guys. I never thought that it was weird seeing as straight guys do it all the time, and he had always told me that he was no different from them except for the fact that he liked cock. He had also mention the bathroom at the park (the one I was currently sitting in) as the place where more than a few of these conquests had occurred.

One day after my gym class, a few of us went to take a shower. By the time I had gotten in, there was only one person left in there. It was Brian, who was one of the guys on the football team porn-paysites. I don't know what position he played as I am not that big of a football fan. As I stepped in the shower, I noticed that he was turned away from me. I was very, unintentionally, quiet when I walked in. Thinking that he was alone in the shower, he turned around before I could turn on my shower head.

โดย: Christian [23 ส.ค. 62 14:59] ( IP A:213.227.135.121 X: )
ความคิดเห็นที่ 26
   

I loved the way you discuss the topic great work thanks for the share.

gmail login

โดย: sml [15 พ.ย. 62 17:21] ( IP A:183.81.98.100 X: )
ความคิดเห็นที่ 27
   

I am so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the random misinformation that’s at the other blogs.

gmail sign up

Hotmail login email

โดย: ngyuenthiuyen2503@gmail.com [23 พ.ย. 62 9:41] ( IP A:171.224.178.217 X: )
ความคิดเห็นที่ 28
   รับสร้างบ้าน
โดย: Sriyala [6 พ.ย. 63 5:27] ( IP A:124.122.40.55 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA code


s

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน