ประกาศ .....การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่องรับสมัครงาน ปี 2554 เงินเดือนและโบนัสดีมากๆๆๆๆๆ
คุณวุฒิ
ปวส. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
ปริญญาโท/เอก อายุไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร คแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 ต้องมีผลทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน ผลคะแนนใช้ได้ตลอดไป
ปวส.ทดสอบรวม 3 วิชาคือ 1. APTITUDE TEST 2. ภาษาอังกฤษ 3.วัดคุณลั กษณะนิสัย
ปริญญาตรี โท เอก วิชาที่สอบ 2 วิชา 1. APTITUDE TEST 2. วัดคุณลักษณะนิสัย
สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เวลา 16.00 น. ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ 15 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น. http://www.egat.co.th


   
โดย: [0 3] ( IP )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
* ขณะนี้พี้นที่เต็ม ไม่สามารถโพสต์กระทู้เพิ่มได้ *

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน