***.....กัลปพฤกษ์..สีสันแห่งฤดูร้อน.....***
    กัลปพฤกษ์ เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 12 เมตร เปลือกนอกมีสีเทา การแตกกิ่งจะแตกกิ่งต่ำและทอดกิ่งยาวขึ้นสู่ด้านบน บริเวณยอดและกิ่งอ่อนมีขนคลุมหนาแน่น ขึ้นในป่าเบญจพรรณแล้งทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก บางครั้งพบขึ้น อยู่บนภูเขาหินปูนบนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 300 - 1,000 เมตร

โดย: บัวนลิน [27 มี.ค. 55 8:01] ( IP A:202.12.118.61 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
    การจำแนกทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae ..........ส่วน: Magnoliophyta ..........ชั้น: Magnoliopsida
ตระกูล: Fabales..........วงศ์: Fabaceae..........สกุล: Cassia

โดย: บัวนลิน [27 มี.ค. 55 8:07] ( IP A:202.12.118.61 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
    ใบ
เป็นช่อยาวประมาณ 15-40 ซม. ก้านช่อใบยาว 2-4 ซม. 1 ก้านช่อใบจะมีใบย่อย 5-7 คู่ รูปขอบใบมีขนาดสั้น 1.5-3 x 4-9 ซม. ปลายใบกลมบางครั้งมีติ่งสั้น ๆ อยู่ตรงปลายสุด โคนใบมน เนื้อใบมีขนละเอียดนุ่มคลุมทั้งสองด้าน บริเวณด้านท้องใบจะมีขนหนาแน่นกว่าด้านหลังใบ

โดย: บัวนลิน [27 มี.ค. 55 8:09] ( IP A:202.12.118.61 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
    ดอก
เป็นช่อดอกไม่แตกแขนง ยาว 4-8 ซม. ออกตามกิ่ง ช่อดอกจะออกแน่นเป็นกลุ่มตลอด กิ่งมีขนสีเหลืองปกคลุม มีใบประดับเป็นรูปใบหอกชัดเจน ดอกใหญ่ ก้านดอกยาวประมาณ 6 ซม. ดอกมีสีชมพูเมื่อเริ่มบาน แล้วเปลี่ยนเป็นสีชมพูเรื่อ ๆ จนถึงสีขาว กลีบรอบกลีบดอกเป็นรูปใบหอกแกมรูปไข่ กว้าง 2-3 มม. ยาว 9-12 ม. ปลายกลีบแหลม มีขนคลุมทั้งสองด้าน กลีบดอก เป็นรูปใบหอกแกมรูปไข่ ขนาดกว้าง 1-2.5 ซม. ยาว 3.5-4.5 ซม. ที่ฐานกลีบดอกจะคอดเข้าหากันเป็นก้านแคบ ๆ ยาวประมาณ 5 มม. มีเกสรตัวผู้ 10 อัน ขนาดไม่เท่ากัน รังไข่ ยาวประมาณ 4 ซม. มีขนสีขาวปกคลุมบาง ๆ รังไข่ติดอยู่บนก้านส่ง

โดย: บัวนลิน [27 มี.ค. 55 8:15] ( IP A:202.12.118.61 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
    ผล
มีลักษณะเป็นฝัก รูปทรงกระบอกยาว แขวนลงจากกิ่ง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 ซม. ยาว 30-40 ซม. มีขนนุ่มสีเทาคลุมตลอด ภายในฝักแบ่งออกเป็นช่อง ๆ ตามขวาง มีเมล็ด 30-40 เมล็ด


โดย: บัวนลิน [27 มี.ค. 55 8:27] ( IP A:202.12.118.61 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
    ระยะเวลาการออกดอกผล ประมาณเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ซึ่งเป็นระยะเวลาเดียวกับการทิ้งใบทั้งหมดในช่วงต้นฤดูร้อน ช่อดอกจะออกแน่นเป็นกลุ่มติดทนอยู่ได้หลายวัน ผลจะออกช่วงเดียวกับการผลิดอก และจะแก่ประมาณเดือนเมษายน-มิถุนายน

โดย: บัวนลิน [27 มี.ค. 55 8:28] ( IP A:202.12.118.61 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
    การค้นพบ
กัลปพฤกษ์พบได้ในแถบอเมริกาใต้ และตามป่าเบญจพรรณทั่วไป

โดย: บัวนลิน [27 มี.ค. 55 8:31] ( IP A:202.12.118.61 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
    การขยายพันธุ์
ในสภาพธรรมชาติเราจะพบไม้กัลปพฤกษ์ขึ้นอยู่ในป่าเบญจพรรณแล้ง ดังนั้นลักษณะของดินและพื้นที่ที่จะนำมาปลูกไม้กัลปพฤกษ์นั้นไม่ค่อยมีปัญหาในการเตรียมพื้นที่มากนัก เพราะไม้กัลปพฤกษ์สามารถขึ้นได้ในพื้นที่ที่ดินไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันก็ยังไม่มีการบันทึกและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการเจริญเติบโตของไม้ชนิดนี้ในสภาพทางสวนป่าอุตสาหกรรม การปลูกไม้ชนิดนี้ส่วนใหญ่เป็นการปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับ จะเน้นเรื่องการออกดอกมากกว่าการเจริญเติบโต

โดย: บัวนลิน [27 มี.ค. 55 8:34] ( IP A:202.12.118.61 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
    การขยายพันธุ์ไม้กัลปพฤกษ์ที่นิยมกันและเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดคือ การนำเมล็ดมาเพาะเป็นต้นกล้า เนื่องจากเมล็ดมีความงันที่เปลือกหุ้มเมล็ด จึงควรแช่ในน้ำร้อนแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นก่อนที่จะนำมาเพาะในกะบะทรายที่ชื้น เมล็ดที่งอกแล้วย้ายชำลงถุง วิธีนี้จะสะดวกกว่าการหยอดเมล็ดลงถุง เพราะจะมีต้นกล้าที่สม่ำเสมอ โดยเมล็ด
ส่วนของที่บ้าน น้องชายเอาเมล็ดมาฝนรูเมล็ดให้เปิด แล้วแช่น้ำค้างคืน เพื่อช่วยให้เมล็ดงอกง่ายขึ้นค่ะ

โดย: บัวนลิน [27 มี.ค. 55 8:38] ( IP A:202.12.118.61 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
    ข้อสังเกตและผลการทดลอง

เมล็ดจะงอกใช้เวลาประมาณ 10 วัน ระยะเวลา 6 เดือน ต้นกล้าจะมีขนาดความสูงประมาณ 20 ซม. สามารถย้ายปลูกได้

โดย: บัวนลิน [27 มี.ค. 55 8:46] ( IP A:202.12.118.61 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
    ประโยชน์
ฝักใช้ทำยา เนื้อไม้และเปลือกมีสารฝาดใช้ฟอกหนัง เนื้อในฝักเป็นยาระบายอ่อน ๆ ไม้เป็นไม้มงคล ปลูกประดับ

โดย: บัวนลิน [27 มี.ค. 55 8:49] ( IP A:202.12.118.61 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
    ความเชื่อ
กัลปพฤกษ์ ต้นไม้สารพัดนึก จากข้อมูลในพจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้พูดถึงเรื่องกัลปพฤกษ์ไว้ว่า “ตามคติโบราณเชื่อกันว่า ต้นกัลปพฤกษ์มีอยู่ในแดนสวรรค์ หากผู้ใดปรารถนาสิ่งใด ก็อาจจะไปนึกเอาจากต้นไม้นี้ได้

ดังนั้น สมัยโบราณจึงได้มีการทำรูปแบบจำลองต้นกัลปพฤกษ์ต้นไม้สารพัดนึกขึ้น โดยเกี่ยวเนื่องกับงานที่เป็นพิธีหลวง บางโอกาสเพื่อใช้เป็นที่ติดเงินปลีกสำหรับทิ้งทานให้แก่คนยากจน ตัวอย่างเช่น งานพระราชทานเพลิงพระศพหรือศพ เช่น การพระราชทานเพลิงศพท้าวสมศักดิ์ ที่วัดสุวรรณาราม ในรัชกาลที่ 1 มีหมายรับสั่งว่า

“อนึ่ง ให้สมุห์บัญชีจัตุสดมภ์เบิกไม้ไปทำโรงโขนโรงหุ่น แล้วให้จัดแจงต้นกัลปพฤกษ์ไม้เสียบลูกกัลปพฤกษ์ แลกระไดขึ้นต้นกัลปพฤกษ์ให้พร้อม” กับ “ให้เกณฑ์ผลมะกรูด ผลมะนาว ขุนหมื่นเข้าส้มทิ้งทาน ตำรวจรักษาต้นกัลปพฤกษ์วันละ 2 ต้น” ทั้งนี้ โครงพุ่มของต้นกัลปพฤกษ์ โดยทั่วไปมักทำเป็นโครงไม้ผูกเป็นพุ่มทรงข้าวบิณฑ์ แต่ละชั้นจะติดลูกมะนาว มะกรูด ซึ่งเจาะให้เป็นรูใส่เงินปลีกไว้ข้างใน ใต้พุ่มทำยกพื้นขึ้นเสมอระดับตา ใช้เป็นที่ยืนทิ้งทาน

เมื่อถึงเวลาทิ้งทาน พนักงานซึ่ง “นุ่งสมปักลายเสื้อครุย สวมลอมพอก” จะพาดกระไดขึ้นไปยืนอยู่บนยกพื้นใต้พุ่มต้นกัลปพฤกษ์ แล้วดึงลูกส้ม มะนาว มะกรูด ที่เสียบปลายไม้ที่เหลาเรียวยาวคล้ายคันเบ็ด วัดเหวี่ยงให้ลูกส้มปลิวไปตกห่างๆ ต้นกัลปพฤกษ์ คนที่รออยู่ข้างล่างก็จะกลุ้มรุมเข้าชิงลูกส้มกันอย่างสนุกสนาน กัลปพฤกษ์หรือต้นไม้สารพัดนึกจำลองนี้ จัดเป็นสิ่งปลูกสร้างประกอบด้วยศิลปลักษณะประเภทหนึ่ง เป็นประเพณีนิยมที่มีแต่โบราณ แล้วค่อยเสื่อมความนิยมลงในตอนปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ต่อมาในระยะหลังๆ ก็ยังจัดทำต้นกัลปพฤกษ์จำลองขึ้นอีก ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานศพแล้ว แต่จะเป็นงานเทศกาลรื่นเริง เช่น ปีใหม่ ก็จะนำสลากของขวัญไปติดไว้ที่ต้นกัลปพฤกษ์ ให้ผู้ร่วมงานได้สอยกัลปพฤกษ์รับของขวัญกันเป็นที่สนุกสนาน

โดย: บัวนลิน [27 มี.ค. 55 8:52] ( IP A:202.12.118.61 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
    ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.panyathai.or.th และขอขอบคุณเพื่อน ๆ ที่เข้ามาชมค่ะ
ที่บ้านปลูกไว้ 3 ต้นใหญ่ มีดอกแล้วทุกต้น ยังเพาะต้นเล็กไว้อีก 2 กระถาง

เพื่อน ๆ ท่านไหนสนใจจะปลูกกัลปพฤกษ์ บอกได้นะคะ จะส่งเมล็ดไปให้ลองเพาะเล่น ๆ ค่ะ
เวลาเธอออกดอก ดอกของเธอสร้างสีสันให้กับบ้านเรือนและทำให้จิตใจเบิกบานได้เป็นอย่างดีค่ะ

โดย: บัวนลิน [27 มี.ค. 55 8:58] ( IP A:202.12.118.61 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
    สวยแทงใจมากค่ะ ดอกฟูเต็มก้านเลยอ่ะ ทะลุหัวใจ ทำไงดี smile
ฝักคล้ายต้นคูณเลยนะคะ ดอกก็คล้ายๆ แต่ปลาทูว่า กัลปพฤกษ์สวยกว่า ก้อเค้าชมพูขนาดนี้ เหลืองเลยชิดซ้ายน่ะ smile
โดย: ปลาทู [27 มี.ค. 55 9:38] ( IP A:27.55.0.248 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   กรี๊ดดดดดดดf............ ถูกใจมาก ๆๆๆๆๆ ค่ะ
กัลปพฤกษ์เป็นไม้ใหญที่ บมด. ชอบมากกกกก พอ ๆ กับ ตะแบก heart
ไปเจอที่ไหน ไม่ใช่แค่แหงนมอง แต่มองจนเหลียวหลังเลยค่ะ
อยากปลูก แต่ไม่มีที่ค่ะ cry
โดย: ใบไม้แดง [27 มี.ค. 55 9:42] ( IP A:171.97.141.169 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   สวยยย มากกก พี่บัว สีอ่อนหวานนน โหยยย อยากปลูกจังค่ะ
สงสัยจะปลูกที่นี่ไม่ได้ :-(
โดย: nat1385 [27 มี.ค. 55 9:42] ( IP A:121.220.86.211 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   
smile น้องปลาทู เอาเมล็ดไปลองเพาะดูมั้ยคะ ไม่น่าจะยากเกินกว่าความพยายามนะคะ
กว่าพี่จะไปบ้านก็ต้นเดือนเมษาค่ะ แล้วจะส่งเมล็ดไปให้เพาะเล่นค่ะ

smile น้องใบไม้แดง เดี๋ยวพี่ส่งเมล็ดไปให้นะคะ ขอที่แค่มุมรั้วบ้านก็พอค่ะ
smile น้องแนท คะ ขอที่อยู่ด้วยค่ะ พี่จะส่งเมล็ดไปให้หลังสงกรานต์นะคะ

ในภาพจะเห็นว่าต้นกัลปพฤกษ์ปลูกใกล้ต้นพวงประดิษฐ์หรือเครือออนมากเกินไป
ถ้าไม่จัดการให้ดี อีกหน่อยกัลปพฤกษ์จะถูกพวงประดิษฐ์เลื้อยคลุมแน่เลยค่ะ

โดย: บัวนลิน [27 มี.ค. 55 10:26] ( IP A:202.12.118.61 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   ต้นไม้ในดวงใจค่ะ
มีปลูกไว้เหมือนกัน ซื้อกล้ามาต้นละ 25 บาท เมตรนึง ลงดินใหญ่มากแล้ว รอดูว่าจะอร่ามเหมือนของพี่บัวไม๊

อู๋ยยย ของเค้าใหญ่กว่าพี่บัวเยอะเลย แต่หามีดอกไม่ 55
โดย: กะลา [27 มี.ค. 55 10:46] ( IP A:125.24.103.54 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   smile ต้นดอกฟูนี้พี่หมายหัวเค้าไว้ค่ะน้องกะลา ว่าถ้าไม่มีดอกจะฟันทิ้ง แบบว่าใจร้อน
ปลูกแค่ปีสองปีจะให้มีดอกได้ไง นี่ถ้าฟันทิ้งไป คงจะเสียดายสุด ๆ เลยค่ะ

โดย: บัวนลิน [27 มี.ค. 55 11:20] ( IP A:202.12.118.61 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   ขอบคุณมากๆ ค่ะ พี่บัว
กลัวว่าเขาจะปลูกที่นี่ไม่ได้สิคะ เพราะ อากาศ เย็น มากกว่า ร้อนค่ะ
โดย: nat1385 [30 มี.ค. 55 10:58] ( IP A:121.214.137.170 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
   smile น้องแนทคะ อยากได้เมื่อไหร่บอกนะคะ
โดย: บัวนลิน [31 มี.ค. 55 12:32] ( IP A:202.12.118.61 X: )
ความคิดเห็นที่ 21
   งามจับใจเชียวครับ ยิ่งใบทิ้งเหลือเพียงกิ่งและดอกยิ่งงดงามครับ :)
โดย: ชิดขวา [3 เม.ย. 55 12:43] ( IP A:122.154.106.2 X: )
* ขณะนี้พี้นที่เต็ม ไม่สามารถโพสต์กระทู้เพิ่มได้ *

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน