เครื่องรีดขึ้นรูปโลหะตัวถังโคมไฟ ( Frames of lamps Rollform machine )
   

ก่อนอื่นมาดูข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโคมไฟกันก่อนค่ะ

ระบบการให้แสงสว่างในอาคารบ้านเรือนนั้น มีอุปกรณ์ที่สำคัญคือโคมไฟคอยทำหน้าที่เป็นตัวบังคับทิศทางของแสง ควบคุมการกระจายของแสงที่เปล่งออกจากหลอดไฟให้แสงสว่างตกไปในทิศทางที่ต้องการ ส่วนประกอบที่สำคัญของโคมไฟคือ ตัวสะท้อนแสง (Reflector) ส่วนใหญ่จะทำจากแผ่นอลูมิเนียม แผ่นเหล็กพ่นสีขาว หรือวัสดุอื่นที่มีการสะท้อนแสงสูง, ตัวหักเหแสง (Refractor), และฝาครอบดวงโคม (Housing)

โดย: www.jiracentre.com (เจ้าบ้าน ) [18 ก.ย. 56 21:52] ( IP A:180.183.84.11 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   

ปัจจัยในการพิจารณาเลือกใช้โคมไฟของตลาด


โคมไฟมีมากมายหลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับการใช้งาน แต่ละแบบก็จะมีคุณสมบัติการกระจายแสงที่แตกต่างกันไป ในการเลือกใช้งานจึงต้องพิจารณาการกระจายแสงที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงตามมาคือ ความปลอดภัยในการใช้งาน ความสวยงามของตัวโคม และชนิดของวัสดุที่นำมาโคม

- ความปลอดภัย โคมไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานต้องได้รับมาตรฐานความปลอดภัยตามเกณฑ์ เช่น ต้องไม่มีคมจนอาจเกิดอันตราย ต้องมีระบบการต่อลงดินในกรณีที่ใช้กับฝ้าสูง เพื่อไม่เป็นอันตรายกับคนที่มาเปลี่ยนหลอด

- ประสิทธิภาพของโคม โคมไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานหมายถึงโคมที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด คือ ปริมาณแสงที่ออกมาจากตัวโคมเมื่อเทียบกับปริมาณแสงที่ออกจากหลอดให้ค่าสูงที่สุด

- แสงบาดตาของโคม (Glare) เป็นค่าที่แสดงคุณภาพแสงของโคม ต้องเลือกที่มีแสงบาดตาอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ แสงบาดตาน้อยเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้เรื่องการคำนวณการส่องสว่างให้เพียงพอต่อการมองเห็นทีเดียว

- กราฟการกระจายแสงของโคม (Distribution Curve) โคมมีหลายชนิดแต่ละโคมก็มีกราฟกระจายแสงของโคมต่างกัน การนำโคมไปใช้ต้องเลือกกราฟกระจายแสงของโคมที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่ใช้งาน

- การระบายความร้อนของโคม โคมไฟฟ้าทีประหยัดพลังงานควรจะมีการระบายความร้อนได้ดี ถ้ามีอุณหภูมิสะสมในโคมมากเกินไปอาจทำให้ปริมาณแสงที่ออกจากหลอดลดลง

- อายุการใช้งาน โคมไฟฟ้าทีประหยัดพลังงานต้องพิจารณาอายุการใช้งานด้วย เช่น โคมต้องทำด้วยวัสดุที่สามารถใช้งานได้นานตามที่ต้องการโดยไม่ผุกร่อน และไม่มีการเปลี่ยนรูปเมื่อมีการบำรุงรักษาเนื่องจากการเปลี่ยนหลอดหรือทำความสะอาด

- สถานที่ติดตั้ง การเลือกใช้โคมแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับว่าต้องการนำไปใช้งานอะไรบ้างต้องการคุณภาพแสงมากน้อยเพียงใด หรือเน้นในเรื่องของปริมาณแสงแต่เพียงอย่างเดียว ต้องมีการป้องกันทางกล ป้องกันน้ำ ฝุ่นผงมากน้อยเพียงใด

โดย: www.jiracentre.com (เจ้าบ้าน ) [18 ก.ย. 56 22:15] ( IP A:180.183.167.188 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   

วัสดุที่นำมาใช้ทำโคมไฟ

วัสดุที่นำมาใช้ทำโคมไฟฟ้ามีหลากหลายประเภทเช่นกัน ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตจำหน่าย เช่น อลูมิเนียม, พีวีซี, พลาสติก, โพลีคาร์บอเนต หรืองานเหล็กรีดเย็น เคลือบฟอสเฟต เคลือบสีฝุ่นอบ Epoxy-polyester หรือวัสดุอื่นๆ

โดย: www.jiracentre.com (เจ้าบ้าน ) [20 ก.ย. 56 13:27] ( IP A:124.120.144.154 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   

ตัวถังโคมไฟที่ผลิตจากเหล็กรีดเย็น ( Cold Roll forming machine )


ในแง่มุมของผู้เลือกซื้อ / วิศวกรออกแบบ /วิศวกรไฟฟ้า จะเลือกโคมไฟฟ้ามาใช้งานตามปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้นผู้ผลิตและจำหน่าย มีหน้าที่ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมไฟให้ได้ตามความต้องการของตลาดสิ่งสำคัญที่ผู้ผลิตคำนึงถึงนั่นคือต้นทุนการผลิตและกระบวนการผลิตที่ต้องมีศักยภาพมากที่สุดบริษัท จิรา ไทยเทรด จำกัด ในฐานะผู้ผลิตเครื่องรีดขึ้นรูปโลหะขอแนะนำเครื่องจักรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสำหรับธุรกิจของท่าน นั่นคือเครื่องรีดขึ้นรูปโลหะสำหรับงานตัวถังโคมไฟไม่ว่าจะเป็นสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือ หลอด LED ก็ตามการขึ้นรูปตัวถังโคมไฟแบบเหล็กรีดเย็นนี้ ข้อดีนั่นคือมีความคงทนในการใช้งานนานกว่า ทำความสะอาดได้ง่าย ระบายความร้อนได้ดี เป็นเหล็กเคลือบแบบไม่เป็นสนิม ต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าและที่สำคัญสามารถขึ้นรูปได้ง่ายกว่าวัสดุประเภทอื่นๆ อีกด้วยค่ะ

โดย: www.jiracentre.com (เจ้าบ้าน ) [20 ก.ย. 56 13:41] ( IP A:124.120.144.154 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   

กระบวนการขึ้นรูปด้วย เครื่องรีดขึ้นรูปโลหะเมื่อเข้าสู่กระบวนการขึ้นรูปจากเครื่องรีดแล้ว ส่วนใหญ่จะมีการนำชิ้นงานไปเข้ากระบวนการผลิตอื่นๆ เช่น เคลือบฟอสเฟตกันสนิม, เคลือบสีฝุ่นเพื่อความสวยงาม,นำไปประกอบกับฝาครอบและใส่แผ่นสะท้อนแสงเป็นต้น เพื่อออกมาเป็นโคมไฟสำหรับจำหน่ายต่อไป

โดย: www.jiracentre.com (เจ้าบ้าน ) [20 ก.ย. 56 14:12] ( IP A:124.120.144.154 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
    ขั้นตอนการขึ้นรูป จะเหมือนกับการรีดขึ้นรูปเหล็กงานอื่นๆ นั่นคือเริ่มต้นด้วย


1. Uncoiler (คลายม้วน)

เริ่มจากนำวัสดุ coil มาผ่านตัวปล่อยม้วนคอยส์ หรือ uncoiler ชื่อภาษาไทยเรียกว่า เครื่องคลายม้วน นั่นเอง

2. Leveller (รีดเรียบ)

เมื่อปล่อยวัสดุออกมาจากม้วน เป็นปกติที่วัสดุที่ถูกม้วนทิ้งไว้ มักจะมีความโค้งคงค้าง อยู่ในตัวมัน หากเป็นการรีดขึ้นรูปธรรมดาจะไม่มีปัญหา แต่ถ้าต้องการปั๊มรู วัสดุที่โค้งๆ จะไม่สามารถสอดผ่านแม่พิมพ์เพื่อเข้าไปปั๊มรูได้ เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้มันเหยียดตัวออกด้วย leveller ตัวปรับระดับให้เรียบ

3. Feeder

เมื่อถูกปรับระดับให้เรียบแล้ว วัสดุจะถูกนำไปสู่เครื่องป้อนเข้าแม่พิมพ์ปั๊มรู ทำหน้าที่ป้อนวัสดุเข้าแม่พิมพ์ เรียกว่า Feeder ซึ่งจะต้องมีความแม่นยำสูง ค่าความผิดพลาดที่จิราฯ ยอมรับปกติอยู่ที่ อย่างมากที่สุด +-ไม่เกิน 0.2 mm.

4. Puncher (ปั๊มเจาะรูและโลโก้)

เมื่อตัว Feeder ป้อนชิ้นงานเข้าสู่แม่พิมพ์ปั๊มรู เครื่องปั๊มรูปก็จะทำหน้าที่กดรู ตัว feed ก็จะดึงวัสดุจากคลายม้วนไปเรื่อยๆทีนี้เราก็จะได้ชิ้นงานแผ่นเรียบที่มีรูพร้อมที่จะเอาไปขึ้นรูปต่อไปค่ะ ถ้าหากต้องการใส่โลโก้ลงบนชิ้นงานจะติดตั้งแม่พิมพ์โลโก้เพิ่มเติมได้ที่กระบวนการนี้

ภาพด้านล่างคือตัวอย่างเครื่องค่ะ

โดย: www.jiracentre.com (เจ้าบ้าน ) [20 ก.ย. 56 14:36] ( IP A:124.120.144.154 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
    5. Rollformer (ขึ้นรูป)

เมื่อได้ชิ้นงานแผ่นเรียบพร้อมเจาะรูแล้ว จากนั้นชิ้นงานจะถูกดึงต่อไปทันทีเพื่อเข้าเครื่องขึ้นรูป ลูกรีด ( roller ) จะทำหน้าที่ของมันนั่นก็คือขึ้นรูป (forming ) ตัววัสดุให้ได้แบบที่ลูกค้าต้องการหรือตามแบบที่กำหนด ซึ่งผู้ผลิตสามารถออกแบบให้เป็นเอกลักษณ์ของสินค้าของเราเองได้ด้วยค่ะ


6. Cutter (ตัดความยาว)


เมื่อขึ้นรูป (forming ) เรียบร้อย ชิ้นงานก็จะไปสู่กระบวนการสุดท้าย คือกระบวนการตัดตามความยาวตามที่กำหนดไว้ ด้วยแม่พิมพ์ตัด


7. Controller


เครื่องนี้จะลิงค์ต่อกันทั้งกระบวนการผลิต ซึ่งมี Uncoiler > Leveller > Feeder > Puncher > Rollformer และ Cutter ทั้งหมดนี้จะถูกควบคุมด้วยระบบ Control ซึ่งสามารถกำหนดระยะในการปั๊มเจาะรู ได้ตามต้องการ และสามารถบันทึกตัดความยาวของชิ้นงานได้ไม่จำกัดตามที่ต้องการอีกด้วย

โดย: www.jiracentre.com (เจ้าบ้าน ) [20 ก.ย. 56 14:58] ( IP A:124.120.144.154 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   

เมื่อจบกระบวนการตัดเรียบร้อยแล้ว จะได้ชิ้นงานที่ออกมาตามแบบ จากนั้นผู้ผลิตจะนำไปเข้ากระบวนการอื่นๆ เพื่อประกอบให้เป็นโคมไฟต่อไปค่ะ

โดย: www.jiracentre.com (เจ้าบ้าน ) [20 ก.ย. 56 15:16] ( IP A:124.120.144.154 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
    ความเร็วของเครื่องจักร-ปริมาณการผลิต


เครื่องรีดสามารถรีดขึ้นรูปได้หลายขนาดขึ้นอยู่กับ spec ที่กำหนดก่อนสั่งซื้อ โดยเราจะต้องมีการคุยและตกลงกันเรื่อง spec พร้อมกับ profile ชิ้นงานก่อนการสั่งซื้อเครื่องค่ะ

ด้านความเร็วในการเดินเครื่องอยู่ที่ประมาณ 10-15 เมตร/นาที แต่ความเร็วจะอยู่ที่กระบวนการปั้มรูด้วย หากมีรูเยอะจะทำให้เครื่องช้าลงกว่านี้อีกนิดหน่อยค่ะ

ด้วยกระบวนการขึ้นรูปที่รวดเร็วจากเครื่องรีดเมื่อเทียบกับงานพับจะเห็นได้ว่าความเร็วในการผลิตสูงขึ้นหลายเท่าตัวทีเดียว

ฉะนั้นคุณจะต้องเร่งความเร็วในกระบวนการผลิตอื่นๆ ให้ทันกับชิ้นงานที่ได้จากเครื่องรีดไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาคอขวดขึ้นแน่นอน ผู้ที่อยู่ในวงการผลิตโคมไฟในปัจจุบันที่ยังใช้วิธีพับขึ้นรูปจะเข้าใจได้ชัดเจนว่าต้นทุนการผลิตลดลงเป็นอย่างมาก โดยเทียบจากจำนวนชิ้นงานต่อวันที่ได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว ซึ่งในขณะเดียวกันกลับใช้ Operator (คน) ทำงานน้อยลง

โดย: www.jiracentre.com (เจ้าบ้าน ) [20 ก.ย. 56 15:22] ( IP A:124.120.144.154 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
    ภาพตัวอย่างที่นำมาแทรกให้ชม เป็นตัวอย่างเครื่องที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตตอนนี้ค่ะ ซึ่งขั้นตอนตอนนี้อยู่ในช่วงทดสอบลูกรีด ภาพจึงยังไม่มีชิ้นงานปั๊มเจาะรูให้เห็น

หลังจากทดสอบลูกรีดพร้อมแก้ไขเสร็จแล้วจึงจะเข้าสู่ ขั้นตอนหาพิกัดสำหรับทำแม่พิมพ์ปั๊มรูต่อไปค่ะ

แล้วอย่างไรจะนำรูปมาให้ชมกันเรื่อยๆ ค่ะ หรือตามดูได้จากเว็บหลักของบริษัท https://www.jiracentre.com

และ FB ของบริษัทค่ะ

https://www.facebook.com/RollFormingMachineByJirathaitrade
โดย: www.jiracentre.com (เจ้าบ้าน ) [20 ก.ย. 56 15:30] ( IP A:124.120.144.154 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   

มาตามเก็บอัพเดท เจ้าค่ะ เจ้าเครื่องนี้เสร็จสมบูรณ์และจัดส่งลูกค้าเมื่อปี 56 ค่ะ ชมภาพกระบวนการผลิตเครื่องรีดทั้งหมดได้ที่ fb fanpage นะคะ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.452696138145133.1073741841.249166371831445&type=3

โดย: เจ้าบ้าน [24 ก.ย. 58 11:27] ( IP A:180.183.128.125 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน