ประวัติ หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูงครับ
   หลวงปูเอี่ยม วัดสะพานสูง ปากเกร็ด นนทบุรี
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •


หลวงปู่เอี่ยมเกิดในรัชกาลที่ ๒ เมื่อปีฉลู พ.ศ. 2359 เป็นบุตรนายนาค นางจันทร์ โดยมีพี่น้องท้องเดียวกัน รวมด้วยกัน 4 คน คือ
1. หลวงปุ่เอี่ยม
2. นายฟัก
3. นายขำ
4. นางอิ่ม

บ้านเกิดของหลวงปู่เอี่ยมอยู่ที่ตำบลบานแหลมใหญ่ ฝั่งใต้ ข้างวัดท้องคุ้ง
อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อปี พ.ศ.๒๓๘๑ อายุท่านได้ ๒๒ ปี ได้อุปสมบท
ที่วัดบ่อ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด (วัดบ่อนี้อยู่คิดกับตลาดในท่าน้ำปากเกร็ด) ท่านอุปสมบท ได้ประมาณหนึ่งเดือน ท่านก็ได้ย้ายไปประจำพรรษาอยู่ที่วัดกัลยาณมิตร
ธนบุรีซึ่งในขณะนั้นพระพิมลธรรมพร เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งย้ายมาจากวัดราชบูรณะ พระนคร
หลวงปูเอี่ยมท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรม และแปลพระธรรมบทอยู่ที่วัดนี้อยู่ได้ถึง
๗ พรรษาท่านจึงได้ย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดประยูรวงศาวาส เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๘๘ อยู่วัด
ประยูรวงศาวาสได้ ๓ พรรษา ถึงปี พ.ศ. ๒๓๘๙๑ นายแขก สมุห์บัญชีได้นิมนต์หลวงปู่
เอี่ยมไปจำพรรษาเจริญพระกัมมัฏฐานเป็นเริ่มแรก และได้ศึกษาอยู่ ๕ พรรษา
ถึงปี ๒๓๙๖ ญาติโยมพร้อมด้วยชาวบ้านภูมิลำเนาเดิมในคลองแหลมใหญ่ (ซึ่งปัจจุบันนี้ คือคลองพระอุดม) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้เดินทางมา
อาราธนานิมนต์หลวงปู่เอี่ยม กลับไปปกครองวัดสว่างอารมณ์ หรือวัดสะพานสูง
ในปัจจุบันนี้


สาเหตุที่เปลี่ยนชื่อวัดสว่างอารมณ์เดิมมาเป็นชื่อวัดสะพานสูงนั้น มีเรื่องเล่าต่อๆ กันมาว่า ในสมัยนั้นสมเด็จกรมพระยาวชิญาณวโรรส ท่านได้เสร็จไปตรวจการคณะสงฆ์ได้เสด็จขึ้นที่วัดสว่างอารมณ์นี้ ได้ทอดพระเนตรเห็นสะพานสูงข้ามคลองวัด (คลองพระอุดมปัจจุบันนี้) ซึ่งชาวบ้านมักจะเรียกวัดสว่างอารมณ์นี้ว่า วัดสะพานสูง จึงทำให้วัดนี้มีชื่อเรียกกัน ๒ ชื่อ ฉะนั้น สมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงเห็นว่า สะพานสูงนี้ก็เป็นนิมิตดีประจำวัดประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งชาวบ้านก็นิยมเรียกกันติดปากว่าวัดสะพานสูง จึงได้ประทานเปลี่ยนชื่อวัดสว่างอารมณ์ มาเป็น "วัดสะพานสูง" จนตราบเท่าทุกวันนี้

หลวงปู่เอี่ยมมาวัดสะพานสูงใหม่ๆ ที่วัดนี้มีพระประจำวันพรรษาอยู่เพียง ๒ รูปเท่านั้น

ขณะที่ท่านหลวงปูเอี่ยม ได้ย้ายมาอยู่วัดสะพานสูงได้ ๘ เดือน ก่อนวันเข้าพรรษาหลวงพิบูลย์สมบัติ บ้านท่านอยู่ปากคลองบางลำภู พระนคร ได้เดินทางมานมัสการหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่เอี่ยมได้ปรารภถึงความลำบาก ด้วยเรื่องการทำอุโบสถและสังฆกรรม เนื่องจากสถานที่เดิมได้ชำรุดทรุดโทรมมาก จึงอยากจะสร้างให้เป็นถาวรสถานแก่วัดให้เจริญรุ่งเรือง หลวงพิบูลยสมบัติ ท่านจึงได้บอกบุญเรี่ยไรหาเงินมา เพื่อก่อสร้างโบสถ์ และถาวรสถานขึ้น จึงเป็นที่เข้าใจกันว่าหลวงปู่เอี่ยมได้เริ่มสร้างพระปิดตาและตะกรุดเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นของชำร่วยแก่ผู้บริจาคทรัพย์และสิ่งของที่ใช้ในการก่อสร้างพระอุโบสถและถาวรสถาน ต่อมาถึง พ.ศ. ๒๔๓๑ ได้สร้างศาลาการเปรียญ หลังจากนั้นอีกหลวงปู่เอี่ยมได้สร้างพระเจดีย์ฐาน ๓ ชั้นขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๓๙ ขณะที่ท่านหลวงปู่เอี่ยมท่านได้มาอยู่วัดสะพานสูง ท่านได้ไปธุดงค์ไปทางแถบประเทศเขมร โดยมีลูกวัดติดตามไปด้วยเสมอ แต่ท่านจะให้ลูกวัดออกเดินทางล่วงหน้าไปก่อน ๖-๗ ชั่วโมง แล้วจะนัดกันไปพบที่แห่งใดแห่งหนึ่ง แล้วท่านหลวงปู่เอี่ยมได้ไปพบชีปะขาวชาวเขมรท่านหนึ่งชื่อว่าจันทร์หลวงปู่เอี่ยมจึงได้เรียนวิชาอิทธิเวทย์ จากท่านอาจารย์ผู้นี้อยู่หลายปี จนกระทั่งชาวบ้านแหลมใหญ่นึกว่าท่านออกธุดงค์ไปได้ถึงแก่มรณภาพไปแล้ว เนื่องจากหลวงปู่เอี่ยมท่านไม่ได้กลับมาที่วัดหลายปี จึงได้ทำสังฆทานแผ่ส่วนกุศลไปให้ท่าน ทำให้ท่านหลวงปู่เอี่ยมทราบในญาณของท่านเอง และท่านหลวงปู่เอี่ยมจึงได้เดินทางกลับมายังวัดสะพานสูง การไปธุดงค์ครั้งนี้ หลวงปู่เอี่ยมได้ไปเป็นเวลานาน และอยู่ในป่าจึงปรากฏว่าท่านหลวงปู่เอี่ยมท่านไม่ได้ปลงผม ผมจึงยาวถึงบั้นเอว จีวรก็ขาดรุ่งริ่ง หมวดท่านยาวเฟิ้มพร้อมมีสัตว์ป่าติดตามท่านหลวงปู่เอี่ยมมาด้วย อาทิเช่น หมี, เสือ, และงูจงอาง ฯลฯ

จากการเจริญกัมมัฎฐาน จึงทำให้หลวงปู่เอี่ยมสำเร็จ "โสรฬ" ท่านหนึ่งและจากการเชี่ยวชาญวิชากัมมัฎฐานนี้เอง มีเรื่องเล่ากันว่าบริเวณหน้าวัดมีต้นตะเคียนต้นหนึ่งมีน้ำมันตกและดุมากเป็นเกรงกลัวต่อชาวบ้านหลวงปู่เอี่ยมจึงได้มายืนเพ่งอยู่ ๒-๓ วันเท่านั้นต้นตะเคียนต้นนั้นก็เฉา และยืนต้นแห้งตายหลวงปู่เอี่ยมผู้มีอาคมขลังและวาจาสิทธิ์ มักน้อย สันโดษ นี้เองทำให้ท่านหลวงปู่เอี่ยมมีลูกศิษย์ลูกหามากมาย ทั้งชาวบ้านและเจ้านายผู้ใหญ่ในพระนครนับถือท่านมาก
หลวงปู่เอี่ยมจะมรณภาพด้วยโรคชรา นายหรุ่น แจ้งมา ซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดคอยอยู่ปรนนิบัติท่านหลวงปู่เอี่ยมได้ขอร้องท่านว่า "ท่านอาจารย์มีอาการเต็มที่แล้วถ้าท่านมีอะไรก็กรุณาได้สั่งและให้ศิษย์ไว้เป็นครั้งสุดท้าย" ซ
โดย: [0 3] ( IP )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 2
   

โดย: เฉิน ห้าวหนาน [20 พ.ย. 50 20:27] ( IP A:125.25.53.104 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   แถมอีกนิดนะครับ รูปตะกรุด โสฬสมงคล หลวงพ่อทองสุข ของผมเอง อิอิ^^
โดย: ศิษย์สาลีโข (เฉิน ห้าวหนาน ) [20 พ.ย. 50 20:28] ( IP A:125.25.53.104 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ลืมรูป-*-

โดย: ศิษย์สาลีโข (เฉิน ห้าวหนาน ) [20 พ.ย. 50 20:29] ( IP A:125.25.53.104 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   มาให้กำลังใจ.. ท่านเฉิน..
โดย: ฟองฟ๊อด [24 พ.ย. 50 16:41] ( IP A:58.9.124.78 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   ปัจจุบัน วัดสพานสูง
เกจิ หลวงพ่อท่านใดครับ
โดย: jp.cross [30 พ.ย. 50 17:10] ( IP A:203.144.130.176 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   ตอนนี้รู้สึกว่าจะมี หลวงปู่สิน กับหลวงตาวาสอะครับ ที่ท่านยังสืบทอดวิชาอยู่ ผมก็ยังไม่มีของท่านสักอย่างเลย ไม่รู้ว่าท่านยังทำอยุ่รึป่าว
โดย: ศิษย์สาลีโข (เฉิน ห้าวหนาน ) [30 พ.ย. 50 21:21] ( IP A:125.25.71.207 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
    ยังทำอยู๋ครับ เมื่อสัก 2 เดือนก่อนเพิ่งไปเช่า ตะกรุด ยันต์โสฬส ของอาจารย์วาส มาครับ ตอนนี้น่าจะยังพอมีเห็นแกว่าถ้าอุโบสถหลังใหม่เสร็จแล้ว คงเลิกทำครับ
โดย: -- ค้าขาย ซอยวัด *** ้ -- [27 มิ.ย. 51 14:22] ( IP A:58.136.31.168 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   อยากทราบว่ามีการสร้างเหรียญปี17เป็นเนื้อกะไหล่ทองลงยาสีแดงหรือไม่ท่านใดทราบช่วยบอกด้วยครับเพราะที่ผมมีอยู่1เหรียญแล้วก็เหรียนทองแดงอีก4เหรียญคับแล้วผมจะนำรูปมาลงให้ดูคับ
โดย: akan_ra@hotmail.com [4 ก.ค. 51 16:39] ( IP A:203.150.235.220 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   อยากทราบว่ามีการสร้างเหรียญหลวงพ่อทองสุขปี17(เหรียญลาภ)เป็นกะไหล่ทองลงยาสีแดงหรือปล่าวท่านใดทราบประวัติช่วยบอกให้ทราบด้วยครับ ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับ
โดย: akan_ra@hotmail.com [4 ก.ค. 51 16:44] ( IP A:203.150.235.220 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   เท่าที่ทราบมายังไม่พบเหรียญเก๊หลวงพ่อทองสุขเลยครับ
โดย: คนจร [3 เม.ย. 52 19:44] ( IP A:124.120.96.68 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   ขอถามท่านผู้รู้...แท้ไหมครับ

โดย: มือไหม่ [28 เม.ย. 52 16:13] ( IP A:125.25.79.34 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   ด้านหลังครับ

โดย: มือไหม่ [28 เม.ย. 52 16:14] ( IP A:125.25.79.34 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   ปิดตา ลป. ทองสุข แท้..ไหมครับ

โดย: มือไหม่ [28 เม.ย. 52 16:17] ( IP A:125.25.79.34 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   ด้านหลังครับ

โดย: มือไหม่ [28 เม.ย. 52 16:21] ( IP A:125.25.79.34 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   ผมเพิ่งไปหาหลวงตาวาสมาเองครับได้ตะกรุดโสฬสมา 1 ดอกครับประมาณเดือนที่แล้วครับตอนนี้ราคาเช่าจากหลวงตาก็ราคา1000บาทแล้วครับ
โดย: คนชอบของ imtum_@windowslive.com [10 พ.ค. 52] ( IP A:58.8.159.134 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   ผมใปสัก สายหลวงปู่เอี่ยมมา พอสักเสร็จ เชิญมาประทับร่างใด้เลย กลับมาที่บ้าน ลองท่องคาถาที่หลวงน้าให้มา ไม่ถึง สิบนาทีก็ มาอีก จนทุกวันนี้พอนึกถึงรูปหลวงปู่เอี่ยม ไม่ถึงห้านาทีก็มาประทับร่าง ของจริงครับ
โดย: sinsamoot.s@hotmail.com [18 ม.ค. 54] ( IP A:223.205.243.134 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   ชอบ ๆ เเท้ ไม่ครับ
โดย: gdfg [19 ม.ค. 54 9:22] ( IP A:119.42.73.136 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   มีเหรียญท่านอาจาร์ยเอี่ยม(องเก่า) สนใจ โทรถาม 080-850-4323
โดย: nongteakab@hotmail.com [9 ก.พ. 54 14:00] ( IP A:180.180.182.105 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
   ผมมีพระเหรียญ หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เหรียญ(ล.พ.ทองสุขสร้าง)
ใครสนใจ ติดต่อมาที่ 0869944507 0819334265 เหรียญแท้คับ
โดย: ty_mongkol@hotmail.com [21 มิ.ย. 54 21:20] ( IP A:14.207.16.119 X: )
* ขณะนี้พี้นที่เต็ม ไม่สามารถโพสต์กระทู้เพิ่มได้ *

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน