จำหน่ายหมากด่าง@จันผาด่าง@ไม้ด่างทั่วไปค่ะ
   

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 13:51] ( IP A:182.93.208.236 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   
หมากกินลูกด่างเพาะเมล็ดต้นที่ 1 ราคา 500 บาทพร้อมส่งEmsค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 13:54] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 13:55] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 13:56] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 13:57] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   
หมากกินลูกด่างเพาะเมล็ดต้นที่ 2 ราคา 500 บาทพร้อมส่งEmsค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 13:59] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:00] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:01] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:02] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   
หมากกินลูกด่างเพาะเมล็ดต้นที่ 3 ราคา 500 บาทพร้อมส่งEmsค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:03] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:08] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:09] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   
หมากกินลูกด่างเพาะเมล็ดต้นที่ 4 ราคา 500 บาทพร้อมส่งEmsค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:10] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:11] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:12] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   
หมากกินลูกด่างเพาะเมล็ดต้นที่ 5 ราคา 500 บาทพร้อมส่งEmsค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:13] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:14] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:15] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   
หมากแดงด่างไซส์มินิต้นที่ 1 ราคา 500 บาททพร้อมส่งEmsค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:18] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:19] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:20] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 21
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:21] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 22
   
หมากแดงด่างไซส์มินิต้นที่ 2 ราคา 500 บาททพร้อมส่งEmsค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:22] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 23
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:23] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 24
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:25] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 25
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:25] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 26
   
กะพ้อด่างเพาะเมล็ดราคา 2,500 บาทพร้อมส่งEmsค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:27] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 27
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:28] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 28
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:29] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 29
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:29] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 30
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:30] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 31
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:31] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 32
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:32] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 33
   
Aloe ด่างกลายใบซ้อน ราคา 550 บาทพร้อมส่งEmsค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:33] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 34
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:35] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 35
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:36] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 36
   
San.ด่างต้นที่ 1 ราคา 550 บาทพร้อมส่งEmsค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:37] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 37
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:38] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 38
   
San.ด่างต้นที่ 2 ราคา 550 บาทพร้อมส่งEmsค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:39] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 39
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:39] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 40
   
San.ด่างต้นที่ 3 ราคา 550 บาทพร้อมส่งEmsค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:41] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 41
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:41] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 42
   
San.ด่างต้นที่ 4 ราคา 550 บาทพร้อมส่งEmsค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:42] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 43
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:43] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 44
   
San.ด่างต้นที่ 5 ราคา 550 บาทพร้อมส่งEmsค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:44] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 45
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:45] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 46
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:46] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 47
   
San.ด่างต้นที่ 6 ราคา 550 บาทพร้อมส่งEmsค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:47] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 48
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:48] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 49
   
จันผากำแพงซุปเปอร์แคระ 450 บาทร้อมส่งEmsค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:50] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 50
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:50] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 51
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:51] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 52
   
จันผาด่างต้นตอราคา 3,500 บาทพร้อมส่งโลจิสฯพลัสถึงเร็วค่ะ(ขุดห่อตุ้มไปค่ะ)

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:53] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 53
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:54] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 54
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:55] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 55
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:55] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 56
   
จันผาด่างตัดสดยอดที่ 1 ราคา 1,250 บาทพร้อมส่งEmsค่ะ (จำหน่ายตามสภาพที่เห็นค่ะ)

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:57] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 57
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:58] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 58
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 14:59] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 59
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 15:00] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 60
   
จันผาด่างตัดสดยอดที่ 2 ราคา 1,250 บาทพร้อมส่งEmsค่ะ (จำหน่ายตามสภาพที่เห็นค่ะ)

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 15:01] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 61
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 15:02] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 62
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 15:03] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 63
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 15:03] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 64
   
วาสนากำแพง ราคา 1,500 บาทพร้อมส่งEmsค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 15:05] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 65
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 15:05] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 66
   
อีกรูปค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 15:06] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 67
   
ลงครบแล้วค่ะ สนใจลงชื่อจองเลยจ้า ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนค่ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 15:10] ( IP A:182.93.208.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 68
   
รับ จันผากำแพงซุปเปอร์แคระ 450 บาทร้อมส่งEmsค่ะ
โดย: จรัญ [21 ก.ย. 58 15:36] ( IP A:182.255.14.52 X: )
ความคิดเห็นที่ 69
   
รับจันผากำแพงซุปเปอร์แคระ 450 บาทร้อมส่งEmsครับคุณภรณ์

โดย: ตี๋อ้ ว น 22 [21 ก.ย. 58 15:36] ( IP 168.235.198.229 X: )
ความคิดเห็นที่ 70
   
เบอร์โทรแจ้งทาง Mail แล้วครับ
โดย: จรัญ [21 ก.ย. 58 15:44] ( IP A:182.255.14.52 X: )
ความคิดเห็นที่ 71
   
คห 33 & 40
โดย: ณัฐิ/actheroom@hotmail.com [21 ก.ย. 58 16:23] ( IP A:27.55.66.130 X: )
ความคิดเห็นที่ 72
   
รับทราบการจองจันผากำแพงซุปเปอร์แคระคุณจรัญค่ะ
โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 19:04] ( IP A:119.42.118.102 X: )
ความคิดเห็นที่ 73
   
แจ้งคุณตี๋อ้วน22 มีอีกค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปส่งไลน์ให้ดูจ้ะ ถ้าถูกใจค่อยรับก้อได้นะค๊
โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 19:06] ( IP A:119.42.118.102 X: )
ความคิดเห็นที่ 74
   
รับทราบการจอง คห33&40 คุณณัฐิค่ะ ขอบคุณมากนะค๊ะ

โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 19:08] ( IP A:119.42.118.102 X: )
ความคิดเห็นที่ 75
   ปิดการขายจันผาด่างตัดสดยอดที่1คห57 มีผู้รับดูแลแล้วค่ะ
โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [21 ก.ย. 58 20:25] ( IP A:119.42.118.102 X: )
ความคิดเห็นที่ 76
   
โอนแล้วครับ ตัวเลข และที่อยู่ตามที่ SMS แจ้ง
โดย: จรัญ [22 ก.ย. 58 11:39] ( IP A:182.255.14.58 X: )
ความคิดเห็นที่ 77
   รับทราบค่ะคุณจรัญ ส่งของพรุ่งนี้นะค๊ะ...ขอบคุณมากค่ะ
โดย: นภาภรณ์โทร0822020761 [22 ก.ย. 58 16:24] ( IP A:119.42.117.229 X: )
ความคิดเห็นที่ 78
   
รับหมากแดงมินิทั้ง 2 ต้นครับ
โดย: กิต [23 ก.ย. 58 13:44] ( IP A:110.77.249.104 X: )
ความคิดเห็นที่ 79
   
จันผาด่างที่ตัดยอดสดกับต้น3500สายพันธ์ุเดียวกันใหมครับ.สรุปที่โชว์มาอย่างเดียวกันมะ
โดย: ช้างทอง [28 ก.ย. 58 17:56] ( IP A:27.55.138.225 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน