แบ่งปันน้ำใจ 108 วิธี
    1. มองทุกคนที่พบด้วยสายตาเป็นมิตร
2. ยิ้มให้ทุกคนที่พบกัน
3. ทำความรู้จักกับคนที่ไม่รู้จัก
4. โบกมือส่งยิ้มให้เด็ก ๆ
5. มองว่าคนเราสามารถเป็นมิตรกันได้
6. มองคนในแง่ดี
7. ทักทายกับคนอื่น เมื่อได้พบกัน
8. สนทนาทักทายกับเพื่อนร่วมงาน
9. ตั้งใจฟังคนอื่นพูด
10. ......... อ่านต่อ10. รับฟังสิ่งที่เขากำลังทำ หรือกำลังสนใจ
11. พูดด้วยคำสุภาพ ไพเราะ อ่อนหวาน
12. ใช้คำพูดสี่คำให้ติดปาก คือ ขอบคุณ ขอโทษ ดี ช่วย
13. พูดชมเชยบุคคลอื่นเป็นประจำ
14. หาเรื่องพูดคุยกับคนที่ขาดเพื่อน
15. พูดถึงคนอื่นและหัวหน้าผู้บังคับบัญชา ในด้านดีกับคนที่เขารู้จัก
16. รู้จักขัดแย้งโดยไม่ให้เขาเสียน้ำใจ
17. พูดด้วยเสียงดังพอควร
18. พูดคุยในสิ่งที่เขาสนใจ
19. ไม่พูดหาเรื่องจับผิดคนอื่น
20. หาข่าวเรื่องดี ๆ หรือคนที่กระทำความดีมาคุยกัน
21. หาทางพูดคุยกับคนที่ไม่รู้จักพูดคุยด้วย โดยการแนะนำตนเอง หรือหาผู้อื่นแนะนำ
22. โทรศัพท์ หรือเขียนจดหมายไปหาเพื่อนหรือคนรู้จักที่ไม่ได้ติดต่อกันนานเกินหนึ่งปี
23. ละเว้นการพูดคำไม่ดี โกรธ หรือโมโหอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งวัน
24. เขียนจดหมายหรือไปเยี่ยมคนที่กำลังกลุ้มใจ เสียใจ หรือประสบปัญหาชีวิต
25. เขียนจดหมายหรือส่งบัตรแสดงความขอบคุณให้ผู้ที่ทำคุณแก่เรา
26. เขียนจดหมายหรือส่งบัตรแสดงความยินดีในวันคล้ายวันเกิด เมื่อคนรู้จักได้รับข่าวดี
27. เขียนจดหมายหรือส่งบัตรแสดงความเสียใจ เมื่อคนรู้จักได้รับความเสียใจ
28. เขียนชมเชย หรือมอบรางวัล ให้แก่คนที่ให้บริการดีเป็นพิเศษ
29. ดูชื่อเพื่อนเก่าในหนังสือรุ่น หรือรูปญาติเก่า ๆ แล้วเขียนจดหมาย โทรศัพท์ หรือส่งบัตร
อวยพรปีใหม่
30. ปิดเสียงโทรศัพท์มือถือและเพจ ขณะที่ไม่ควรพูดโทรศัพท์ เช่น ห้องประชุม หรือในพิธีการ
31. เขียนป้ายเตือนอันตรายติดไว้ในที่ที่เหมาะสม
32. ปิดหรือหรี่เสียงดังจากวิทยุ โทรทัศน์
33. เลื่อนจานอาหารไปให้คนอื่นที่เอื้อมไม่ถึง
34. ค้นหาให้พบว่าเขาชอบอะไร ต้องการอะไร แล้วทำให้เขามีสิ่งนั้น
35. หาทางปลอบใจคนที่กำลังมีความทุกข์
36. พยายามทำศัตรูให้กลายเป็นมิตร
37. ทำความประหลาดใจให้แก่บางคน ในการหาสิ่งของที่เขาต้องการมาก แต่เขาไม่สามารถหาได้
38. ทำความประทับใจด้วยบริการทีเป็นพิเศษกว่าธรรมดา
39. สนับสนุนในการป้องกันปัญหาสังคม
40. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
41. ช่วยรับคนที่รู้จักกันขึ้นรถเมื่อจะไปทางเดียวกัน
42. ทักทาย แนะนำตัวทำความรู้จักกับเพื่อนบ้าน
43. ส่งอาหารหรือผลไม้ไปให้เพื่อนบ้าน
44. ให้คนสวนกวาดใบไม้หน้าบ้านของเพื่อนบ้านด้วย
45. ชวนเพื่อนบ้านและลูกของเพื่อนบ้านไปเที่ยว
46. รับฝากดูแลเด็กเล็กข้างบ้าน
47. ให้ความสนใจกลุ่มเยาวชนในหมู่บ้าน
48. ไปเยี่ยมคนแก่ที่อยู่ใกล้บ้าน
49. ช่วยคนขาดแคลน
50. จ่ายเงินค่าอาหารหรือเครื่องดื่มให้เพื่อนร่วมงานเป็นครั้งคราว
51. ตัดหนังสือพิมพ์ส่งไปให้คนรู้จัก เมื่อมีข่าวของเขา หรือเรื่องที่เขาสนใจ
52. ส่งอาหาร เครื่องดื่ม หรือขนมไปให้เจ้าหน้าที่ที่บริการประชาชน
53. ซื้อตั๋วดูภาพยนต์/ดนตรี/กีฬา หรือหนังสือการ์ตูนให้เด็กข้างบ้าน
54. เมื่อเห็นว่าของบางอย่างเหมาะสมสำหรับบางคนที่รู้ ควรซื้อหรือหาไปฝากเขา
55. ส่งหนังสือหรือวารสารที่อ่านแล้ว ไปให้คนที่เราคิดว่าเขาต้องการ
56. จ่ายเงินสมัครสมาชิกวารสารที่เหมาะสม ส่งไปให้ห้องสมุดที่โรงเรียนเก่า
57.หาของฝากหรือของขวัญปีใหม่ไปให้คนที่ติดต่อประจำ
58. หาของขวัญของฝากให้ลูกน้องหรือผู้ร่วมงาน เช่น บัตรกินอาหารฟรี บัตรลดราคา บัตรดูแสดง
59. มอบจักรยาน ฟุตบอล หรือขลุ่ย แทนพวงหรีดในงานศพ เพื่อให้เจ้าภาพบริจาคให้โรงเรียน
ยากจนได้
60. ชดใช้หนี้ให้ลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือให้ยืมเงินไม่เสียดอกเบี้ย เพื่อ
ให้เขามีกำลังใจ
61. ช่วยทุกคนที่ประสบความยากลำบาก มีปัญหา มีความทุกข์
62. ส่งเงินหรือสิ่งของไปช่วยคนที่ประสบสาธารณภัย
63. บอกเตือนสิ่งผิดปกติของคนอื่น เช่น ยางรถแบน ซิปกางเกงไม่ได้รูด (เขียนโน๊ตไปบอก)
64. ช่วยจับประตูที่เปิดเดินออกไปแล้ว เพื่อไม่ให้ตีคนที่เดินตามมา
65. ช่วยชี้ทาง นำทางให้คนต่างถิ่นที่มาถามทาง
66. ช่วยคนที่กำลังหาของที่หาย หาไม่พบ
67. ช่วยถือของให้คนที่หอบของพะรุงพะรัง
68. ช่วยคนที่กำลังเอื้อมหยิบของบนชั้นสูง แต่หยิบไม่ถึง
69. ช่วยเข็นรถยนต์ของคนอื่นที่เครื่องเสีย หลบเข้าข้างทาง
70. หาดอกไม้หรือของไปฝากคนป่วยไม่รู้จัก ที่ไม่ค่อยมีใครเยี่ยม
71.ช่วยนำคนเจ็บหรือผู้ประสบอุบัติเหตุส่งโรงพยาบาล ใช้วิธีโยนเชือกหรือวัตุที่ลอยน้ำให้
เกาะแทน
73. ช่วยแนะนำหางานให้คนตกงาน แต่ระวังเรื่องการลงนามรับประกันความเสียหายหรือเงินกู้
74. แนะนำวิธีประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพให้คนที่ต้องการอาชีพ
75. จัดงานเชิญเด็ก คนชรา คนพิการ มาสนุกสนาน หรือไปเที่ยวในวันสำคัญ
76. สนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
77. ไปเยี่ยมบ้านแรกรับเด็กอ่อน บ้านราชวิถี บ้านกรุณา บ้านมุทิตา บ้านอุเบกขา
78. ช่วยป้องกันหรือห้ามปรามคนที่กำลังทะเลาะวิวาทโกรธเคืองกัน หรือจะทำร้ายกัน
79. สนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม
80. จัดกลุ่มอาสาสมัครช่วยทำงานส่วนรวม นอกเหนือจากหน้าที่ปกติ
81. เมื่อเข้าห้องน้ำ ควรหยิบกระดาษเช็ดอ่างน้ำ หรือเช็ดที่นั่งส้วมให้สะอาดก่อนออกไป
82. เมื่อเข้าคิวกดเงินจากเอทีเอ็ม จ่ายตามซุปเปอร์มาร์เกต ถ้าไม่รีบร้อนนัก ควรเชิญให้คนที่รอข้าง
หลังที่รีบเร่งกว่าไปก่อน
83. เมื่อขับรถติดอยู่แต่ไม่รีบเร่งมากนัก โบกมือยอมให้รถคันหลังที่รีบเร่งกว่าไปก่อน
84. เมื่อเข้าคิวเข้าส้วม ยอมให้คนข้างหลัวที่ปวดมากกว่าเข้าส้วมก่อน
85. ออกเงินให้คนที่ไม่มีเงินหยอดโทรศัพท์สาธารณะ หรือเข้าส้วมสาธารณะที่ต้องจ่ายเงิน
โดยทิ้งเหรียญบาทที่เหลือไว้ในช่องทอนเงิน
86. หาของขวัญปีใหม่หรือของขวัญวันเกิด ให้คนที่ไม่เคยได้รับอะไรเลยเมื่อปีก่อน
87. ส่งของขวัญให้ตนที่เห็นแก่ตัวไม่คิดถึงคนอื่น โดยไม่ให้รู้ว่าใครส่งมา
88. ให้ความเห็นใจ ปลอบใจคนที่กำลังมีความทุกข์ กลุ้มใจ หาทางออกไม่ได้
89. บริจาคโลหิต-ดวงตา-อวัยวะ หรือเงินให้สภากาชาดไทย หรือโรงพยาบาลต่าง ๆ
90. เมื่อโทรศัพท์ไปถึงใคร ควรถามเขาว่ากำลังยุ่งอยู่หรือเปล่า ถ้ากำลังยุ่งหรือธุระยุ่ง ควรถาม
เขาว่าจะให้โทรศัพท์กลับมาอีกเมื่อไร
91. เมื่อมีคนโทรศัพท์มาถึงและฝากเลขหมายไว้ ควรรีบโทรศัพท์กลับทันที
92. ไม่ขอหรือขอยืมของรักของหวงของเพื่อน
93. เมื่อยืมของจากผู้ใด ต้องรีบคืนทันทีเมื่อเสร็จงาน ไม่ต้องรอให้ทวง
94. สุภาพ ร่าเริง แจ่มใส ยิ้มหวาน และพูดจาไพเราะกับทุก ๆ คน
95. มีมารยาทดี ทักทาย ไหว้ สวัสดี กับผู้ใหญ่อย่างเหมาะสม
96. รักษาความมีระเบียบเรียบร้อย เก็บเสื้อผ้า และของเล่นของตนให้เรียบร้อย ไม่ต้องให้คนอื่น
มาตามเก็บให้
97. รักษาความสะอาดห้องน้ำ ทิ้งขยะลงถัง ไม่ทิ้งสิ่งสกปรกลงพื้น ถนน หรือลำคลอง
98. ช่วยทำงานบ้าน เช่น ล้างจาน กวาดบ้าน เช็ดสิ่งสกปรกที่พื้น และไม่ทำบ้านรก
99. มอบน้ำใจให้ทุกคนในบ้าน เช่น ยกน้ำให้พ่อ สอนน้องทำการบ้าน แบ่งขนมให้พี่น้อง
100. ทำให้พ่อชอบใจ เช่น ยอมให้พ่อดูข่าวโทรทัศน์ กอดพ่อก่อนไปโรงเรียนทุกวัน
101. ทำให้คนแก่ดีใจ เช่น อ่านหนังสือ หรือนวดขาให้คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย
102. ให้อภัยและมอบน้ำใจให้กับคนที่คอด พูด หรือทำไม่ดีต่อเรา
103. คลายทุกข์ให้คนอื่น เช่น ช่วยปลอบเพื่อนที่ร้องไห้ ชวนเพื่อนที่เหงาไปเล่นด้วย
104. แสดงความห่วงใย เช่น พาเพื่อนที่ไม่สบายไปห้องพยาบาล
105. แบ่งปัน เช่น แบ่งขนมให้เพื่อน ไม่กินคนเดียว
106. ช่วยเหลือครู เช่น ใช้ผ้าเช็ดโต๊ะเก้าอี้ให้ก่อนครูเข้าห้อง หรือถือของให้ครู
107. ปฏิบัติตัวตามหนังสืออย่างน้อยสัก 20 ข้อ
108. ช่วยบอกเพื่อนเมื่อใบหน้าเปื้อน หรือมีผักติดฟัน โดยวิธีที่ไม่ทำให้เพื่อนรู้สึกอาย

นิตยสารหมอชาวบ้าน ปีที่ 42 (2545) ฉบับที่ 280 หน้า 1-45, ฉบับที่ 281, 46-80, ฉบับที่ 282, 81-107
โดย: see [19 ก.ย. 50 13:37] ( IP A:124.121.186.159 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   https://2012laptopreview.blogspot.com/2012/01/natures-way-coconut-oil-extra-virgin.html
https://2012laptopreview.blog.fc2.com/blog-entry-21.html
https://2012laptopreview.blogspot.com/2012/01/great-moisturizer-for-hair-and-skin.html
https://2012laptopreview.blog.fc2.com/blog-entry-23.html
https://2012laptopreview.blogspot.com/2012/01/great-moisturizer-for-natural-hair.html
https://2012laptopreview.blog.fc2.com/blog-entry-24.html
https://2012laptopreview.blogspot.com/2012/01/new-chapter-perfect-prenatal-review.html
https://2012laptopreview.blog.fc2.com/blog-entry-25.html
https://2012laptopreview.blogspot.com/2012/01/much-better-vitamin-new-chapter-perfect.html
https://2012laptopreview.blog.fc2.com/blog-entry-27.html
https://2012laptopreview.blogspot.com/2012/01/optimum-nutrition-creatine-powder-sale.html
https://2012laptopreview.blog.fc2.com/blog-entry-28.html
https://2012laptopreview.blogspot.com/2012/01/awesome-for-mixing-with-protein-shake.html
https://2012laptopreview.blog.fc2.com/blog-entry-29.html
https://2012laptopreview.blogspot.com/2012/01/hcg-activation-diet-drops-cheap-2012.html
https://2012laptopreview.blog.fc2.com/blog-entry-30.html
https://2012laptopreview.blogspot.com/2012/01/coromega-omega-3-supplement-sale-2012.html
https://2012laptopreview.blog.fc2.com/blog-entry-31.html
https://2012laptopreview.blogspot.com/
https://2012laptopreview.blog.fc2.com/

โดย: bestr price 2012 [26 ม.ค. 55 1:17] ( IP A:180.183.200.195 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   https://2012laptopreview.blogspot.com/2012/01/black-decker-asi300-air-station.html
https://2012laptopreview.blog.fc2.com/blog-entry-32.html
https://2012laptopreview.blogspot.com/2012/01/black-and-decker-air-station-inflator.html
https://2012laptopreview.blog.fc2.com/blog-entry-33.html
https://2012laptopreview.blogspot.com/2012/01/another-quality-black-and-decker.html
https://2012laptopreview.blog.fc2.com/blog-entry-34.html
https://2012laptopreview.blogspot.com/2012/01/black-decker-9099kc-72-volt-cheap-price.html
https://2012laptopreview.blog.fc2.com/blog-entry-35.html
https://2012laptopreview.blogspot.com/2012/01/black-decker-72-v-cordless-drill.html
https://2012laptopreview.blog.fc2.com/blog-entry-36.html
https://2012laptopreview.blogspot.com/2012/01/dremel-4000-650-120-volt-sale-2012.html
https://2012laptopreview.blog.fc2.com/blog-entry-37.html
https://2012laptopreview.blogspot.com/2012/01/powerful-durable-versatile-dremel-4000.html
https://2012laptopreview.blog.fc2.com/blog-entry-38.html
https://2012laptopreview.blogspot.com/2012/01/makita-lct300w-18-volt-sale-2012.html
https://2012laptopreview.blog.fc2.com/blog-entry-39.html
https://2012laptopreview.blogspot.com/2012/01/lots-of-good-but-one-problem-makita.html
https://2012laptopreview.blog.fc2.com/blog-entry-40.html
https://2012laptopreview.blogspot.com/2012/01/makita-18v-cordless-awesomeness.html
https://2012laptopreview.blog.fc2.com/blog-entry-41.html
โดย: best deals 2012 [26 ม.ค. 55 1:48] ( IP A:180.183.200.195 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   https://2012laptopreview.blogspot.com/2012/01/lasko-754200-ceramic-heater-sale-2012.html
https://2012laptopreview.blog.fc2.com/blog-entry-42.html
https://2012laptopreview.blogspot.com/2012/01/good-quality-for-money-lasko-754200.html
https://2012laptopreview.blog.fc2.com/blog-entry-43.html
https://2012laptopreview.blogspot.com/2012/01/big-heat-from-little-footprint-lasko.html
https://2012laptopreview.blog.fc2.com/blog-entry-45.html
https://2012laptopreview.blogspot.com/2012/01/great-little-heater-works-much-better.html
https://2012laptopreview.blog.fc2.com/blog-entry-46.html
https://2012laptopreview.blogspot.com/2012/01/works-liks-charm-way-better-than-quartz.html
https://2012laptopreview.blog.fc2.com/blog-entry-47.html
https://2012laptopreview.blogspot.com/2012/01/lasko-751320-ceramic-tower-heater-sale.html
https://2012laptopreview.blogspot.com/2012/01/lasko-751320-ceramic-tower-heater-sale.html
https://2012laptopreview.blog.fc2.com/blog-entry-48.html
https://2012laptopreview.blogspot.com/2012/01/great-range-of-control-heats-well-turns.html
https://2012laptopreview.blog.fc2.com/blog-entry-49.html
https://2012laptopreview.blogspot.com/2012/01/lasko-ceramic-tower-heater.html
https://2012laptopreview.blog.fc2.com/blog-entry-50.html
โดย: bestr price 2012 [26 ม.ค. 55 3:06] ( IP A:180.183.200.195 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   https://glutagrape.com
โดย: Glutathione [6 ก.พ. 55 2:59] ( IP A:125.26.128.12 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน