อ่านเรื่องสายพันธ์อโรวาน่ากันดีกว่าครับ
   ยอมรับกันหน้าตาเฉยครับ ว่าก็อปมาจาก
https://www.champaquarium.com/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=1
เห็นว่ามีประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่สนใจปลาอโรวาน่าครับ เอามาให้อ่านกัน มีมากกว่าตรงนี้นะครับ ผมเอามาแค่สายพันธุ์ อยากอ่านเพิ่ม ตามลิงค์เข้าไปครับ


สายพันธุ์ธรรมชาติปลาอะโรวาน่า
คุณภาสกร สุตะพาหะ กล่าวถึงการแบ่งสายพันธุ์อะโรวาน่าตามธรรมชาติได้ 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ อะโรวาน่าสีทอง อะโรวาน่าสีแดง และอะโรวาน่าสีเขียว สำหรับอะโรวาน่าสีทองมีความแตกต่างของโทนสี 2 ชนิด คือ ชนิดที่พบในเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งรู้จักในชื่อ Red Tail Golden (ทองหางแดง) และอีกชนิดหนึ่งพบในประเทศมาเลเซีย ที่มีชื่อรู้จักกันคือ Cross Back Golden ( ทองคาดหลัง ) สำหรับอะโรวาน่าสีแดง จะมีข้อแตกต่างในโทนสีระหว่างสีแดงพริก (Chilli Red ) สีแดงเลือด ( Blood Red ) และสีแดงส้ม ( Orange Red ) ซึ่งโทนสีจะไม่แตกต่างกันมากเหมือนอะโรวาน่าสีทอง อะโรวาน่าสายพันธุ์สีแดง จะพบมากในอินโดนีเซีย แถบกะลิมันตัน ส่วนอะโรวาน่าเขียวพบในประเทศ อาทิ ไทย เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย สีสันของปลาจะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยตามสภาพแวดล้อมและภูมิประเทศของแต่ละแห่ง ต่อมาได้มีการพบอะโรวาน่าพันธุ์หางเหลืองบริเวณกะลิมันตัน อินโดนีเซีย ทำให้มีการรวบรวมสายพันธุ์ตามธรรมชาติของอะโรวาน่า 7 สายพันธุ์ ดังนี้
1. อะโรวาน่าสายพันธุ์ทองคาดหลัง (Cross Back Golden) ถูกจับโดยชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยตามแม่น้ำหรือทะเลสาบ เช่น มาลายัน ประหังโกลด์เด้น แม่น้ำตรังค์ ลีปรา จีดองส์ โบกัด และทะเลสาบบูกิดมิลา ฯลฯ ปลาอะโรวาน่าปัจจุบันมีราคาค่อนข้างแพง อะโรวาน่าสายพันธุ์ Super Red มีราคาสูงมาก แต่ก็ยังมีราคาถูกกว่าพันธุ์
ทองคาดหลัง เพราะจำนวนปลาที่ออกสู่ตลาดยังมีไม่มากนัก เนื่องจากฟาร์ม สิงคโปร์และมาเลเซียมีจำนวนจำกัด สายพันธุ์ Super Red ส่งออกตลาดมากกว่านับว่ามีส่วนสร้างสีสัน ความสวยงามและเสน่ห์ของปลาอะโรวาน่าอีกด้วย
สายพันธุ์ทองคาดหลังนั้นอยู่ที่เส้นซึ่งมีประกายทองของแถบต่าง ๆ บนลำตัวปลา ต่างจาก Red Tail Golden จะมีแถบทองในช่วงที่ 4 ขึ้นไป (นับจากท้อง) แถบสีแดงของพันธุ์ทองคาดหลัง (Cross Balk Gloden) แสดงให้เห็นชัดเมื่อโตเต็มที่สีจะเข้มมากขึ้นเมื่อแก่ตัวลงแถบสีแดงนั้นกล่าวกันว่าจะคาดจากลำตัวด้านหนึ่ง
ไปอีกด้านหนึ่งโดยมีสีม่วงเป็นหลัก ส่วนสีอื่น ๆ เช่น น้ำเงิน เขียว ทอง ซึ่งเป็นสีที่นิยมและมีราคาสูงในญี่ปุ่น คือ ทินแฟรมพื้น ม่วงครอสแบค ทินเฟรม หมายถึง แถบทั้งหมดมีสีม่วงมากกว่าสีแดง สีทองจะปรากฎเพียงแถบที่อยู่ขอบริมและด้านนอกเท่านั้น จึงแลดูสง่างาม อะโรวาน่าสีม่วงครามกับแถบสีแดงคลุมด้วยเกล็ดสีทอง
เมื่อลูกปลามีขนาด 7-8 เซนติเมตร จะมองเห็นเกล็ดที่ปกคลุมเป็นประกายทองตามด้วยสีเหลืองแกมเขียวบาง ๆ ตลอดตัว เมื่อมีขนาด 9-10 เซนติเมตร จะมีสีม่วงที่พื้นแถบที่ 4 ( สำหรับปลาสีม่วง ) และขนาดที่จำหน่าย 12-15 เซนติเมตร ซึ่งสีสันจะเพิ่มไปถึงแถบที่ 5 อย่างน้อย ( ครีบหลัง ) ประมาณ2 ปี ปลาจะมีสีทองประกายตลอด
ทั้งตัว ด้วยสีสันดังกล่าวทำให้ Red Tail Golden ตั้งแต่ส่วนหางและครีบมีสีเหมือนกัน แต่ในบางครั้ง Cross BackGolden อาจมีสีครีบไม่เข้มสำหรับลักษณะสีที่ใกล้เคียงกับ Red Tail Golden มากจึงเป็นจุดสำคัญทั้งนี้ผู้เริ่มต้นเลี้ยงควรขอรับคำแนะนำจากผู้รู้ก่อนจะซื้อ\\ปลาที่มีราคาสูงหรือซื้อจากฟาร์มและร้านจำหน่ายปลาที่เชื่อถือได้

2. Super Red หรือ First Grade Red ( แดงเกรดหนึ่งหรือซูเปอร์เรด ) การเรียกชื่อนี้ในวงการปลาอะโรวาน่าจะรู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดี รวมถึง Chilli Red ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย จะเพาะพันธุ์ Super Red ซึ่งตลาดมีความต้องการสูงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันเป็นอันดับสองรองจาก Cross Back Golden ในด้านราคา แต่อย่างไรก็ตามอะโรวาน่าแดงยังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะจีนและญี่ปุ่นที่ยึดถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม คือ สีแดงเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคล ด้วยความนิยมดังกล่าว ยากที่สายพันธุ์สีทองจะมาแทนที่ได้ บางรายก็เลี้ยงถึง 9 ตัว
แหล่งกำเนิดของอะโรวาน่าแดงอยู่แถบหมู่เกาะกะลิมันตันตะวันตกในอินโดนีเซีย พบที่กะปัวและทะเลสาบเซนทารัม โดยชนเผ่าพื้นเมืองอิบัน ชาวอิบันจะมีความใกล้ชิดผูกพันอยู่แบบลักษณะเป็นกลุ่ม เมื่อปี พ.ศ. 2513 ชาวอิบันได้นำอะโรวาน่ามาประกอบอาหารต่อมาในปี พ.ศ. 2525-2528 ชาวอิบัน ได้รับการว่าจ้างจากผู้เพาะเลี้ยงให้จับปลาเพื่อนำไปขยายพันธุ์ โดยใช้ตาข่าย 2 ผืน ควบคู่กับหมวกที่มีไฟฉายติดเป็นอุปกรณ์ในการจับปลาเหล่านี้ โดยปลาอะโรวาน่าจะซ่อนตัวตามพุ่มไม้และบริเวณริมฝั่ง ในหนองและแม่น้ำ เมื่อปลาเห็นแสงสว่างมาใกล้จะกระโจนพรวดขึ้นเหนือน้ำทันทีทำให้ถูกจับไปขาย ในเวลากลางวัน อะโรวาน่าจะซ่อนตัวบริเวณน้ำลึกกลางทะเลสาบ และจะมาอยู่ตามชายฝั่งบริเวณผิวน้ำเฉพาะกลางคืน เนื่องจากตอนกลางคืนปริมาณออกซิเจนในทะเลสาบค่อนข้างเบาบางลง
ฤดูกาลจับปลาของทุกปี คือ ช่วงเดือนธันวาคม - มีนาคม ซึ่งปลาตัวผู้ที่ถูกจับขึ้นมาได้ 10 ตัวจะมีลูกปลาติดมาด้วยโดยอมไว้ในปากประมาณ 10-30 ตัว
สีของอะโรวาน่าแดงพันธุ์ต่าง ๆ จะแสดงให้เห็นตั้งแต่อายุประมาณ 1 ปี อย่างช้าถึง 10 ปี โดยเฉลี่ย 4-5 ปี ส่วนมากจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีส้ม และสีส้มเป็นสีแดงอ่อน และสุดท้ายเป็นสีแดงเข้ม
ปัจจุบัน Super Red ที่รู้จักมี 3 สายพันธุ์ แบ่งตามแหล่งกำเนิดที่ค้นพบซึ่งแตกต่างกันออกไป

3. Chilli Red (ชิลลี่ เรด หรือ แดงพริก) เป็นอะโรวาน่าที่พบทางตอนใต้ของทะเลสาบเซนทารัม ปัจจุบันเป็นอะโรวาน่าสีแดงที่มีราคาแพงที่สุด ลำตัวอาจจะมีสีน้ำเงินเป็นสีพื้น ที่เกล็ดหรือผิวหนังส่วนหัวเป็นสีเขียว เกล็ดบางทำให้เห็นสีแดงเข้ม มีเหงือกสีแดงสด ครีบและครีบหางใหญ่ ถึงแม้ว่าปลายังมีขนาดโตไม่เต็มที่ก็สามารถมองรูปลักษณ์ของอะโรวาน่าชนิดนี้ได้คือ ตาโต ครีบหางเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน การว่ายที่คล่องแคล่ว ส่วนหัวและปากแหลม ครีบสีแดง โดยเฉพาะครีบที่หน้าอก ระยะความห่างระหว่างตาทั้งสองข้างจะเท่ากับระยะห่างระหว่างตากับส่วนสูงสุดของปาก เกล็ดมีสีเขียวเหลืองหรือส้มเจืออยู่ สีสันดังกล่าวจะเห็นเต็มที่ในช่วงอายุประมาณ 1 ปี หรือมากกว่า 4 ปี

4. Blood Red (บลัดเรด หรือ แดงเลือด) เป็นอะโรวาน่าที่พบในแถบตอนเหนือของทะเลสาบเซนทารัม ปลาที่มีขนาดโตเต็มที่จะมีลักษณะเกล็ดที่บาง เหงือกสีแดง ครีบสีแดง รูปร่างเพรียวยาวกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ จะแสดงสีสันในช่วงอายุ 1 ปีขึ้นไป ราคาอาจถูกกว่า ชิลลี่ เรด ( Chilli Red ) เพราะมีจำนวนมากกว่า สำหรับปลาซึ่งยังไม่โตเต็มที่ รูปร่างจะยาว ครีบเล็ก ตาเล็ก ครีบมีสีแดง ครีบหางกลม หัวและปากไม่แหลมมาก เกล็ดจะมีสีเขียวอ่อนและสีชมพูเจืออยู่
นอกจากนี้ได้มีการค้นพบอะโรว่าน่า Orange Red (สีแดงส้ม) ในแม่น้ำเกตังกู และสาขาของแม่น้ำเกตังกู รูปร่างของปลาตัวนี้ค่อนข้างยาวกว่าบลัดเรด (สีแดงเลือด) เมื่อโตเต็มที่มีความยาวถึง 90 เซนติเมตร เหงือกสีส้มแดง เกล็ดเป็นสีส้มเท่านั้น ครีบเป็นสีส้มแดง บางตัวเป็นสีเหลือง สำหรับลูกปลาที่มีสายพันธุ์ไม่ดี ลูกปลาจะมีหัวและปากกลมกว่า สีเกล็ดไม่สดใสเหมือนบลัดเรด และชิลลี่ เรด มักจะปรากฏเป็นสีมัว ๆ ตาจะเล็กกว่า ชิลลี่ เรด เป็นปลาราคาถูกที่สุดในประเภทอะโรวาน่า และไม่เป็นที่นิยมของผู้เลี้ยง

5. Red Tail Golden (ทองหางแดง) ในบรรดาอะโรวาน่าสายพันธุ์อินโดนีเซีย โกลด์เด้น (ทองอินโด) สุมาตรา โกลด์เด้น แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจาก Cross Back Golden (ทองคาดหลัง) และ Super Red แต่หลังจากที่ฟาร์มในสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เพาะพันธุ์ปลาชนิดนี้ขึ้นมาได้ ยิ่งทำให้ความเข้าใจและพึงพอใจในทองหางแดงมากขึ้น เพราะปลาสายพันธุ์นี้ให้ความคุ้มค่ามากในเงื่อนไขราคา และความสวยงามที่ปรากฏให้เห็นราคาที่สมดุล ถูกกว่าทองคาดหลัง และซูเปอร์เรด แต่ราคาสูงกว่าอะโรวาน่าพันธุ์สีเขียว สวยกว่าในราคายุติธรรม ซึ่งราคาอาจจะต่ำลงไปอีกก็เป็นได้หากมีปริมาณมากจนล้นตลาดของฟาร์มที่ผลิตจากทั้ง 3 ประเทศดังกล่าว
แหล่งกำเนิดของอะโรวาน่าชนิดนี้อยู่บนเกาะสุมาตราในประเทศอินโดนีเซียที่แม่น้ำเปกันมารู ( Pekanbaru ) และแม่น้ำกัมพาร์ ( Kampar ) ปลาอะโรวาน่าชนิดนี้จะมีอย่างหนึ่งที่แตกต่างจากสายพันธุ์อื่นๆ คือ ส่วนของกระหม่อมที่เป็นสีดำหรือน้ำตาลเข้มห้อมล้อมเกล็ดแถวที่ 5-6 ทั้งหมด ตั้งแต่เกล็ดแถวที่ 4 ขึ้นไป ถึงจะมีสีทองเจืออยู่ทั้งหมดก็ไม่เหมือนสายพันธุ์ทองคาดหลัง ครีบหางส่วนบน 1 ใน 3 เป็นสีเขียวเข้มคล้ายกับที่ครีบหลังอีกสองส่วนตรงครีบหาง ครีบทวาร ครีบเชิงกรานและครีบอกเป็นสีส้มแดงทั้งหมดค่อนข้างคล้ายกับพันธุ์ซูเปอร์เรด

6. Green (อะโรวาน่าเขียว) จากไซเตสทั้งหมดที่คุ้มครองเอเชียอะโรวาน่า อะโรวาน่าพันธุ์เขียวมีราคาต่ำที่สุดที่มีจำหน่ายอย่างกว้างขวางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฟาร์มที่ได้รับอนุญาตจากไซเตส ส่วนใหญ่ยังมีการเพาะพันธุ์ต่าง ๆ เพราะตลาดในญี่ปุ่นยังมีความต้องการสูง โดยเฉพาะในกลุ่มของเยาวชนจึงเป็นเรื่องไม่ธรรมดาเลยของผู้นำเข้าชาวญี่ปุ่นที่จะซื้อลูกปลา 400-500 ตัวในแต่ละครั้ง
อะโรวาน่าเขียวมีทั้งแบบเกล็ดใสและทึบ ซึ่งจะมีเส้นข้างลำตัวโดยเฉพาะจึงดูสะดุดตา ระหว่างเกล็ดมีสีเขียวอมเทา เมื่อปลามีขนาดพอประมาณแล้วจะมีสีน้ำเงินและสีม่วงเจืออยู่ตรงส่วนบนของลำตัวปลาที่เจริญเติบโตเต็มที่จะมีหัวที่กลมและเล็กกว่า ซึ่งดูแตกต่างจากปลาสายพันธุ์อื่น ๆ ปลาที่ยังโตไม่เต็มที่เมื่อเปรียบเทียบดูแล้วจะน่าดูกว่าปลาที่มีขนาดโตเต็มที่เพราะส่วนหัวที่แลดูไม่สมส่วนเท่าไรนัก

7. Yellow Tail (อะโรวาน่าเหลือง) โดยทั่วไปจะเรียก อะโรวาน่าเหลือง หรือ อะโรวาน่าหางเหลือง ซึ่งมีครีบเป็นสีชมพูขณะที่ยังโตไม่เต็มที่ และสีนี้จะหายไปเมื่อโตเต็มที่แล้ว สีครีบทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นสีค่อนข้างเหลืองจึงเป็นที่มาของชื่อ โดยสันนิษฐานว่าปลาสายพันธุ์นี้เป็นผลของการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างซูเปอร์เรดกับทองหางเหลืองหรืออะโรวาน่าเขียวในป่า แต่ความจริงแล้วเป็นไปตามสายพันธุ์ของมันเอง เนื่องจากข้อบกพร่องในเรื่องของสีสัน จึงทำให้ปลาอะโรวาน่าสายพันธุ์นี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมดังเช่นอะโรวาน่าสายพันธุ์อื่น ๆ มีฟาร์มเพียงไม่กี่แห่งที่เพาะพันธุ์ปลาอะโรวาน่าชนิดนี้ เพราะความต้องการของตลาดไม่มากนักและราคาต่ำ นอกจากนี้ยังมีการนำมาผสมข้ามสายพันธุ์กับซูเปอร์เรดเพื่อให้ลูกออกมามีสีแดงขึ้น ปลาอะโรวานาชนิดนี้มีจำนวนมากในแม่น้ำ กระจายอยู่รอบ ๆ เมืองทางตอนใต้ของเมืองกะลิมันตัน (Kalimantann) กับปัญจะมาสินธุ์ (Banjamasin)

อะโรวาน่าสายพันธุ์ใหม่
จุดสำคัญของการเพาะอะโรวาน่าสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาก็เพื่อผลิตพันธุ์ปลาอะโรวาน่าที่น่าสนใจ และเพื่อจำหน่ายอะโรวาน่าสายพันธุ์แปลกใหม่ที่มีการพัฒนาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงการทำงานอย่างหนักของผู้เพาะเลี้ยงทั้งหลาย การเพาะพันธุ์อะโรวาน่าสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาต้องใช้เวลานาน 8-9 ปี เพราะแต่ละรุ่นต้องใช้เวลา 4-5 ปี กว่าปลาจะเติบโตเต็มที่ แต่ถึงกระนั้นการเพาะพันธุ์ได้เพียง 2 รุ่นก็จะถือว่าเป็นสายพันธุ์ได้แล้วสำหรับอะโรวาน่า เจ้าของฟาร์มจำเป็นต้องมีความอดทนและมีเงินทุนสำหรับการเพาะพันธุ์ปลาอะโรวาน่าสายพันธุ์ใหม่ให้สำเร็จ
1.) 1.5 Grade Red หรือ "ปัญจาเรด (Banjar Red)"
เป็นอะโรวาน่าสายพันธุ์ที่ได้จากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างซูเปอร์เรดกับเยลโลเทล หรือกรีนอะโรวาน่า ลักษณะของปลาอะโรวาน่าสายพันธุ์นี้จะมีสีพื้นของลำตัวเป็นสีเขียวและสีแดงบ้างที่ครีบ บางครั้งอาจจะพบจุดสีแดงทางด้านล่างของปากหรือด้านล่างของตัวปลาด้วย ปลาบางตัวที่มีคุณภาพดีกว่าจะมีครีบสีแดงมากเหมือนซูเปอร์เรด แต่หนวดและปากจะไม่มีสีแดง
ในขณะที่เป็นลูกปลา ปากของมันจะกลมกว่าเมื่อเทียบกับซูเปอร์เรด ลายดำบนครีบหลังทั้ง 3 จะเรียงเป็นแนวตามรูปร่างของครีบ ไม่เหมือนซูเปอร์เรด ซึ่งมีลักษณะไขว้กับครีบที่เป็นแฉกแข็ง ในปัจจุบันมีฟาร์มต่าง ๆ จากทั้ง 3 ประเทศ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ จำนวนไม่มากนักที่เพาะพันธุ์ปลาอะโรวาน่าชนิดนี้เนื่องจากราคาต่ำแต่บางครั้งก็มีผู้จำหน่ายที่ไร้คุณธรรมบางส่วนที่หลอกว่าเป็นซูเปอร์เรดเพื่อให้ขายได้ในราคาที่สูง นี่ก็เป็นข้อควรระวังสำหรับผู้เลือกซื้อ

2.) 2 Grade Red
เป็นอะโรวาน่าที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างเยลโลเทลกับกรีนอะโรวาน่าพันธุ์ต่าง ๆ โดยใช้พ่อ-แม่พันธุ์ที่มีลักษณะไม่ดีนัก อะโรวาน่าสายพันธุ์นี้ไม่เป็นที่นิยมเพาะพันธุ์กันมีเพียงไม่กี่ฟาร์มในอินโดนีเซียที่เพาะเลี้ยง

3.) High Back Golden
เป็นอะโรวาน่าที่ได้จากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างครอสแบคโกลด์เด้นกับเรดเทลโกลด์เด้น เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่สูงขึ้นเป็นไฮเกอร์แบคเรดเทลโกลด์เด้น

4.) Goledn Red
เป็นอะโรวาน่าสายพันธุ์ที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างอะโรวาน่าแดงพันธุ์สายพันธุ์ต่างๆกับครอสแบคโกลด์เด้นพันธุ์ต่าง ๆ ลูกที่ได้ออกมาจะมีสีทองเข้มเจืออยู่บนเกล็ด
สีชมพูอมฟ้า

5.) Platinum White
แพลตทินั่ม ไวท์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "อะโรวาน่าหิมะ" เป็นอะโรวาน่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นมาอย่างไร ยังคงถูกเก็บเป็นความลับทางการค้าอยู่ โดยพื้นฐานอะโรวาน่าสายพันธุ์นี้ใหญ่มาก สีจะออกเป็นสีขาวหรือสีเงินหรือสีโลหะที่เปล่งปลั่ง แต่ดูจากลักษณะแล้วคาดกันว่าน่าจะมีกำเนิดมาจากอะโรวาน่าเขียว ซูเปอร์เรด และครอสแบคโกลด์เด้น จึงมีลักษณะออกมา ได้เช่นนี้ ยกเว้นแต่ลูกปลาซูเปอร์เรด แพลตทินั่ม ซึ่งจะมีสีแดงที่ครีบบ้างหรือสีขาว / เหลืองที่ครีบ จำนวนที่ผลิตได้และส่งออกจำหน่ายยังมีน้อยกว่าความต้องการ ดังนั้นราคาจึงค่อนข้างสูงตลาดใหญ่อย่างญี่ปุ่นยังมีไม่ถึง 10 ตัว ในขณะที่ความต้องการมีมากกว่านั้น
โดย: เจ [10 ส.ค. 49] ( IP A:203.118.93.191 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   อ้อ ถึงจะก็อปมา แต่มีที่มาที่ไปให้เห็นแล้วนะครับผม หุหุ ไม่ผิดมารยาทค้าบ
โดย: เจ [10 ส.ค. 49] ( IP A:203.118.93.191 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   เยี่ยมครับ เจ๋งดีจริงๆ โดยเฉพาะวิธีจับปลา
โดย: ป_ปลาระเบิด(เกล็ดกระจาย) [10 ส.ค. 49 8:58] ( IP A:124.121.185.112 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   แง่ะ หาเก่งเจรงๆเรยยท่านพี่ ขอบคุงคับ
โดย: the palmmint [11 ส.ค. 49 11:39] ( IP A:221.128.110.219 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   Hi..Thank you.Have fun!
โดย: gok [11 ส.ค. 49 22:51] ( IP A:58.8.187.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   เป็นข้อมูลที่ดีมาก
โดย: bb [12 ส.ค. 49 10:42] ( IP A:125.24.76.124 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   แปะลิ้งค์ไว้อีกอันครับ รูปสวยดี

https://www.pantown.com/board.php?id=2888&area=4&name=board1&topic=2511&action=view
โดย: เจ [14 ส.ค. 49 21:26] ( IP A:210.86.185.233 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน