สรุปรายรับ-รายจ่ายงานโคราช และแสดงความขอบคุณ
    ตามที่ชมรมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอด จังหวัดนครราชสีมาได้จัดการประกวดสุนัข ในวันที่ 8 ตุลาคม 2549 ณ สนามกีฬาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขันอารักขา 1 ตอน ค. การแข่งขัน Dog Agility และ การ ประกวดความสวยงามตามสายพันธุ์สุนัขเยอรมันเชพเพอด

การจัดการประกวดสุนัขฯ ในครั้งนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี มี สุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอดเข้าประกวดสายพันธุ์ 41 ตัว เข้าแข่งขัน อารักขา 1 ตอน ค. 7 ตัว ในส่วนของกิจกรรมการกุศล คุณสุวัฒน์ สุวรภามณีสวัสดิ์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขเยอรมันเชพเพอดแห่งประเทศไทย ได้บริจาคเงินทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ขาดแลนทุนทรัพย์ในจังหวัดนครราชสีมา 30 ทุนๆละ 1000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท และชมรมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอดจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบเงินแก่กลุ่มช่วยเหลือสุนัขจรจัด(Dog People) จำนวน 5,000บาท

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ ด้วยการสนับสนุนของผู้มีอุปการคุณในทุกภาคส่วน ซึ่งคณะผู้จัดการประกวดฯ ขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และคาดหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านอีกในโอกาสถัดไป พร้อมกันนี้ขอแจ้งรายรับ-รายจ่าย ของการจัดการประกวดสุนัขฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอแสดงความขอบคุณอย่างสูง
ขอแสดงความนับถือ
(นายทัศนัย ประยูรหงษ์)
ประธานคณะกรรมการจัดการประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอด
จังหวัดนครราชสีมา ปี 2549
โดย: snooker [13 ต.ค. 49 9:12] ( IP A:203.156.48.125 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   รายชื่อผู้สนับสนุนการประกวด
1. บริษัท พัพพี่ เบสท์ (PROformance) เงินสด 10,000 บาท
-อาหารสุนัขถุงใหญ่ 7 ถุง
2.บริษัท Best Petfoods -อาหารสุนัข Royal Canin ถุงใหญ่ 2 ถุง
-อาหารสุนัข Royal Canin ถุงเล็ก 4 ถุง มอบเป็นรางวัล
3. อาหารสุนัข V CARE U เงินสด 3,000 บาท
4. คุณโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล เงินสด 8,000 บาท
5. คลินิคสัตวแพทย์ปริญญา เงินสด 1,000 บาท
6. คลินิคกรุงเทพรักษาสัตว์ สาขาพิมายเงินสด 500 บาท
7. ร้านจิราวัฒน์การเกษตร อำเภอพิมายเงินสด 1,000 บาท
8. คุณทัศนัย ประยูรหงษ์ เงินสด 2,400 บาท
9.คุณประชา กุศลานุคุณ ถ้วยรางวัล 26ใบ
10.โรงพยาบาลสัตว์อิทธิเวช อาหารสุนัข Buzz 24 ถุง มอบเป็นรางวัล

โดย: snooker [13 ต.ค. 49 9:16] ( IP A:203.156.48.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   บัญชีรายรับ-รายจ่าย การจัดงานประกวดสุนัขพันธ์เยอรมันเชพเพอด จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 8 ตุลาคม 2549 ณ สนามกีฬาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
รายรับ
1. ยอดยกมาจากการจัดงานประกวดปี 2548 21,407 บาท
2. บริษัท พัพพี่ เบสท์ (PROformance) เงินสด 10,000 บาท
3. ขายอาหารสุนัข PROformance 7 ถุงให้คุณประชา10,000 บาท
4. ขายอาหารสุนัข Royal Canin ถุงใหญ่ 2 ถุง ให้คุณทัศนัย 2,700 บาท
5. อาหารสุนัข V CARE U เงินสด 3,000 บาท
6. คุณโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล เงินสด 8,000 บาท
7. คลินิคสัตวแพทย์ปริญญา เงินสด 1,000 บาท
8. คลินิคกรุงเทพรักษาสัตว์ สาขาพิมายเงินสด 500 บาท
9. ร้านจิราวัฒน์การเกษตร อำเภอพิมายเงินสด 1,000 บาท
10. คุณทัศนัย ประยูรหงษ์ เงินสด 2,400 บาท
11. ค่าสมัครประกวดพันธุ์ 41 ตัว 16,400 บาท
12. ค่าสมัครแข่งอารักขา 1 ตอน ค. 7 ตัว 2,800 บาท
13. รับเงินช่วยค่าซ่อมลู่วิ่งจากกลุ่มผู้เลี้ยงร็อตไวเลอร์ 5,000 บาท
รวมรายรับ 84,207 บาท
โดย: snooker [13 ต.ค. 49 9:20] ( IP A:203.156.48.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   รายจ่าย
ค่าเงินรางวัลยอดเยี่ยมประเภทต่างๆ 15,000 บาท
ค่าถ้วยรางวัลยอดเยี่ยม 6 ถ้วย 2,400 บาท
ค่าถ้วยรางวัลที่ 1,2,3 จำนวน 24 ถ้วยๆละ 120 บาท เป็นเงิน2,880บาท
ค่าแผ่นเพลทติดถ้วยรางวัล 26 แผ่นๆละ 25 บาท เป็นเงิน 650 บาท
ค่าเหมาทำอาหารเครื่องดื่ม 6,000 บาท
ค่าเช่าเต็นท์ 7 หลัง 4,000 บาท
ค่าบำรุงสนาม 5,000 บาท
ค่าซ่อมลู่วิ่งที่ชำรุด 10,000 บาท
สนับสนุนค่าใช้จ่ายกรรมการตัดสิน 2 ท่านๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
สนับสนุนค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่สมาคม 3,000 บาท
บริจาคกลุ่มช่วยเหลือสุนัขจรจัด 5,000 บาท
ค่าป้ายบอกทาง 12 แผ่นๆละ 95 บาท 1,140 บาท
ค่าป้ายยอดเยี่ยม 650 บาท
ค่าใบรับรองผลการประกวด 130 ใบๆละ 7.50 บาท 750 บาท
ค่าลวด 20 บาท
ค่าส่ง EMS 35 บาท
สนับสนุนน้ำมันรถ เครื่องเสียง 500 บาท
ค่าของฝากกรรมการตัดสิน 300 บาท
รวมรายจ่าย 67,435 บาท

คงเหลือ 16,882 บาท
โดย: snooker [13 ต.ค. 49 9:25] ( IP A:203.156.48.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ขอบคุณโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ที่ให้เราได้ใช้สนามประกวด แม้ว่าภายหลังการประกวดจะเกิดความเสียหายแก่สนามและลู่วิ่งอย่างมาก ท่านรองผู้อำนวยการเสน่ห์ ซื่อตรง ท่านก็ให้ความกรุณาร่วมกันแก้ไขปัญหาจนลุล่วงไปด้วยดี
โดย: snooker [13 ต.ค. 49 9:27] ( IP A:203.156.48.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   ขอขอบคุณ
ป้าวิที่ให้คำแนะนำในการจัดงาน และนำทีมมาช่วยสอนการฝึกด้วย คลิกเกอร์
คุณนก นรพันธ์ ที่มาช่วยสอนการฝึกด้วยคลิกเกอร์ มาช่วยจัดการแข่งขัน อกิลิตี้
โดย: snooker [13 ต.ค. 49 9:28] ( IP A:203.156.48.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   ขอบคุณคุณธนา ด่านกุล จากกลุ่มผู้เลี้ยง ร็อตไวเลอร์โคราช ที่มาร่วมจัดการประกวด ทำให้กิจกรรมมีความหลากลายเพิ่มขึ้น
และช่วยร่วมกันแก้ไขปัญหาความเสียหายของสนามและลู่วิ่งจนลุล่วงไปด้วยดี
หวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกนะครับ
โดย: snooker [13 ต.ค. 49 9:30] ( IP A:203.156.48.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   ขอบคุณคุณสุวัฒน์ สุวรภามณีสวัสดิ์ นายก สสยท. ที่มาร่วมอำนวยการประกวด และ มอบเงินสนับสนุนการศีกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส
โดย: snooker [13 ต.ค. 49 9:31] ( IP A:203.156.48.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   ขอบคุณคณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย นสพ.สายันต์ คงเพชร, คุณชาติภุชงค์ วสันต์ศิริ และคุณศุภชัย ที่ทำการตัดสินได้อย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม ไร้ข้อครหา
โดย: snooker [13 ต.ค. 49 9:32] ( IP A:203.156.48.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   ขอบคุณ สปอนเซอร์ ผู้สนับสนุนการประกวดทุกท่าน โดยเฉพาะ PROformance ผู้สนับสนุนหลัก
โดย: snooker [13 ต.ค. 49 9:33] ( IP A:203.156.48.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   ขอบคุณ คุณเป็ด ประธานชมรมพัฒนาพันธุ์สุนัขจังหวัดกาฬสินธ์ ท่านมีน้ำใจมาให้กำลังใจและยังนำไส้กรอกปลารสอร่อยจากกาฬสินธ์ มาตั้งเตาทอดให้พวกเราได้อร่อย อิ่มหนำกันโดยทั่วถึง
โดย: snooker [13 ต.ค. 49 9:34] ( IP A:203.156.48.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   ขอบคุณชาว GSD ทุกท่าน
ขอบคุณเฮียหมูจากปากน้ำ คุณคำรณ คุณสุเทพและคุณศรีนวล คุณธีรพงษ์ คุณสุนทร คุณสมยศ คุณอุทัย คุณธีรพล คุณชุ้นจากมาเลย์ ท่านผู้บังคับการเรือนจำโคราช คุณภูมิพิทักษ์ คุณต้อ คุณสุธี คุณดาบตำรวจพิเชษฐ์ คุณพูลธวัชร์ และอีกหลายๆท่านที่มาร่วมสนุกกัน
โดย: snooker [13 ต.ค. 49 9:37] ( IP A:203.156.48.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   ขอบคุณทีมงานผู้จัดการประกวดในครั้งนี้
คุณประชา กุศลานุคุณ ประธานชมรม GSD โคราช ที่ช่วยวางแผนงาน ประสานงาน และสนับสนุนถ้วยรางวัล
คุณพงษ์พันธ์ ศิริยอดอรุณ และคุณนก ที่ได้ช่วยเรื่องการประชาสัมพันธ์ การจัดทำป้าย เตรียมถ้วยรางวัล ถ่ายภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณต้อม และคุณแหม่ม ที่ช่วยประสานงานเรื่องสนามประกวด จัดเตรียมสถานที่ จัดเตรียมอาหาร น้ำดื่ม โดยเฉพาะเรื่องสนาม คุณต้อม และคุณแหม่มได้เหนื่อยทั้งกายทั้งใจหลายรอบ
คุณยอด จาก RC CLUB ช่วยจัดเตรียมสนามสถานที่และยังพาทีมงานมาช่วยอีกหลายคน
ทีมงานจากโรงพยาบาลพิมาย คุณประคองไ ด้นำเครื่องเสียงมาช่วยในวันงาน คุณเสริมจิตร์ คุณศริณทิพย์ คุณเตือนใจ ช่วยรับสมัครและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ
คุณวีนัส คุณวทัญญู เด็กชายปรินทร ภรรยาและบุตรของผม ช่วยสารพัดอย่างทั้งก่อนวันงาน ในวันงาน โดยเฉพาะได้ออกเงินสนับสนุนการจัดงานแทนผม
คุณแก้ว คุณเดชชัย จ่าตึ๋ง ที่ให้คำนำแนะนำเป็นอย่างดี ในการจัดงาน
โดย: snooker [13 ต.ค. 49 9:39] ( IP A:203.156.48.125 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน