จัดหา BELL-412EP เข้าประจำการครั้งแรกใน กองทัพอากาศ
   พ.ศ.๒๕๔๑ กองทัพอากาศ บรรจุประจำการเฮลิคอปเตอร์ค้นหาและช่วยชีวิตแบบ BELL-412 EP จำนวน ๔ เครื่อง ซึ่งซื้อจากประเทศแคนาดา ได้รับการกำหนดชื่อเรียกว่า “เฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๖ ง” (ฮ.๖ง) โดยบรรจุเข้าประจำการในฝูงบิน ๒๐๑ กองบิน ๒ ลพบุรี ขึ้นทะเบียน ฮ.๖ง-๑/๔๑ (๓๖๑๗๒), ๒/๔๑(๓๖๑๙๓), ๓/๔๑ (๓๖๑๙๔) และ ๔/๔๑ (๓๖๑๙๕)

BELL-412 EP ของบริษัทBell Helicopter Textron จำกัด ประเทศแคนาดา เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีขนาดและสมรรถนะเหมาะสมมีความเร็วในการเดินทาง ๑๒๐ น็อต มีพิสัยบิน ๓๕๐ ไมล์ทะเล เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ทันสมัย มีความสะดวกสบายในการเดินทาง มีความปลอดภัยในการบินสูง

โดย: เจ้าบ้าน [13 ก.ค. 55 17:27] ( IP A:27.55.13.132 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   

โดย: เจ้าบ้าน [13 ก.ค. 55 17:28] ( IP A:27.55.13.132 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   และเนื่องจากเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะแบบ SUPER PUMA ของกองทัพอากาศ ประสบอุบัติเหตุจึงมีคำสั่งระงับการทำการบิน ประกอบกับ เฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๖ ค (BELL-412 SP) มีอายุการใช้งานพอสมควรแล้ว จึงได้ดัดแปลง BELL-412EP หมายเลขทะเบียน ฮ.๖ง-๔/๔๑ (๓๖๑๙๕) เป็นเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ ใช้งานก่อน จนกว่า เฮลิคอปเตอร์แบบ BELL-412 EP ที่จัดซื้อเป็นเฮลิคอปเตอร์พระราชพานะ จะเดินทางมาถึงประเทศไทย

โดย: เจ้าบ้าน [13 ก.ค. 55 17:33] ( IP A:27.55.13.132 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   กองทัพอากาศได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการถวายการบินอย่างสมพระเกียรติและมีความปลอดภัยสูงสุด จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะแบบ BELL-412 EP ของบริษัทBell Helicopter Textron จำกัด ประเทศแคนาดา เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีขนาดและสมรรถนะเหมาะสมมีความเร็วในการเดินทาง ๑๒๐ น็อต มีพิสัยบิน ๓๕๐ ไมล์ทะเล เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ทันสมัย มีความสะดวกสบายในการเดินทาง มีความปลอดภัยในการบินสูง เหมาะสำหรับที่จะถวายเป็นเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะกองทัพอากาศจึงได้ดำเนินการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ BELL-412 EP ดังกล่าวโดยใช้งบประมาณของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุได้ตรวจรับเฮลิคอปเตอร์ ทั้ง ๒ เครื่อง เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ และขึ้นทะเบียนประจำการในกองทัพอากาศเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๖ กำหนดเป็น เฮลิคอปเตอร์แบบ ๖ ง (ฮ.๖ ง) หมายเลข ๕/๔๖ และ ๖/๔๖ รวมทั้งได้จัดฝึกนักบินให้มีความชำนาญในการบินเฉพาะแบบได้สมบูรณ์ และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ
ในขณะเดียวกัน กองทัพอากาศ ได้ลดภารกิจของเฮลิคอปเตอร์แบบ ๖ ง ทะเบียน ๔/๔๑ ลงเป็นเฮลิคอปเตอร์ติดตามขบวนเสด็จ
อนึ่ง เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ สำนักนายกรัฐมนตรี มีประกาศจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตสถาปนาหน่วยทหารเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปลี่ยนชื่อ เป็น ฝูงบิน ๒๐๑ รักษาพระองค์ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๙
โดย: เจ้าบ้าน [13 ก.ค. 55 17:37] ( IP A:27.55.13.132 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน