กองทัพอากาศจัดซื้อและรับมอบเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งแบบ BELL-412EP
   ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๖ กองทัพอากาศ รับมอบเฮลิคอปเตอร์แบบ ๖ ง (BELL-412 EP) ทั้ง ๒ เครื่อง เพื่อบรรจุเป็น เฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ ขึ้นทะเบียน ฮ.๖ง-๕/๔๖ และ ฮ.๖ง-๖/๔๖ ซึ่งสั่งซื้อจากบริษัท BELL HELICOPTER TEXTRON ประเทศแคนาดา เข้าประจำการในฝูงบิน ๒๐๑ กองบิน ๒ ลพบุรี จากนั้นได้ทำการฝึกนักบินให้มีความชำนาญในการบินเฉพาะแบบได้สมบูรณ์ และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจเพื่อเตรียมน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ

โดย: เจ้าบ้าน [13 ก.ค. 55 17:43] ( IP A:27.55.13.132 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเจิมเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะแบบ ๖ ง (BELL-412 EP) ทะเบียน ฮ.๖ง-๕/๔๖ และ ฮ.๖ง-๖/๔๖ ณ ลานจอดอากาศยาน หน่วยบินเดโชชัย ๓
กองทัพอากาศ ได้จัดเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ แบบ ๖ ค (BELL–412 SP) จำนวน ๒ เครื่อง เป็นพระราชพาหนะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อเป็นพระราชพาหนะในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อพสกนิกรในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วภูมิภาคของประเทศมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง นั้น
โดย: เจ้าบ้าน [13 ก.ค. 55 17:48] ( IP A:27.55.13.132 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   กองทัพอากาศได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการถวายการบินอย่างสมพระเกียรติและมีความปลอดภัยสูงสุด จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะแบบ BELL-412 EP ของบริษัทBell Helicopter Textron จำกัด ประเทศแคนาดา เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีขนาดและสมรรถนะเหมาะสมมีความเร็วในการเดินทาง ๑๒๐ น็อต มีพิสัยบิน ๓๕๐ ไมล์ทะเล เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ทันสมัย มีความสะดวกสบายในการเดินทาง มีความปลอดภัยในการบินสูง เหมาะสำหรับที่จะถวายเป็นเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะกองทัพอากาศจึงได้ดำเนินการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ BELL-412 EP ดังกล่าวโดยใช้งบประมาณของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุได้ตรวจรับเฮลิคอปเตอร์ ทั้ง ๒ เครื่อง เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ และขึ้นทะเบียนประจำการในกองทัพอากาศเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๖ กำหนดเป็น เฮลิคอปเตอร์แบบ ๖ ง (ฮ.๖ ง) หมายเลข ๕/๔๖ และ ๖/๔๖ รวมทั้งได้จัดฝึกนักบินให้มีความชำนาญในการบินเฉพาะแบบได้สมบูรณ์ และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ
ในขณะเดียวกัน กองทัพอากาศ ได้ลดภารกิจของเฮลิคอปเตอร์แบบ ๖ ง ทะเบียน ๔/๔๑ ลงเป็นเฮลิคอปเตอร์ติดตามขบวนเสด็จ
อนึ่ง เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ สำนักนายกรัฐมนตรี มีประกาศจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตสถาปนาหน่วยทหารเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปลี่ยนชื่อ เป็น ฝูงบิน ๒๐๑ รักษาพระองค์ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๙
โดย: เจ้าบ้าน [13 ก.ค. 55 17:48] ( IP A:27.55.13.132 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน