ทอ. รับ GRIPEN 39 C เพิ่มอีก ๓ เครื่อง
   ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีต้อนรับเครื่องบินขับไล่ Gripen 39 C จำนวน ๓ เครื่อง ตามโครงการจัดซื้อเครื่องบินขับ Gripen 39 C/D ระยะที่ ๒ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการจัดซื้อเครื่องบิน Gripen 39 C/D ของกองทัพอากาศ แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ได้แก่
โครงการระยะที่ ๑ (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) ประกอบด้วย เครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ Gripen 39 C/D จำนวน ๖ เครื่อง (รุ่น C จำนวน ๒ เครื่อง และรุ่น D จำนวน ๔ เครื่อง) และอุปกรณ์ด้านยุทธการ การส่งกำลังบำรุง อีกทั้งข้อเสนอพิเศษ ได้แก่ เครื่องบินควบคุมและแจ้งเตือนทางอากาศแบบ Saab 340 AEW จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องบินลำเลียงแบบ Saab 340 B จำนวน ๑ เครื่อง โดยได้บรรจุเข้าประจำการ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔
โครงการระยะที่ ๒ ประกอบด้วย เครื่องบิน Gripen 39 C จำนวน ๖ เครื่อง และเครื่องบินควบคุมแจ้งเตือนทางอากาศแบบ Saab 340 AEW จำนวน ๑ เครื่อง โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ เห็นชอบในหลักการ ให้กองทัพอากาศดำเนินการจัดซื้อเครื่องบิน Gripen 39 C จำนวน ๖ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ การส่งกำลังบำรุง การฝึกอบรม การปรับปรุงอาคารสถานที่ และการบริหารโครงการ รวมทั้งการรับข้อเสนอพิเศษและความร่วมมือระดับทวิภาคี
สำหรับโครงการจัดซื้อเครื่องบิน Gripen 39 C ระยะที่ ๒ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งกองทัพอากาศ จะได้รับเครื่องบินขับไล่แบบ Gripen 39 C จำนวน ๖ เครื่อง ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา พลอากาศโท พลเทพ โหมดสุวรรณ รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามโครงการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องได้เดินทางเข้าร่วมสังเกตการณ์กระบวนการดำเนินการรับรองแบบทางทหาร (Military Type Certificate : MTC) กระบวนการรับรองความสมควรในการเดินอากาศ (Air Worthiness Approval) และการตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนการส่งมอบ เครื่องบินขับไล่ Gripen 39 C ของบริษัท Saab ให้กับ FMV เพื่อทำการทดสอบก่อนการส่งมอบให้กับกองทัพอากาศ รวมทั้งการศึกษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ เมือง Lingkoping ราชอาณาจักรสวีเดน
สำหรับเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ Gripen 39 C จำนวน ๓ เครื่อง ที่เดินทางมาถึงในครั้งนี้ ทำการบินนำส่งโดยนักบินของประเทศสวีเดน ออกเดินทางจากเมือง Linkoping ราชอาณาจักรสวีเดน เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ส่วนเครื่องบิน Gripen 39 C จำนวน ๓ เครื่อง (ชุดสุดท้าย) จะบินนำส่งในช่วงเดือนกันยายนปีนี้
โครงการจัดซื้อเครื่องบิน Gripen 39 C ระยะที่ ๒ นี้ กองทัพอากาศยังได้รับข้อเสนอพิเศษจากรัฐบาลสวีเดน ในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท รวมไปถึงความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรมอีกด้วย และกองทัพอากาศ ยังได้รับเครื่องบินควบคุมและแจ้งเตือนทางอากาศ Saab 340 AEW จำนวน ๑ เครื่อง ซึ่งได้เดินทางมาถึง ประเทศไทยเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยมี พลอากาศเอก อารยะ งามประมวญ เสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธาน ในพิธีต้อนรับ ณ กองบิน ๗
ทั้งนี้ การเข้าประจำการของเครื่องบิน Gripen 39 C/D ทั้ง ๑๒ เครื่อง จะทำให้กองบิน ๗ มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจการป้องกันทางอากาศ การสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกับเหล่าทัพอื่น และการคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในลักษณะของการปฏิบัติการอย่างเป็นระบบร่วมกับ เครื่องบิน SAAB 340 AEW และการเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีในระบบการใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางข้อมูลข่าวสาร การหยั่งรู้เท่าทันสถานการณ์ ทวีความสามารถการบัญชาการและควบคุมลดจุดอ่อนระบบป้องกันทางอากาศ ขยายขีดความสามารถการตรวจจับเป้าหมายและการเคลื่อนไหวทางอากาศของฝ่ายตรงข้าม สามารถติดต่อสื่อสาร ส่งผ่าน เชื่อมต่อ และถ่ายทอดข้อมูล เร่งวงรอบของกระบวนการตัดสินใจในระบบบัญชาการและควบคุม ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลา นำไปสู่การทวีอำนาจกำลังรบ

โดย: เจ้าบ้าน [29 เม.ย. 56 15:35] ( IP A:119.46.176.222 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   

โดย: เจ้าบ้าน [29 เม.ย. 56 15:36] ( IP A:119.46.176.222 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   

โดย: เจ้าบ้าน [29 เม.ย. 56 15:36] ( IP A:119.46.176.222 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   

โดย: เจ้าบ้าน [29 เม.ย. 56 15:36] ( IP A:119.46.176.222 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   อยากจะให้มีเต็มจำนวน ๑๘ ลำ ทั้งนักบินและตัวเครื่องบินจะได้ไม่เครียดไม่โหลด นักบินจะได้ฝึกบินกันครบถ้วนกันทุกท่านครับ

โดย: silarat292@yahoo.com [3 มิ.ย. 56 12:15] ( IP A:58.8.132.167 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน