พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน ทอ. รุ่น น.๑๓๒
   พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน กองทัพอากาศและมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกอง แก่ศิษย์การบิน รุ่น น. ๑๓๒
กองทัพอากาศ กำหนด พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน กองทัพอากาศ และมอบประกาศนียบัตรนักบิน ประจำกอง แก่ศิษย์การบิน นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๑๓๒ ที่สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกศิษย์การบิน กองทัพอากาศ จำนวน ๒๙ คน โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานฯ ในวันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐๓๐ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ
นายทหารสัญญาบัตร ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศและผ่านการตรวจสอบความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เชาวน์ปัญญา รวมทั้งความถนัดด้านการบิน ตามที่กองทัพอากาศกำหนด จะทำการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมศิษย์การบิน ณ โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยแบ่งเป็นปีละ ๒ รุ่น ๆ ละประมาณ ๒๘ - ๓๐ คน
ศิษย์การบินนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๑๓๒ เข้ารับการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนการบิน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยมีศิษย์การบินเข้ารับการศึกษาในชั้นประถม จำนวนทั้งสิ้น ๒๙ คน เป็นศิษย์การบินในส่วนของกองทัพอากาศ ๒๗ คน และในส่วนของกองทัพเรือ ๒ คน ทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๖ ก (CT-6 E) คนละ ๙๐ ชั่วโมงบิน ได้เลื่อนชั้นเป็นศิษย์การบินชั้นมัธยม ๒๙ คน ทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๙ (PC-9) คนละ ๑๑๐ ชั่วโมงบิน ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยและผ่านการฝึกอบรมสำเร็จตามหลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น ๒๙ คน เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗
สำหรับศิษย์การบินที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติและระเบียบวินัยดีเด่น ได้รับการพิจารณารับโล่เกียรติยศศิษย์การบินดีเด่น คือ เรืออากาศตรี รุ่งยศ ยศไกร เกิดวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๒ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของ นาย รัชตะ และ นางศิริกุล ยศไกร จบการศึกษาชั้นประถมจากโรงเรียนอมาตยกุล กรุงเทพมหานคร และชั้นมัธยมจากโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร จบโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๔๙ เป็นนักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๕๖ และจะไปปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบินประจำกองของกองทัพอากาศต่อไป

โดย: เจ้าบ้าน [12 ก.พ. 57 10:32] ( IP A:119.46.176.222 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน