กองทัพอากาศพร้อมเข้าร่วมการฝึกร่วมผสม COBRA GOLD 2014
    กองทัพอากาศพร้อมเข้าร่วมการฝึกร่วมผสม COBRA GOLD 2014 กำลังทางอากาศถือเป็นศักยภาพที่สำคัญอย่างมากในการรบหลายครั้ง นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กล่าวได้ว่าผู้ใดมีกำลังทางอากาศที่เหนือกว่าและครองอากาศได้ ย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ของสงครามครั้งนั้นได้เลยว่า ผู้นั้นจะเป็นผู้ชนะสงคราม แต่ก่อนที่จะมาถึงการรบที่นำมาซึ่งชัยชนะนั้น จำเป็นจะต้องมีการฝึกฝนสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับบุคลากร ทั้งที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์มาก่อนในการรบหรือการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการปฏิบัติงานร่วมกับกำลังภาคพื้น และกำลังทางเรือ หากจำเป็นที่จะต้องร่วมรบกันครั้งใด ก็จะสามารถร่วมปกป้องแผ่นดิน น่านฟ้า และพื้นน้ำ จนมีชัยชนะได้ในทุกคราวไป
การฝึก COBRA GOLD ระหว่าง กองทัพไทย กับกองทัพสหรัฐอเมริกา ได้ริเริ่มมาจากการฝึกยกพลขึ้นบกระหว่าง กองทัพเรือไทย กับกองทัพเรือและนาวิกโยธินสหรัฐ ฯ จนกระทั่งในปี ๒๕๒๕ ได้รวมการฝึก "PHIBTRAEX" การฝึก "SEA SIAM" การฝึก "UNDERSEAL" และการฝึก "MINEX/EODEX" เข้าด้วยกันและตั้งชื่อการฝึกนี้ว่า "COBRA GOLD 82" โดยกองทัพเรือเป็นเจ้าภาพ ซึ่งเป็นปีแรกของการฝึก COBRA GOLD และกองทัพอากาศได้ส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ พร้อมด้วยเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค (F-5 E/F) เข้าร่วมในการฝึกครั้งแรกตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
จากนั้นในปี ๒๕๒๖ กองทัพบกได้ส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้าร่วมการฝึกด้วย จึงนับได้ว่าเป็นครั้งแรกของการฝึก COBRA GOLD ที่มีทหารทั้งสามเหล่าทัพของไทยเข้าร่วมการฝึก โดยในขณะเดียวกันทางด้านกองทัพสหรัฐฯเอง นอกเหนือจากที่มีเพียงกองทัพเรือและนาวิกโยธินสหรัฐฯ เท่านั้นที่เข้าร่วมการฝึกก็เพิ่มเป็นกองทัพอากาศและกองทัพบกสหรัฐฯเข้าร่วมการฝึก จนกระทั่งปี ๒๕๒๘ กองบัญชาการทหารสูงสุด จึงรับผิดชอบเป็นแกนสำคัญในการจัดการฝึก กำหนดเป็น“การฝึกร่วมผสม”ภายใต้รหัสว่า“COBRA GOLD”
สำหรับในปี ๒๕๕๗ กองทัพอากาศ ได้จัดกำลังพล จำนวน ๙๓๕ คน และอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ภายใต้รหัสการฝึกร่วมผสม “COBRA GOLD 2014” ที่จัดให้มีการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีประเทศที่เข้าร่วมการฝึก ๗ ประเทศ ประกอบด้วย ไทย, สหรัฐฯ, สิงคโปร์, ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ และมาเลเซีย โดยกำหนดพิธีเปิดการฝึก ในวันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
สำหรับการฝึกกำลังทางอากาศ กำหนดวางกำลังอากาศยาน และใช้พื้นที่การฝึก ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา, กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี, กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี, กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก, สนามใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น, สนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่ ๓ บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย, สนามฝึกกองทัพเรือ (หมายเลข ๑๖) บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี และพื้นที่บางส่วนในอ่าวไทย โดยมีอากาศยานที่เข้าร่วมการฝึก ประกอบด้วย
กองทัพอากาศ จำนวน ๒๑ เครื่อง ประกอบด้วย F-16, F-5, L-39, ALPHA JET, C-130, UH-1และ BELL-412
กองทัพบก ๓ เครื่อง ประกอบด้วย UH-60 และ UH-1
กองทัพเรือ ๑๑ เครื่อง ประกอบด้วย P-3, BELL-212, S-76, S-70, MH-60 และ SUPER LYNX
กองทัพบกสหรัฐฯ ๓ เครื่อง ประกอบด้วย UH-60
นาวิกโยธินสหรัฐฯ ๓๔ เครื่อง ประกอบด้วย F/A-18, KC-130 และ MV-22
กองทัพอากาศสหรัฐฯ ๒ เครื่อง ประกอบด้วย MC-130
กองทัพเรือสหรัฐ ๗ เครื่อง ประกอบด้วย HH-60, C-12, C-35 และ P-3
การฝึก COBRA GOLD เป็นการฝึกหลายรูปแบบของกองกำลังทั้งสามเหล่าทัพ ที่มีการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป ในด้านการฝึกการปฏิบัติการทางอากาศ ของกองทัพอากาศในรูปแบบต่างๆ เช่น การรบทางอากาศของเครื่องบินรบแบบต่างๆที่เข้าร่วมการฝึก และการสนับสนุนการปฏิบัติการทางภาคพื้นโดยใกล้ชิด นอกจากนี้ก็ยังมีการฝึกการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษทั้งของกองทัพอากาศและของกองทัพสหรัฐฯ เช่นการแทรกซึมทางอากาศและการฝึกค้นหาช่วยชีวิต การส่งสิ่งของทางอากาศโดยเน้นไปในลักษณะของกองกำลังรักษาสันติภาพ หากประเทศไทยจะต้องมีการรับมอบหมายภารกิจจากสหประชาชาติ
การฝึกร่วมผสม COBRA GOLD 2014 ไฮไลท์หนึ่งที่น่าสนใจคือ การโดดร่มทางยุทธศาสตร์ (Strategic Air Drop : SAD) เป็นการฝึกกระโดดร่มแบบกระตุกเองเพื่อควบคุมสนามบิน โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกจากหน่วยทหารราบที่ ๒ (4th Brigade Combat Team) ของกองกำลังสหรัฐฯ จำนวน ๔๑๒ คน จากกองทัพบก ๑๒ คน กองทัพเรือ ๔ คน และกองทัพอากาศ ๔ คน โดยใช้เครื่องบินลำเลียงแบบ C-17 ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ จำนวน ๕ เครื่อง บินตรงจากรัฐ Alaska สหรัฐฯ นำนักโดดร่มปฏิบัติภารกิจโดดร่มทางยุทธศาสตร์ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี ในวันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
อนึ่ง ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กองทัพอากาศ ร่วมกับกองทัพสหรัฐฯ และกองทัพสิงคโปร์ จัดกิจกรรมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้านกิจการพลเรือน โดยมีการสร้างอาคารอเนกประสงค์ และกิจกรรมให้บริการทางการแพทย์ ณ โรงเรียนบ้านตะแบกงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
โดย: เจ้าบ้าน [12 ก.พ. 57 10:33] ( IP A:119.46.176.222 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน