อาร์มการฝึกผสม,ชั่วโมงบิน,เทิดพระเกียรติ-น้อมรำลึก
   AIRTHAISING ครบรอบ ๒๕ ปี
ในอดีตกองทัพอากาศได้จัดการฝึกผสม "AIR THAISING" ร่วมกับ กองทัพอากาศสิงคโปร์ ณ กองบิน ๑ เป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี ๒๖ โดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพ กล่าวคือ การฝึกที่บังคับการ (Command Post Exercise - CPX) ทำการฝึก ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยกองทัพอากาศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพ ส่วนการฝึก ภาคปฏิบัติการบิน (Air Maneuvering Exercise - AMX) จัดขึ้นในประเทศไทย กองทัพอากาศเป็นเจ้าภาพ ได้ทำการฝึกมาจนถึงปี ๓๗ รวมทั้งหมด ๑๒ ครั้ง
ที่มา:https://www.do.rtaf.mi.th/Exercise/CopeTiger.htm

โดย: patch [11 ก.พ. 53 21:40] ( IP A:110.49.40.215 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   AIRTHAMAL ครั้งที่ ๑๘
ที่มา:https://www.do.rtaf.mi.th/Exercise/AirThamal.htm

โดย: patch [11 ก.พ. 53 21:48] ( IP A:110.49.40.215 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   THAI-BOOMERANG ปี ๒๐๐๗
ที่มา:https://www.do.rtaf.mi.th/Exercise/ThaiBoomerang.htm

โดย: patch [11 ก.พ. 53 21:53] ( IP A:110.49.40.215 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   COPETIGER ปี ๒๐๐๘
ที่มา:https://www.do.rtaf.mi.th/Exercise/CopeTiger.htm

โดย: patch [11 ก.พ. 53 21:55] ( IP A:110.49.40.215 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   COBRA GOLD ปี ๒๐๐๘
ที่มา:https://www.do.rtaf.mi.th/Exercise/CobraGold.htm

โดย: patch [11 ก.พ. 53 21:57] ( IP A:110.49.40.215 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   PITCH BLACK ปี ๒๐๐๔
ที่มา:https://www.do.rtaf.mi.th/Exercise/PitchBlack.htm

โดย: patch [11 ก.พ. 53 21:58] ( IP A:110.49.40.215 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   PITCH BLACK ปี ๒๐๐๖

โดย: patch [11 ก.พ. 53 21:59] ( IP A:110.49.40.215 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   PITCH BLACK ปี ๒๐๐๘

โดย: patch [11 ก.พ. 53 22:00] ( IP A:110.49.40.215 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   COPE THUNDER
ที่มา:https://www.do.rtaf.mi.th/Exercise/CopeThunder.htm
ภาพ:พ.อ.อ.รัชต์ รัตนวิจารณ์

โดย: patch [11 ก.พ. 53 22:05] ( IP A:110.49.40.215 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   COPE THUNDER หน่วยบินกองทัพอากาศไทย ปี ๑๙๘๕-๓
ภาพ:พ.อ.อ.รัชต์ รัตนวิจารณ์

โดย: patch [11 ก.พ. 53 22:10] ( IP A:110.49.40.215 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
    COPE THUNDER หน่วยบินกองทัพอากาศไทย ปี ๑๙๘๙-๓
ภาพ:พ.อ.อ.รัชต์ รัตนวิจารณ์

โดย: patch [11 ก.พ. 53 22:11] ( IP A:110.49.40.215 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   ครูการบิน CT-4 ๑๐๐๐ ชั่วโมงบิน
ออกแบบโดย น.ต.ภราดา ณ นคร (ไม่ทราบยศขณะนั้น) ประมาณ ปี ๒๕๔๐ ขณะเป็น ศิษย์การบินใหม่ ครูการบิน CT-4 (มีชั่วโมงบินมาก) ให้น.ต.ภราดา ณ นคร ออกแบบให้เริ่มจาก 1000 HR แต่สีต่างๆ ตามออกมาในภายหลัง
ที่มา:ข้อมูลจาก น.ต.ภราดา ณ นคร

โดย: patch [11 ก.พ. 53 22:53] ( IP A:110.49.69.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   ครูการบิน CT-4 ๒๐๐๐ ชั่วโมงบิน

โดย: patch [11 ก.พ. 53 22:53] ( IP A:110.49.69.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   ครูการบิน CT-4 ๓๐๐๐ ชั่วโมงบิน

โดย: patch [11 ก.พ. 53 22:55] ( IP A:110.49.69.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   ครูการบิน CT-4 ๔๐๐๐ ชั่วโมงบิน

โดย: patch [11 ก.พ. 53 22:57] ( IP A:110.49.69.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   ครูการบิน PC-9 ๑๐๐๐ ชั่วโมงบิน

โดย: patch [11 ก.พ. 53 23:00] ( IP A:110.49.69.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   ครูการบิน PC-9 ๒๐๐๐ ชั่วโมงบิน
ออกแบบโดย น.ต.ภราดา ณ นคร (ไม่ทราบยศขณะนั้น) ประมาณ ปี ๒๕๔๖ ขณะเป็นครูการบินอยู่ที่
โรงเรียการบินกำแพงแสนแล้วมีพี่ที่เขา จะได้ 2000 HR PC-9 ก็เลยทำเพื่อเป็นที่ระลึก
ที่มา:ข้อมูลจาก น.ต.ภราดา ณ นคร

โดย: patch [11 ก.พ. 53 23:01] ( IP A:110.49.69.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   นักบิน HUEY ๒๐๐๐ ชั่วโมงบิน ฝูงบิน ๒๐๓
หมายเหตุ:เริ่มใช้ครั้งแรกพร้อมกับอาร์ม ๔๐ ปีแห่งการประจำการ UH-1 H ในงานที่ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ เมื่อปีพ.ศ.๒๕๕๒

โดย: patch [11 ก.พ. 53 23:07] ( IP A:110.49.69.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   นักบิน OV-10 ๑๐๐๐ ชั่วโมงบิน ฝูงบิน ๔๑๑

โดย: patch [11 ก.พ. 53 23:09] ( IP A:110.49.69.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   นักบิน ARAVA ๑๐๐๐ ชั่วโมงบิน ฝูงบิน ๔๐๒
หมายเหตุ:อาร์มชิ้นนี้ทราบจากเพื่อนในวงการว่ายังไม่ใช้งานจริง

โดย: patch [11 ก.พ. 53 23:11] ( IP A:110.49.69.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
   นักบิน LEARJET ๑๐๐๐ ชั่วโมงบิน ฝูงบิน ๔๐๒
หมายเหตุ:อาร์มชิ้นนี้ทราบจากเพื่อนในวงการว่ายังไม่ใช้งานจริง

โดย: patch [11 ก.พ. 53 23:13] ( IP A:110.49.69.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 21
   นักบิน NOMAD ๑๐๐๐ ชั่วโมงบิน ฝูงบิน ๔๖๑

โดย: patch [11 ก.พ. 53 23:15] ( IP A:110.49.69.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 22
   นักบิน NOMAD ๒๐๐๐ ชั่วโมงบิน ฝูงบิน ๔๖๑

โดย: patch [11 ก.พ. 53 23:17] ( IP A:110.49.69.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 23
   นักบิน BT-67 ๑๐๐๐ ชั่วโมงบิน ฝูงบิน ๔๖๑

โดย: patch [11 ก.พ. 53 23:19] ( IP A:110.49.69.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 25
   นักบิน AU-23 ๑๐๐๐ ชั่วโมงบิน ฝูงบิน ๕๐๑

โดย: patch [11 ก.พ. 53 23:22] ( IP A:110.49.69.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 26
   นักบิน AU-23 ๑๕๐๐ ชั่วโมงบิน ฝูงบิน ๕๐๑

โดย: patch [11 ก.พ. 53 23:24] ( IP A:110.49.69.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 27
   นักบิน AU-23 ๒๐๐๐ ชั่วโมงบิน ฝูงบิน ๕๐๑

โดย: patch [11 ก.พ. 53 23:25] ( IP A:110.49.69.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 28
   นักบิน F-5 ๑๐๐๐ ชั่วโมงบิน

โดย: patch [11 ก.พ. 53 23:27] ( IP A:110.49.69.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 29
   นักบิน F-5 ๒๐๐๐ ชั่วโมงบิน

โดย: patch [11 ก.พ. 53 23:31] ( IP A:110.49.69.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 30
   นักบิน F-16 ๑๐๐๐ ชั่วโมงบิน
หมายเหตุ:ในวาระครบชั่วโมงอื่นๆ เปลี่ยนพื้นสีของอาร์มเท่านั้น
ภาพ:พ.อ.อ.รัชต์ รัตนวิจารณ์

โดย: patch [11 ก.พ. 53 23:41] ( IP A:110.49.69.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 31
   นักบิน L-39 ๑๐๐๐ ชั่วโมงบิน ฝูงบิน ๔๐๑
ภาพ:พ.อ.อ.รัชต์ รัตนวิจารณ์

โดย: patch [11 ก.พ. 53 23:43] ( IP A:110.49.69.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 32
   นักบิน L-39 ๑๐๐๐ ชั่วโมงบิน
ภาพ:พ.อ.อ.รัชต์ รัตนวิจารณ์

โดย: patch [11 ก.พ. 53 23:44] ( IP A:110.49.69.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 33
   นักบิน S-58T ๓๕๐๐ ชั่วโมงบิน
หมายเหตุ:อาร์มชิ้นนี้ น.อ.ปรีชา ชนะชัย(ไม่ทราบยศในขณะนั้น) ได้ทำอาร์มชิ้นนี้ขึ้นเองเพียงชิ้นเมื่อท่านบินครบ ๓๕๐๐ ชั่วโมงบิน กับฮ.แบบ S-58T ที่ฝูงบิน ๒๐๑
ภาพ:น.อ.ปรีชา ชนะชัย

โดย: patch [12 ก.พ. 53 21:56] ( IP A:110.49.62.182 X: )
ความคิดเห็นที่ 34
   นักบิน BT-67 ๑๐๐๐ ชั่วโมงบิน
อาร์มชิ้นดังกล่าวออกแบบขึ้นพร้อมกับอาร์ม ๒๕ ปี ฝูงบิน ๔๖๑ และใช้ในงานวันคล้ายวันสถาปนา ฝูงบิน ๔๖๑ กองบิน ๔๖ ครบรอบ ๒๕ ปี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒ โดยในงานนี้มีพิธีประดับอาร์มนักบิน BT-67 ที่มีชั่วโมงบิน ๑๐๐๐ ชั่วโมงบิน และ ๒๐๐๐ ชั่วโมงบินด้วย

โดย: patch [14 มี.ค. 53 16:20] ( IP A:119.31.4.230 X: )
ความคิดเห็นที่ 35
   นักบิน BT-67 ๒๐๐๐ ชั่วโมงบิน
อาร์มชิ้นดังกล่าวออกแบบขึ้นพร้อมกับอาร์ม ๒๕ ปี ฝูงบิน ๔๖๑ และใช้ในงานวันคล้ายวันสถาปนา ฝูงบิน ๔๖๑ กองบิน ๔๖ ครบรอบ ๒๕ ปี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒ โดยในงานนี้มีพิธีประดับอาร์มนักบิน BT-67 ที่มีชั่วโมงบิน ๑๐๐๐ ชั่วโมงบิน และ ๒๐๐๐ ชั่วโมงบินด้วย

โดย: patch [14 มี.ค. 53 16:22] ( IP A:119.31.4.230 X: )
ความคิดเห็นที่ 36
   นักบิน F-16 ๒๕๐๐ ชั่วโมงบิน (น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์)
อาร์มชิ้นนี้นาวาอากาศเอกระวิน ถนอมสิงห์ ได้ทำขึ้นในวาระที่ท่านทำชั่วโมงบินกับ F-16 ครบ ๒๕๐๐ ชั่วโมงบิน ประมาณปี ๒๕๕๒ (โดยรูปแบบจะคล้ายกับอาร์มชั่วโมงบินอื่นๆ ของ F-16 เพียงแต่ใช้พื้นสีเป็นสีเขียวแทน)

โดย: patch [14 มี.ค. 53 16:23] ( IP A:119.31.4.230 X: )
ความคิดเห็นที่ 37
   RED FLAG 2010-1

โดย: patch [14 มี.ค. 53 16:26] ( IP A:119.31.4.230 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน