อาร์มหน่วยบินทหารบกยุทธวิธี,ชุดปฏิบัติการบินทหารบก
   การจัดหน่วยบินทหารบกยุทธวิธี และชุดปฏิบัติการบินทหารบก
ความจำเป็นและความต้องการในการใช้ อากาศยานของหน่วยทหารภารพื้นเพื่อปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ เช่น การป้องกันและปราบปรามยาเสพย์ติด การปราบปรามขบวนการโจรก่อการร้าย การต่อสู้ภายในของประเทศของเพื่อนบ้านที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยตามแนวชายแดน การสนับสนุนการพัฒนาชนบท ตลอดจนการป้องกันประเทศ เป็นต้น ศูนย์การบินทหารบก จึงยังคงได้รับมอบความรับผิดชอบให้จัดหน่วยบินทหารบกยุทธวิธี และชุดปฏิบัติการบินทหารบก สนับสนุนหน่วยทหารภาคพื้นดินทั่วทุกภาคของประเทศโดยหน่วยบินเหล่านี้ขึ้น ควบคุมทางยุทธการต่อหน่วยทหารในพื้นที่ตามที่กองทัพบกมอบหมาย
บทบ.ยว.๑ กทม. ร.๑๑ รอ. บางเขน กรุงเทพฯ
ร้อย.บ.พล.๑ รอ.
ร้อย.บ.พล.ร.๙
หมู่บิน กกล.สุรสีห์
ชปบ.ทบ.กกล.สุรสีห์
ร้อย.ม.(อ.)๑
ร้อย.บ.พล.ร.๒ รอ.
หมู่บิน กกล.บูรพา
บทบ.ยว.๒ นครราชสีมา ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ร้อย.บ.พล.ร.๓
หมู่บิน กกล.สุรศักดิ์มนตรี
ร้อย.บ.พล.ร.๖
หมู่บิน กกล.สุรนารี
ชปบ.ทบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี
ชปบ.ทบ.กกล.สุรนารี สุรินทร์
บ.ทบ.ยว.๓ พิษณุโลก ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ร้อย.บ.พล.ร.๔
หมู่บิน กกล.นเรศวร
ร้อย.บ.พล.ม.๑
หมู่บิน กกล.ผาเมือง
ชปบ.ทบ.กกล.นเรศวร
ชปบ.ทบ.ฉก.ร.๔
ชปบ.ทบ.กกล.ผาเมือง
ชปบ.ทบ.ฉก.ร.๗
ชปบ.ทบ.ฉก.ม.๒
ชปบ.ทบ.ฉก.ม.๓
บทบ.ยว.๔ ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ร้อย.บ.พล.ร.๕
หมู่บิน กกล.เทพสตรี
บทบ.อโณทัย
โดย: patch [11 ก.ย. 54] ( IP A:118.172.242.9 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   หน่วยบินทหารบกยุทธวิธีที่ ๓
บทบ.ยว.๓

โดย: patch [11 ก.ย. 54] ( IP A:118.172.242.9 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   หน่วยบินทหารบกยุทธวิธีที่ ๓
บทบ.ยว.๓

โดย: patch [11 ก.ย. 54] ( IP A:118.172.242.9 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   หน่วยบินทหารบกยุทธวิธีที่ ๓
บทบ.ยว.๓

โดย: patch [11 ก.ย. 54] ( IP A:118.172.242.9 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   หน่วยบินทหารบกยุทธวิธีที่ ๓
บทบ.ยว.๓

โดย: patch [11 ก.ย. 54] ( IP A:118.172.242.9 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   ชุดปฏิบัติการบินทหารบก หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย
ชปบ.ทบ.ฉก.อโณทัย
DARK KNIGHT
ชุดปฏิบัติการบินทหารบกหน่วยเฉพาะกิจอโณทัย(ชปบ.ทบ.ฉก.อโณทัย) นามเรียกขาน DARK KNIGHT มีสัญลักษณ์เป็นรูปค้างคาว ใช้ประกอบชุดบินที่บริเวณแขนเสื้อด้านขวา

โดย: patch [11 ก.ย. 54 1:14] ( IP A:118.172.242.9 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   หน่วยบินทหารบกอโณทัย
บทบ.อโณทัย
ภายในประกอบด้วยเฮลิคอปเตอร์แบบ UH-1 ,BELL-212,BELL-206 และ UH-60 บนแผนที่ประเทศไทยทางภาคใต้ (ด้ามขวามทอง) ด้านบนเป็นคำขวัญของหน่วย “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”* ด้านล่างเป็นชื่อหน่วย “หน่วยบินทหารบก อโณทัย” ใช้ประกอบชุดบินที่บริเวณหน้าอกด้านขวา

*"สามเหลี่ยมดับไฟใต้"
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี มติชนรายวัน วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ปีที่ 28 ฉบับที่ 10025
"เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"
พระราชดำรัส
“เข้าใจ” หมายถึง ปัญญาที่เข้าใจความเป็นทั้งหมดของความรุนแรง ทั้งประวัติศาสตร์ สาเหตุ อาการ ความสำเร็จ และความล้มเหลวของการแก้ปัญหาในอดีตและความเป็นไปในอนาคต เรียกว่าเข้าใจอดีต ปัจจุบัน อนาคต
ความไม่รู้ การรู้เป็นส่วนๆ รู้อย่างลวกๆ รีบๆ แบบตาบอดคลำช้าง นอกจากแก้ปัญหาไม่ได้แล้วยังกลับทำให้ปัญหาลุกลามบานปลายมากยิ่งขึ้น
“เข้าถึง” หมายถึง เข้าถึงความจริง ไม่ใช่รู้เพียงผิวเผิน เข้าถึงความรู้สึกนึกคิดในความเป็นมนุษย์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งของตัวเองด้วย ถ้าไม่มีสติเราจะไม่สามารถเข้าถึงความจริงได้ ถ้าไม่เข้าถึงความจริงก็แก้ไขปัญหาไม่ได้
“พัฒนา” หมายถึง พฤติกรรม การปฏิบัติ การแก้ปัญหา การพัฒนาที่ถูกต้องหรือสัมมาพัฒนาต้องอยู่บนฐานของความเห็นชอบ และความดำริชอบหรือปัญญาอันได้แก่ ความเข้าใจ-เข้าถึง ดังกล่าวข้างต้น ถ้าปราศจากความเข้าใจ-เข้าถึง การพัฒนาก็จะผิดพลาดกลายเป็นมิจฉาพัฒนา แก้ปัญหาไม่ได้ ความรุนแรงเพิ่มขึ้น
ปัญหาความรุนแรงที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนยากแก่การเข้าใจ แต่ถ้าไม่เข้าใจก็จะแก้ปัญหาไม่ได้ และไฟแห่งความรุนแรงจะลามเข้ามาถึงพระนครและไหม้ทั่วประเทศก็ได้ จึงขอให้คนไทยทุกหมู่เหล่าพยายาม "เข้าใจและเข้าถึง" ตามกระแสพระราชดำรัส และช่วยกันดับไฟใต้
หน่วยบินทหารบก อโณทัย (บทบ.อโณทัย) ยกฐานะมาจากชุดปฏิบัติการบินทหารบกหน่วยเฉพาะกิจอโณทัย(ชปบ.ทบ.ฉก.อโณทัย) มีภารกิจสนับสนุนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีการจัดกำลังจากศูนย์การบินทหารบกซึ่งจะมีการสับเปลี่ยนกำลังจากกองบินปีกหมุนต่างๆ ในสังกัดกองพันบิน และจากกองบินสนับสนุนทั่วไป รวมถึงกองร้อยบินต่างๆ มาบรรจุที่นี่ โดยมีเฮลิคอปเตอร์ประจำการคือ UH-1 ,BELL-212,BELL-206 และ UH-60 ภารกิจหลักของเฮลิคอปเตอร์ คือ การส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ (Aero MEDEVAC หรือการลำเลียงผู้บาดเจ็บนั่นเอง) นอกจากนั้นเป็นการบินคุ้มกันทางอากาศ (ติดอาวุธ) การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ (คทอ.) เพื่อส่งหน่วยจู่โจม การลำเลียงทหารไปเสริมเมื่อมีเหตุปะทะ การตรวจการณ์ทางอากาศ การบินส่งกำลังบำรุง การบินขนส่งผู้โดยสาร และการบินปฏิบัติการจิตวิทยา (เช่น ทิ้งใบปลิวจากทางอากาศ)
โดยแบ่งกำลังเป็นชุดปฏิบัติการบินทหารบก (ชปบ.ทบ.) ประจำตามพื้นที่ดังนี้ (ที่จริงแล้วมีชุดปฏิบัติการบินทหารบก อยู่ ๔ จังหวัด รวมที่สงขลา คือ อ.จะนะ และ อ.เทพา) มีรายชื่อหน่วยดังนี้
(๑) ชุดปฏิบัติการบินทหารบก หน่วยเฉพาะกิจยะลา (ชปบ.ทบ.ฉก.ยะลา)
(๒) ชุดปฏิบัติการบินทหารบก หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี (ชปบ.ทบ.ฉก.ปัตตานี)
(๓) ชุดปฏิบัติการบินทหารบก หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส (ชปบ.ทบ.ฉก.นราธิวาส)
(๔) ชุดปฏิบัติการบินทหารบก หน่วยเฉพาะกิจสงขลา (ชปบ.ทบ.ฉก.สงขลา)
ทุกหน่วยขึ้นตรงกับหน่วยบินทหารบกอโณทัย (บทบ.อโณทัย) ที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จว.ปัตตานีโดย: patch [11 ก.ย. 54 1:16] ( IP A:118.172.242.9 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   หน่วยบินทหารบกอโณทัย DARK KNIGHT
บทบ.อโณทัย
หลังจากหน่วยบินทหารบกอโณทัย (บทบ.อโณทัย) ที่ยกฐานะมาจากชุดปฏิบัติการบินทหารบกหน่วยเฉพาะกิจอโณทัย(ชปบ.ทบ.ฉก.อโณทัย) อาร์มของชุดปฏิบัติการบินทหารบกหน่วยเฉพาะกิจอโณทัยแบบเดิมที่ใช้เป็นสีพรางก็เปลี่ยนโทนสีใหม่แต่ยังคงรูปแบบสัญลักษณ์เดิม ใช้ประกอบชุดบินที่บริเวณแขนเสื้อด้านขวา

โดย: patch [11 ก.ย. 54 1:17] ( IP A:118.172.242.9 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   หน่วยบินทหารบกอโณทัย
บทบ.อโณทัย
(เปลี่ยนรูปแบบของสีตามความเหมาะสมในปี งป.๒๕๕๔)

โดย: patch [11 ก.ย. 54 1:19] ( IP A:118.172.242.9 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   ชุดปฏิบัติการบินทหารบก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๒
ชปบ.ทบ.ฉก.ม.๒
ชุดปฏิบัติการบินทหารบก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๒ (ชปบ.ทบ.ฉก.ม.๒) ตั้งอยู่ใน ค่ายพิชิตปรีชากร อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ จัดทำขึ้นในปีที่กองบินหมุนปีกหมุนที่ ๙(ผสม) ไปจัดกำลัง โดยสัญลักษณ์บนอาร์มเหมือนกับของกองกองบินหมุนปีกหมุนที่ ๙(ผสม) เปลี่ยนด้านล่างเป็นนามหน่วยบินคือ “ชปบ.ทบ.ฉก.ม.๒” ใช้ประกอบชุดบินที่บริเวณแขนเสื้อด้านขวา

โดย: patch [11 ก.ย. 54 1:20] ( IP A:118.172.242.9 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   ชุดปฏิบัติการบินทหารบก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๔
ชปบ.ทบ.ฉก.ร.๔
ชุดปฏิบัติการบินทหารบก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๔ (ชปบ.ทบ.ฉก.ร.๔) ตั้งอยู่ในสนามบินแม่สอด อ.แม่สอด จว.ตาก จัดทำขึ้นในปีที่กองบินหมุนปีกหมุนที่ ๒ ไปจัดกำลัง โดยสัญลักษณ์บนอาร์มเป็นรูปไกรสรปักษาเป็นสัตว์ผสมระหว่างสิงห์กับนก ตามรูปโบราณ ไกรสรปักษามีกายสีเขียวอ่อน หัวเป็นเหมือนพญาอินทรี ตัวเป็นดั่งราชสีห์แต่มีเกล็ดคลุม นอกจากนั้นยังมีปีกเหมือนนก

โดย: patch [11 ก.ย. 54 1:21] ( IP A:118.172.242.9 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   หมู่บิน กองกำลังสุรนารี
หมู่บิน กกล.สุรนารี
กองร้อยบินกองพลทหารราบที่ ๖ ได้จัดกำลังพลประเภทนักบิน ช่างอากาศยานและอากาศยาน สนับสนุนภารกิจของกองกำลังสุรนารี นับตั้งแต่กองกำลังสุรนารีเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ หน่วยได้จัดนักบิน ๓ นาย ช่างอากาศยาน ๒ นาย และอากาศยานแบบ ฮ.ท. ๒๐๖ จำนวน ๑ เครื่อง ในนามของ “ หมู่บินกองกำลังสุรนารี” เพื่อปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการเดินทางของ ผู้บัญชาการกองกำลัง สุรนารี และฝ่ายอำนวยการ ใช้ประกอบชุดบินที่บริเวณแขนเสื้อด้านขวา
ออกแบบโดยแนวความคิดของกำลังพลของหมู่บิน กองกำลังสุรนารี ในปี ๒๕๔๗ ในระหว่างรออาร์มแบบใหม่ของกองร้อยบิน กองพลทหารราบที่ ๖ ร้อยเอ็ด (ต้นสังกัด)ที่กำลังจะออกมาใช้งาน โดยมีแนวความคิดที่ดูไม่เป็นทางการและไม่เน้นรูปอากาศยาน ดูสบายเรียบง่าย จึงสรุปความเห็นและออกมาเป็นรูป CUPID หรือ กามเทพแผงศร (ปัจจุบันกำลังพลของหมู่บิน กองกำลังสุรนารี ติดอาร์มของกองร้อยบิน กองพลทหารราบที่ ๖ ต้นสังกัด)
ที่มา:ข้อมูลจาก ร.อ.จิรทิปต์ ขวัญเจริญ ผู้บังคับหมู่บิน กองกำลังสุรนารี ปี ๒๕๔๗ (ยศและตำแหน่งในขณะนั้น)

โดย: patch [11 ก.ย. 54 1:23] ( IP A:118.172.242.9 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   หน่วยบินเฉพาะกิจ หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว

โดย: patch [11 ก.ย. 54 1:24] ( IP A:118.172.242.9 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน