อาร์มเทิดพระเกียรติ,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ ฯ
   เนื่องในมหามงคลสมัย การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๐ ซึ่งเป็นช่วงปีมหามงคลของคนไทยทั้งชาติ ในส่วนของกองทัพอากาศ โดยฝูงบินต่างๆ ได้มีการจัดทำอาร์มเพื่อใช้ประดับกับชุดบิน ทุกฝูงบินที่จัดทำจะใช้อักษรภาษาอังกฤษคำว่า “Long Live The King” หรือ “ทรงพระเจริญ” ร่วมบนอาร์มนั้นๆด้วย หรือบางฝูงบินได้อัญเชิญตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พ.ศ.๒๕๔๙ มาประดับกับชุดบิน
ความหมายของตราสัญลักษณ์ งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
อักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภปร สีเหลืองนวลทอง อันเป็นสีประจำพระชนมวาร ขลิบรอบตัวอักษรด้วยสีทอง บนพื้นสีน้ำเงินเจือทอง อันเป็นสีประจำพระราชวงศ์ล้อมด้วยเพชร อันเป็นเอกแห่งรัตนะ หมายความว่า เหล่านักปราชญ์ ราชกวีสำคัญ อีกบรรดาช่างอันมีชื่อ พระยาช้างสำคัญ นางงาม เหล่าทแกล้วทหาร ข้าราชบริพาร อันยอดฝีมือ ในการปฏิบัติราชการอย่างสุจริตยิ่งเหล่านี้ เปรียบด้วยเพชร อันมีชื่อว่ารัตนะ แวดล้อมประดับพระเกียรติยศ แห่งพระมหากษัตริยาธิราชพระองค์นั้น อันเหนือยิ่งกว่าเพชร อันได้ชื่อว่ารัตนะทั้งปวง คือพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงสถิตเป็นเพชรอันยอดค่ายิ่งในดวงใจราษฎร์ ทรงบำบัดทุกข์ผดุงสุข เป็นที่พึ่งอันเกษมสุขร่มเย็นแก่ปวงพสกนิกร ซึ่งต่างเชื้อชาติศาสนา ในพระราชอาณาจักรของพระองค์
อนึ่ง อักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภปร นี้ ประดิษฐานบนพระที่นั่งภัทรบิฐ ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎประกอบพระอุณาโลม - แวดล้อมด้วยพระแสงขรรค์ชัยศรี และพระแส้หางช้างเผือก ทอดสอดอยู่ในกงพระที่นั่งภัทรบิฐเบื้องซ้ายแห่งพระมหาพิชัยมงกุฎ - มีธารพระกร และพัชนีฝักมะขาม ทอดสอดอยู่เบื้องขวาแห่งกงพระที่นั่งภัทรบิฐ อันประดิษฐานบนฐานเขียง ซึ่งทอดฉลองพระบาทประดิษฐานอยู่ เหล่านี้รวมเรียกว่า เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ ประกอบด้วยสิ่งอันแสดงความเป็นกษัตริย์ทั้ง ๕ คือ พระมหาพิชัยมงกุฎ พระแสงขรรค์ชัยศรี ธารพระกร พัดวาลวิชนี และ พระแส้ และ ฉลองพระบาท อันมีความหมายถึง ปีแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ
ล่างลงมา เป็นแพรแถบสีชมพูขลิบทอง เขียนอักษรสีทอง ความว่า “ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙” ปลายแห่งแพรแถบ ผูกเป็นภาพกระบี่ธุช เป็นวานรภายขาว มือถือก้านลายซุ้ม อันเป็นกรอบลายของตราสัญลักษณ์ฯ อยู่ด้านขวา ส่วนด้านซ้ายปลายแพรแถบ ผูกเป็นภาพพระครุฑพ่าห์ เป็นครุฑหน้าขาว กายสีเสนปนทอง มือถือก้านลายกรอบแห่งตราสัญลักษณ์ฯ พื้นภาพตราสัญลักษณ์ฯ ทั้งหมดสีเขียวปนทอง อันหมายถึง สีอันเป็นเดชแห่งวันพระบรมราชสมภพ และยังหมายถึง สีของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ แห่งผืนภูมิประเทศ ที่ทรงปกครองทำนุบำรุงอย่างหนักยิ่ง มาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติมา ณ บัดนี้ ถึงมหามงคลสมัย ที่จะเฉลิมฉลองพระเกียรติ ในการครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อันยาวนานที่สุด ยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์องค์ใด ในพระราชพงศาวดาร ในสยามประเทศ
โดย: patch [12 ก.พ. 53] ( IP A:110.49.69.193 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ฝูงบิน ๑๐๓

โดย: patch [12 ก.พ. 53] ( IP A:110.49.69.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ฝูงบิน ๒๑๑

โดย: patch [12 ก.พ. 53] ( IP A:110.49.69.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   ฝูงบิน ๔๐๑
ออกแบบโดย:ร.ท.สุรชัย บูรพันธ์ นักบิน ประจำหมวดบิน ๔ ฝ่ายยุทธการ ฝูงบิน ๔๐๑ (ยศในขณะนั้น)

โดย: patch [12 ก.พ. 53 22:00] ( IP A:110.49.62.182 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ฝูงบิน ๔๐๓

โดย: patch [12 ก.พ. 53 22:01] ( IP A:110.49.62.182 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   ฝูงบิน ๔๐๓

โดย: patch [12 ก.พ. 53 22:02] ( IP A:110.49.62.182 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   ฝูงบิน ๔๐๓

โดย: patch [12 ก.พ. 53 22:02] ( IP A:110.49.62.182 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   ฝูงบิน ๔๑๑

โดย: patch [12 ก.พ. 53 22:04] ( IP A:110.49.62.182 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   ฝูงบิน ๔๖๑ และ ฝูงบิน ๕๐๑

โดย: patch [12 ก.พ. 53 22:05] ( IP A:110.49.62.182 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   ฝูงบิน ๖๐๔

โดย: patch [12 ก.พ. 53 22:06] ( IP A:110.49.62.182 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   หน่วยบิน ๒๐๓๓ เชียงใหม่

โดย: patch [12 ก.พ. 53 22:07] ( IP A:110.49.62.182 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   นักบินเครื่องบิน PC-9 โรงเรียนการบินกองทัพอากาศ

โดย: patch [12 ก.พ. 53 22:08] ( IP A:110.49.62.182 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   ฝูงบิน ๔๐๑ นักบินเครื่องบิน L-39 ครบ ๑,๐๐๐ ชั่วโมงบิน

โดย: patch [12 ก.พ. 53 22:09] ( IP A:110.49.62.182 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   ฝูงบิน ๔๐๑ นักบินเครื่องบิน L-39 ครบ ๒,๐๐๐ ชั่วโมงบิน

โดย: patch [12 ก.พ. 53 22:10] ( IP A:110.49.62.182 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   กองพันอากาศโยธิน กองบิน๑

โดย: patch [12 ก.พ. 53 22:15] ( IP A:110.49.62.182 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล
หมายเหตุ:กองทัพอากาศสหรัฐที่เข้าร่วมการฝึกผสมกับกองทัพอากาศไทยในช่วงนั้น ต้องการร่วมแสดงความจงรักภักดี เลยจัดทำอาร์มดังกล่าวขึ้นมา

โดย: patch [12 ก.พ. 53 22:19] ( IP A:110.49.62.182 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   ในปี ๒๕๕๐ โดยในวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเสด็จจากโรงพยาบาลสิริราช เพื่อกลับไปประทับ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงฉลองพระองค์สีชมพู ภายหลังทำให้ประชาชนชาวไทยต่างร่วมใส่เสื้อสีชมพูเพื่อแสดลงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวที่อยากเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ในส่วนของกองทัพอากาศ โดยฝูงบิน ๑๐๓ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง โดยเปลี่ยนสีพื้นอาร์มจากสีเหลืองมาเป็นพื้นสีชมพู
โดย: patch [12 ก.พ. 53 22:20] ( IP A:110.49.62.182 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   ฝูงบิน ๑๐๓

โดย: patch [12 ก.พ. 53 22:22] ( IP A:110.49.62.182 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ กองทัพอากาศโดยฝูงบิน ๒๐๑ รักษาพระองค์ ได้อันเชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มาประดับที่ชุดบิน
ความหมายตราสัญลักษณ์
งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
พระราชลัญจกรประจำพระองค์ รัชกาลที่ ๙ เป็นภาพพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุณาโลม รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือวงจักรเป็นพระเศวตฉัตร ๗ ชั้น ตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ อันหมายถึง พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ มีพระบรมเดชานุภาพเป็นใหญ่ในแผ่นดิน โดยในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระองค์ได้ประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ตามโบราณราชประเพณี และสมาชิกรัฐสภาได้ถวายน้ำอภิเษกจากทิศทั้งแปดเป็นครั้งแรก แทนราชบัณฑิต ส่วนพระแท่นลานั้น โรยด้วยดอกพิกุลเงินพิกุลทอง ๙ ดอก พระราชลัญจกรล้อมรอบด้วยเพชร ๘๐ เม็ด หมายถึง พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ด้านบนพระราชลัญจกรเป็นพระมหาพิชัยมงกุฎ อันเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ และเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราช ภายในพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเลข ๙ หมายถึง รัชกาลที่ ๙ พระมหาพิชัยมงกุฎนั้นอยู่ด้านหน้าพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ซึ่งอยู่กึ่งกลางและขนาบข้างด้วยพระเศวตฉัตร ๗ ชั้น อันเป็นเครื่องแสดงพระราชอิสริยยศอันยิ่งใหญ่ ของพระมหากษัตริย์ ด้านล่างพระราชลัญจกรเป็นเลข ๘๐ หมายถึงพระองค์มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ถัดจากเลขไทยลงมา เป็นแพรแถบบอกชื่องานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ แพรแถบ นอกจากบอกชื่องานพระราชพิธีแล้ว ยังรองรับประคองพระเศวตฉัตรอีกด้วย
โดย: patch [12 ก.พ. 53 22:23] ( IP A:110.49.62.182 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   ฝูงบิน ๒๐๑ รักษาพระองค์

โดย: patch [12 ก.พ. 53 22:24] ( IP A:110.49.62.182 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
   อาร์มน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

พสกนิกรชาวไทยต้องพบกับความอาดูรอย่างยิ่ง เมื่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงประทับรักษาพระอาการประชวรด้วยโรคมะเร็ง ได้สิ้นพระชนม์แล้ว ด้วยพระอาการสงบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ศิริราช เมื่อใกล้รุ่งวันที่ 2 ม.ค. โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ และพระประยูรญาติ ทรงเฝ้าติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิด และร่วมส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สู่สรวงสวรรค์
กองทัพอากาศโดยฝูงบิน ๒๐๑ รักษาพระองค์ ได้อันเชิญตราสัญลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มาประดับที่ชุดบิน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โดย: patch [12 ก.พ. 53 22:25] ( IP A:110.49.62.182 X: )
ความคิดเห็นที่ 21
   ฝูงบิน ๒๐๑ รักษาพระองค์

โดย: patch [12 ก.พ. 53 22:26] ( IP A:110.49.62.182 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน