นักบินไทยไปสงครามโลกครั้งแรก
    “นักบินไทยไปสงครามโลกครั้งแรก”
๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๗ อาชดยุก ฟรานซิส เฟอร์ดินาล รัชทายาทแห่งออสเตรีย ถูกลอบปลงพระชนม์ ในประเทศเซอรเบีย เป็นชนวนเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๑ ซึ่งสงครามครั้งนี้นับเป็นสงครามทางอากาศครั้งแรกของโลกอีกด้วย
๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงตัดสินพระทัย ประกาศสงครามกับ ฝ่ายมหาอำนาจกลาง (ประเทศเยอรมนีและออสเตรีย- ฮังการี) ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท โดยให้ทหารแสดงน้ำใจอาสาไปราชการและเปิดโอกาสให้พลเรือนที่มิได้รับราชการทหารกองประจำการอยู่ในขณะนั้น ได้แสดงน้ำใจรับอาสาไปราชการด้วย ในส่วนของทหารประจำการได้กำหนดคุณลักษณะโดยรวมดังนี้
๑. มีประกาศนียบัตรเป็นนักบิน หรือแม้ไม่มีก็ดี แต่มีความเต็มใจที่จะรับการฝึกหัดเป็นนักบิน
๒. มีความรู้และความสามารถในการใช้เครื่องยนต์
๓. มีความรู้และความสามารถในทางแพทย์ หรือมีความชำนาญในการพยาบาล
มีอาสาสมัคร สมัครเข้าร่วมรบในครั้งนี้แบ่งออกเป็น กองบินทหารบก รวม ๔๐๐ คน และกองทหารบกรถยนต์ รวม ๘๕๐ คน โดยให้ พันเอก พระเฉลิมอากาศ เป็นผู้บังคับการกองทหารอาสาในส่วนกองบินทหารบก (ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ ๑ ซึ่งได้เสียชีวิตจากการปฏิบัติราชการ จำนวน ๑๙ นาย (เสียชีวิตในประเทศไทยก่อนออกเดินทาง ๒ นาย และเสียชีวิต ณ ประเทศฝรั่งเศส ๑๗ นาย)
ทหารอาสาในกองบินทหารบก ถูกคัดเลือกจำนวน ๑๐๖ คน ประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตร ๔๗ คน นายสิบ ๔๔ คน และ พลทหาร ๑๕ คน (ทั้งหมดได้รับการจ่ายเครื่องแต่งกายสำหรับบิน ประกอบด้วย หมวกสำหรับขึ้นบิน ถุงศีรษะ ถุงมือ เสื้อผ้าป่านคอสูง เสื้อกางเกงหนัง รองเท้าข้างในเป็นสำลีสำหรับสวมภายนอกรองเท้าธรรมดา) ส่วนนายทหารสัญญาบัตร ๒ คน นายสิบ ๑๔ คน และพลทหาร ๒๐๙ คน ซึ่งไม่ผ่านการคัดเลือกได้บรรจุเข้าเป็นช่างเครื่องยนต์ ในส่วน กองบินทหารบก มี นายพันตรี หลวงทยานพิฆาฎ (ทิพย์ เกตุทัต) เป็นผู้บังคับกองบิน แบ่งเป็น กองบินใหญ่ที่ ๑ (กองบินขับไล่), กองบินใหญ่ที่ ๒ (กองบินลาดตระเวน) และ กองบินใหญ่ที่ ๓ (กองบิน ทิ้งระเบิด)
๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๑ ทหารอาสาในกองบินทหารบกทั้ง ๑๐๖ คน ถูกส่งไปฝึกบินที่โรงเรียน การบินชั้นต้น ณ เมืองอิสตร์ (Istres) ใช้เครื่องบินแบบ เบลริโยต์ แบบโกดรอง จี.๓ และเมื่อจบการฝึกขั้นต้นแล้ว ก็เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนบินรบ ณ เมืองโป (Pau) ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกนักบินขับไล่ มีผู้เข้ารับการฝึกเป็นนักบิน ๒๘ คน เป็นช่างเครื่องยนต์ ๖๔ คน และเจ้าหน้าที่อื่นๆ อีก ๑๒ คน รวม ๑๐๔ คน ส่วนที่เหลือส่งไปฝึกหาความชำนาญที่ เมือง อาวอร์ด(Avord) ซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับคัดเลือกประเภทนักบิน จากนั้นจึงถูกแยกไปฝึกบิน
โรงเรียนยิงปืนที่บิสคารอส เพื่อฝึกยิงปืนในอากาศ
โรงเรียนยิงปืนที่คาโซ เพื่อฝึกยิงปืนในอากาศ ได้ส่งนักบิน ๔ คน และช่างอาวุธ ๔ คน ไปฝึกที่โรงเรียนนี้ เป็นเวลา ๖ สัปดาห์ ผู้ที่ผ่านที่นี่จะได้รับประกาศนียบัตร และเครื่องหมายแม่นปืน
โรงเรียนทิ้งระเบิดที่เลอโครตัว เพื่อฝึกทิ้งระเบิด มีนักบินไปฝึกบินทิ้งระเบิด ๑๓ คน ฝึกเป็นผู้ทิ้งระเบิดกลางวัน ๑๑ คน ผู้ทิ้งระเบิดกลางคืน ๑๓ คน และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ อีก ๒๑ คน
ค่ายการบิน ลาแปร์ธ ค่ายเตรียมเข้าสู่การรบจริง มีนักบินขับไล่ ๘ คน นักบินทิ้งระเบิด ๖ คน และผู้ทิ้งระเบิด ๖ คน มาฝึกยุทธวิธีทางอากาศที่ค่ายแห่งนี้
โรงเรียนตรวจการณ์ที่ชาแปลลอแรน เพื่อฝึกบินตรวจการณ์ ตรวจตำบลกระสุนตก และถ่ายรูปทางอากาศ รับทำการฝึกเฉพาะนายทหารฝ่ายเสนาธิการและนายทหารปืนใหญ่ มีนายทหารนักบินเพียง ๕ คน ที่เข้าเรียนและจบการศึกษาทุกคน
ทหารอาสาที่ผ่านการฝึกบินขั้นต้นที่โรงเรียนบินรบ ณ เมืองโป (Pau) ทั้ง ๑๐๖ คน ถูกส่งไปฝึกบินต่อกับเครื่องบินแบบโมราน และซอฟวิท เป็นเครื่องบินฝึก ต่อจากนั้นก็เข้ารับการฝึกบินยิงปืนจากเครื่องบินนิเออปอร์ต ๑๑ ผลจากการฝึกครั้งนี้มีทหารไทยสำเร็จ รับประกาศนียบัตรนักบินทหาร ๙๕ คน
นอกจากจะมีนายทหารได้เข้ารับการเรียนวิชาการบิน ๙๕ คน ยังมีนายทหารส่วนหนึ่งได้เข้ารับการฝึกบินเป็นนักบินรบ ส่วนหนึ่งได้ศึกษาวิชาการช่างอากาศ ทั้งหมดรวม ๒๔ คน โดยเข้ารับการฝึกเป็นนักบินขับไล่ ๘ คน นักบินทิ้งระเบิด ๔ คน ผู้ทิ้งระเบิด ๖ คน และ ทำหน้าที่อื่นๆอีก ๖ คน ในโรงเรียนผู้ตรวจการณ์จากเครื่องบินและโรงเรียนช่างเครื่องยนต์และเมื่อเดินทางกลับประเทศทหารเหล่านี้จึงเป็นกำลังสำคัญในการก่อสร้างให้กิจการด้านการบินของไทยเข้มแข็ง นอกจากนี้ยังมีการซื้อเครื่องบิน เครื่องยนต์ ตลอดจนอาวุธที่ใช้ติดตั้งบนเครื่องบินซึ่งเป็นสิ่งเหลือใช้สงครามโลกครั้งที่ ๑ กลับมาประเทศไทยจำนวนมากมายในช่วงเวลาต่อมา
โดย: เจ้าบ้าน [31 ม.ค. 55 10:08] ( IP A:119.46.176.222 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   www.wingsofsiam.pantown.com

โดย: เจ้าบ้าน [31 ม.ค. 55 10:08] ( IP A:119.46.176.222 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๑ กระทรวงกลาโหมออกประกาศชมเชย ผู้ที่มีส่วนช่วยจัดการในการส่ง กองทหารออกเดินทางไปราชการงานสงคราม ณ ทวีปยุโรป ในส่วนของกองบินทหารบก ได้แก่ นายพันโทหลวงอาวุธสิขิกร ผู้ช่วยผู้บังคับการกองบินทหารบก นายร้อยโท ฉวี บรรณพินทุ, นายร้อยตรี กล่อม สุคนธสาร ประจำกองบินทหารบก และบรรดานายสิบพลทหารที่ประจำกองบิน
๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๑ หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๑ ก่อนที่ทหารไทย จะเดินทางกลับจากประเทศฝรั่งเศส ได้จัดให้มีพิธีกระทำการมอบธงชัยเฉลิมพลที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงส่งไปพระราชทาน และเมื่อเสร็จพิธีมอบธงชัยเฉลิมพลแล้ว ทางผู้แทนของกองทัพฝรั่งเศสได้นำตรามาให้แก่ผู้บังคับบัญชากองบินทหารบกไทย คือ
นายพันเอก พระเฉลิมอากาศ รับตรา เลจิยอง ดอนเน่อร์ ชั้น ๔ (Officier de la’gion d’honueur)
นายพันตรี หลวงทะยานพิฆาฎ รับตรา เลจิยอง ดอนเน่อร์ ชั้น ๕ (Chevalier de la’gion d’honueur)
เมษายน พ.ศ.๒๔๖๒ นักบินอาสาของกองบิน ภายหลังจบการฝึกการบิน จากโรงเรียนต่างๆ ในช่วงต้นปี ๒๔๖๑ แล้ว นักบินส่วนหนึ่งจะเข้ารับการศึกษา ณ โรงเรียนการบินทางทะเล ที่แซงต์ราฟาแอล เพื่อฝึกทิ้งระเบิดในทะเล และจบการศึกษาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๒
ในปีเดียวกันนี้ กองบินทหารบก ได้จัดนักบิน จำนวน ๒๔ คน เข้าประจำในหน่วยบินฝรั่งเศส ซึ่งทำการยึดดินแดนเยอรมัน โดยแยกย้ายกันออกเป็น ๓ พวก คือ
พวกที่ ๑ ไปประจำกองบินใหญ่ที่ ๑ ประจำที่ อาเซโลต์ ต่อมาย้ายไปประจำที่คร้อยซ์นาม ในเขตไรน์แลนด์
พวกที่ ๒ ไปประจำกองบินใหญ่ที่ ๒ ประจำที่ โฟรลัวส์ ต่อมาย้ายไปประจำที่สไปย์แอร์ และกรีสไฮม์
พวกที่ ๓ ไปประจำกองบินใหญ่ที่ ๑๓ ที่เมืองนอยสตัดต์
ผู้ตรวจการณ์ที่ศึกษาต่อได้จัดเข้าประจำกองบิน ของกองทัพน้อยที่ ๓ ณ เมืองเม็ตส์ แล้วย้ายไปเมืองลันเดา, ไมนส์, เมตซ์ และนอยสตัดต์ ส่วนช่างเครื่องยนต์ ได้อยู่ฝึกงานในโรงงานต่าง ๆ ประกอบด้วย โรงงานสร้างเครื่องบินแบบ สปัด ที่ ซังต์คลูด์, โรงงานปรับประกอบที่ ลา เอดูร์เนอฟ โรงงานเบรเกต์ ที่ วิล์ลา ดูเบลย์, โรงงานสร้างเครื่องยนต์ โรน, โรงงานสร้างเครื่องยนต์เรอะโนลด์, โรงงานสร้างเครื่องยนต์ฮิสปาโน ซุยซ่า, โรงงานสร้างใบพัด เรจิแฟรส์ และโรงงานไฟฟ้าวิทยุ โกมองค์
โดย: เจ้าบ้าน [1 ก.พ. 55 12:09] ( IP A:119.46.176.222 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๖๒ ทหารอาสาจากกองบินทหารบกชุดแรก ๓๔๑ คน เดินทางกลับประเทศไทย

๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ กองทหารอาสาพร้อมธงชัยเฉลิมพล จำนวน ๑ กองร้อย ๑๓๘ คน ได้รับเชิญจากรัฐบาลฝรั่งเศสให้ร่วมเดินสวนสนามฉลองชัยชนะในกรุงปารีส ผ่านประตูชัยกรุงปารีส

๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ กองทหารอาสาพร้อมธงชัยเฉลิมพล จำนวน ๕๕ คน มีร้อยเอกหม่อมเจ้า นิตยากร เป็นผู้บังคับกอง ได้รับเชิญจากรัฐบาลอังกฤษให้ร่วมเดินสวนสนามฉลองชัยชนะในกรุงลอนดอน

๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ กองทหารอาสาพร้อมธงชัยเฉลิมพล จำนวน ๑ กองร้อย ๑๖๗ คน ได้รับเชิญจากรัฐบาลเบลเยี่ยมให้ร่วมเดิน สวนสนามฉลองชัยชนะในกรุงบรัสเซลส์

๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๖๒ กองบินทหารบก ส่วนสุดท้าย เดินทางออกจากท่าเรือเมืองมาเซยส์ กลับประเทศสยาม

๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๒ ผู้ที่อาสาไปราชการสงครามครั้งนั้น เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย สำเร็จได้เป็นนักบิน จำนวน ๙๕ คน ช่างเครื่อง จำนวน ๒๒๕ คน ได้เป็นกำลังอันสำคัญของกิจการบินของประเทศไทยในเวลาต่อมา แม้กองบินทหารบกจะไม่ทันเข้าสู่สมรภูมิ เพราะสงครามสงบลง แต่ก็ได้รับเหรียญ “ครัวซ์ เดอ แกร์” ประดับที่ธงชัยเฉลิมพลด้วย

๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๒ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ ๑ ขึ้น บริเวณสนามหลวง เพื่อบรรจุอัฐิทหารอาสาที่เสียชีวิต และทรงประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์ และทรงบรรจุอัฐิทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ ๑ ซึ่งได้เสียชีวิตจากการปฏิบัติราชการ จำนวน ๑๙ นาย (เสียชีวิตในประเทศไทยก่อนออกเดินทาง ๒ นาย และเสียชีวิต ณ ประเทศฝรั่งเศส ๑๗ นาย) โดยมีอาสาสมัครแบ่งออกเป็น กองบินทหารบก รวม ๔๐๐ คน และกองทหารบกรถยนต์ รวม ๘๕๐ คน ซึ่งมี พันเอก พระเฉลิมอากาศ เป็นผู้บังคับการกองทหารอาสาในส่วนกองบินทหารบก
โดย: เจ้าบ้าน [1 ก.พ. 55 12:10] ( IP A:119.46.176.222 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ๑๑ พฤศจิกายน วันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ ๑
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อเป็นการแสดงความระลึกวีรกรรมและความเสียสละของทหารอาสาสมัครสงครามโลกครั้งที่ ๑ และการจัดนิทรรศการ ณ อนุสาวรีย์ทหารอาสา ฯ บริเวณท้องสนามหลวง ในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔๔๐ (ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์วางพวงมาลา ในเวลาประมาณ ๑๕๓๐)
โดย: เจ้าบ้าน [5 พ.ย. 56 11:26] ( IP A:119.46.176.222 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน