ร่วมสมทบเงินซื้อเครื่องบินให้ทางราชการ
    “ร่วมสมทบเงินซื้อเครื่องบินให้ทางราชการ”
๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ คณะข้าราชการและพ่อค้าจากมณฑลภูเก็ต เดินทางมาเยี่ยมกองบินทหารบก โดยได้ชมเครื่องบิน โรงงาน และโรงเรียนการบิน บางท่านได้ขึ้นโดยสารบนเครื่องบิน เมื่อเสร็จสิ้นการเยี่ยมชมแล้ว คณะได้บริจาคเงินเพื่อเป็นรางวัลแก่นักบิน นายสิบพลทหาร รวมทั้งเพื่อบำรุงกิจการของกองบินทหารบก โดยได้เงินบริจาคทั้งสิ้น ๙๔๕ บาท ซึ่งกระทรวงกลาโหมได้นำไปเก็บรักษาเพื่อเป็นทุนครั้งแรกสำหรับที่จะได้รวบรวมซื้อเครื่องบินไว้ใช้ในราชการต่อไป นับเป็นเหตุการณ์แรกๆ ที่เกิดขึ้นของการร่วมสมทบเงินซื้อเครื่องบินให้กับทางราชการ ซึ่งในเวลาต่อมา “บุพการีทหารอากาศ” จึงมีดำริที่จะจัดส่งเครื่องบินไปทำการแสดงการบินยังหัวเมืองต่าง ๆ ทั่วพระราชอาณาจักร เพื่อหวังเป็นการกระตุ้นให้ เจ้าผู้ครองนคร พระราชวงศ์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมสมทบเงินซื้อเครื่องบินให้กับทางราชการ โดยกำหนดราคาเครื่องบินขนาดใหญ่ (เบรเกต์) เครื่องละ ๒๗,๙๐๐ บาท ส่วนราคาเครื่องบินขับไล่ขนาดเล็ก (สปัด และ นิเออปอร์ต) เครื่องละ ๙,๐๐๐ บาท โดยเครื่องบินทุกเครื่องที่มาจากเงินเหล่านี้ จะมีการเขียนชื่อผู้มอบเงินไว้ที่ข้างลำตัวเครื่องบิน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติของบุคคล และมณฑลเหล่านั้น (มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๖ กระทรวงกลาโหมได้ทำการสั่งซื้อเครื่องบินเพิ่มเป็นรุ่นที่สอง ในครั้งนี้ เจ้าพระยาอภัยภูเบศ ฝากกระทรวงกลาโหมซื้อเครื่องบินหนึ่งเครื่อง ซึ่งภายหลังได้น้อมเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๗ ซึ่งได้พระราชทานให้กระทรวงกลาโหมนำไปใช้ราชการในกิจการแผนกการบิน นับเป็นเครื่องบิน เครื่องแรกที่มีการซื้อให้ทางราชการ) การจัดแสดงการบินมีทั้งในพระนคร และมณฑลต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการกระตุ้นให้สร้างและซื้อเครื่องบิน แล้ว ยังมีการสร้างสนามบินขึ้นอีกด้วย ซึ่งมีการจัดซื้อเครื่องบินให้ทางราชการทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ให้รวมกว่า ๙๐ เครื่อง
https://www.wingsofsiam.pantown.com

โดย: เจ้าบ้าน [31 ม.ค. 55 10:05] ( IP A:119.46.176.222 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๒ จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ เสนาธิการทหารบก โปรดเกล้าฯให้ นักบินของกรมอากาศยานทหารบก มีการทดลอง "การขนส่งไปรษณียภัณฑ์ ทางอากาศเป็นครั้งแรก" จากสนามบินดอนเมือง ไปยังสนามบินเนินพลอยแหวน จังหวัดจันทบุรี โดยใช้เครื่องบินขับไล่แบบ สปัด จำนวน ๒ เครื่อง โดยมี นายร้อยเอกชิต รวดเร็ว (นายพันโท พระอมรศักดาวุธ) และจ่านายสิบโทน บินดี (นายร้อยเอก หลวงสันทัดยันตรกรรม) เป็นนักบินในครั้งนี้ บรรทุกถุงไปรษณีย์เครื่องละ ๑ ถุง จากดอนเมืองไปส่งที่จันทบุรี ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ออกเดินทางไปยัง ต่างจังหวัด เมื่อไปถึงจังหวัดจันทบุรี โดยมีประชาชน มาร่วมชมการแสดงการบินมากมาย หลังจากนั้นนักบินผลัดเปลี่ยนกันแสดงการบินให้ชาวอำเภอต่างๆ ของจันทบุรีได้ชม และมีการร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องบินให้กับทางราชการ รวบรวมได้จำนวน ๙๒๕๐.๗๒ บาท ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนมากเป็นครั้งแรก จึงมีการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่สปัด และเขียนชื่อข้างเครื่องบินว่า “จังหวัดจันทบุรี ๑” ภายหลังมีการรวบรวมเงินซื้อเครื่องบินขับไล่สปัดให้อีก ๑ เครื่อง ตั้งชื่อว่า “หญิงจังหวัดจันทบุรี ๒”
โดย: เจ้าบ้าน [31 ม.ค. 55 12:12] ( IP A:119.46.176.222 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๓ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงแถลงให้ประชาชนทราบภายหลังจากทรงขึ้นดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบก ความว่า “ การที่จะบำรุงกำลังทางอากาศนั้น นอกจากการจัดหาเครื่องบินแล้ว ยังมีการสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การจัดสร้างสนามบินไว้เป็นพื้นที่ๆ เครื่องบินจะขึ้นลงได้สะดวก ซึ่งจำจะต้องมีไว้ทุกจังหวัด จังหวัดละหนึ่งแห่งเป็นอย่างน้อย ” จากนั้น พลเอกเจ้าพระยาบดินเดชานุชิต เสนาบดีกระทรวงกลาโหมได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างสนามบินให้อุปราชและสมุหเทศาภิบาลทราบ และเข้าใจความมุ่งหมายเมื่อมีการประชุมอุปราชและสมุหเทศาภิบาลในปี พ.ศ. ๒๔๖๓ ซึ่งอุปราชและสมุหเทศาภิบาลรับทราบและรับที่จะไปดำเนินการสร้างสนามบินขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ ๑ สนามบิน
โดย: เจ้าบ้าน [31 ม.ค. 55 12:12] ( IP A:119.46.176.222 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน