การส่งทหารอากาศไปศึกษาวิชาการบินที่สหรัฐฯ
    “การส่งทหารอากาศไปศึกษาวิชาการบินที่สหรัฐฯ”
พลจัตวา วิลเลียม มิตเชลล์ รองผู้บังคับการกรมอากาศยาน สหรัฐอเมริกา (เปรียบได้กับ บุพการีทหารอากาศสหรัฐฯ) ได้เดินทางมาเยือนกรมอากาศยาน ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๗ และขึ้นบินกับเครื่องบินเบรเกต์ รวม ๒ เที่ยว นับเป็นชาวต่างประเทศคนแรกที่ทำการบินกับเครื่องบินไทย พลจัตวา มิตเชลล์ ได้กล่าวชมเชยความเจริญก้าวหน้าของกรมอากาศยาน และต่อมาได้เสนอและอำนวย ความสะดวกให้กรมอากาศยานส่งบุคลากร ไปรับการศึกษาที่สหรัฐอเมริกา กรมอากาศยานจึงได้เตรียมส่งนักบินไปฝึกบิน และส่ง นายพันตรี หลวงเวชยันตรังสฤษฎ์ (มุนี มหาสันทนะ) และนายพันตรี หลวงเนรมิตไพชยนต์ (เซี้ยง ศุษิลวรณ์) ไปศึกษาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน ซึ่งนับได้ว่า บุพการีทหารอากาศ ได้วางรากฐานความคิดที่ก้าวหน้าในการพัฒนาการบิน และกิจการของกองทัพอากาศ ในอนาคตไว้อย่างดียิ่ง
เมษายน พ.ศ.๒๔๗๐ กรมอากาศยาน ได้มีการส่งนายทหารนักบินไปเรียนการบิน ณ สหรัฐฯ เป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางการบินของประเทศไทย ให้ก้าวไปอีก นอกเหนือจากที่เรารับรู้และพัฒนากองทัพตามแบบฝรั่งเศสมาโดยตลอด
นายพลตรี พระยาเฉลิมอากาศ จึงมีดำริที่จะส่งนายทหารของกรมอากาศยานไปศึกษาวิชาการบินชั้นสูงที่สหรัฐอเมริกา จำนวน ๒ นาย ตามที่ได้เคยทำความตกลงกับทางสหรัฐฯ ไว้แล้ว ทั้งนี้เพื่อให้นายทหารที่ไปเข้ารับการศึกษาได้นำความรู้มาพิจารณา จัดวิธีดำเนินการกำลังทางอากาศให้ดียิ่งขึ้น และให้กลับมาวางรากฐานจัดตั้งโรงเรียนชั้นสูงของกรมอากาศยานขึ้นอีกชั้นหนึ่ง นอกเหนือไปจากโรงเรียนชั้นปฐมและมัธยมที่ดำเนินการอยู่แล้ว ทั้งนี้ได้พิจารณาคัดเลือกให้ นายพันตรี หลวงอมรศักดาวุธ (ชิด รวดเร็ว) และ นายพันตรี หลวงเทเวศร์อำนวยฤทธิ์(ประเสิรฐ อินทุเศรษฐ) เป็นผู้ไปเข้ารับการศึกษา
แต่เป็นที่น่าเสียดายว่ามีผู้เรียนสำเร็จกลับมาเพียงคนเดียวคือ นายพันโท พระเทเวศร์อำนวยฤทธิ์ (ได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์สูงขึ้นระหว่างศึกษา) เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๔ ส่วน นายพันโท พระอมรศักดาวุธ (ได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์สูงขึ้นระหว่างศึกษา) ได้ถึงแก่กรรมเนื่องด้วยเครื่องบินชนกันในอากาศในขณะทำการบินสวนสนามที่ฐานทัพอากาศแลงก์เลย์ มลรัฐเวอร์จิเนีย เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๔๗๓)

https://www.wingsofsiam.pantown.com

โดย: เจ้าบ้าน [27 ม.ค. 55 10:30] ( IP A:119.46.176.222 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
    ประวัติย่อ นายร้อยเอก ชิต รวดเร็ว

๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๒ จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ เสนาธิการทหารบก โปรดเกล้าฯให้ นักบินของกรมอากาศยานทหารบก มีการทดลอง "การขนส่งไปรษณียภัณฑ์ ทางอากาศเป็นครั้งแรก" จากสนามบินดอนเมือง เวลา ๑๓๓๐ ไปยังสนามบินเนินพลอยแหวน จังหวัดจันทบุรี โดยใช้เครื่องบินขับไล่แบบ สปัด จำนวน ๒ เครื่อง โดยมี
นายร้อยเอกชิต รวดเร็ว (นายพันโท พระอมรศักดาวุธ)
จ่านายสิบโทน บินดี (นายร้อยเอก หลวงสันทัดยันตรกรรม)
เป็นนักบินในครั้งนี้ บรรทุกถุงไปรษณีย์เครื่องละ ๑ ถุง จากดอนเมืองไปส่งที่จันทบุรี ในขณะเดียวกัน นายพันตรีหลวงทยานพิฆาฎ พร้อมด้วยนักบินและช่างเครื่อง ออกเดินทางด้วยเรือจากพระนคร เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๒ ไปยังจันทบุรี เพื่อรอรับ
การเดินทางครั้งนี้ เครื่องบินของนายร้อยเอกชิตฯ ไปถึงปลายทางโดยเรียบร้อย แต่เครื่องบินของจ่านายสิบโทนฯ เครื่องยนต์ขัดข้อง ต้องลงฉุกเฉินที่บ้านแฟม ห่างจากสนามบินประมาณ ๒๐ กิโลเมตร หลังจากซ่อมเครื่องบินเสร็จแล้วจึงเดินทางต่อไปจนสำเร็จ หลังจากนั้นนักบินผลัดเปลี่ยนกันแสดงการบินให้ชาวอำเภอต่างๆ ของจันทบุรีได้ชม และมีการร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องบินให้กับทางราชการ รวบรวมได้จำนวน ๙๒๕๐.๗๒ บาท ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนมาก


๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๖๓ นายร้อยเอก ชิต รวดเร็วรั้งตำแหน่งผู้บังคับการกองบินใหญ่ทหารบกที่ ๑ ได้เรียบเรียงคำแนะนำ “คำแนะนำวิธีรบของนักบินขับไล่” ขึ้นใช้ในงานราชการ ทางราชการให้รางวัลเพื่อเป็นบำเหน็จในความอุตสาหะ เป็นเงิน ๘๐ บาท

๑ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๓ นายร้อยเอก ชิต รวดเร็ว รั้งตำแหน่งผู้บังคับการกองบินใหญ่ทหารบกที่ ๑ ได้เรียบเรียงคำแนะนำ “การบินเบื้องต้น” ทางราชการให้รางวัลในความอุตสาหะ เป็นเงิน ๘๐ บาท
โดย: เจ้าบ้าน [27 ม.ค. 55 11:13] ( IP A:119.46.176.222 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน