แบบแหวนเพชร2
   ขอบคุณทุกท่านที่แบ่งปันภาพสวยๆนะคะ
โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 21
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 22
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 23
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 24
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 25
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 26
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 27
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 28
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 29
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 30
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 31
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 32
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 33
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 34
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 35
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 36
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 37
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 38
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 39
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 40
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 41
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 42
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 43
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 44
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 45
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 46
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 47
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 48
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 49
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 50
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 51
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 52
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 53
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 54
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 55
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 56
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 57
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 58
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 59
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 60
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 61
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 62
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 63
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 64
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 65
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 66
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 67
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 68
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 69
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 70
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 71
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 72
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 73
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 74
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 75
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 76
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 77
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 78
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 80
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 81
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 82
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 83
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 84
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 85
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 86
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 87
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 88
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 89
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 90
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 91
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 92
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 93
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 94
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 95
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 96
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 97
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 98
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 99
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 100
   

โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51] ( IP A:118.172.243.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 101
    สำหรับลูกค้าที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
หน้าบ้าน 3 ยอเชิญทางนี้เลยค่ะ

https://yaoyangyoon.pantown.com/

รับสั่งทำงานเครื่องประดับและหาเพชรพลอยทุกชนิด
แวะมาคุยกันก่อนได้ ยินดีให้คำปรึกษาค่ะ
โดย: เจ้าบ้าน [14 ก.ค. 51 13:47] ( IP A:118.172.243.106 X: )
ความคิดเห็นที่ 102
   แบบที่34ราคาเท่าไรค่ะ
โดย: pimmapa@hotmail.com [4 เม.ย. 52 15:25] ( IP A:58.9.195.198 X: )
ความคิดเห็นที่ 103
   แบบที่ 75 ราคาเท่าไรค่ะ อยากได้จัง
โดย: thitiphan.view@hotmail.com [6 เม.ย. 52 8:34] ( IP A:124.120.87.174 X: )
ความคิดเห็นที่ 104
   แบบที่38 เท่าไรค่ะ วงที่เปงหัวชูน่ะค่ะ แต่อยากได้เปงเพชรโมอีสนะค่ะติดต่อกลับด้วยนะค่ะ
โดย: toon_s5405@hotmail.com [15 เม.ย. 52 20:37] ( IP A:118.173.108.245 X: )
ความคิดเห็นที่ 105
   แบบ 89 น่ะครับ สอบถามราคาด้วยคนครับ
เพชรที่ใช้เป็นเพชรจากที่ไหนครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ(ถ้ามีแบบอื่นๆของแหวนผู้ชายมาแนบมาได้น่ะครับ)
โดย: odd_01@hotmail.com [16 พ.ค. 52 9:21] ( IP A:115.67.142.152 X: )
ความคิดเห็นที่ 106
   แบบที่ 53 ราคาเท่าไหร่คะ ขอรายละเอียดแหวน และรบกวนขอรูปชัดๆ ได้มั๊ยคะ สนใจค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย: paweena_th@yahoo.com [12 มิ.ย. 52 15:04] ( IP A:119.31.111.162 X: )
ความคิดเห็นที่ 107
   แบบที่59ราคาเท่าไรค่ะ ยี่ห้อไร น้ำหนัก ขอรายละเอียดแหวน ขอบคุณค่ะ
โดย: tart_kai@hotmail.com [24 ก.ค. 52 15:11] ( IP A:112.143.24.37 X: )
ความคิดเห็นที่ 108
   แบบที่ 93 น้ำหนัก - ราคาเท่าไหร่คะ ชอบมาก ๆ ค่ะ รบกวนขอรายละเอียดด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
โดย: yajornok@hotmail.com [30 ก.ค. 52 15:23] ( IP A:203.113.1.130 X: )
ความคิดเห็นที่ 109
   แบบที่ 47 ขอราคา น้ำหนัก ยี่ห้อ รายละเอียดแหวนค่ะ สนใจค่ะ
โดย: ple_1823@hotmail.com [14 ส.ค. 52 7:50] ( IP A:118.172.230.225 X: )
ความคิดเห็นที่ 110
   สวัสดีค่ะ คุณก้อย ขอบคุณนะค่ะที่ส่งเมล์ตอบ และแอ้มก็ดูแบบแล้ว
มีหลายแบบที่แอ้มสนใจมากเลยค่ะ และก็สนใจแหวนวงอื่นๆ ด้วยรบกวนคุณก้อยช่วยบอกรายละเอียดเกี่ยวกับความคิดเห็นที่ 59 ด้วยนะค่ะ ว่ายังไงและราคาเท่าไร ขอบคุณค่ะ
โดย: aamandbo@hotmail.com [26 ส.ค. 52 19:03] ( IP A:125.26.140.147 X: )
ความคิดเห็นที่ 111
   แบบที่ 15 ราคาเท่าไรค่ะ สนใจหลายแบบค่ะ ช่วยบอกรายละเอียดด้วยนะค่ะ
โดย: pum6375@hotmail.com [28 ส.ค. 52 14:27] ( IP A:161.246.254.164 X: )
ความคิดเห็นที่ 112
   ชอบแบบที่ 43 ค่ะ ราคา วงละเท่าไหร่ค่ะ ขอทราบรายละเอียดด้วยค่ะ
โดย: kessara.k@hotmail.com [3 ต.ค. 52 22:24] ( IP A:125.27.81.78 X: )
ความคิดเห็นที่ 113
   แบบที่ 100 กับ 65 ราคาเท่าไรค่ะ
อยากทราบราคาค่ะ
เพราะอยากได้แหวนก่อนปีใหม่ และต้องสั่งทำใช่ไหม
ร้านอยู่แถวไหนค่ะ
โดย: scarlet_aor@hotmail.com [6 ต.ค. 52 10:46] ( IP A:58.8.189.35 X: )
ความคิดเห็นที่ 114
   ขอทราบราคาแบบที่ 84 ค่ะ
โดย: boijang@hotmail.com [17 ต.ค. 52 15:10] ( IP A:117.47.211.60 X: )
ความคิดเห็นที่ 115
   ผมมีงบจำกัด อยากได้แหวนที่ราคาประมาณ 5000-10000 บาท ครับ
ไม่ทราบว่าพอจะมีบ้างรึเปล่าที่ราคาถูกๆแบบนี้ ผมเห็นแต่ละแบบ
สวยๆทั้งนั้นเลย รบกวนระบุแบบมาให้ผมด้วยนะครับ
ขอบคุณมากครับ
โดย: nok_mo@hotmail.com [26 ต.ค. 52 12:51] ( IP A:115.67.58.126 X: )
ความคิดเห็นที่ 116
   อยากทราบราคาแหวนแบบที่ 38 และเกรดของเพชรค่ะ ชอบมากเพราะแบบของแหวนดูโดดเด่นและอ่อนหวานดี ขอบคุณค่ะ
โดย: pum_kw@yahoo.co.th [28 ต.ค. 52 2:49] ( IP A:86.157.164.217 X: )
ความคิดเห็นที่ 117
   อยากทราบราคาแหวนแบบที่ 93 ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
โดย: rung4553@hotmail.com [29 ต.ค. 52 15:51] ( IP A:125.25.240.86 X: )
ความคิดเห็นที่ 118
   ผมอยากชื้อแหวนให้แฟนในวันเกิด เดือนหน้า ผมสนใจแหวน แบบที่ 90 ไม่ทราบว่าราคาเท่าไหร่ครับ ช่วยตอบด้วย ขอบคุณล่วงหน้าครับ ..จิตร..
โดย: rung01@hotmail.com [2 พ.ย. 52 17:51] ( IP A:124.121.107.118 X: )
ความคิดเห็นที่ 119
   ต้องการชมภาพแบบอื่นๆhttps://chanjinda.pantown.com/

สำหรับลูกค้าที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
หน้าบ้าน 3 ยอเชิญทางนี้เลยค่ะ
https://yaoyangyoon.pantown.com/
รับสั่งทำงานเครื่องประดับและหาเพชรพลอยทุกชนิด
แวะมาคุยกันก่อนได้ ยินดีให้คำปรึกษาค่ะ
โดย: ก้อย....เจ้าบ้านค่ะ [3 พ.ย. 52 13:44] ( IP A:118.172.251.178 X: )
ความคิดเห็นที่ 120
   อยากทราบราคาแหวนแบบ คห.22 (วงไม่มีเพชร), 94 , 99 ค่ะ ตอนนี้กำลังหาแหวนแต่งงานอยู่ค่ะ รบกวนคุณก้อยด้วยนะคะ
โดย: plusoneno@yahoo.com [5 พ.ย. 52 16:36] ( IP A:58.137.129.220 X: )
ความคิดเห็นที่ 121
   แบบแหวนที่88ราคาเท่าไหร่คะ
โดย: appa2526@hotmail.com [8 พ.ย. 52 12:22] ( IP A:124.122.44.111 X: )
ความคิดเห็นที่ 122
   แบบแหวนที87 และ46 รบกวนสอบถามราคาด้วยนะคะ
โดย: appa2526@hotmail.com [8 พ.ย. 52 12:32] ( IP A:124.122.44.111 X: )
ความคิดเห็นที่ 123
   แบบที่ 30จะสั่งทำรคาประมานเท่าไร
ไม่ต้องใช้เพชรแท้ตอบด่วนนะค่ะอยากได้จริงๆๆๆ
โดย: La-pang@hotmail.com [9 พ.ย. 52 15:13] ( IP A:113.53.68.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 124
   อยากทราบราคา แบบที่ 95 และแบบที่ 44 (วงบนสุดคะ)

ขอบคุณคะ
โดย: sklubdee@yahoo.com [13 พ.ย. 52 15:28] ( IP A:124.121.245.218 X: )
ความคิดเห็นที่ 125
   แบบที่ 93 ไซต์นิ้วก้อย แต่เป็นทองคำขาว ไม่ทราบว่าราคาเท่าไรค่ะ
โดย: boonada_pu@hotmail.com [29 พ.ย. 52 15:06] ( IP A:125.25.8.238 X: )
ความคิดเห็นที่ 126
   แบบที่ 25 เท่าไหร่คับ
โดย: august_r@windowslive.com [13 ธ.ค. 52 13:21] ( IP A:118.175.76.151 X: )
ความคิดเห็นที่ 127
   แบบที่ 2 รบกวนขอทราบราคาด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย: beebeejang_10@hotmail.com [13 ธ.ค. 52 19:59] ( IP A:58.137.78.226 X: )
ความคิดเห็นที่ 128
   สอบถามราคาแหวนคู่ แบบที่ 43 และ 84 ราคาประมาณเท่าไหร่
ถ้าทำตัวเรือนเป็นทองคำ หรือ ทองคำขาว อันไหนแพงกว่ากัน
(แบบว่าไม่ต้องส่งไหรไปเลย)
ตอบทางเมล์
โดย: kritsana.vee@hotmail.com [18 ม.ค. 53 16:18] ( IP A:58.136.27.82 X: )
ความคิดเห็นที่ 129
   สนใจแบบที่ 2 และ 4 และ38 ค่ะ ต้องการสอบถามราคา

ขอบคุณล่วงหน้านะคะ
โดย: dalad_3@hotmail.com [31 ม.ค. 53 15:21] ( IP A:203.152.8.163 X: )
ความคิดเห็นที่ 130
   รบกวนขอรายละเอียดและราคาแบบที่1,20,36,88
โดย: pastta-2516@hotmail.com [2 ก.พ. 53 18:25] ( IP A:125.26.26.61 X: )
ความคิดเห็นที่ 131
   อยากทราบราคาแหวน วงที่ 38,52,และ 61 (2 วงกลาง) ว่าราะคาเท่าไหร่ค่ะ พอดีกำลังเลือกแบบแหวนอยู่ค่ะ แฟนจะซื้อให้วันเกิด ขอทราบที่ตั้งร้านด้วยนะค่ะ
โดย: narinthip.s@hotmail.com [6 ก.พ. 53 20:34] ( IP A:111.84.84.0 X: )
ความคิดเห็นที่ 132
   
โดย: j [19 มี.ค. 53] ( IP A:118.173.18.145 X: )
ความคิดเห็นที่ 133
   ชอบ 47 กับ 70 จัง อยากเห็นหลาย ๆ มุม
โดย: j [19 มี.ค. 53] ( IP A:118.173.18.145 X: )
ความคิดเห็นที่ 134
   อยากทราบราคาแบบที่ 90 ช่วยติดต่อมาด่วน 086-2641217
โดย: sujitnoi@hotmail.com [3 เม.ย. 53 20:47] ( IP A:125.26.64.79 X: )
ความคิดเห็นที่ 135
   
โดย: Kraison_nu_nok@hotmail.com [23 เม.ย. 53 18:16] ( IP A:118.172.100.52 X: )
ความคิดเห็นที่ 136
   แบบที่ 94 ราคา เท่าไหร่ค่ะ ช่วยตอบด้วยค่ะ
โดย: namhomnyc@hotmail.com [27 เม.ย. 53 22:02] ( IP A:124.120.204.110 X: )
ความคิดเห็นที่ 137
   อยากทราบราคาแหวนแบบที่ 9 แบบที่ 43 แบบที่ 52 ราคาเท่าไหร่คะ แล้วน้ำหนักเพชรเท่าไหร่คะ ตัวเรือนเป็นทองคำขาวใช่ไหมคะ รบกวนกรุณาติดต่อกลับ yuy_beat@hotmail.com แล้วไม่ทราบว่ารับทำเกี่ยวกับสร้อยคอและต่างหูด้วยหรือป่าวคะ ช่วยส่งแบบมาให้ดูด้วยคะ
โดย: yuy_beat@hotmail.com [2 พ.ค. 53 19:33] ( IP A:125.25.21.126 X: )
ความคิดเห็นที่ 138
   อยากทราบว่าแหวงที่ 9,17,23,38,52
ราคาเท่าไหร่คะ
รบกวนตอบด้วยนะคะ
nu_kwang2@windowslive.com
โดย: kwang [4 พ.ค. 53 15:07] ( IP A:203.114.108.220 X: )
ความคิดเห็นที่ 139
   แบบ 72 และ 78 ราคาประมาณเท่าไหร่คะ แล้ว แบบ 72 ถ้าเพิ่มเพชรอีก 2 เม็ดราคาประมาณเท่าไหร่ค่ะ เพราะเป็นคนนิ้วใหญ่ ใส่แหวนประมาณเบอร์ 56
โดย: sirosom@hotmail.com [11 พ.ค. 53 22:12] ( IP A:124.121.177.25 X: )
ความคิดเห็นที่ 140
   แบบ ที่ 47 น้ำหนักเพชรเม็ดกลาง นน. เท่าไหร่ไหร่คับ และราคาวงนี้ เท่าไหร่ คับ อยากทราบ คับ
โดย: kun.shine@hotmail.com [15 มิ.ย. 53 14:45] ( IP A:124.157.156.246 X: )
ความคิดเห็นที่ 141
   แบบที่ 11 ราคาเท่าไหร่ ร้านขายอยู่ที่ใหน
โดย: มาศ [9 ก.ค. 53 16:32] ( IP A:125.27.196.49 X: )
ความคิดเห็นที่ 142
   แบบที่ 99 ราคาเท่าไหร่ ขายที่ร้านอะไร
โดย: มาศ [9 ก.ค. 53 16:36] ( IP A:125.27.196.49 X: )
ความคิดเห็นที่ 143
   แบบที่ 11 ในกรอบมี 3 วง วงที่ 3 ขวาสุด ราคาเท่าไหร่ ขายอยู่ที่
ร้านอะไร อยากได้มากสวยสุด ๆ
โดย: มาศ [9 ก.ค. 53 16:43] ( IP A:125.27.196.49 X: )
ความคิดเห็นที่ 145
   มีแต่แบบสวยๆอ่ะ ชอบหมดเลยอ่ะ
โดย: pearl.asia@hotmail.com [12 ก.ค. 53 14:42] ( IP A:61.19.213.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 146
   แบบที่ 89 วงละเท่าไหร่ค่ะ
K_Kraiwong@yahoo.com
โดย: K_Kraiwong@yahoo.com [27 ก.ค. 53 11:09] ( IP A:118.173.41.15 X: )
ความคิดเห็นที่ 147
    แบบที่77 ราคาเท่าไหร่ค่ะ ขายที่ไหน
โดย: bigfiber@hotmail.com [28 ก.ค. 53 20:26] ( IP A:125.27.233.180 X: )
ความคิดเห็นที่ 148
   ขอทราบรายละเอียดและราคา แบบที่65ครับ ขอบคุณครับ
โดย: oshi_maru@sanook.com [17 ส.ค. 53 22:26] ( IP A:124.121.226.155 X: )
ความคิดเห็นที่ 149
    อยากทราบราคาแหวน( IP A:118.172.243.232 X: ) รูปความเห็นที่ 26 ราคาเท่าไหร่คะ ขอบคุณค่ะ ขอทราบทางเมลลได้มั้ยคะและขายที่ไหนคะ
โดย: ann_6991@hotmail.com [20 ส.ค. 53 18:58] ( IP A:110.49.193.162 X: )
ความคิดเห็นที่ 150
   ขอทราบรายละเอียดและราคาแหวนแบบที่ 97 98 99 ด้วยครับ
tinnakorn_vut@hotmail.com
โดย: tinnakorn_vut@hotmail.com [19 ก.ย. 53 19:35] ( IP A:222.123.246.204 X: )
ความคิดเห็นที่ 151
    สำหรับลูกค้าที่ต้องการสั่งทำหรือสอบถามเพิ่มเติม
หน้าบ้าน 3 ยอเชิญทางนี้เลยค่ะ


https://yaoyangyoon.pantown.com/

รับสั่งทำงานเครื่องประดับและหาเพชรพลอยทุกชนิด
แวะมาคุยกันก่อนได้ ยินดีให้คำปรึกษาค่ะ
โดย: ก้อย...เจ้าบ้านค่ะ (เจ้าบ้าน ) [8 ต.ค. 53 3:03] ( IP A:118.172.243.3 X: )
ความคิดเห็นที่ 152
   อยาดทราบราคา 66, 68, 73, 83 ค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย: sirichant@gmail.com [13 ต.ค. 53 21:03] ( IP A:58.8.98.109 X: )
ความคิดเห็นที่ 153
   ขอราคาและรายละเอียดแหวน 68และ83ด้วยนะคะ
โดย: sumeth.pongsak@gmail.com [25 ต.ค. 53 14:55] ( IP A:125.25.78.74 X: )
ความคิดเห็นที่ 154
   ขอราคาและรายละเอียดแหวน 76 หรือ 83ด้วยนะคะ
โดย: kasornp2000@hotmail.com [16 ธ.ค. 53 18:57] ( IP A:58.181.220.74 X: )
ความคิดเห็นที่ 156
   ความคิดเห็นที่ 86 รายละเอียดราคาเท่าไหร่
โดย: Chompoo_886@hotmail.com [10 ม.ค. 54 15:42] ( IP A:118.173.237.108 X: )
ความคิดเห็นที่ 157
   แบบที่50 ราคาค่าทำไม่รวมเพชรและทองเท่าไหร่ค่ะ
โดย: lina.natacha@gmail.com [26 ก.พ. 54 14:11] ( IP A:115.67.9.110 X: )
ความคิดเห็นที่ 158
   แบบที่ 11 วงแรกอ่ะค่ะ น้ำหนัก เกรดเพชร ราคาเท่าไหร่ และหาซื้อได้ที่ไหนคะ ขอบคุณมากค่ะ
โดย: mam_moozz@hotmail.com [28 ก.พ. 54 22:58] ( IP A:111.84.156.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 160
    จากเจ้าบ้านนะคะ สนใจตีราคางานส่งแบบหรือลิ้งกระทู้มาได้ที่ sayaya@hotmail.com

หรือ 081-5843888

ขอบคุณมากค่ะ
โดย: เจ้าบ้าน [7 มี.ค. 54 20:10] ( IP A:180.180.232.196 X: )
ความคิดเห็นที่ 161
   อยากทราบราคาแบบที่78 เป็นแหวนนิ้วก้อย และแบบที่27
โดย: Siranee.Tao@hotmail.com [29 ก.ค. 54 23:28] ( IP A:110.49.25.251 X: )
ความคิดเห็นที่ 162
    ขอราคาและรายละเอียดแหวน แบบที่ 2 , 3 , 6 อะค่ะ
โดย: tingtong0503@hotmail.com [9 ก.ย. 54 9:59] ( IP A:118.175.125.253 X: )
ความคิดเห็นที่ 163
   แบบที่38กับ6คะ ช่วยแจ้งรายละเอียดหน่อยคะ สนใจคะแฟนจะซื้อให้
โดย: shogun3302@hotmail.com [8 ต.ค. 54 10:26] ( IP A:110.171.27.190 X: )
ความคิดเห็นที่ 164
   สนใจแบบที่ 40 ค่ะ ขอรายละเอียด + ราคาด้วยค่ะ
โดย: จุ๊บ chupa_chup_s@live.com [28 ต.ค. 54] ( IP A:183.89.223.217 X: )
ความคิดเห็นที่ 165
   ขอราคาวงที่38 หน่อยคะ
โดย: soilscape_44214@hotmail.com [4 ก.พ. 55 10:53] ( IP A:223.205.3.39 X: )
ความคิดเห็นที่ 166
   แบบ37กับ49รายละเอียดราคาเท่าไหร่
โดย: kok- -@hotmail.cpm [10 ก.พ. 55 16:40] ( IP A:61.19.66.41 X: )
ความคิดเห็นที่ 167
   ขอทราบรายละเอียด+ราคาแหวน แบบที่ 66 size 49 ค่ะ
ช่วยเมล์ตอบด้วยนะคะ
โดย: nuttagund_1619@hotmail.com [3 มี.ค. 55 15:53] ( IP A:118.174.121.107 X: )
ความคิดเห็นที่ 168
   แบบ 93 ราคาเท่าไหร่ เพชรเม็ดละกี่ตั้ง ทองคาหนักเท่าไร่
โดย: tongdang12@hotmail.co.th [28 ต.ค. 55 12:23] ( IP A:125.27.180.192 X: )
ความคิดเห็นที่ 169
   สอบถามราคาแบบที่ 49, 57, 65 และ 84 ด้วยค่ะ คุณก้อย สนใจ
โดย: cuter_inc@hotmail.com [7 พ.ย. 55 14:38] ( IP A:58.137.11.242 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน