วันสำคัญในเดือนตุลาคม
   วันสำคัญในเดือนตุลาคมทั้งระดับโลกและระดับประเทศมีดังนี้
วันที่ 1 ตุลาคม วันเริ่มต้นปีงบประมาณ,วันผู้สูงอายุสากล,วันดนตรีสากล
วันที่ 2 ตุลาคม วันสัตว์เลี้ยงโลก
วันที่ 4 ตุลาคม วันสัตว์โลก
วันที่ 5 ตุลาคม วันครูโลก
วันที่ 6 ตุลาคม วันที่อยู่อาศัยโลก,วันรำลึกวีรชน 6 ตุลา,วันครูสากล
วันที่อยู่อาศัยโลก องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ชาวโลกตระหนักและสนใจในปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัย และบริการพื้นฐานของประชากรโลกจำนวนหลายร้อยล้านคน สภาพแวดล้อมของมนุษย์ที่คำนึงถึงได้แก่ บ้านเรือนที่อยู่อาศัย บริการพื้นฐานต่างๆ และการมีงานทำ สภาพแวดล้อมจากบ้านของแต่ละคนสู่บ้านของเพื่อนบ้าน หมู่บ้าน เมือง ประเทศเรื่อยไปก็จะประกอบเป็นสังคมโลก
กิจกรรม กำหนดคำขวัญในการรณรงค์ การอภิปรายและสัมมนาเกี่ยวกับปัญหาที่อยู่อาศัยในส่วนต่างๆ ของโลก รวมทั้งการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม

โดย: ครูพิศมัย (เจ้าบ้าน ) [21 ก.ย. 53 22:19] ( IP A:222.123.204.219 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   วันที่ 7 ตุลาคม วันปวารณาออกพรรษา
วันที่ 8 ตุลาคม วันสากลเพื่อการลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
วันที่ 9 ตุลาคม วันไปรษณีย์โลก,วันสายตาโลก,วันแห่งการมองเห็นโลก
วันแห่งการมองเห็นโลก (วันพฤหัสบดีที่สองเดือนตุลาคม) วันแห่งการมองเห็นโลก (Word Sight Day) ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับปัญหาการมองไม่เห็นหรือภาวะตาบอดของประชาการโลกทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วโลกตื่นตัวในการป้องกันและรักษาภาวการณ์มองไม่เห็น กระตุ้นรัฐบาลให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงเกี่ยวกับการป้องกันและดูแลดวงตาอย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดปัญหาของการมองไม่เห็น กิจกรรม ได้แก่ การให้ความรู้เรื่องตา และการป้องกัน
วันที่ 10 ตุลาคม วันสุขภาพจิตโลก
วันสุขภาพจิตโลก เนื่องจากปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากสุขภาพจิต ทำให้สหพันธ์สุขภาพจิตแห่งโลก ได้ประกาศร้องขอไปยังนานาประเทศทั่วโลก เมื่อ พ.ศ. 2535 ให้กำหนดวันที่ 10 ตุลาคม ของทุกปีเป็น "วันสุขภาพจิตโลก" (World Mental Health Day ) และได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพจิตในวันสุขภาพจิตโลกของทุกปี
วันที่ 12 ตุลาคม วันโรคข้อโลก

โดย: เจ้าบ้าน [21 ก.ย. 53 22:25] ( IP A:222.123.204.219 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   วันที่ 13 ตุลาคม วันตำรวจ
วันที่ 14 ตุลาคม วันมาตรฐานโลก,วัน 14 ตุลาประชาธิปไตย
วันที่ 15 ตุลาคม วันไม้เท้าขาวโลก,วันสตรีชนบทโลก
วันไม้เท้าขาวโลก ไม้เท้าขาว คือ สัญลักษณ์ของคนตาบอดทั่วโลก วิชาที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับคนตาบอดในการเคลื่อนไหวและการเดินทางคือวิชา ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว ซึ่ง ดร.ริชาร์ด อี ฮูเวอร์ เป็นผู้ริเริ่มและพัฒนาขึ้น ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเห็นประโยชน์และความสำคัญของไม้เท้าขาวที่มีต่อคนตาบอดประธานาธิบดีลินดอน บี.จอห์นสัน จึงประกาศให้วันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันไม้เท้าขาวโลก (THE WHITE CANE DAY) ตั้งแต่ พ.ศ.2507 เป็นต้นมา
กิจกรรม แรลลี่ไม้เท้าขาวและกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพสำหรับคนตาบอด โดยมีมูลนิธิราชสุดา และวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดลประสานงาน
วันที่ 16 ตุลาคม วันอาหารโลก,วันภูมิแพ้โลก
วันอาหารโลก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เป็นองค์การชำนาญพิเศษขององค์การสหประชาชาติ ถือกำเนิดหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุด สงครามได้สร้างความหายนะให้แก่ระบบการเกษตร ประชากรโลกต้องประสบปัญหาความอดอยากหิวโหย จึงได้มีการประชุมเพื่อแก้ปัญหาเมื่อ ปี 2486 โดยผู้แทนจาก 44 ประเทศ ที่ประชุมมีมติให้ตั้งหน่วยงานระหว่างประเทศดูแลปัญหานี้ โดยมีการประชุมตั้งองค์การอาหารและเกษตรขึ้นเป็นครั้งแรกที่เมืองควีเบค ประเทศแคนนาดา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2488 ต่อมาประเทศสมาชิกขององค์การ ประมาณ 150 ประเทศได้จัดให้มีวันอาหารโลก ( World Food Day) ขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคมของทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันสถาปนาองค์การฯ วัตถุประสงค์ของการจัดงาน ก็เพื่อเสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศในการต่อสู้กับความหิวโหยและภาวะทุพโภชนาการ รวมทั้งสาเหตุของความทุกข์ทั้งสองประการนั้นคือความยากจน ทำให้ชาวโลกตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนอาหารและช่วยกันหาวิถีทางในการแก้ไข
วันภูมิแพ้โลก องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 16 ตุลาตม ของทุกปีเป็น " วันภูมิแพ้โลก " (World Allergy Day) ซึ่งในประเทศไทยก็ตื่นตัวในเรื่องนี้ โรคภูมิแพ้เป็นโรคที่พบได้บ่อย โรคกลุ่มนี้ได้แก่โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้หรือแพ้อากาศ โรคหืดลมพิษเรื้อรังและโรคอื่นๆ โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้จะมีอาการสำคัญ ได้แก่ จาม คันจมูก ตา และลำคอ มีน้ำมูกใสๆ ไหลออกมาบ่อยๆ รู้สึกจมูกตัน ตาแดง และมีน้ำตาไหล โรคหืดทำให้มีอาการ ไอและหอบ ลมพิษเรื้อรัง จะมีผื่นคันตามผิวหนังเป็นๆ หายๆ อาการภูมิแพ้ เป็นปฏิกิริยาของร่างกายที่เกิดขึ้นจากสารบางอย่างที่เรียกว่า สารแพ้


โดย: เจ้าบ้าน [21 ก.ย. 53 22:44] ( IP A:222.123.204.219 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   วันที่ 17 ตุลาคม วันสากลเพื่อขจัดความยากจน
วันที่ 18 ตุลาคม วันห้องสมุดโรงเรียนโลก
วันที่ 20 ตุลาคม วันโรคกระดูกพรุนโลก
วันโรคกระดูกพรุนโลก ในปี 2539 สมาคมโรคกระดูกพรุนแห่งชาติของอังกฤษได้ริเริ่มให้มีการกำหนดให้วันที่ 20 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันกระดูกพรุนโลก (World Osteoporosis Day) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวเห็นความสำคัญของโรคนี้และร่วมป้องกันและแก้ไขและต่อมาได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโรคกระดูกพรุนนานาชาติและองค์การอนามัยโลก โรคกระดูกพรุนเป็นภาวะที่ความหนาแน่นของมวลกระดูกลดลง เนื่องจากการเสื่อมสลายของกระดูกมากขึ้น ปริมาณเนื้อกระดูกลดลง ทำให้กระดูกอ่อนแอ เกิดการแตกหักหรือแตกยุบของกระดูกได้ง่าย
วันที่ 21 ตุลาคม วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ,วันพยาบาลแห่งชาติ,วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ,วันรักต้นไม้
วันพยาบาลแห่งชาติ สภาการพยาบาลเป็นองค์การวิชาชีพตามกฎหมาย ซึ่งก่อใต้ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 ทำหน้าที่คุ้มครองและพิทักษ์
สิทธิประโยชน์ของผู้รับบริการ และผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลละการผดุงครรภ์ ซึ่งได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นผู้อุปถัมภ์ และทรงโปรดเกล้าพระราชทานวันที่ 21 ตุลาคม อันเป็นวันพระราชสมภพ เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ
กิจกรรม จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน
วันทันตสาธารณสุข ใน พ.ศ.2529 มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีได้ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ของทุกมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และทันตแพทยสมาคมฯ จัด "กิจกรรมรณรงค์ทันตสาธารณสุข" เพื่อความเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพ วันที่ 21 ตุลาคม 2529 เป็นครั้งแรก โดยระดมทันตบุคลากร อาสาสมัครจากภาครัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศออกไปให้บริการตรวจรักษาฟันโดยไม่คิดมูลค่าแก่ประชาชนไนถิ่นทุรกันดารห่างไกลการคมนาคมในเขต 48 จังหวัด โดยใน พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวัน " วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ " "สมเด็จย่าทรงพระเมตตาให้ปวงประชามีฟันดี"
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยทรงปลูกและบำรุงต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาโดยตลอด และทรงให้ความสำคัญของการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกมากกว่าการปลูก ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ที่ทรงงานพัฒนาชนบทขอประเทศไทยโดยเฉพาะการฟื้นฟูสมดุลของธรรมชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันพระราชสมภพของพระองค์ คือ วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปดำเนินการปรากฏว่า ชื่อที่เหมาะสมคือ "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"
กิจกรรม บำรุงรักษาต้นไม้ อนุรักษ์พื้นที่สีเขียว รณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ
โดย: เจ้าบ้าน [21 ก.ย. 53 22:51] ( IP A:222.123.204.219 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   วันที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันที่ 24 ตุลาคม วันสหประชาชาติ,วันพัฒนาข้อมูลข่าวสารโลก
วันที่ 31 ตุลาคม วันออมแห่งชาติ,วันฮาโลวีนโดย: เจ้าบ้าน [21 ก.ย. 53 22:53] ( IP A:222.123.204.219 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   18 ตุลา วันเกิดเพ่ผม
ฮาๆๆๆๆ
โดย: สุธินันท์ [30 ก.ย. 53 20:43] ( IP A:125.26.62.217 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   ไม่บอกไม่รู้นะเนี่ย ก็ขอให้มีความสุขทั้งพี่ทั้งน้องนะคะ

โดย: ครูพิศมัย (เจ้าบ้าน ) [30 ก.ย. 53 22:43] ( IP A:117.47.171.247 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   เ
โดย: ร่กัุถก้่ [20 ก.ย. 56 9:27] ( IP A:171.4.51.201 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน