การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น“อาเซียน” และการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ “อาเซียน”
   ASEAN Community
หลักสูตรสถานศึกษา จุดเน้นของ สพฐ. ปี 2554
ข้อที่ 8 “นักเรียน ครู และสถานศึกษาได้รับการพัฒนา เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)”


โดย: เจ้าบ้าน [17 ก.พ. 55 21:18] ( IP A:171.4.163.137 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อาเซียน
ข้อมูลพื้นฐาน/บริบทของโรงเรียน
จุดเน้นของ Sister School ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน ICT พหุวัฒนธรรม
หลักสูตรสถานศึกษา Sister School
รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Web Community
หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน: Sister School หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
อาเซียน
ข้อมูลพื้นฐาน/บริบทของโรงเรียน
จุดเน้นของ Buffer School
ภาษาเพื่อนบ้าน
พหุวัฒนธรรม
หลักสูตรสถานศึกษา Buffer School รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Web Community


โดย: เจ้าบ้าน [17 ก.พ. 55 21:27] ( IP A:171.4.163.137 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
    หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน: Buffer School
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
อาเซียน

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน
วิถีชีวิต/พหุวัฒนธรรม
ประชาคมอาเซียน กฎบัตรอาเซียน
ปฏิญญาอาเซียน
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับอาเซียน เช่น พลเมือง สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย ประวัติศาสตร์เชิงบวก สันติศึกษา สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สุขภาพ การค้าเสรี ฯลฯ
สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้
ทักษะ/กระบวนการ
การใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน
การใช้ ICT
การคำนวณ การให้เหตุผล
กระบวนการคิด การวิเคราะห์ การสร้างสรรค์ กระบวนการกลุ่ม การแก้ปัญหา การสืบสอบ การสื่อสาร การสร้างความตระหนัก
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีทักษะชีวิต
กล้าแสดงออก
เอื้ออาทรและแบ่งปัน
เข้าใจตนเองและผู้อื่น
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
common values
ฯลฯ
หลักสูตรสถานศึกษา
ส่วนนำ (ความนำ วิสัยทัศน์โรงเรียน สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
(โครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี)
คำอธิบายรายวิชา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เกณฑ์การจบการศึกษา
รายวิชาพื้นฐานที่บูรณาการ อาเซียน
รายวิชาเพิ่มเติม ที่เน้นอาเซียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เน้นอาเซียน


โดย: เจ้าบ้าน [17 ก.พ. 55 21:34] ( IP A:171.4.163.137 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   ที่มาข้อมูล
ชยพร กระต่ายทอง
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

โดย: เจ้าบ้าน [17 ก.พ. 55 21:36] ( IP A:171.4.163.137 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน