โลจิสติกส์ คืออะไร
    โลจิสติกส์ (logistics) มาจากภาษาฝรั่งเศสคำว่า logistique ที่มีรากศัพท์คำว่า โลเชร์ (loger) ที่หมายถึงการเก็บ โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการขนส่งสินค้าทางการทหาร ในการส่งกำลังบำรุง ทั้งเสบียง อาวุธ กำลังพล เพื่อสนับสนุนการรบ หรือ กิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ จากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง อาจมีการจัดเก็บระยะเวลานานหรือระยะเวลาชั่วคราว เช่น เอกสาร สินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ และอื่น ๆ

โดย: ครูพิศมัย [12 พ.ย. 55 19:35] ( IP A:171.5.116.206 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   โลจิสติกส์ หรือ ลอจิสติกส์ (อังกฤษ: logistics) เป็นระบบการจัดการการส่งสินค้า ข้อมูล และทรัพยากรอย่างอื่นจากจุดต้นทางไปยังจุดบริโภคตามความต้องการของลูกค้า โลจิสติกส์เกี่ยวข้องกับการผสมผสานของ ข้อมูล การขนส่ง การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ โลจิสติกส์เป็นช่องทางหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่เพิ่มมูลค่าของการใช้ประโยชน์ของเวลาและสถานที่

โดย: ครูพิศมัย [12 พ.ย. 55 19:37] ( IP A:171.5.116.206 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   โลจิสติกส์ มีศาสตร์แขนงต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 ศาสตร์ โดยจะมีมุมมองที่ต่างๆกัน ดังนี้
1.วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่ง ในส่วนวิศวกรรมศาสตร์นี้จะมีสาขาที่เกี่ยวข้อง คือ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ(Industrial Engineering) และ สาขาวิศวกรรมโยธา(Civil Engineering)โดยสาขานี้จะคำนึงถึงกิจกรรมในการเคลื่อนย้ายสินค้าเป็นหลัก เพื่อให้การขนส่งสินค้านั้น มีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้ทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิง หรือ เวลาในการขนส่งให้น้อยที่สุด
2.บริหารธุรกิจ ซึ่ง สาขานี้จะมองในเรื่อง ของการขนส่งระหว่างประเทศโดยจะพิจารณา ภาษี กฎหมาย ค่าระวาง นโยบายหรือยุทธศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส์ของแต่ละประเทศ และ การค้าระหว่างประเทศเพื่อนำมาประกอบ การวางแผนการขนส่งสินค้าไปยังประเทศต่างๆ
3.การจัดการสารสนเทศ ซึ่ง จะศึกษาในส่วนของ software และ hardware นำมาควบรวมกันเป็น solution หรือ บริการ ที่จะช่วยให้การดำเนินกิจกรรมทาง โลจิสติกส์มีความคล่องตัวมากขึ้น

โดย: ครูพิศมัย [12 พ.ย. 55 19:41] ( IP A:171.5.116.206 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
    กิจกรรมที่สำคัญของโลจิสติกส์
1.Order management/Customer service คือ การจัดการการรับหรือส่งสินค้า และ การบริการลูกค้า
2.Packaging คือ การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อมาใช้บรรจุสินค้า
3.Material handling คือ การขนถ่ายวัสดุภายในโรงงาน หรือ ในคลังสินค้า
4.Transportations/Mode of transportations (Domestic & International) คือ การขนส่งสินค้าระหว่างสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
5.Warehouse management (Layout, locations, control technology/equipment, facility) คือ การจัดการคลังสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการวางผังสินค้า หรือ สถานที่ ที่จะตั้งคลังสินค้า
6.Inventory control systems (Qty)/ material management คือ ระบบในการบริหารสินค้าคงคลัง เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนหรือกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.Supplier management/material management คือ การบริหารจัดการผู้ผลิตวัตถุดิบให้เรา(Supplier) เพื่อให้ได้ วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และ เพียงพอต่อความต้องการในเวลาที่เหมาะสม
8.Distribution center/distribution hub คือ การกำหนดแหล่งที่ตั้งในการกระจายสินค้า เพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง
9.Manufacturing/production control คือ ระบบควบคุมการผลิต

โดย: ครูพิศมัย [12 พ.ย. 55 19:44] ( IP A:171.5.116.206 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
    การวัดประสิทธิภาพที่เกิดจากการดำเนินการในกิจกรรมโลจิสติกส์
1. ต้นทุนที่ใช้ในกิจกรรมโลจิสติกส์
2. การตอบสนองอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็น อัตราการหมุนเวียนสินค้า รอบเวลาในการจัดส่งสินค้า เป็นต้น
3. ความพึงพอใจของลูกค้า
4. ความพึงพอใจของทีมงาน

โดย: เจ้าบ้าน [12 พ.ย. 55 19:51] ( IP A:171.5.116.206 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
    ที่มาข้อมูล
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โดย: เจ้าบ้าน [12 พ.ย. 55 19:56] ( IP A:171.5.116.206 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   บริการโลจิสติกส์ครบวงจรประกอบไปด้วย
1. การขนส่งระหว่างประเทศ
2. การขนส่งทางโดยทางเรือ และทางอากาศ
3. การเดินพิธีการศุลกากร นำเข้าและส่งออก
4. รับดำเนินการด้านสิทธิประโยชน์ และขอคืนภาษี (มาตรา 19 ทวิ, BOI, EPZ, Blue corner ,etc)
5. บริการที่ปรึกษาด้านพิธีการศุลการกร ขอคืนภาษี สุทธิประโยชน์และภาษีโดยผู้ชำนาญ
6. ให้บริการคลังสินค้าทัณฑ์บน , คลังสินค้าเพื่อการส่งออก , คลังสินค้าปลอดอากร (bonded warehouse , EPZ, Free zone)
7. รับวางแผน และจัดการขนส่งสินค้าประเภทชิ้นส่วน-เครืองจักร ขนาดใหญ่ โดยผุ้ชำนาญการ
8. รับบริการขนส่งผ่านแดน (ไทย ลาว เวียดนาม พม่า เขมร และ จีน)
9. บริการที่ปรึกษาทางการค้าระหว่างประเทศ และโลจิสติคส์

โดย: เจ้าบ้าน [12 พ.ย. 55 20:05] ( IP A:171.5.116.206 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
    LOGISTICS SERVICES
1. International Freight Forwarder
2. Inland & Door to Door Transportation
3. Custom Clearance Service
4. Duty Draws Back (18 biz , BOI , EPZ , Blue Corner, etc.)
5. Nation-wide Distribution Services
6. Warehousing (Bonded , EPZ and General)
7. Project Logistics
8. Cross Border intransit Logistics (GMS. Greater Mekong Sub-region /Thai,Laos,Vietnam,Myanmar,Cambodia,China)
9. Trade & Logistics Consultancy

โดย: เจ้าบ้าน [12 พ.ย. 55 20:09] ( IP A:171.5.116.206 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   ที่มาข้อมูล
https://www.lucky.co.th/

โดย: เจ้าบ้าน [12 พ.ย. 55 20:11] ( IP A:171.5.116.206 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   ภาพสำหรับ โลจิสติกส์ (logistics)

โดย: เจ้าบ้าน [12 พ.ย. 55 20:14] ( IP A:171.5.116.206 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 พ.ย. 55 20:17] ( IP A:171.5.116.206 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   

โดย: เจ้าบ้าน [12 พ.ย. 55 20:19] ( IP A:171.5.116.206 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
    โลจิสติกส์สำคัญอย่างไร
สหรัฐอเมริกา ประเทศยักษ์ใหญ่ทั้งด้านเศรษฐกิจ และการเมือง อาจจะกล่าวได้ว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกดูจากการเปลี่ยนแปลงของอเมริกาก็ว่าได้ สหรัฐอเริกามีการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อย่างต่อเนือง และมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก แต่ส่วนใหญ่เป็นการขับเคลื่อนโดยภาคธุรกิจเป็นหลัก เนื่องจากมีการแข่งขันอย่างรุนแรงในการลดต้นทุน โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีการสร้างความร่วมมือกันในโซ่อุปทานโดยใช้การบริหาร นอกจากนี้ ภาคธุรกิจยังมีความตื่นตัวในการจัดระบบฐานข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อการวิเคราะห์ต้นทุนที่แท้จริง และที่ผ่านมาภาครัฐได้ออกกฎหมายควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี จากการพัฒนาดังกล่าว ทำให้ต้นทุนโลจิสติกส์ของสหรัฐฯ ลดลงอย่างต่อเนือง (จากประมาณร้อยละ 16 ของ GDP ในปี 1981 ลงมาเหลือร้อยละ 9.5 ในปี 2001) และจากการลดต้นทุนดังกล่าวทำให้เกิดทฤษฎี
•ประมาณว่าในระดับธุรกิจนั้น พบว่าหากบริษัทสามารถลดต้นทุนการขนส่งได้ร้อยละ 1 แล้วจะสามารถทำให้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 5 และหากประเทศหนึ่งๆ สามารถลดต้นทุนการขนส่งร้อยละ 10 แล้วจะสามารถเพิ่มการค้ารวม (ภายในและส่งออก) ได้ถึง ร้อยละ 20
•สำหรับประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียบางประเทศนั้นจะสามารถเพิ่มมูลค่า GDP ได้ถึงร้อยละ 1.5-2.0 หากประเทศนั้นสามารถ ลดต้นทุนโลจิสติกส์ได้ถึงร้อยละ 15-20

โดย: เจ้าบ้าน [12 พ.ย. 55 20:28] ( IP A:171.5.116.206 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   GDP คืออะไร
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น (อังกฤษ: gross domestic product: GDP) หมายถึง มูลค่าตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ถูกผลิตในประเทศในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยไม่คำนึงว่าผลผลิตนั้นจะผลิตขึ้นมาด้วยทรัพยากรของชาติใด ซึ่งถูกคิดค้นโดย Simon Kuznets นักเศรษฐศาสตร์ชาวรัสเซีย ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงมาตรฐานการครองชีพของประชากรในประเทศนั้นๆ

โดย: เจ้าบ้าน [12 พ.ย. 55 20:32] ( IP A:171.5.116.206 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน