แหล่งโบราณคดี หนองราชวัตร
    ในดินแดนสุวรรณภูมิ ดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ มีวัฒนธรรมต่อเนื่องกันมาตั้งแต่โบราณกาลผ่านเวลามานับหมื่นนับพันปีจนมาถึงปัจจุบัน เรายังได้พบเห็นร่องรอยของอารยธรรมโบราณเหล่านั้นจากแหล่งโบราณคดีหลายๆแห่ง ในประเทศไทยโดยแหล่งโบราณคดีที่เรารู้จักกันดีนั้นก็เช่น แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท จังหวัดนครราชสีมา แหล่งโบราณคดีบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น
ชื่อของ "แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร" ในอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี อาจจะเป็นชื่อที่ไม่คุ้นหูใครต่อใครนัก และอาจถือเป็นแหล่งโบราณคดีน้องใหม่เพราะเพิ่งมีการค้นพบเมื่อปี พ.ศ.2546 หรือเมื่อประมาณ 6 ปีที่ผ่านมานี้เอง ซึ่งแม้จะเพิ่งมีการขุดค้นพบไม่นานนัก แต่ในเรื่องของความเก่าแก่และความน่าสนใจนั้นไม่เป็นรองใครแน่นอนเพราะอายุของแหล่งโบราณคดีแห่งนี้อยู่ในช่วงยุคหินใหม่ หรือราว 3,000-4,000 ปีมาแล้ว

โดย: ครูพิศมัย [20 พ.ค. 53 22:11] ( IP A:222.123.162.103 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   การค้นพบแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตรนี้เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2546นายวิมล อุบล ชาวไร่แห่งหนองราชวัตรออกทำไร่ขุดปรับหน้าดินในที่ดินของตัวเองเพื่อทำเกษตรกรรมอันเป็นงานปกติ แต่วันนี้ไม่ปกติเหมือนทุกวันเพราะเมื่อขุดลึกลงไปก็ได้พบภาชนะเครื่องปั้น ดินเผา โบราณวัตถุจำนวนมากใต้พื้นดินทางสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรีจึงเข้ามาดำเนินการตรวจสอบโบราณวัตถุเหล่านี้ และปรากฏว่าได้พบกับแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย สมัยหินใหม่ แบบสังคมเกษตรกรรมอายุ 3,500-4,000 ปีมาแล้ว โดยการขุดค้นเพิ่มเติมได้พบหลักฐานเป็นโครงกระดูกมนุษย์ ขวานหินขัด ภาชนะดินเผา และที่สำคัญก็คือ ได้พบ "หม้อสามขา" หลากหลายรูปแบบ นับเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีความสำคัญเทียบเท่า"แหล่งโบราณคดีบ้านเก่า" ของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วไปในระดับนานาชาติ แต่เนื่องจากที่ดินบริเวณนี้มีเจ้าของ แม้นายวิมลจะยินดีให้ทางสำนักศิลปากรเจ้าไปขุดค้นก็ตาม แต่ก็ต้องกลบหลุมคืนให้เจ้าของพื้นที่ได้ทำไร่เลี้ยงครอบครัวต่อไป พลังสามัคคีของชุมชนจึงเกิดขึ้นในครั้งนี้ เนื่องจากตระหนักและเข้าใจว่า แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตรเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ทางชุมชนและภาคส่วนต่างๆจึงได้หารือทางออก ในการอนุรักษ์ว่าจะจัดผ้าป่าสามัคคี เพื่อระดมทุนจัดตั้งเป็นกองทุนแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร โดยได้มีการจัดการทอดผ้าป่าขึ้นสองครั้งและสามารถซื้อที่ดินบางส่วนจากเจ้าของซึ่งขายให้ในราคากันเองอีกทั้งยังเป็นการเริ่มต้นของ "กองทุนแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร" อีกด้วย

โดย: ครูพิศมัย [20 พ.ค. 53 22:14] ( IP A:222.123.162.103 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   นอกจากซื้อที่ดินแล้ว การเสริมสร้างเครือข่ายมรดกศิลปวัฒนธรรม ให้กับทางชุมชนผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะหากชุมชนรู้และเข้าใจ ก็จะเกิดความตระหนักในความสำคัญและอยากอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ให้คงอยู่ โดยทางกรมศิลปากรได้เข้าไปเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนในโอกาสต่างๆ จัดทำค่ายโบราณคดีหนองราชวัตรให้คนในชุมชนทุกเพศทุกวันได้มีโอกาสในการเรียน รู้เกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ด้วยการปฏิบัติจริงโดยมีนักโบราณคดีดูแล อย่างใกล้ชิด

โดย: ครูพิศมัย [20 พ.ค. 53 22:16] ( IP A:222.123.162.103 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   การสำรวจพื้นที่บริเวณนี้ทำให้ได้พบโบราณวัตถุเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์ ขวานหินขัด ชิ้นส่วนกำไลหิน กระดูกสัตว์ และเศษภาชนะดินเผาจำนวนมาก โดยมีโบราณวัตถุชิ้นเด่นคือชิ้นส่วนของ "หม้อสามขา" ซึ่งเคยพบในแหล่งโบราณคดีบ้านเก่า จ.กาญจนบุรีและแหล่งโบราณคดีถ้ำเบื้องแบบ จ.สุราษฎร์ธานีรวมถึงแหล่งโบราณคดีอีกหลายแห่ง ในพื้นที่คาบสมุทรภาคใต้และประเทศมาเลเซีย ประวัติการค้นพบแหล่งโบราณคดียุคหินใหม่
ที่มีการใช้หม้อสามขา หรือที่เรียกว่า "วัฒนธรรมบ้านเก่า" นั้น ส่วนใหญ่จะพบในพื้นที่ราบลุ่มทางภาคตะวันตกของประเทศ ส่วนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำท่าจีนนั้นเพิ่งเคยมีประวัติการค้นพบครั้งแรกที่ บ้านแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรีและคราวนี้ก็ได้พบอีกครั้งในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ที่หนองราชวัตร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนโบราณในอดีต

โดย: ครูพิศมัย [20 พ.ค. 53 22:18] ( IP A:222.123.162.103 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   อีกทั้งหม้อสามขาที่พบบริเวณนี้ยังมีหลายแบบโดยในสมัยแรกจะมีขาอ้วนป้อม คล้ายกับที่พบในวัฒนธรรมลุงชานของจีนที่เป็นต้น แบบของภาชนะประเภทนี้และในสมัยที่สองได้มีการพัฒนารูปแบบของหม้อสามขา ให้มีหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น หม้อสามขารูปแบบเดียวกับที่พบที่บ้านเก่า ทำให้สันนิษฐานได้ว่าแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตรนี้ อาจจะเป็นชุมชนเกษตรยุคหิน ใหม่ระยะแรกๆในลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง ที่มีกลุ่มชนทางตอนใต้ของจีนเคลื่อนย้ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมีหม้อสามขาเป็นภาชนะพิเศษของชนกลุ่มนี้ และต่อมาก็ได้มีการพัฒนารูปแบบภาชนะชนิดนี้ต่อไป และภายในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ นี้ยังเป็นที่รวบรวมข้าวของโบราณวัตถุบางชิ้น ที่ขุดพบได้จากหลุมขุดค้น เช่น กระดูกสัตว์ที่ใช้ทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น ขวาน ภาชนะดินเผาต่างๆ และโครงกระดูกมนุษย์ยุคโบราณโครงหนึ่ง ที่มีการขุดพบและได้นำมาไว้ที่ศูนย์ การเรียนรู้ชุมชนฯ ซึ่งคนในชุมชนเรียกโครงกระดูกของหญิงคนนี้ว่า "แม่ย่าน้ำฝน" ซึ่งชื่อนี้ได้มาจากชื่อของเด็กนักเรียน ที่เป็นคนขุดพบโครงกระดูกโครงนี้นั่นเอง เมื่อได้รู้เรื่องราวของแหล่งโบราณคดีนี้แล้ว เมื่อเวลาที่จะไปเยี่ยมชมหลุมขุดค้นซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำการ อบต.ไปประมาณ 500 เมตร หลุมขุดค้นที่นี่มีอยู่ด้วยกันสองหลุม โดยหลุมแรกนั้นพบโครงกระดูกทั้งหมด 24 โครง โดยรูปแบบการฝังศพนั้นจะเป็นการฝังแบบนอนหงายเหยียดยาว ไม่มีการมัดหรือห่อศพ มีรูปแบบทิศทางการฝัง 2 รูปแบบ ซึ่งใช้เป็นตัวแบ่งชั้นวัฒนธรรมในแหล่งบราณคดีแห่งนี้ ออกเป็นสองสมัย ในสมัยแรกจะหันศีรษะศพไปทางทิศเหนือ ส่วนสมัยที่สองจะฝังโดยหันศีรษะไปทางทิศตะวันตก และในหลุมศพพบว่ามีการฝังภาชนะดินเผาที่ถูกทุบให้แตก ฝังเครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องประดับต่างๆ ลงไปกับศพด้วย โดยเราจะสามารถเห็นหม้อสามขาถูกฝังอยู่กับศพในหลุมขุดค้นแห่งที่สอง ในลักษณะวางตะแคง ขาหม้อข้างหนึ่ง ยังคงถูกฝังอยู่ในพื้นดินบริเวณปลายเท้าของโครงกระดูก

โดย: ครูพิศมัย [20 พ.ค. 53 22:21] ( IP A:222.123.162.103 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   การขุดค้นแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตรนี้ ถือเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงลำดับพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของ มนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญในลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง
และถือเป็นมรดกของชาติ ที่ไม่เพียงแต่ชาวชุมชนหนองราชวัตรเท่านั้นที่จะเห็นคุณค่า แต่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศก็ควรเห็นความสำคัญด้วยเช่นกัน"แหล่ง โบราณคดีหนองราชวัตร" ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเปล้า ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่มา : https://www.manager.co.th

โดย: ครูพิศมัย [20 พ.ค. 53 22:22] ( IP A:222.123.162.103 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   มีใครเคยไปเที่ยวแหล่งโบราณคดีแห่งนี้มาแล้วบ้างคะ หากจะไปเที่ยวกันนักเรียนสามารถเก็บหลักฐานด้วยภาพถ่ายพร้อมเขียนข้อมูลนำเสนอครูเพื่อเก็บสะสมคะแนนได้เลยนะคะ

โดย: ครูพิศมัย [20 พ.ค. 53 22:29] ( IP A:222.123.162.103 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   หากสนใจจะไปด้วยวิธีนี้ก็ได้นะคะ ได้ทั้งสุขภาพและความรู้ค่ะ แต่ไม่ต้องมาชวนครูนะ

โดย: ครูพิศมัย [20 พ.ค. 53 22:32] ( IP A:222.123.162.103 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   ครูครับผมอย่ากถามว่าภาพที่ได้มานันไช้เด็กนักเรียนร.ร.ส.ภ.ไหม่ครับ
โดย: - [24 พ.ค. 53 16:44] ( IP A:117.47.119.175 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   ไม่ใช่ค่ะเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าไซค่ะ นักเรียนโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามก็ต้องแหล่งประวัติศาสตร์ในเขตอำเภอสามชุกซิคะ เช่น วัดสามชุก ตลาดสามชุก 100 วัดลาดสิงห์ วัดคลองขอม หรือวัดบ้านทึง สนใจจะเป็นมัคคุเทศน์สถานที่ใดก็ต้องศึกษาให้เข้าใจต้องฝึกฝน และต้องกล้าแสดงออก

โดย: ครูพิศมัย [26 พ.ค. 53 22:40] ( IP A:222.123.160.198 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน