หาวิธีกำจัดผีเสื้อกลางคืน
   เนื่องจากว่าบ้านผมกลางวันไม่มีผีเสื้อซักตัวเลย แต่มีไข่หนอน และตัวหนอนเยอะมากๆ ฉีดยาแล้วก็ไม่หาย เลยสงสัยว่าหนอนมาจากไหน ก็เลยเป็นยามเฝ้าดูชวนชมแสนรักครับ กลางวันผ่านได้ด้วยดี แต่กลางคืนนี้ซิครับ มีผีเสือกลางคืนบินมาแล้วก็หยอดไข่ใส่ชวนชมผมเลยครับ ไล่ตีไม่ไหวเพราะมากันเยอะมาก จึงถามเพื่อนๆว่า มีวิธีกำจัดผีเสื้อกลางคืนบ้างไม๊ครั
โดย: wiroj 751 [20 ธ.ค. 50 13:21] ( IP A:61.90.201.124 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   การใช้แสงไฟสีเหลืองในการควบคุมแมลงศัตรูพืชพวกผีเสื้อกลางคืนในประเทศญี่ปุ่น
การใช้แสงไฟในการควบคุมศัตรูพืชเป็นวิธีการป้องกันกำจัดแมลงางฟิสิกส์โดยสามารถนำมาใช้ในการควบคุมศัตรูพืชแบบผสมผสาน วิธีการนี้ไม่ต้องการแรงงานที่มีความชำนาญ มากนัก สามารถลดการใช้สารฆ่าแมลง ใช้ได้กับแมลงหลายชนิด ไม่ก่อให้เกิดปัญหาแมลงเกิดความต้านทานสารฆ่าแมลง และไม่ก่อให้เกิดปัญหาพิษตกค้างในสภาพแวดล้อม

ผลของการใช้แสงไฟสีเหลือง(yellow fluorescentlamp,YFLs) กับผีเสื้อกลางคืนที่มีพฤติกรรมว่องไวในตอนกลางคืนคือ เมื่อผีเสื้อเข้ามาเจอกับแสงไฟสีเหลือง ที่มีความยาวคลื่น 580 นาโนเมตร ตารวมของผีเสื้อจะเปลี่ยนสภาพจากการปรับตัวตอนกลางคืนมาเป็นสภาพการปรับตัวตอนกลางวัน การ ใช้แสงไฟสีเหลือง ติดตั้งในไร่นาตลอดคืนตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกจนถึงดวงอาทิตย์ขึ้น ทำให้ผีเสื้อกลางคืนอยู่ในสภาพเฉื่อยชา ไม่คล่องแคล่วว่องไว ไม่ค่อยมีกิจกรรมใดๆ และสามารถขับไล่ผีเสื้อ ออกจากแปลงปลูกได้ จึงเป็นการยับยั้งการผสมพันธุ์วางไข่ของแม่ผีเสื้อ และสามารถลดผลผลิตพืชถูกทำลายจากหนอนผีเสื้อลงได้ แต่แสงไฟดังกล่าวไม่มีผลต่อการทำลาย หนอนผีเสื้อกลางคืน ถ้ามีการระบาดของแมลงในระยะหนอนอย่างรุนแรง การใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพร่วมกับการใช้แสงไฟจะได้ผลดียิ่งขึ้น

ปี ค.ศ. 1970 มีการใช้แสงไฟสีเหลืองนี้ในสวนลูกแแพร์ สวนแอปเปิ้ล และสวนองุ่น เพื่อควบคุมผีเสื้อหนอนเจาะผล Adris tyrannus, Oraesia excavata และ Raesia emarginata มีรายงานว่ามีการใช้แสงไฟสีเหลือง ในประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกในสวนแตงโม และคาร์เนชั่น ปรากฎว่าสามารถไล่ผีเสื้อหนอนกระทู้หอม(Spodoptera exigua) ออกจากโรงเรือนได้ การใช้แสงไฟสีเหลืองตลอดคืนในแปลงปลูก perilla ไม่เพียงแต่ลดการทำลายของหนอนกระทู้ผัก(Spodoptera litura) แต่ยังมีผลยับยั้งการแตกตาดอกของ perilla ด้วย นอกจากนี้พบว่าการใช้แสงไฟสีเหลืองตลอดคืนรอบๆแปลงปลูกข้าวโพดหวาน สามารถลดการทำลายเกสรตัวเมียของหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด (Ostrinia furnacalis)ได้ดี

ในปี ค.ศ. 1994 การปลูกคาร์เนชั่นบนเกาะ Awaji ในประเทศญี่ปุ่น เกิดการระบาดของหนอนเจาะสมอฝ้าย (Helicoverpa armigera) หนอนกระทู้หอม และหนอนกระทู้ผัก ทำลายอย่างหนัก จึงมีการแนะนำให้ใช้แสงไฟสีเหลืองเปิดตลอดทั้งคืน และสามารถลดการระบาดของผีเสื้อกลางคืนเหล่านี้อย่างได้ผล เกษตรกรญี่ปุ่นเห็นถึงประสิทธิภาพ ของการใช้แสงไฟสีเหลืองจึงเริ่มมีการใช้อย่างแพร่หลายในแปลงปลูกคาร์เนชั่นทั่วประเทศ และยังพบว่ายังให้ผลดีใแปลงปลูกไม้ดอกขนาดใหญ่ ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกผัก ไม้ผล เริ่มหันมาใช้วิธีการนี้ในสวนของตัวเองบ้าง นอกจากนี้ยังพบว่าวิธีการนี้ใช้ได้ผลกับผีเสื้อที่ว่องไวตอนกลางคืนหลายชนิด ยกเว้นแมลงบางตัว เช่น cabbage webworm (Helilula undalis) cotton caterpillar (Diaphania indica ) เป็นต้น

ความเข้มของแสงไฟสีเหลือง ในพื้นที่ต้องอยู่ที่ระดับ 1 ลักซ์(lux) หรือมากกว่าจึงได้ผลในการป้องกันการทำลายของหนอนผีเสื้อกลางคืน และจำเป็นต้องให้แสงสว่างในช่วงเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งใช้อุปกรณ์เสริมอื่นๆ เช่นขาตั้งหลอดไฟ ก็ต้องเหมาะสมดว้ยเช่นกัน สำหรับหลอดไฟที่แนะนำให้ใช้โดยทั่วไปคือ หลอดไฟ YFL ขนาด 40 วัตต์ ในสวนลูกแพร์ใช้ 7 หลอด ในโรงเรือนปลูกคาร์เนชั่น ใช้ 12-15 หลอด ในแปลงปลูกข้าวโพดใช้ 8 หลอด และในแปลงปลูกดอกเบญจมาศ ใช้ 10-20 หลอด

ปัจจุบันในประเทศญี่ปุ่น มีการใช้แสงไฟสีเหลืองกันอย่างแพร่หลาย เพื่อควบคุมหนอนผีเสื้อกลางคืนที่มีความต้านทานสารฆ่าแมลง ในแปลงผักและไม้ดอก แมลงศัตรูเหล่านี้ได้แก่ หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก และหนอนเจาะสมอฝ้าย

การศึกษาทางนิเวศวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการใช้แสงไฟสีเหลืองเช่น ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบินของแมลงกับสภาพภูมิอากาศ เช่นสภาพอุณหภูมิสูง สภาพที่มแสงอาทิตย์เล็กน้อย การศึกษาทางด้านความสัมพันธ์ของแสงไฟกับพฤติกรรมการผสมพันธ์ของแมลง ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับสภาพของตารวมของผีเสื้อกลางคืน และผลของแสงไฟสีเหลือง กับพฤติกรรมของแมลงศัตรูชนิดอื่นๆ เช่น พวกมวน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ สามารถนำมาสนับสนุนการใช้แสงไฟสีเหลือง ในการป้องกันการเข้าทำลายของผีเสื้อกลางคืนเหล่านี้ได้ และที่สำคัญคือต้องศึกษา ผลของแสงไฟสีเหลืองต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของพืชด้วยเช่นกัน

กรรณิการ์ เพ็งคุ้ม กลุ่มงานวิจัยแมลงศัตรูพืชสวนอุตสาหกรรมกองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร
โดย: 1491 [20 ธ.ค. 50 13:55] ( IP A:222.123.227.231 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ผมใช้วิธีกำจัดที่ปลายเหตุคือ
1. การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชด้วยเชื้อแบคทีเรีย (B.T. หรือเชื้อ bacillus thuringiensis)

B.T. ยังไม่ทำอันตรายแมลงศัตรูธรรมชาติ ที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ ผึ้ง ตัวห้ำ ตัวเบียน เชื้อ B.T. ออกฤทธิ์ช้าทำให้มองไม่เห็นว่าศัตรูพืชถูกทำลายทันตาเห็น แต่มีเกษตรกรที่ สามารถควบคุมศัตรูพืชได้ผลดีมาแล้ว โดยฉีดพ่นเชื้อนี้ตามฉลากที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10 วัน แล้วจึงฉีดพ่นต่อมาสัปดาห์ ละครั้ง ควรผสมยาจับใบทุกครั้งที่มีการฉีดพ่น ก็ทำให้ต้นพืชผักปลอดจากการทำลายของแมลงศัตรูพืชดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้อง ใช้สารเคมีแต่อย่างใด
โดย: 1491 [20 ธ.ค. 50 14:03] ( IP A:222.123.227.231 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   2. การใช้กับดักแมลงสีเหลืองเคลือบวัสดุเหนียว
แมลงศัตรูพืชจะชอบบินเข้าหาวัตถุสีเหลืองมากที่สุด หากใช้วัสดุที่มีลักษณะข้นเหนียวไปทาเคลือบวัสดุสีเหลือง เช่น แกลลอนน้ำมันเครื่องสีเหลือง ถังพลาสติกสีเหลือง แผ่นพลาสติกสีเหลือง แผ่นไม้ทาสีเหลือง หรือแผ่นสังกะสีทาสีเหลือง วางติดตั้งบนหลักไม้ให้อยู่เหนือต้นพืชเล็กน้อย หรือติดตั้งในแปลงปลูกผักห่างกันทุก 3 ตารางเมตร ให้แผ่นสีเหลืองสูงประมาณ 1 เมตร ขนาดของแผ่นสีเหลืองควรมีขนาด 1 ตารางฟุต ก็จะลดอัตราการทำลายของแมลงกับพืชผักของเราได้อย่างมาก แมลงศัตรูพืชที่เข้ามาติดกับดักสีเหลืองได้แก่ แมลงวันหนอนชอนใบ ผีเสื้อกลางคืนของหนอนกระทู้หลอดหอม ผีเสื้อกลางคืนของหนอนใยผัก ผีเสื้อกลางคืนของหนอนกระทู้ผัก ผีเสื้อกลางคืนของหนอนคืบกะหล่ำ แมลงวันทอง แมลงหวี่ขาว เพลี้ยไฟ เพลี้ยจั๊กจั่น และเพลี้ยอ่อน กาวเหนียวที่มีขายในท้องตลาด มีชื่อว่า "อพอลโล่" หรือ "คันริว" ป้ายกาวเหนียวครั้งหนึ่งจะอยู่ทนได้นาน 10-15 วัน ส่วนผสมของกาวเหนียวที่กรมวิชาการเกษตรทำร่วมกับผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นและใช้ได้ผลดีในประเทศไทยคือ น้ำมันละหุ่ง 150 ซีซี ผงยางสน 100 กรัม ไขคาร์นาบัว 10-12 กรัม อุ่นให้ร้อน กวนให้เข้ากัน ตั้งทิ้งให้เย็น แล้วนำไปใช้ได้เลย
โดย: 1491 [20 ธ.ค. 50 14:05] ( IP A:222.123.227.231 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ขอบคุณมากๆครับ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยครับ
โดย: wiroj 751 [20 ธ.ค. 50 14:40] ( IP A:61.90.201.124 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   สมัยที่ผมทำสวนมะม่วง เมื่อ 10 ปี ก่อน ผมใช้โคมดักแมลงวันทอง โดย ในโคมจะมีสำลีที่ป้ายพีโลโมน ของแมลง แมลงจะพากันเข้ามาติดกับดัก ตอนแรกดีใจครับ 1 โคมที่วางตามจุดต่างๆในสวน สามารถดักแมลงวันทองได้เป็นร้อย สุดท้ายก็สู้พวกมันไม่ไหว กลิ่นพีโลโมน มันทำให้เรียกแมลงวันทองเข้าสวนไม่ขาดสาย มะม่วง 10 ไร่ผม เรียกแมลงวันทองทั้งตำบล เข้าสวนผมเพราะเจ้ากลิ่นนั้นนั่นเอง สุดท้ายต้องเปลี่ยนวิธี ล้มสวนมะม่วงแล้วปลูก ชวนชมแทนครับ หุหุหุ ได้ผล เจ้าแมลงวันทองไม่สนฝักชวนชม แต่มันชวนเจ้ามวนแดงมาแทนครับ 5555

โดย: กฤตย์ 59 [21 ธ.ค. 50 8:32] ( IP A:203.156.81.192 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   http://www.facebook.com/notes/watches3/baume-mercier-womens-8745-hampton-milleis-quartz-watch-review-price-sale/267319726645798
http://www.facebook.com/notes/watches3/kienzle-womens-v83092342610-1822-silver-dial-watch-review-price-sale/267320249979079
http://www.facebook.com/notes/watches3/gucci-womens-ya100506-100g-bracelet-watch-review-price-sale/267320329979071
http://www.facebook.com/notes/watches3/movado-mens-2600077-series-800-performance-steel-bracelet-watch-review-price-sal/267319629979141
http://www.facebook.com/notes/watches3/movado-womens-606269-sapphire-synergy-black-rubber-strap-watch-review-price-sale/267319513312486
http://www.facebook.com/notes/watches3/michele-womens-mww06m000012-deco-park-diamond-quartz-watch-review-price-sale/267319396645831
http://www.facebook.com/notes/watches3/millage-retrograde-collection-blkrgblk-review-price-sale/267319286645842
http://www.facebook.com/notes/watches3/millage-retrograde-collection-blksblk-review-price-sale/267319186645852
http://www.facebook.com/notes/watches3/millage-retrograte-elite-collection-rgbrgblk-review-price-sale/267319099979194
http://www.facebook.com/notes/watches3/millage-retrograde-elite-collection-bwsbr-review-price-sale/267318399979264
http://www.facebook.com/notes/watches3/millage-retrograde-elite-collection-wipblkblk-review-price-sale/267318153312622
http://www.facebook.com/notes/watches3/millage-retrograde-collection-lssbr-review-price-sale/267318019979302
http://www.facebook.com/notes/watches3/millage-retrograde-collection-sygbr-review-price-sale/267317906645980
http://www.facebook.com/notes/watches3/millage-retrograde-elite-collection-sbsblk-review-price-sale/267317813312656
http://www.facebook.com/notes/watches3/aqua-master-mens-masterpiece-diamond-watch-2400-ctw-review-price-sale/267317716645999
http://www.facebook.com/notes/watches3/millage-retrograde-elite-collection-rgwrgbr-review-price-sale/267317573312680
http://www.facebook.com/notes/watches3/ebel-womens-5976m289820500-brasilia-rose-gold-diamond-watch-review-price-sale/267317436646027
http://www.facebook.com/notes/watches3/omega-womens-21230286101001-seamaster-300m-quartz-black-dial-watch-review-price-/267317326646038
http://www.facebook.com/notes/watches3/zeno-pilot-fellow-oversize-ref-3064-review-price-sale/267317203312717
http://www.facebook.com/notes/watches3/aqua-master-mens-masterpiece-diamond-watch-with-diamond-bezel-and-14-link-diamon/267317089979395
http://www.facebook.com/notes/watches3/tag-heuer-mens-waf111dba0810-aquaracer-watch-review-price-sale/267316983312739
http://www.facebook.com/notes/watches3/jaeger-lecoultre-master-compressor-mens-watch-1778470-review-price-sale/267316796646091
http://www.facebook.com/notes/watches3/ritmo-mundo-womens-d2042-ss-rg-diamond-persepolis-dual-time-orbital-case-quartz-/267316659979438
http://www.facebook.com/notes/watches3/orbita-programmable-privee-1-watchwinder-lacquer-pb-review-price-sale/267316536646117
http://www.facebook.com/notes/watches3/tag-heuer-mens-caf101bft8011-aquaracer-grande-date-watch-review-price-sale/267316363312801
http://www.facebook.com/notes/watches3/michele-womens-mww02a000004-mini-urban-diamond-black-alligator-watch-review-pric/267316216646149
http://www.facebook.com/notes/watches3/raymond-weil-8620-st-20001-mens-rw-sport-chrono-watch-review-price-sale/267316089979495
http://www.facebook.com/notes/watches3/gucci-mens-ya055305-5500-series-watch-review-price-sale/267315993312838
http://www.facebook.com/notes/watches3/concord-womens-delirium-18k-white-gold-quartz-watch-review-price-sale/267315793312858
http://www.facebook.com/notes/watches3/edox-mens-91001-3-nin-les-vauberts-chronograph-watch-review-price-sale/267315563312881
http://www.facebook.com/notes/watches3/rolex-mens-datejust-with-white-roman-numeral-dial-and-leather-band-review-price-/267315439979560
http://www.facebook.com/notes/watches3/tag-heuer-mens-cah1011ft6026-formula-one-silver-dial-watch-review-price-sale/267315336646237
http://www.facebook.com/notes/watches3/cartier-santos-100-ladies-watch-w20112y1-review-price-sale/267315233312914
http://www.facebook.com/notes/watches3/zenith-mens-782050402691r530-el-primero-rattrapante-chronograph-black-dial-watch/267315103312927
http://www.facebook.com/notes/watches3/chopard-womens-283570-0004-happy-sport-diamond-mother-of-pearl-dial-watch-review/267314996646271
http://www.facebook.com/notes/watches3/catorex-womens-570612370n110-les-petites-18k-gold-plated-brass-pendant-watch-rev/267314886646282
http://www.facebook.com/notes/watches3/hamilton-womens-h31291113-american-classics-mother-of-pearl-dial-watch-review-pr/267314783312959
http://www.facebook.com/notes/watches3/breitling-watches-r1935012-b853-435x-review-price-sale/267314703312967
http://www.facebook.com/notes/watches3/baume-mercier-womens-8744-milleis-watch-review-price-sale/267314549979649
http://www.facebook.com/notes/watches3/invicta-mens-6213-reserve-collection-gmt-18k-gold-plated-stainless-steel-black-r/267314423312995
http://www.facebook.com/notes/watches3/corum-ti-bridge-00740094-0f810000-mens-wristwatch-review-price-sale/267314306646340
http://www.facebook.com/notes/watches3/technomarine-womens-dtlcc55c-moonsun-ceramic-mini-diamond-white-watch-review-pri/267313939979710
http://www.facebook.com/notes/watches3/tissot-mens-t96142852-t-touch-navigator-3000-watch-review-price-sale/267314053313032
http://www.facebook.com/notes/watches3/zodiac-zo8534-zmx-01-mens-watch-review-price-sale/267314186646352
http://www.facebook.com/notes/watches3/rolex-midsize-18k-yellow-gold-yachtmaster-navy-blue-diamond-dial-review-price-sa/267313769979727
http://www.facebook.com/notes/watches3/rolex-ladies-stainless-steel-datejust-double-row-pave-diamond-dial-review-price-/267313646646406
http://www.facebook.com/notes/watches3/oris-mens-733-7533-8555rs-tt1-divers-300m-watch-review-price-sale/267313549979749
http://www.facebook.com/notes/watches3/michele-womans-mww06f000001-deco-ceramic-black-diamond-watch-review-price-sale/267313416646429
http://www.facebook.com/notes/watches3/torgoen-swiss-mens-t12103-t12-e6b-aviation-black-ion-plated-leather-strap-watch-/267313309979773
http://www.facebook.com/notes/watches3/concord-womens-delirium-18k-white-gold-quartz-watch-review-price-sale/267313203313117
http://www.facebook.com/notes/watches3/cartier-mens-w6920027-ballon-bleu-18k-gold-watch-review-price-sale/267313073313130
http://www.facebook.com/notes/watches3/zenith-watches-class-18-0510-4021-01-c492-mens-chronograph-power-reserve-watch-r/267312943313143
http://www.facebook.com/notes/watches3/tissot-mens-t0446142605100-t-sport-prs516-automatic-black-day-date-dial-watch-re/267312816646489
http://www.facebook.com/notes/watches3/breitling-watches-r1935012-b853-743p-review-price-sale/267312643313173
http://www.facebook.com/notes/watches3/christian-dior-womens-cd114311r001-christal-white-diamond-dial-watch-review-pric/267312503313187
http://www.facebook.com/notes/watches3/blackwatch-swiss-quartz-chronograph-rubber-strap-silver-tone-dial-review-price-s/267312389979865
http://www.facebook.com/notes/watches3/zenith-mens-960525402121m525-defy-xtreme-chronograph-watch-review-price-sale/267312249979879
http://www.facebook.com/notes/watches3/cartier-mens-w62032x6-roadster-gmt-automatic-watch-review-price-sale/267312149979889
http://www.facebook.com/notes/watches3/ebel-womens-8003f149925-classic-mother-of-pearl-dial-diamond-watch-review-price-/267312053313232
http://www.facebook.com/notes/watches3/corum-mens-00740006f371-0000-t-bridge-skeleton-dial-watch-review-price-sale/267311936646577
http://www.facebook.com/notes/watches3/rado-mens-r20456152-integral-collection-digital-watch-review-price-sale/267311833313254
http://www.facebook.com/notes/watches3/oris-mens-73576344765rs-williams-f1-team-day-date-black-and-grey-dial-watch-revi/267311689979935
http://www.facebook.com/notes/watches3/hamilton-mens-h38655785-jazzmaster-slim-petite-seconde-black-dial-watch-review-p/267311409979963
http://www.facebook.com/notes/watches3/longines-la-grande-classique-ladies-watch-l42410806-review-price-sale/267311493313288
http://www.facebook.com/notes/watches3/rado-mens-rado-r20861165-integral-black-dial-watch-review-price-sale/267311586646612
http://www.facebook.com/notes/watches3/cartier-mens-w20107x7-santos-100-leather-strap-watch-review-price-sale/267311323313305
http://www.facebook.com/notes/watches3/girard-perregaux-vintage-1945-mens-watch-2597553612ba6a-review-price-sale/267311233313314
http://www.facebook.com/notes/watches3/u-boat-mens-1838-flightdeck-watch-review-price-sale/267311149979989
http://www.facebook.com/notes/watches3/zeno-mens-8554-a1-pilot-black-strap-automatic-watch-review-price-sale/267308913313546
http://www.facebook.com/notes/watches3/zenith-grande-port-royal-open-el-primero-mens-black-strap-transparent-dial-titan/267306979980406
http://www.facebook.com/notes/watches3/victorinox-swiss-army-mens-241481-silver-dial-chronograph-watch-review-price-sal/267306883313749
http://www.facebook.com/notes/watches3/tag-heuer-womens-wac1214bc0839-formula-1-maria-sharapova-diamond-watch-review-pr/267306739980430
http://www.facebook.com/notes/watches3/technomarine-uni *** -109027-cruise-star-diamond-chrono-gold-plated-chocolate-watc/267306633313774
http://www.facebook.com/notes/watches3/cartier-pasha-de-cartier-18kt-white-gold-mens-watch-w3018751-review-price-sale/267306473313790
http://www.facebook.com/notes/watches3/victorinox-swiss-army-womens-251419-chrono-classic-chronograph-pink-dial-watch-r/267306379980466
http://www.facebook.com/notes/watches3/12-module-leather-watch-winder-by-underwood-review-price-sale/267306149980489
http://www.facebook.com/notes/watches3/tissot-womens-t41131731-le-locle-chronograph-watch-review-price-sale/267306019980502
http://www.facebook.com/notes/watches3/aeronautec-swiss-made-gmt-ant-1006-ssrs-brc-automatic-watch-for-him-solid-case-r/267305889980515
http://www.facebook.com/notes/watches3/hublot-watch- *** -bang-44mm-novelties-black-magic-review-price-sale/267305723313865
http://www.facebook.com/notes/watches3/aerowatch-mens-10564-5-mechanical-925-sterling-silver-arabic-dial-pocket-watch-r/267305556647215
http://www.facebook.com/notes/watches3/rolex-ladies-factory-yellow-gold-president-with-champagne-dial-and-diamond-bezel/267305443313893
http://www.facebook.com/notes/watches3/rolex-mens-white-gold-president-silver-dial-fluted-bezel-review-price-sale/267305336647237
http://www.facebook.com/notes/watches3/michele-womens-mww06m000038-deco-park-watch-review-price-sale/267304836647287
http://www.facebook.com/notes/watches3/invicta-mens-5733-reserve-collection-rose-gold-tone-chronograph-watch-review-pri/267305013313936
http://www.facebook.com/notes/watches3/victorinox-swiss-army-mens-241446-airboss-mach-8-special-edition-black-chronogra/267305189980585
http://www.facebook.com/notes/watches3/joe-rodeo-uni *** -madison-diamond-watch-1025ct-review-price-sale/267304636647307
http://www.facebook.com/notes/watches3/chanel-j12-chromatic-diamond-self-winding-watch-h2566-review-price-sale/267304429980661
http://www.facebook.com/notes/watches3/longines-la-grande-classique-ladies-watch-l42094116-review-price-sale/267304299980674
http://www.facebook.com/notes/watches3/nixon-mens-a006-199-automatic-stainless-steel-white-guilloche-dial-watch-review-/267304169980687
http://www.facebook.com/notes/watches3/christian-dior-womens-cd11311bm001-christal-stainless-steel-bracelet-watch-revie/267303893314048
http://www.facebook.com/notes/watches3/hamilton-mens-ventura-watch-h24515551-review-price-sale/267303669980737
http://www.facebook.com/notes/watches3/jacob-co-3-roll-watch-jc3-r-review-price-sale/267303436647427
http://www.facebook.com/notes/watches3/christian-dior-womens-cd113115r001-christal-diamond-black-dial-watch-review-pric/267303299980774
http://www.facebook.com/notes/watches3/bvlgari-mens-bvl101635-diagono-chronograph-watch-review-price-sale/267303093314128
http://www.facebook.com/notes/watches3/cartier-womens-w3140002-pasha-white-rubber-stainless-steel-bezel-watch-review-pr/267302929980811
http://www.facebook.com/notes/watches3/movado-mens-605040-faceto-stainless-steel-watch-review-price-sale/267302723314165
http://www.facebook.com/notes/watches3/tag-heuer-aquaracer-calibre-5-500m-mens-watch-waj2150ba0870-review-price-sale/267302489980855
http://www.facebook.com/notes/watches3/zenith-defy-xtreme-sea-el-primero-open-mens-titanium-watch-960529402151m533-revi/267302316647539
http://www.facebook.com/notes/watches3/philip-stein-signature-ladies-black-alligator-strap-dual-time-watch-1-mw-abs-rev/267302116647559
http://www.facebook.com/notes/watches3/hamilton-mens-h77695333-khaki-gmt-black-dial-watch-review-price-sale/267301873314250
โดย: hadchi [28 ต.ค. 54 16:33] ( IP A:58.9.22.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   
Low priced gucci handbags,gucci outlet,gucci outlet online,cheap gucci handbags,gucci handbags outlet,gucci online store,cheap gucci outlet,gucci handbags 2014,gucci handbags outlet store,2014 gucci handbags,prada handbags,prada outlet,prada handbags outlet,prada outlet online,prada outlet store,prada online store,chanel handbags,chanel outlet,chanel bags,kate spade outlet,kate spade handbags,kate spade handbags outlet,kate spade outlet online,chi hair straightener,chi flat irons,chi straightener,chi flat iron sale,chi flat iron,chi flat iron on sale,toms outlet,toms shoes outlet,toms shoes outlet online,toms shoes 2014,toms shoes outlet stores,toms outlet store,toms outlet online,jimmy choo shoes,jimmy choo outlet,jimmy choo sale,jimmy choo shoes women,jimmy choo shoes sale,jimmy choo wedding shoes,jimmy choo sandals,tommy hilfiger outlet stores,hilfiger,tommy hilfiger company stores,hollister clothing,hollister clothing store,hollister outlet,abercrombie and fitch outlet,abercrombie outlet,abercrombie fitch outlet,hollister women,hollister men,hollister clothing store,hollister clothing,hollister clothing store,hollister store,hollister jeans,hollister shirts,hollister shorts,hollister clothing,abercrombie fitch,abercrombie outlet,abercrombie fitch outlet,abercrombie fitch clothing,hollister women,hollister men,hollister clothing,hollister clothing store,hollister outlet,calvin klein women,calvin klein women underwear,calvin klein underwear women,women calvin klein,calvin klein womens underwear,calvin klein underwear for women,cheap calvin klein underwear,calvin klein underwear outlet,calvin klein underwear sale,calvin klein underwear,calvin klein outlet,calvin klein outlet online,calvin klein boxers sale,cheap calvin klein boxers,calvin klein boxers for men,calvin klein boxers,calvin klein briefs,calvin klein boxer briefs,boxer calvin klein,calvin klein outlet,calvin klein outlet online,calvin klein underwear,calvin klein outlet stores,calvin klein underwear sale,calvin klein underwear outlet,calvin klein underwear men,calvin klein men,calvin klein men underwear,calvin klein underwear for men,men calvin klein,mens calvin klein underwear,discount watch,discount watches,discount watch store,rolex knockoff watches,discount watches online,knock off watches,fake rolex,fake rolex watches,fake rolex watches sale,fake watches,fake rolex watches for sale,fake rolex watches for men,cheap men watches,cheap watches women,cheap rolex,imitation rolex watches,cheap watches,cheap rolex watches,cheap watches men,cheap replica rolex watches,replica rolex,replica rolex watches,rolex replica watches,swiss replica watches,rolex replica,swiss replica rolex watches,rolex watches replica,rolex replica watch for sale,rolex replica,


โดย: hgvdmkzk49 [1 ก.พ. 58 4:19] ( IP 198.204.252.211 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   
ralph lauren outlet,polo ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet, polo ralph lauren outlet stores,ralph lauren polo, ralph lauren polo outlet,ralph lauren outlet online,ralph lauren sale,chi hair straightener,chi flat irons,chi straightener,chi flat iron sale,chi flat iron,chi flat iron on sale, toms outlet,toms shoes outlet,toms shoes outlet online, toms shoes 2014, toms shoes outlet stores,toms outlet store,toms outlet online,hollister clothing,hollister clothing store,hollister outlet,hollister store,hollister sale,jimmy choo shoes,jimmy choo outlet,jimmy choo sale,jimmy choo shoes women,jimmy choo shoes sale,jimmy choo wedding shoes,jimmy choo sandals,calvin klein women,calvin klein women underwear,calvin klein underwear women,women calvin klein,calvin klein womens underwear,calvin klein underwear for women,calvin klein underwear,calvin klein outlet,calvin klein outlet online,cheap calvin klein underwear,calvin klein underwear outlet,calvin klein underwear sale,calvin klein boxers,calvin klein briefs,calvin klein boxer briefs,boxer calvin klein,calvin klein boxers sale,cheap calvin klein boxers,calvin klein boxers for men,cheap canada goose,canada goose jackets,canada goose outlet,canada goose sale,canada goose parka,canada goose jackets sale,canada goose outlet store,canada goose outlet sale,canada goose parka sale,fake rolex,fake rolex watches,fake rolex watches sale,fake watches,fake rolex watches for sale,fake rolex watches for men,discount watch,discount watches online,knock off watches,discount watches,discount watch store,rolex knockoff watches,cheap men watches,cheap watches women,cheap rolex,imitation rolex watches,cheap watches,cheap rolex watches,cheap watches men,cheap replica rolex watches,rolex replica watch sale,rolex watches replica,rolex replica for sale,rolex replica,rolex replica watches,rolex replica watches sale,rolex replica,swiss replica rolex watches,rolex watches replica,rolex replica watch for sale,replica rolex,replica rolex watches,rolex replica watches,swiss replica watches,canada goose outlet,cheap canada goose,canada goose sale,canada goose jackets,canada goose outlet,canada goose sale,canada goose men,canada goose women,canada goose jackets,canada goose jackets,cheap canada goose,canada goose parka,canada goose outlet,canada goose jackets,canada goose parka,

nike running shoes http://www.nikeairmaxrunningshoes.com

โดย: nike running shoes [4 ก.พ. 58 4:09] ( IP 76.164.202.114 X: )
* ขณะนี้พี้นที่เต็ม ไม่สามารถโพสต์กระทู้เพิ่มได้ *

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน