สาร Colchicine เอาไว้ทำอะไรคะ
   สาร Colchicine เอาไว้ทำอะไรคะ
โดย: ลีมกโช๊ว [29 ส.ค. 50 15:45] ( IP A:125.27.136.171 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลโครโมโซมของพืช ลองอ่านงานวิจัยที่ทดลองกับพืชอื่นดูครับ ..
http://www.msu.ac.th/bio-dept/Plant-Breeding/Colchicine/Abstract.htm
.
โดย: 151 [29 ส.ค. 50 17:55] ( IP A:58.8.162.167 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยวิธีชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยสารโคลชิซิน
ในข้าวโพดหวาน ผักกาดขาวปลี คะน้า และหอมแดง

จักรกฤษณ์ ภารการ*, สุปาณี บุดดีคง, ยุพิน ไชยโต, วาสนา ไวจำปา, ชูเกีรติ ผาโสม
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทร./โทรสาร (043) 54-247 E-mail: jagkrit.p@msu.ac.th

บทคัดย่อ

...................ระหว่างปีพ.ศ.2543-2545จักรกฤษณ์และคณะได้ทำการทดลองการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยวิธีชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยสารโคลชิซิน ในข้าวโพดหวาน ผักกาดขาวปลี คะน้า และหอมแดง ที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลปรากฎว่า สารโคลชิซินไม่สามารถชักนำให้เกิด Polyploid ที่มีลักษณะดีเด่นกว่าพันธุ์เดิมในข้าวโพดหวานและผักกาดขาวปลี แต่สามารถชักนำให้เกิด Polyploid ที่มีลักษณะดีเด่นได้ในผักคะน้าและหอมแดง

....................จากผลการทดลองในข้าวโพดหวานพบว่า ต้นข้าวโพดหวานที่เกิดจากเมล็ดที่ถูกแช่ในสารละลาย โคลชิซิน 0.1-0.2% เป็นเวลา 1-6 ชั่วโมง จะให้ต้นข้าวโพดหวานที่เจริญเติบโตช้ากว่าปกติ, ใบขนาดเล็กกว่า, ฝักขนาดเล็กกว่า, จำนวนฝักต่อต้นน้อยกว่า, ลำต้นเตี้ยกว่าและระยะเวลาที่ใช้ ในการออกดอกช้ากว่าต้นปกติ (Diploid) ที่เมล็ดไม่ผ่านการแช่สารโคลชิซิน โดยจำนวนโครโมโซมข้าวโพดหวาน 2n = 2x = 20

.....................จากผลการทดลองในผักกาดขาวปลี ผลปรากฎว่า ความเข้มข้นของโคลชิซินที่ 0.25% แช่เมล็ดผักกาดขาวปลีนาน 6 ชั่วโมง จะมีอัตราการรอดชีวิต 7% แต่ที่ความเข้นข้น 0.25% หรือ0.5% แช่เมล็ดนาน 24 ชั่วโมง อัตราการรอดชีวิตจะเป็นศูนย์ เนื่องจากว่าอัตราการรอดชีวิตต่ำมาก โอกาสที่จะพบต้นที่กลายพันธุ์จึงมีน้อยลงไปด้วย การทดลองในผักกาดขาวปลีจึงไม่พบต้นที่กลายพันธุ์ หากตรวจนับจำนวนโครโมโซม ของผักกาดขาวปลีแล้วจะพบว่า 2n = 2x = 20

.....................จากผลการทดลองในผักคะน้าพบว่า สามารถชักนำใเกิดการกลายพันธุ์ได้สำเร็จโดยใช้สารโคลชิซินที่ความเข้มข้น 0.5% แช่เมล็ดนาน 24 ชั่วโมง จะได้ต้น Polyploid ที่มีลักษณะดีเด่นกว่าต้นปกติ (Diploid) ที่ไม่แช่สารโคลชิซิน คือ ใบจะมีสีเขียวเข้มกว่า ขนาดใบใหญ่กว่า จำนวนใบต่อต้นมากกว่าปกติ และออกดอกช้ากว่าปกติแต่สามารถติดเมล็ดได้ อย่างไรก็ดี ขณะนี้อยู่ระหว่างทดลองรุ่น F2 และกำลังขอจดทะเบียนพันธุ์พืชในชื่อ "คะน้าพันธุ์มมส." ต่อท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตร จำนวนโครโมโซมของคะน้า 2n = 2x = 18

......................จากผลการทดลองในหอมแดง ผลปรากฎว่า หอมแดงที่ถูกฉีดด้วยโคลชิซินความเข้มข้น 0.5% สองครั้งติดต่อกันแต่ฉีดคนละวัน จะให้ต้นคล้ายต้น Polyploid ที่มีลักษณะแตกต่างจากต้นปกติ (Diploid) ที่ไม่ฉีดสารโคลชิซินเลย กล่าวคือ ต้น Polyploid จะมีใบสีเขียวเข้มกว่า ขนาดหัวสะสมอาหารและใบใหญ่กว่า จากการตรวจนับจำนวนโครโมโซมพบว่า 2n = 2x = 16 และต้น Polyploid 2n = 4x = 32 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างทดลองรุ่น F4 และกำลังจะขอจดทะเบียนพันธุ์พืชในชื่อ "หอมแดงพันธุ์มมส." ต่อท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตรต่อไป

คำสำคัญ: โคลชิซิน, Polyploid, Diploid, ข้าวโพดหวาน, ผักกาดขาวปลี, คะน้า, หอมแดง
โดย: ลีมกโช๊ว [30 ส.ค. 50 9:54] ( IP A:125.27.136.171 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   อยากรู้เกี่ยวกับ โคลชินซิน
ครั้ง ที่แล้วผ มอ่านเจอ แว๊บๆๆ ว่ามียา ที่มีส่วนผสม โคลซินซินที่สามารถหาซื้อได้... ว่าจะลองดู จำชื่อยาไม่ได้ หาหัวข้อไม่เจอ ใครพอจะยังจำชื่อยาได้ ช่วย บอกทีนะครับ
โดย: กก [29 พ.ค. 49 21:16> ( IP A:203.113.16.241 X: )

--------------------------------------------------------------------------------
ความคิดเห็นที่ 1
Colchicine มีขายตามร้านขายยาทั่วไปเลยครับ...ไม่แพงครับ
โดย: หมออ๊อบ [29 พ.ค. 49 21:54> ( IP A:58.147.58.212 X: )

--------------------------------------------------------------------------------
ความคิดเห็นที่ 2
คุ้นๆใช่ยารักษาเก๊าใช่ไหมครับ แล้วนำมาใช้กับชวนชมที่มีปัญหาเรื่องดอกเป็นหมัน ใช่ป่าวคับ ถ้าไม่ใช่ก้อขอโทษด้วยครับ ถ้าใช่บอกความก้าวหน้าด้วยครับ
โดย: หมูอ้วน [30 พ.ค. 49 10:47> ( IP A:203.154.201.35 X: )

--------------------------------------------------------------------------------
ความคิดเห็นที่ 3
จำไม่ค่อยได้แล้วนานแล้วครับ เท่าที่รู้สารตัวนี้จะทำให้เนื้อเยื่อพืชแบ่งตัวผิดไปจากปกติครับ คือจากเป็น 2N กลายเป็น 4N แต่สารตัวนี้ต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมและใช้กับเนื้อเยื่อเจริญเท่านั้น เช่น ตาที่กำลังแตก หรือยอดอ่อน ถึงจะมีผล และถ้าสารตัวนี้ทำให้การแบ่งตัวผิดปกติไปแล้วจะทำให้ยอดที่เจริญต่อออกไปเท่านั้นที่ผิดปกติ ไม่มีผลกับเนื้อเยื่อที่แบ่งตัวแล้วก่อนหน้าได้รับสารนี้ ลักษณะที่แสดงออกว่าเป็นผลแล้วคือ ใบจะหนามากกว่าเก่า ใบจะเล็กลง ดอก(น่าจะ)ใหญ่ขึ้น และถ้าใช้ 4N เป็นต้นแม่ผสมกับไม้ปกติ (2N) จะไม่ติด แต่ถ้าใช้เป็นต้นพ่อแล้วผสมกับไม้ปกติ(2N)จะผสมติด แล้วลูกที่ได้จะเป็นหมัน แต่จะสวย ผมยังไม่เคยใช้กับไม้ที่ปลูกนอกหลอดทดลองครับ ใช้แต่ในหลอดทดลองเท่านั้น และได้ผลดีมาก แต่จำขนาดที่ ใช้ไม่ได้แล้ว แต่ก่อนเคยใช้กับกล้วยไม้ในขวดครับ แค่นี้ครับ
โดย: RUN [30 พ.ค. 49 23:49> ( IP A:202.57.180.194 X: )
โดย: ลีมกโช๊ว [30 ส.ค. 50 9:56] ( IP A:125.27.136.171 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   กำเสี่ย กำเสี่ย คุณ 151
*
กำลังนั่งฝึกวิชา ก็มีชื่อ Colchicine ลอยเข้ามา
เป็นสารที่น่าสนใจ ที่จะชักนำให้ต้นไม้เกิดการกลายพันธุ์ แต่สัดส่วนสารละลาย colchicine สำหรับชวนชมต้องทำการทดลองในระดับต่างๆกันต่อไป
โดย: ลีมกโช๊ว [30 ส.ค. 50 10:22] ( IP A:125.27.136.171 X: )
* ขณะนี้พี้นที่เต็ม ไม่สามารถโพสต์กระทู้เพิ่มได้ *

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน