12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
   ชาวอเมริกันเป็นผู้กำหนดให้มีวันแม่อย่างเป็นทางการขึ้น และผู้ที่พยายามเรียกร้องให้มีวันแม่ในอเมริกา คือ แอนนา เอ็ม. จาร์วิส คุณครูแห่งรัฐฟิลาเดลเฟีย แต่กว่าเธอจะประสบความสำเร็จก็ครบ 2 ปีพอดีในปี ค.ศ.1914 (พ.ศ.2457) โดยประธานาธิบดี วูดโรว์ วิลสัน ได้มีคำสั่งให้ถือวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคมเป็นวันแม่แห่งชาติ และดอกไม้สำหรับวันแม่ของชาวอเมริกันก็คือดอกคาร์เนชั่น ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือถ้าแม่ยังมีชีวิตอยู่ให้ประดับตกแต่งบ้าน หรือประตูด้วยดอกคาร์เนชั่นสีชมพู แต่ถ้าแม่ถึงแก่กรรมไปแล้วให้ประดับด้วยดอกคาร์เนชั่นสีขาว
สำหรับในประเทศไทยนั้นมีการจัดงานวันแม่ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2486 ณ.สวนอัมพร โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดงาน แต่เนื่องจากช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไปโดยปริยาย หลังจากผ่านพ้นวิกฤติสงครามไปแล้ว หลายหน่วยงานได้พยายามรื้อฟื้นให้มีวันแม่ขึ้นมาอีก แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร และมีการเปลี่ยนกำหนดวันแม่ไปหลายครั้ง แต่กำหนดวันแม่ที่ประชาชนนิยม และเป็นที่รับรองของรัฐบาล คือวันที่ 15 เมษายน โดยเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 กำหนดงานวันแม่ในวันนี้ยังดำเนินต่อมาอีกหลายปี ก็ต้องมาหยุดชะงักลงอีก ด้วยเหตุผลที่ว่าสภาวัฒนธรรมแห่งชาติผู้จัดงานวันแม่ขาดผู้สนับสนุน ซึ่งก็คือกระทรวงวัฒนธรรมที่ถูกยุบไปนั่นเอง

ต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย เห็นว่าควรมีการจัดงานวันแม่ต่อไป จึงได้รื้อฟื้นงานวันแม่ขึ้นมาอีก และได้กำหนดให้จัดงานวันแม่ คือวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2515 แต่จัดได้เพียงปีเดียวก็เลิกไป จนกระทั่งในปี พ.ศ.2519 คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เห็นว่าควรกำหนดวันแม่ให้แน่นอนเสียที จึงได้กำหนดวันแม่ใหม ่โดยให้ถือว่าวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ และ กำหนดให้ดอกมะลิเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่ตั้งแต่นั้นมา

โดย: เจ้าบ้าน [28 ส.ค. 51 13:07] ( IP A:61.19.66.164 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
    กำหนดการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ ๑๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
วัดดอนยานาง ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
ที่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ
๑ วาดภาพจากใจมอบให้แม่ ใช้กระดาษ A 4 บรรยายภาพด้านหลัง
๒ เรียงความพระคุณแม่ ใช้กระดาษ A 4
๓ แต่งกลอนสอนใจในวันแม่ ใช้กระดาษ A 4
เตรียมจัดกีฬาธรรมศึกษาพัฒนาคุณธรรม
เวลา 06.30 น. ไหว้พระ-สมาทานศีล-ทำบุญใส่บาตร-ถวายสังฆทาน
จุดเทียนไชยถวายพระพร(ร้องเพลงสดุดีมหาราชา)
ปลูกต้นไม้ในบริเวณวัด
เวลา 08.00 น. ธรรมศึกษาพร้อมกัน ณ วัดดอนยานาง
จัดขบวนพาเรดรอบหมู่บ้าน ตามลำดับ
ดัมเมอร์เยอร์ ทุกกลุ่ม
ป้ายศูนย์-ป้านกีฬา-พระบนมฉายาลักษณ์-พานพุ้ม
ดนตรีดุริยางค์
กลุ่มเมตตา-กลุ่มกรุณา
กลุ่มมุทิตา-กลุ่มอุเบกขา
เวลา 09.00 น. ไหว้พระ-ปฏิญาณตน-ร้องเพลงสดุดี-ประกาศคำขวัญ
พิธีเปิด กล่าวรายงาน-กล่าวเปิดงาน
โชว์เชียร์ลีดเดอร์-เมตตา-กรุณา-มุทิตา-อุเบกขา กลุ่มละ 1 เพลง
๑ หมากฮอสแฟนตาซี ระหว่าง กรุณา+มุทิตา
๒ ชักเย่อ ระหว่าง โคกใหญ่+ดอนยานาง (ชาย) 2 ใน 3
ชักเย่อ ระหว่าง โคกใหญ่+ดอนยานาง (หญิง) 3 ใน 3
๓ วอลเล่บอล โคกใหญ่+ดอนยานาง(ชาย) เสิบทุกคนๆละ 2 ลูก
วอลเล่บอล โคกใหญ่+ดอนยานาง(หญิง) เสิบทุกคนๆละ 2 ลูก
๔ ตะกร้อ(ชาย-หญิง) โคกใหญ่+ดอนยานาง) เสิบทุกคนๆละ 5 ลูก
๕ วิ่งกระสอบ เสิบทุกคนๆละ 5 ลูก
๖ กระโดดเชือก เข้าครบ 4 คนแล้วออก
กลุ่มที่ ๑
กลุ่มที่ ๒
กลุ่มที่ ๓
๗ ชักเย่อ คู่ที่ ๑
ชักเย่อ คู่ที่ ๒
ชักเย่อ คู่ที่ ๓
ชักเย่อ คู่ที่ ๔
๘ วิ่ง ๗ ขาสามัคคี มัดขาติดกันทั้ง 4 คนวิ่งแถวหน้ากระดาน
๙ วอลเล่บอล เมตตา+กรุณา เสิบทุกคนๆละ 2 ลูก
วอลเล่บอล มุทิตา+ เสิบทุกคนๆละ 2 ลูก
๑๐ วิ่งผลัดรอบวัด ทีมละ 4 คนส่งต่อกัน
๑๑ ก้านกล้วย-กะลา-ขาโถกเถก ทีมละ 3 คนๆละชนิด

โดย: เจ้าบ้าน [28 ส.ค. 51 16:09] ( IP A:61.19.66.164 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   

โดย: เจ้าบ้าน [28 ส.ค. 51 16:10] ( IP A:61.19.66.164 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   

โดย: เจ้าบ้าน [28 ส.ค. 51 16:10] ( IP A:61.19.66.164 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   

โดย: เจ้าบ้าน [28 ส.ค. 51 16:11] ( IP A:61.19.66.164 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   

โดย: เจ้าบ้าน [28 ส.ค. 51 16:11] ( IP A:61.19.66.164 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   

โดย: เจ้าบ้าน [28 ส.ค. 51 16:12] ( IP A:61.19.66.164 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   

โดย: เจ้าบ้าน [28 ส.ค. 51 16:12] ( IP A:61.19.66.164 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   

โดย: เจ้าบ้าน [28 ส.ค. 51 16:13] ( IP A:61.19.66.164 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   

โดย: เจ้าบ้าน [28 ส.ค. 51 16:14] ( IP A:61.19.66.164 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   

โดย: เจ้าบ้าน [28 ส.ค. 51 16:14] ( IP A:61.19.66.164 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   

โดย: เจ้าบ้าน [28 ส.ค. 51 16:14] ( IP A:61.19.66.164 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   

โดย: เจ้าบ้าน [28 ส.ค. 51 16:15] ( IP A:61.19.66.164 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   

โดย: เจ้าบ้าน [28 ส.ค. 51 16:15] ( IP A:61.19.66.164 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   

โดย: เจ้าบ้าน [28 ส.ค. 51 16:16] ( IP A:61.19.66.164 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   

โดย: เจ้าบ้าน [28 ส.ค. 51 16:16] ( IP A:61.19.66.164 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   

โดย: เจ้าบ้าน [28 ส.ค. 51 16:17] ( IP A:61.19.66.164 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   

โดย: เจ้าบ้าน [28 ส.ค. 51 16:17] ( IP A:61.19.66.164 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   

โดย: เจ้าบ้าน [28 ส.ค. 51 16:17] ( IP A:61.19.66.164 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   

โดย: เจ้าบ้าน [28 ส.ค. 51 16:18] ( IP A:61.19.66.164 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
   

โดย: เจ้าบ้าน [28 ส.ค. 51 16:18] ( IP A:61.19.66.164 X: )
ความคิดเห็นที่ 21
   

โดย: เจ้าบ้าน [28 ส.ค. 51 16:20] ( IP A:61.19.66.164 X: )
ความคิดเห็นที่ 22
   

โดย: เจ้าบ้าน [28 ส.ค. 51 16:21] ( IP A:61.19.66.164 X: )
ความคิดเห็นที่ 23
   

โดย: เจ้าบ้าน [28 ส.ค. 51 16:21] ( IP A:61.19.66.164 X: )
ความคิดเห็นที่ 24
   

โดย: เจ้าบ้าน [28 ส.ค. 51 16:21] ( IP A:61.19.66.164 X: )
ความคิดเห็นที่ 25
   

โดย: เจ้าบ้าน [28 ส.ค. 51 16:22] ( IP A:61.19.66.164 X: )
ความคิดเห็นที่ 26
   

โดย: เจ้าบ้าน [28 ส.ค. 51 16:22] ( IP A:61.19.66.164 X: )
ความคิดเห็นที่ 27
   

โดย: เจ้าบ้าน [28 ส.ค. 51 16:23] ( IP A:61.19.66.164 X: )
ความคิดเห็นที่ 28
   

โดย: เจ้าบ้าน [28 ส.ค. 51 16:23] ( IP A:61.19.66.164 X: )
ความคิดเห็นที่ 29
   
โดย: เจ้าบ้าน [28 ส.ค. 51 16:32] ( IP A:61.19.66.164 X: )


คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน