คัมภีร์แห่งธอธ
    คัมภีร์แห่งธอธ

นานมาแล้วมีฟาโรห์องค์หนึ่งนามอูเซอร์มาอัตเร ฟาโรห์พระองค์นี้มีพระโอรสพระองค์หนึ่งพระนามว่า ซัตนี(Setna) ซึ่งเป็นผู้รอบรู้ทางด้านเวทมนต์อย่างหาใครเปรียบได้ยาก

อยู่มาวันหนึ่ง ขณะที่พระองค์ทรงดำเนินอยู่ในลานวิหารพตาห์เพื่ออ่านศาลพระเวทอยู่นั้น ชายคนหนึ่งได้มากราบทูลกับพระองค์ว่า “หากพระองค์ปรารถนาจะได้ครอบครองพระเวทคัมภีร์ที่ทรงอิทธิฤทธิ์ โปรดทรงเสด็จมาทางนี้ ข้าพเจ้าจะการบทูลให้พระองค์ทราบว่าจะหาคัมภีร์ที่เทพธอธเขียนขึ้นด้วยฝีพระหัตถ์ได้จากที่ใด ในคัมภีร์มีพระเวทมนตราอยู่ สองบท บทแรกจะทำให้พระองค์สามารถควบคุมโลกและจักรวาลทั้งหมดและสามารถฟังภาษาสัตว์ทั้งมวลได้ บทที่สองจะทำให้พระองค์ทรงสามรถดำรงพระร่างเดิมเช่นยามที่อยู่บนโลกแม้พระองค์จะสิพระชนต์ไปแล้ว”

และชายผู้นั้นได้บอกที่ตั้งของคัมภีร์แห่งธอธว่าได้เก็บไว้ที่สุสานเก็บพระศพของเจ้าชายนาเนเฟอร์คัปตาห์(Nafrekeptah)
หลังจากได้ฟังชายตนนั้นพูดพระองค์ก็ขอฟาโรห์ เสด็จตามหาสุสานเจ้าชายนาเนเฟอร์คัปตาห์ พระองค์ทรงใช้เวลา 3 วัน 3 คืน สำรวจไปท่ามกลางสุสานต่างๆมากมายกว่าจะพบสุสานของเจ้าชาน นาเนเฟอร์คัปตาห์ เมื่อพบแล้วเจ้าชายซัตนีได้ทรงร่ายเวทมนต์คาถาให้เกิดเป็นช่องทางเดินเปิดลงไปสู้สุสานใต้ดินแห่งนั้น เมื่อเสด็จไปถึงห้องชั้นล่างก็พบว่าห้องนั้นสว่างไสวราวกับมีแสงอาทิตย์สาดส่องอยู่ สามารถมองเห็นทุกทางรอบด้าน ทั้งหมดเป็นเพราะอำนาจของคัมภีร์แห่งธอธที่สองสว่างเป็นแสงอยู่รอบกาย

พระองค์ก็ทรงเห็น วิญญาณของเจ้าชายนาเนเฟอร์คัปตาห์ มเหสีของเจ้าชายคือพระนางอาฮูเร และโอรสของเจ้าชายเมริบ (Merab)ประทับอยู่ด้วยกัน เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปใกล้ พระมเหสีอาฮูเร(Ahura)ได้ทรงตรัสถามว่าใครบุกรุกมาที่นี่

“หม่อมฉันเจ้าชาซัตนีได้เข้ามาสุสานแห่งนี้เพื่อประสงค์ในคัมภีร์แห่งธอท ได้โปรดทรงประธานให้แก่หม่อมฉันแต่โดยดีด้วยเถิด มิเช่นนั้นหม่อมฉันจำเป็นต้องใช้กำลังบังคับเอาจากพระองค์”เจ้าชายตอบ

“ช้าก่อนเจ้าชาย มเหสีอาฮูเรตอบ โปรดให้ข้าพเจ้าได้เล่าให้พระองค์ฟังก่อนว่ามีเหตุร้ายอันใดเกิดขึ้นกับเราบ้าง”
จากนั้นพระนางก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นของพระนางให้กับ เจ้าชายซัตนีฟัง เกี่ยวกับความร้ายกาจของอาถรรพ์ของคัมภีร์แห่งธอธ
แม้ได้ฟังเจ้าชายซัตนีก็ไม่เลิกราที่จะขอคัมภีร์จากมเหสีอาอูเร จากนั้นเจ้าชายนาเนเฟอร์คัปทาห์เลยบอกว่า “เจ้าชายซัตนี่ หากเจ้าจะสามารถครอบครองคัมภีร์เล่มนี้ได้ จงมาประลองความรู้กับข้อหน่อยเป็นไร”
เจ้าชายซัตนีรับคำถ้าทายและการประลองก็เริ่มขึ้น เมื่อสิ้นสุดการประลอง 3 ครั้ง เจ้าชายซัตนีก็เสด็จกลับด้วยความมีชัย เพราะสามารยึดเอาคัมภีร์แห่งธอธไปครองได้ พระองค์เสด็จขึ้นมาจากสุสานและปิดประตูแน่นหนาตามเดิม

เมื่อกลับมาถึงพระราชวัง พระองค์ก็ได้ทูลเรื่องทั้งหมดให้ฟารห์ทราบ
ฟาโรห์มีรับสั่งให้คืน คัมภีร์นี้ให้กับเจ้าชายนาเนเฟอร์คัปตาห์ซะ แต่พระองค์ก็ไม่ทรงเชื่อ แต่ในคืนหนึ่งก่อนที่พระองค์จะทรงเปิดพระคัมภีร์พระองค์ก็ได้ทรงฝันไปว่าพระองค์ได้พบเจอกับหญิงสาวผู้มีความสวยงามมาก นางเดินเข้ามาใกล้พระองค์ พระองค์รู้สึกปรารถนาในตัวนาง ที่จะได้นางมาครอบครองพระองค์เสด็จตามหญิงสาวผู้นั้นไปจนถึงที่พักและได้สารภาพรักต่อนาง หญิงผู้นั้นยินดีที่จะถวายตัวต่อพระองค์ โดยมีข้อแม้ว่าพระองค์จะต้องละทิ้งพระมเหสีและตัดสิทธิ์พระโอรสและธิดาในการสืบราชสมบัติ เจ้าชายทรงยอมตกลงแต่โดนดี ครั้นแล้วหญิงสาวผู้นั้นลับทูลขอให้ทรงประหารชีวิตพระโอรสและพระธิดาของพระองค์ต่อหน้านางและโยนร่างให้สุนัขกิน แม้จะทรงว้าวุ่นพระทัย สักเพียงใดแต่พระองค์ก็ทรงทำตาม

ครั้งเมื่อพระองค์จะทรงเชยชมนาง แต่นางกลับผลักไสพระองค์อย่างแรงจนทรงตื่นจากพระสุบิน

ด้วยความกลุ้มใจ เจ้าชายเลยไปกราบทูลฟาโรห์ให้ทรงทราบ

ฟาโรห์ทรงตรัสว่า หญิงสาวในความฝันนั้นจริงแล้วคือวิญญาณพระนางอาอูเร พระองค์รงมีประสงค์จะแสดงให้เจ้าชายเห็นว่าการที่พระองค์ได้กระทำผิดนำคัมภีร์แห่งธอทมาครอบครองไว้ เจ้าชายนั้นเต็มไปด้วยความปรารถนา และหาความเฉลียวฉลาดไม่ การที่เจ้าชายลักพาเอาพระคัมภีร์มาเช่นนี้ถือเป้นความผิดอันใหญ่หลวงเมื่อเทียบกับการที่เจ้าชายได้สังหารบุตร ธิดาของตนเอง และ ฟาโรห์ก็ตรัสให้เอาคัมภีร์นั้นไปคืน

ดัวยเหตุนี้เจ้าชายจึงได้นำคัมภีร์แห่งธอทนั้นไปคืน เจ้าชายได้ทรงขอโทษเจ้าชายนาเนเฟอร์คัปตาห์ เจ้าชายนาเนเฟอร์คัปตาห์จึงได้ให้เจ้าชายนั้นไถ่โทษด้วยการไปนำร่างของมเหสีอาอูเร และ เจ้าชาย เมริบที่ถูกฝังที่ทะเลคอปโตส ครั้งที่เจ้าชายนาเนเฟอร์คัปตาห์ เสด็จไปหาพระคัมภีร์ จากนั้นพระองค์ก็สามารถเอาร่างของมเหสีและโอสรของเจ้าชายนาเนเฟอร์คัปตาห์มาได้ อยู่ร่วมกับเจ้าชายนาเนเฟอร์คัปตาห์ได้สำเร็จ หลังจากนั้นก็รงร่ายพระคาถา ปิดสุสานนั้นชัวนิรันดร์ อิอิ (เล่มนี้ ชุดเปิดตำนานโลก ตามรอยเทพเจ้าอียิปต์)

ว่ากันว่า ประลองนั้น ทำโดยการเล่น หมากรุกมีอีกเล่มคือ ตำนานอียิปต์โบราณฉบับสมบูรณ์
ว่ากันว่ามีข้อตกลงหนึ่งว่า ใครแพ้ให้ร่างจมธรณี เจ้าชาย เซตนาทรงพ่ายแพ้หลายเกม แล้วร่างของพระองค์ก็จมลงทุกที ๆ จนต้องขอร้องให้พระเชษฐาที่มาด้วยกันช่วยเหลือ ให้ไปขอเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเหลือ ว่ากันว่ารามเสสมหาราชทรงรีบร้อนไปบวงสรวงเทพเจ้าพทาห์ และได้มอบเครื่องรางอันศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าพทาห์เพื่อให้ราชบุตรนำไปช่วยเหลือเจ้าชายเซตนา เจ้าชายเซตน่านั้นแพ้ในเกมหมายรุกหลายต่อหลายครั้ง จนร่างจมดินเหลือแต่พระศอ เมื่อพระเชษฐาวางเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ไว้บนพระเศรียของเจ้าชายเซตน่า เจ้าชายก็หลุดพ้นจากพระเวทที่ครอบงำ และพระองค์ก็ถือโอกาสนั้นคว้าเอาคัมภีร์แห่งธอธ หนีออกมาจากสุสานทันที
-----------------------------------------------------------------------
โดย: som [1 ธ.ค. 52 18:52] ( IP A:125.27.174.72 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
    <ว่ากันว่า> ธอธได้เขียนคัมภีร์เวทมนตร์ขึ้นมา เป็นคัมภีร์ที่ใครก็ตามที่ได้อ่านเพียงหน้าแรกก็ทำให้ใช้เวทมนตร์ได้ทั้งบนสวรรค์และในโลกมนุษย์ และยังเข้าใจภาษาสัตว์ป่าและภาษานกทั้งหลายได้ และเมื่ออ่านหน้าที่สอง ก็จะรู้ความลับต่างๆ ของเทพเจ้าและความเล้นลับทั้งมวลของดวงดาวในท้องฟ้า
คัมภีร์แห่งธอธวางอยู่กลางแม่น้ำไนล์ อยู่ในหีบเหล็กใบหนา ซึ่งในนั้นมีหีบสำริด และในหีบสำริดมีหีบไม้มะเดื่อ ในหีบไม้มะเดื่อมีหีบงาช้าง ในหีบงาช้างมีไม้มะเกลือ ในหีบไม้มะเกลือมีหีบเงิน ในหีบเงินมีหีบทองคำ และในหีบทองคำจึงจะมีคัมภีร์แห่งธอธบรรจุอยู่ และรอบๆ หีบมีแมงป่อง และงูพิษซึ่งไม่มีวันตายคุ้มกันอยู่
มีเจ้าชายองค์หนึ่งของอียิปต์นามว่า “เนเฟรเกปตาฮ์”(Nefrekeptah)
เเละ อีกองค์หนึ่งพระนามว่าเจ้าชาย “เสตนา” (Setna) 2 คนนี้เกี่วยข้องกับ คัมภีร์แห่งธอธ ครับผม
<ผิดพลาดประการใดขออภัย ณ ที่นี้ด้วยครับ>
โดย: Dx [3 ธ.ค. 52 9:07] ( IP A:118.174.101.249 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ครับ ตามตำนาน ตำแหน่งแรกสุดที่ Book of Thoth ตั้งอยู่คือตำแหน่งตามที่คุณ Dx ว่ามาครับ ซึ่งเรื่องเล่าส่วนนี้ อยู่ตรงที่ Ahura เล่าเรื่องถึงตอนที่ Neferkeptah ไปพบคัมภีร์ครั้งแรกนั่นเองครับ

ตำนานเรี่องนี้เป็นเหมือน "นิทานซ้อนนิทาน" อ่านดีๆก็สนุกครับ

ผมเอาข้อความแบบ Eng มาให้อ่านครับว่า Book of Thoth ในตอนแรกนั้นอยู่ที่ใด

'In the middle of the Nile at Koptos, guarded by snakes and scorpions and a mighty serpent who cannot be killed, in an iron box, in which there is a bronze box, in which there is a wooden box, in which there is an ivory and ebony box, in which there is a silver box, in which there is a golden box, there you shall find the Book of Thoth.'
โดย: Detectiveoat13 (เจ้าบ้าน ) [3 ธ.ค. 52 17:49] ( IP A:114.128.100.215 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   <ว่ากันว่า> “เนเฟรเกปตาฮ์” (Nefrekeptah) สามารถไปชิงเอาคัมภีร์มาได้ และได้อ่านคัมภีร์แห่งธอธ แต่ท้ายสุดมันก็ทำให้เจ้าชายสิ้นพระชนม์ด้วย คัมภีร์แห่งธอธจึงถูกฝังไปพร้อมกับร่างของพระองค์พร้อมกับคำสาป
ต่อมาหลายร้อยปี มีเจ้าชายอีกองค์หนึ่งพระนามว่าเจ้าชาย “เสตนา” (Setna) สนใจที่จะค้นหาคัมภีร์แห่งธอธ และได้เข้ากับไปถึงสุสานของ “เนเฟรเกปตาฮ์” และไม่สนใจคำสาปที่ว่าใครก็ตามที่ขโมยคัมภีร์นี้ไปจะต้องประสบกับความโศกเศร้าเช่นเดียวกับ “เนเฟรเกตาฮ์” แต่เจ้าชาย”เสตนา” ต้องมนตร์แห่งการอยากรู้จนสุดท้ายก็ไดครอบครองคัมภีร์แห่งธอธสมใจ และได้มีพลังเวทที่ยิ่งใหญ่สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองเป็นอย่างยิ่ง แต่เนื่องจากคำสาปของคัมภีร์แห่งธอธจึงต้องนำคัมภีร์นั้นกลับคืนสู่ที่ที่มันควรอยู่ตามเดิม
ขอบคุณมากๆนะครับสำหรีบข้อมูลดีๆครับ <ผมอยากรู้ ประวัติของ เสตนา (Setna) ว่าเป็นโอรสของใคร อยู่ราชวงศ์ที่เท่าไร>
ขอบคุณล่วงหน้านะครับผม - <ผิดพลาดประการใดขออภัย ณ ที่นี้ครับ>
โดย: Dx [4 ธ.ค. 52 9:43] ( IP A:125.24.112.97 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   It is possible that Setna is the same person as Khaemwaset, son of Ramses II in 19th dynasty.
โดย: mAa xrw [4 ธ.ค. 52 12:03] ( IP A:110.49.149.161 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   มีตำนานจากเรื่องนี้ค่ะ เรื่องต่อจากเรื่องนี้คือเรื่องของเจ้าชายเส-โอซิริส(แปลว่าของขวัญจากเทพโอซิริส) ถ้าใครเคยอ่านนิยายเรื่องดวงใจอนูบิส ก็จะเคยได้ยิว่า เสโอซิริสเป็นใคร เส-โอซิริสนั้นว่ากันว่าเป็นพระโอรสของเจ้าชายเซตน่านั่นเอง และ ว่ากันว่า เจ้าชายเซตน่าองค์นี้คือ พระโอรสของรามเสส ที่ 2 ค่ะ เส-โอซิริส จึงมีศักดิ์เป็นหลายปู่ของรามเสส ที่ 2

ตามตำนานเล่าว่า ครึ่งหนึงมีราชทูตจากเอธิโอเปีย ได้มาเข้าเฝ้าองค์รามเสสมหาหราช และได้พรรณาถึงความวิเสษของเวทมนตร์คาถาของนักมายิกชาวเอธิโอเปีย โดยสรุปว่า เวทมนต์ของเอธิโอเปียนั้นยิ่งใหญ่และเหนือกว่า เวทมนต์ของอียิปต์มาก

เป็นใครจะทนไหว มาหยามกันถึงที่แบบนี้ รามเสสมหาราชก็ไม่ทรงทนไหวได้ จึงรับสั่งให้เจ้าชายเซตน่านั้นเข้าเฝ้า ราชทูตต่างแดนนั้นถ้าประลองพระเวทโดการให้อ่านสาสน์ที่นำติดตัวมาด้วยโดยไปดสาสน์นั้น ซึ่งเจ้าชายเซตน่าก็รับคำท้า แล้วพระองค์ก็ได้บอกให้ ทูตไปพักผ่อนกันก่อน และวพรุถ่งนี้ค่อยมาพิสูจน์ให้เห็นกันที่หน้าพระที่นั่ง

เจ้าชายเซตน่าทรงกราบทูลกับฟาโรห์รามเสสว่า ไอยคุปต์ยังไงต้องเหนื่อกว่าเอธิโอเปีย อยู่แล้ว

แต่พระองค์ก็ทรงกลับพระตำหนักด้วยความกลุ้มพระทัย เพราะทรงไม่แนใจว่าจะเอาชนะได้รึไม่ พระองค์ทรงรู้สึกเครียดจนพระชายารู้สึกได้ จึงถามสาเหตุ พระอง๕จึงเล่าเรื่องต่งๆให้พระชายาฟัง พระชายารู้สึกตกพระทัยมาก แต่พระโอรส น้อย เจ้าชายเส-โอซิริสกับหัวเราะอย่างเบิกบาน แล้วบอกว่า ตนนี่แหละ จะเป็นผู้อ่าน สาสน์นั้นให้เอง และ ทูตเอธิโอเปีย จะต้องกลับไปอย่างอัปยศ

เช้าวันรุ่งขึ้น เจ้าชายเซตน่าได้ทูลต่อฟาโรห์รามเสส 2 ว่า พระองค์จะให้เจ้าชายเสโอซิริสเป็รนผู้อ่านสาสน์นั้นแทน ทันไดนั้นเจ้าชายก็ออกมาและอ่านสาสน์ได้ละเอียดถี่ถ้วยตรงทุกคำ

ในสาสน์นั้น ... บันทึกเรื่องการต่อสู้พลังมายิกที่เกิดขึ้นเมื่อ 500 ปีก่อน นักมายิกแห่งเอธิดอเปียได้ใช้พระเวทลักพาตัวฟาโรห์แห่งไอยคุปต์ไปยังพระราชวังที่เอธิโอเปีย และโบยตีพระองค์ต่อหน้าประชาชนที่นั่น 500 ที แล้วจึงส่งกลับมาเพื่อเป็นการหยายามพระเกรียติ ฟาโรห์ตืนบันทมในตอนเช้า ด้วยความเจ็บปวด และ รอยแส้ ทำให้พระองค์ทรงรู้ว่เรื่องที่ทรงคิดว่าฝันไปนั้นเป็นเรื่องจริง นักมายิกชื่อเฮเคบ ได้ขอใช้พลังจจากเทพธอธ แล้วจึงสามารถใช้พระเวท ป้องกันพระองค์เอาไว้ แล้วจากนั้นเฮเคบก็ได้แก้แค้น คืนด้วยวิธีเดียวกัน โดยใช้พลังเวทมนตร์จับกษัตริย์เอธิโอเปียมาโบยตีต่อหน้าชาวไอยคุปต์บ้าง ยังไม่พอ เฮเคปนำตัวกษัตริยืเอธิโอเปียมาโบยตี ถึง 3 ครั้ง ในที่สุด อเอธิโอเปียก็ต้องยอม สวามิภัคต่ออียิปต์ และได้ตรัสสาปแช่งนักมายิกผู้นั้น ให้เร่รอนไปทั่วทั้งยามเป็นและยามตาย กว่าจะพิสูจน์ได้ว่าพลังมายิกของเอธิโอเปีย นั้น เหนืออกว่า อียิปต์

ราชทูตได้ยิน เส-โอซิริสกว่าวว่าถูกต้องทุกคำพูดก็หน้าซีด และได้ทูลขอกลับ

แต่มันไม่ง่ายแบบนั้น เสโอซิริส ก็ได้เปิดโปงความจริงอีกว่า ราชทูตคนนี้ แท้จริงมีวิญญาณของนักมายิก(ที่โดนสาป)แห่งเอธิโอเปียสิงอยู่

จากนั้นก็ได้เกิดการต่อสู่กัน ในที่สุดเจ้าชาย เส-โอซิริสก็เป็นผู้ชนะ ....
โดย: som [4 ธ.ค. 52 16:25] ( IP A:125.27.170.224 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   <เพิมเติมครับ>ตามตำนานกล่าวว่าธอธได้ช่วยให้เทวีแห่งสรวงสวรรค์นามว่า”นุต”ให้มีโอรสและราชธิดา โดยการไปเล่นหมากรุกกับ “คอนสู” เทพแห่งดวงจันทร์โดยการเดิมพันเอาแสง และธอธก็ชนะ จึงเอาแสงนั้นมาต่อวันได้ถึง 5 วัน ช่วยให้เทวีนุตมีบุตรได้ถึง 5 พระองค์ แม้ว่าเทพ “รา” จะสาปไว้ก็ตาม
บุตรทั้ง 5 พระองค์ก็คือ “โอซิริส” (Osiris) “ฮาร์มาซิส” (Harmchis) “เสต” (Seth) “ไอซิส” (Isis) และ “เนฟธิส” (Nephtys)
ต่อมาได้ถ่ายทอดวิชาเวทย์มนตร์ให้แก่ โอซิริส และ ไอซิสด้วย จึงทำให้ไอซิสกลายเป็นจอมเวทย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของอียิปต์
<ผิดพลาดประการใดขออภัย ณ ที่นี้ด้วยครับ> ขอบคุณท่านmAa xrw สำหรับข้อมูลครับ คุณ ส้มด้วยครับ
โดย: Dx [4 ธ.ค. 52 21:48] ( IP A:125.24.112.97 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   ใช่ๆ เป็นต้นเหตุของการข้างขื้นข้างแรมด้วยครับblink
โดย: tumtumza@hotmail.com [3 พ.ย. 54 14:25] ( IP A:115.87.158.26 X: )


คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน