การอ่านอักขระอียิปต์โบราณ - พจนานุกรมอักษรไฮโรกลีฟ
   พจนานุกรมอักษรไฮโรกลีฟที่รวบรวมมานี้นำมาจากเว็บ https://hieroglyphs.net ครับ เป็นคำศัพท์ทั่วไปที่พบบ่อย
จะค่อยๆ ทยอยนำมาขึ้นกระทู้เรื่อยๆ ครับ
โดย: TEP [24 ก.ย. 53 22:18] ( IP A:111.84.157.215 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   Transliteration ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร /A/
ตัวย่อ: (น.) คำนาม (ค.) คำคุณศัพท์ (ก.) คำกริยา (กว.) คำกริยาวิเศษณ์

/Aw/ ยาว (ค.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/589.gif

/Awt/ ของขวัญ ของกำนัล เครื่องสักการะบูชา (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/247.gif

/Ab/ หยุด (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/461.gif

/Aby/ เสือดาว (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/200.gif

/Abw/ งาช้าง (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/185.gif

/Abw/ ช้าง (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/120.gif

/Abt/ ครอบครัว ตระกูล (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/590.gif

/Abd/ เดือน (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/591.gif

/AbDw/ อะบีดอส (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/572.gif

/Apd/ นก สัตว์ปีก (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/62.gif

/Ahw/ ความเจ็บปวด ความทุกข์ (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/253.gif

/Ax/ วิญญาณ (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/312.gif

/Axw/ แสงแดด (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/571.gif

/Axt/ ฤดูน้ำหลาก (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/182.gif

/Axt/ ขอบฟ้า (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/175.gif

/As/ อย่างรวดเร็ว (กว.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/33.gif

/Asx/ เก็บเกี่ยว (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/520.gif

/Ast/ เทพีไอซิส (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/593.gif

/ASr/ ปิ้ง ย่าง (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/529.gif

/Aq/ พัง สลาย (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/511.gif

/Atf/ มงกุฎเทพโอซิริส (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/100.gif

/Ad/ โกรธ (ก.) ความโกรธ (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/422.gif
โดย: TEP [24 ก.ย. 53 22:49] ( IP A:111.84.157.215 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   Transliteration ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร /i/

ตัวย่อ: (น.) คำนาม (สน.) คำสรรพนาม (ค.) คำคุณศัพท์ (ก.) คำกริยา (กว.) คำกริยาวิเศษณ์ (อ.) คำอุทาน


/i/ ฉัน ข้า ข้าพเจ้า ของฉัน (สน.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/403.gif

/i/ โอ โอ้ (อ.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/43.gif

/iA(w)/ ยกย่อง สักการะ บูชา (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/595.gif

/iAw/ แก่ (ค.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/596.gif

/iAw/ คนแก่ (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/771.gif

/iAwi/ แก่ (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/439.gif

/iAbty/ ตะวันออก (ค.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/7.gif

/imw/ กระโจม กระท่อม เตนท์ (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/324.gif

/iArw/ ต้นอ้อ ต้นกก ต้นปาปิรุส (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/269.gif

/iArrt/ ต้นองุ่น (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/339.gif

/iArrt/ องุ่น (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/160.gif

/iAS/ เรียก (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/458.gif

/iAt/ หลัง (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/52.gif

/iAt/ ตำแหน่ง หน้าที่ ยศ (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/594.gif

/ii/ มา (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/463.gif

/iai/ ล้าง (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/558.gif

/iar/ ขึ้น (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/418.gif

/iart/ งูเห่า (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/92.gif

/iaH/ ดวงจันทร์ พระจันทร์ (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/231.gif

/iw/ เป็น คือ (คำช่วยในภาษาอียิปต์โบราณ)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/362.gif

/iw/ เกาะ (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/184.gif

/iw(i)/ ขาดแคลน ตกยาก (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/597.gif

/iwA/ วัวผู้ (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/599.gif

/iwyt/ การกระทำผิด (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/600.gif

/iwaw/ แหวน (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/270.gif

/iww/ คนตกยาก ความโศกเศร้า (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/598.gif
โดย: TEP [24 ก.ย. 53 23:40] ( IP A:111.84.157.215 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   Transliteration ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร /i/ (ต่อ)

ตัวย่อ: (น.) คำนาม (สน.) คำสรรพนาม (ค.) คำคุณศัพท์ (ก.) คำกริยา (กว.) คำกริยาวิเศษณ์

(อ.) คำอุทาน (บ.) บุพบท

/iwf/ เนื้อ เนื้อสัตว์ (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/139.gif

/iwn/ เสา (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/601.gif

/iwnw/ เมืองยูนู (เฮลิโอโปลิส) (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/602.gif

/ib/ หัวใจ (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/603.gif

/ibA/ เต้น (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/470.gif

/ibi/ กระหายน้ำ (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/604.gif

/ibi/ คนกระหายน้ำ (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/605.gif

/ibt/ ความกระหายน้ำ (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/327.gif

/ip/ ตรวจสอบ สำรวจ พิจารณา (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/606.gif

/ipwty/ คนส่งสาส์น คนส่งข่าว (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/223.gif

/ifd/ เสื้อผ้า (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/90.gif

/im/ ใน (บ.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/380.gif

/imAx/ การบูชา ความเคารพ (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/608.gif

/imAxy/ ที่ควรบูชา (ค.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/16.gif

/imAXw/ ผู้ควรบูชา ปูชนียบุคคล (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/610.gif

/imy/ ซึ่งอยู่ใน (ค.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/611.gif

/imy-xnt/ มหาดเล็ก (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/612.gif

/imytw/ ระหว่าง (บ.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/377.gif

/imn/ ซ่อน (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/496.gif

/imn/ เทพอะมุน (อะเม็น) (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/574.gif

/imn-ra/ เทพอะมุนรา (อะเม็นรา) (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/575.gif

/imnt/ ตะวันตก (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/614.gif

/imnty/ ตะวันตก (ค.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/21.gif
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/613.gif

/Imseti/ เทพอิมเซติ (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/772.gif

/in/ โดย (บ.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/568.gif

/ini/ นำไป นำออก (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/615.gif

/inw/ ของขวัญ (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/152.gif
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/616.gif

/inb/ ผนัง กำแพง (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/342.gif

/inpw/ เทพอนูบิส (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/617.gif

/inm/ ผิวหนัง (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/298.gif

/inn/ พวกเรา (สน.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/391.gif

/inr HD n ainw/ หินปูน (น.) (หินปูนของเมืองไอนู)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/203.gif

/ink/ ฉัน ข้า ข้าพเจ้า (สน.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/401.gif

/iri/ สร้าง ทำ (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/618.gif

/ir-n/ สร้างโดย ทำโดย (วลี)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/619.gif

/iry/ ของสิ่งนั้น ไปยังสิ่งนั้น (ค.) (กว.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/18.gif

/iry/ ผู้เก็บรักษา คนเฝ้า (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/620.gif

/iry-nfr-HAt/ ผู้รักษามงกุฎ (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/622.gif

/irt/ ตา (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/125.gif

/irtt/ น้ำนม (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/224.gif

/ix/ ดังนั้น (คำช่วยในภาษาอียิปต์โบราณ)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/365.gif

/is/ สุสาน (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/330.gif

/isfty/ คนชั่ว (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/124.gif

/isT/ โดยแท้ (คำช่วย)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/361.gif

/iqr/ ยอดเยี่ยม (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/432.gif

/iqr/ ยอดเยี่ยม (ค.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/623.gif

/iqdw/ ผู้สร้าง (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/624.gif

/iky/ คนงานเหมืองแร่ (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/226.gif

/it/ พ่อ บิดา (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/127.gif

/it/ ข้าวบาร์เลย์ (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/54.gif

/it/ บรรพบุรุษ (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/625.gif

/ity/ ผู้มีอำนาจสูงสุด ผู้ปกครอง (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/626.gif

/itn/ เทพอะเต็น (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/576.gif

/itrw/ แม่น้ำ (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/271.gif

/itrt/ วิหาร (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/279.gif

/iTi/ จับยึด (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/627.gif

/idi/ หูหนวก (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/430.gif

/idHw/ บึง แอ่งน้ำ (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/217.gif
โดย: TEP [26 ก.ย. 53 22:19] ( IP A:111.84.0.110 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   /ini/ นำไป นำออก (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/615.gif

/ity/ ผู้มีอำนาจสูงสุด ผู้ปกครอง (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/626.gif
โดย: TEP [26 ก.ย. 53 22:22] ( IP A:111.84.0.110 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   Transliteration ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร /a/

ตัวย่อ: (น.) คำนาม (สน.) คำสรรพนาม (ค.) คำคุณศัพท์ (ก.) คำกริยา (กว.) คำกริยาวิเศษณ์

(อ.) คำอุทาน (บ.) บุพบท

/ax/ เป็นประโยชน์ มีประโยชน์ (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/592.gif

/a/ แขน (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/45.gif

/aXnwty/ ท้องพระโรง ห้องต้อนรับแขก (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/49.gif

/aA/ ยิ่งใหญ่ เป็นผู้ยิ่งใหญ่ (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/435.gif

/aA/ ประตู (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/114.gif

/aA/ ลา (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/113.gif

/aAw/ หัวหน้า นาย ผู้ใหญ่ (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/629.gif

/aAw/ อย่างมาก มหาศาล (กว.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/31.gif

/aAm/ คนเอเชีย (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/48.gif

/awy/ แขนสองข้าง (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/628.gif

/awt/ ฝูงสัตว์ (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/140.gif

/ab/ เขาสัตว์ (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/176.gif

/aff/ แมลงวัน (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/142.gif

/afty/ คนต้มเบียร์ (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/70.gif

/amaA/ ขว้าง (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/630.gif

/anx/ สาบาน (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/546.gif

/anx/ กระจก (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/227.gif

/anx/ มีชีวิต (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/631.gif

/anx wDA snb/ ชีวิต ความรุ่งเรือง สุขภาพ (วลี)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/368.gif

/anxw/ ผู้มีชีวิต สิ่งมีชีวิต (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/633.gif

/anxwy/ หูสองข้าง (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/116.gif

/anxt nTr im/ ในสิ่งที่เทพเสวยยังชีพ (วลี)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/634.gif

/antyw/ กำยาน (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/238.gif

/art/ ขากรรไกร (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/188.gif

/aH/ จับ (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/459.gif

/aH/ พระราชวัง ตำหนัก (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/636.gif

/aHA/ ต่อสู้ (ก.) การต่อสู้ (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/637.gif

/aHa/ ยืน (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/639.gif

/axmt/ ฝั่งแม่น้ำ ตลิ่ง (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/272.gif

/aSA/ อุดมสมบูรณ์ (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/421.gif

/aSA r/ พูดพร่ำ พูดจ้อ (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/462.gif

/aqA/ ตรง แน่นอน (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/440.gif

/aqyt/ หญิงรับใช้ (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/641.gif
โดย: TEP [27 ก.ย. 53 21:07] ( IP A:115.67.89.135 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   Transliteration ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร /w/

/wAsi/ ความพินาศ (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/275.gif

/wAst/ เมืองวาเซ็ต (ธีบิส) (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/577.gif

/wAg/ เทศกาลวาก (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/644.gif

/wAt/ ถนน (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/642.gif
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/643.gif

/wi/ ฉัน ข้า ข้าพเจ้า (สน.)

/wi/ มัมมี่ (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/237.gif

/wiA/ เรือ (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/292.gif

/wy/ .....อะไรเช่นนี้ ...เหลือเกิน (ใช้ต่อท้ายคุณศัพท์)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/42.gif

/wa/ คนเดียว โดดเดี่ยว (ค.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/645.gif

/waaw/ ความเป็นส่วนตัว ความลับ (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/646.gif

/waw/ ทหาร (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/307.gif

/wab/ บริสุทธิ์ สะอาด (ค.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/647.gif

/wab/ นักบวชอียิปต์ พระอียิปต์ (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/648.gif

/war/ หนี (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/486.gif

/wart/ ขา (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/199.gif

/waty/ ซึ่งเป็นหนึ่งเดียว (ค.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/19.gif

/wbA/ ผู้ถือถ้วย (ชาย) (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/649.gif

/wbAt/ ผู้ถือถ้วย (หญิง) (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/650.gif

/wbn/ ขึ้น (พระอาทิตย์) (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/528.gif

/wpi/ แยก (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/651.gif

/wpwAwt/ เทพเว็ปวาเว็ต (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/578.gif

/wpt/ คิ้ว (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/74.gif

/wn/ เปิด (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/652.gif

/wnwt/ ความเป็นพระ(อียิปต์) การบวช (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/143.gif

/wnn/ เป็น (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/420.gif

/wnn nfr/ เทพเวเน็นเนเฟร (กรีก Onnophris) (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/654.gif

/wr/ ใหญ่ ยิ่งใหญ่ (ค.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/9.gif
โดย: TEP [27 ก.ย. 53 21:43] ( IP A:115.67.89.135 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   /wr/ ใหญ่ ยิ่งใหญ่ (ค.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/9.gif

/wrH/ ทาน้ำมัน (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/417.gif

/wrs/ ที่พิงศีรษะ (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/167.gif

/wrt/ มาก (กว.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/36.gif

/wrt/ เรือสุริยะ เรือขนพระศพ (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/655.gif

/wHA/ ตัด (หิน) (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/495.gif

/wHa/ อธิบาย (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/480.gif

/wHa/ ชาวประมง คนจับปลา (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/137.gif

/wHmt/ กีบ เท้าสัตว์ (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/174.gif

/wxA/ คนโง่ คนเขลา (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/144.gif

/wsir/ เทพโอซิริส (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/573.gif

/wsr/ ไม้พาย (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/245.gif

/wsr/ ทรงพลัง มีอำนาจมาก (ค.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/657.gif

/wsrt/ เทพีโวสเร็ต (Wosret) (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/658.gif

/wsTn/ ก้าวข้าม เดินข้าม (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/541.gif

/wS/ เหม่ง (หัวล้าน) (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/424.gif

/wSd/ ทักทาย ปราศรัย (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/416.gif

/wt/ คนแต่งศพ (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/121.gif

/wD/ คำสั่ง โองการ (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/659.gif

/wD/ สั่ง (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/660.gif

/wDA/ เดินไป (ก.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/661.gif

/wDf/ อย่างเชื่องช้า (กว.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/34.gif

/wDHw/ แท่นวางเครื่องสักการะ (น.)
https://hieroglyphs.net/0301/images/d/322.gif
โดย: TEP [28 ก.ย. 53 20:35] ( IP A:115.67.226.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   คุณ TEP ครับ อยากเสนอว่า ถ้าจะคัดลอก Dictionary มาจากเวป Hieroglyhps.net ทั้งหมดนี้ คิดว่าให้ผู้ที่ต้องการเข้าไปเปิดดูเองดีกว่าไหมครับ?

เพราะเวลาโพสต์ต่อกันยาวๆแล้วมันลายตามากเลยอ่ะครับ

และผมคิดว่าถ้าคนที่ศึกษามาระดับหนึ่งแล้ว และจำเป็นต้องใช้ Dictionary ในการช่วยแปลน่าจะสามารถเข้าใจ Transliteration แบบภาษา Computer ได้ และน่าจะมีพื้นฐานภาษาอังกฤษดีพอสมควรแล้วครับ จึงน่าจะใช้เวปนี้ในการหาคำแปลได้อย่างไร้ปัญหา

อีกอย่าง ผมเกรงว่านั่งแปล Dictionary แบบนี้ จะเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าครับ? smile
โดย: Detectiveoat13 (เจ้าบ้าน ) [28 ก.ย. 53 22:00] ( IP A:125.27.0.160 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   ผมคิดว่า ได้ลงมือทำภาษาอียิปต์โบราณภาคภาษาไทยไปแล้ว ถ้ามี dictionary เป็นภาษาไทย งานนี้ก็จะมีความสมบูรณ์มากขึ้น ส่วนเรื่องเหนื่อยนั้นไม่เป็นไรครับ ในอนาคตถ้าเว็บภาคภาษาอังกฤษล่ม ก็ยังมีข้อมูลนี้สำรองไว้ครับ
โดย: TEP [29 ก.ย. 53 6:52] ( IP A:111.84.152.36 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   ครับ ถ้าเช่นนั้นก็ไม่เป็นไรครับ ^^

แต่พอดีคิดว่าถ้าเวปนั้นล่ม Link ที่ทำมา มันก็อาจจะเปิดไม่ได้ไปด้วย และมันจะเปล่าประโยชน์หรือเปล่าอ่ะครับ??
โดย: Detectiveoat13 (เจ้าบ้าน ) [29 ก.ย. 53 17:55] ( IP A:125.27.21.237 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   กำลังรออาสาสมัครมาช่วย up ขึ้นเว็บ exteen ครับ

จะมีใครช่วยได้หรือเปล่าครับ

คุณแมวน้ำยังว่างหรือเปล่าครับ
โดย: TEP [29 ก.ย. 53 19:04] ( IP A:1.46.161.9 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   ยังอยู่ค่ะ จะให้เริ่มทำส่วนภาษาเลยมั้ยคะ

คงต้องทยอยทำอะค่ะ ถ้าเริ่มส่วนภาษาแล้วมีคนช่วยเช็คจะได้ทำส่วนนี้ก่อน หัวข้อแรกกองไว้ก่อนค่ะ
โดย: แมวน้ำ [12 ต.ค. 53 8:52] ( IP A:124.122.99.179 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   ขอบคุณครับคุณแมวน้ำ ไว้คุณแมวน้ำสะดวกหรือว่างเมื่อไหร่ก็ค่อยเริ่มนะครับ ทั้งเจ้าบ้าน ทั้งผมจะเข้ามาช่วยเช็คครับ (เจ้าบ้านติดต่อมาแล้วว่าคุณแมวน้ำจะเข้ามาช่วยครับ)

ถ้าเอาขึ้น web exteen ผมแนะนำให้เอาเสียงอ่านภาษาไทยออกนะครับ จะได้มีความเป็นวิชาการสากลมากขึ้น เพราะยังไงก็มีอยู่ที่บอร์ดนี้แล้วครับ
โดย: TEP [12 ต.ค. 53 18:45] ( IP A:1.46.233.241 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   ส่วนพจนานุกรมนี้เอาไว้ให้ผมทำเสร็จทุกตัวก่อนนะครับ จากนั้นผมจะทำเป็น html ให้เลย แล้วไฟล์ html จะไปดึงรูปมาแสดงอัตโนมัติครับ
โดย: TEP [12 ต.ค. 53 18:52] ( IP A:1.46.233.241 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   ค่ะ

เจอตรงไหนท้วงเตือนด้วยนะคะ >.< ความจำปลาทอง เดี๋ยวลืมค่ะ
โดย: แมวน้ำ [12 ต.ค. 53 21:00] ( IP A:124.122.163.56 X: )


คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน