ระเบียบข้อบังคับของชมรมวิริยะเมตตากู้ภัยสุโขทัย
   ระเบียบข้อบังคับของชมรมวิริยะเมตตากู้ภัยสุโขทัย
โดย: ศูนย์เมตตา [1 ต.ค. 51 16:01] ( IP A:125.24.82.8 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
    ระเบียบข้อบังคับ
1. สมาชิกต้องเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. สมาชิกต้องประพฤติปฏิบัติตนอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
3. สมาชิกต้องปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับของชมรมฯโดยเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของชมรมฯ
4. สมาชิกต้องเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่
5. สมาชิกต้องแต่งกายตามระเบียบของชมรมฯทุกครั้งที่ออกปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการแสดงออกทางกาย วาจา จิตใจ ให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
6. สมาชิกต้องรู้รักสามัคคี มีจิตใจที่เอื้ออาทรและมีน้ำใจไมตรีต่อเพื่อนสมาชิกและประชาชนทั่วไป
7. สมาชิกต้องใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและการพนันทุกชนิด รวมทั้งปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมตามหลักศาสนา
โดย: ศูนย์เมตตา [1 ต.ค. 51 22:41] ( IP A:125.24.82.8 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน
 s