ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์
   กำหนดการ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์
วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2554 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องเพชรรัตน์ โรงแรมเฟิร์ส ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ

7.30 น. – 8.00 น. ลงทะเบียน ชมวีดีทัศน์
8.00 น. – 8.30 น. พิธีเปิดการประชุมและมอบเกียรติบัตรแด่ผู้ ปกครองที่มีอุปการคุณ โดย ผอ.โรงเรียนเทพศิรินทร์
8.30 น. – 9.00 น. สรุปภาพรวมกิจกรรมของเครือข่ายผู้ปกครองฯ ปี 2553
9.00 น. – 9.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่องจิตอาสา...นั้น เพื่อใคร ? โดย พระอาจารย์(วัดเทพศิรินทร์)
9.30 น. – 10.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่องการสร้างเกราะ...ให้แกร่งสมวัยได้อย่างไร?
โดย นายแพทย์ธิติวัฒน์ ประชาธำรงพิวัฒน์
10.30 น. – 12.00 น. เสวนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็น “พลิกสนามบอล – สู่สนามใจ ด้วยไมตรีแห่งจตุรมิตร”
โดย ผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภาคส่วน (นักเรียนเก่า, ผู้ปกครอง, คุณาจารย์, ประธานนักเรียน ในเครือจตุรมิต)
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 14.30 น. สัมมนากลุ่มย่อย 4 กลุ่ม
 ค้นหาตนเองเก่งได้ถูกทางแต่เยาว์วัย (พัฒนาศักยภาาพและเสริมสร้างภาพลักษณ์แก่เยาวชนตาม
แนวทางและความสามารถพิเศษที่เป็นจริง)
 ปั้นน้อง ม.ปลาย สู่ มหา’ ลัย ที่ใช่ (จัดกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามความถนัดของ
นักเรียน (Function room) เพื่อรองรับระบบรับตรงสู่รั้วมหาวิทยาลัย โดยใช้ Portfolio)
 ปรับพฤติกรรม สร้างหลักคิด พิชิตภัยสังคม (เสริมสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสม ลดพฤติกรรมกลุ่ม
เสี่ยงด้วยกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยาธรรม และหลักธรรมาภิบาล)
 ความเข้มแข็งของเครือข่าย นำเป้าหมายสู่การพัฒนา (พัฒนาศักยภาพและบทบาทหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของเครือข่ายผู้ปกครอง รวมถึงแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาโรงเรียน)
14.30น. – 15.30 น. นำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย ต่อ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม
15.30น. – 15.45 น. สรุปผลจากการสัมมนา โดยประธานเครือข่ายผู้ปกครองฯ
15.45น. – 16.00 น. พิธีมอบของที่ระลึก แด่ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับ โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์
โดย: tasomnit2yahoo.com [25 ก.พ. 54 8:35] ( IP A:58.8.35.102 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   งานนี้ ผปค.เครือข่ายทุกคนที่มีลูก หลานเรียนที่เทพศิรินทร์ ไปร่วมสัมมนาได้ทุกคนคะ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆแถมยังได้ความรู้มาใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับลูกหลานอีกด้วย คุ้มจริงๆอย่าลืมชวนกันไปนะคะ วันที่ 5 มีนาคม 2554 ที่ โรงแรมเฟิร์ส ราชเทวีคะ
โดย: อนาคตเครือข่าย ม. 3 [26 ก.พ. 54 21:25] ( IP A:58.9.245.184 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   “ ประชุมใหญ่สามัญประจำปีหรือสัมมนาเชิงกลุ่มปฏิบัติ “

ชื่องาน "ประชุมใหญ่สามัญประจำปี"
แต่วาระที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและผมสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานในปีที่ผ่านมามีเวลาน้อยมากครับและควรจัดเวลาให้สมาชิกสอบถามพร้อมแสดงความคิดเห็นการดำเนินงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมาด้วยครับ

ควรมีวาระที่คณะกรรมการเครือข่าย จะเสนอกิจกรรมต่างๆที่จะดำเนินการในปี 2554 ให้กับสมาชิกในที่ประชุมใหญ่อนุมัติก่อนที่จะดำเนินการนะครับ

และกิจกรรมต่างๆก่อนที่จะมารับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ต้องผ่านจากคณะทำงานร่วมระหว่าง นักเรียน, คุณครูที่ปรึกษา, ผู้ปกครอง เสนอผ่าน โรงเรียนเห็นชอบ, คณะกรรมการเครือข่ายเห็นชอบ
จึงเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติครับ

ผมทราบดีครับว่าคณะกรรมการเครือข่ายและผู้ปกครอง, คุณครู, นักเรียนเก่า มีความปรารถนาดีกับนักเรียนและโรงเรียนอันเป็นที่รักยิ่ง แต่กิจกรรมต่างๆที่ดำเนินไปแล้วได้รับความร่วมมือไม่เต็มที่จะได้รับผมสัมฤทธิ์ที่ดีตามเป้าหมายคงยากครับ

1 ปี มี 365 วันเองนะครับ ถ้าโรงเรียนได้ทำกิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนและร่วมมืออย่างเต็มกำลัง จากนักเรียน, ครูที่ปรึกษา, ผู้ปกครอง และนักเรียนเก่า เพียงกิจกรรมเดียวใน 1 ปี ผมว่าเป็นบุญของนักเรียนเทพศิรินทร์แล้วละครับ ดีกว่ามีกิจกรรมตลอดทั้งปีแต่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่รู้ไม่เห็นด้วยนะครับ

ความเห็นที่แสดงนี้ได้จากความเห็นของ นักเรียน ม. 6 ที่จบการศึกษาปีนี้บางคนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์บางท่านเท่านั้น ซึ่งท่านอนาคตเครือข่าย ม.3 ช่วยนำความเห็นเล็กๆน้อยๆ ของนักเรียน ม.6 อนาคตนักศึกษา ปี 1 ธรรมศาสตร์ และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์
อนาคตข้าราชการครูโรงเรียน(ท่านไม่อยากให้พิมพ์ครับ) เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์ ด้วยครับ จักเป็นพระคุณยิ่ง

โดย: The Mosfather [27 ก.พ. 54 9:33] ( IP A:125.25.103.61 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   พอดีอนาคตเครือข่าย ม. 3 ก้อได้รับทราบมาอีกทีคะ แต่ที่รู้การจัดทำแผนนั้นคงต้องเริ่มเมื่อมีการเลือกผปค.เครือข่ายไม่ใช่หรือคะ ส่วนกิจกรรมที่คุณ Mosfather ฝากนำเรียนว่าเยอะและไม่ได้รับความร่วมมือนั้นก้อยอมรับว่ามีส่วนจริง แต่ว่าแต่ว่าหากไม่มีใครลุกขึ้นมานำเสนอกิจกรรมแล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรเน้อ อย่าโกรธนะคะ แซวเล่นคะคุณMosfather
โดย: อนาคตเครือข่าย ม. 3 [27 ก.พ. 54 19:20] ( IP A:180.210.216.131 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   เรียนท่านอนาคตเครือข่าย ม.3

ถ้าการจัดทำแผนกิจกรรมต้องทำหลังจากเลือก ผปค.เครือข่ายแล้วเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีออกไปก่อนไม๊ครับ เป็นงานเสวนา,สัมมนา แทนดีไม๊ครับครับ ส่วนการประชุมสามัญประจำปี ควรเป็นการว่ากันในเรื่องผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและนำเสนองานที่จะทำในปีต่อไป ให้ที่ประชุมใหญ่ได้อนุมัติกัน อีกทั้งเลือกตั้งประธานและกรรมการในที่ประชุมใหญ่ไปด้วยในคราวเดียวกันจะดีไม๊ครับ

ถ้าหากไม่มีใคร (หมายถึงผู้ปกครองใช่ไม๊ครับ) ลุกขึ้นมานำเสนอกิจกรรมแล้ว ( มีเสียงไชโยอยู่ข้างๆครับ ) “ พวกผมเสนอเอง “ พวกเด็กๆ นักเรียนปัจจุบันที่ผมเอามาฝึกงานช่วงปิดเทอมฝากพิมพ์ครับ

ท่านอนาคตเครือข่าย ม.3 ครับ ลองให้เครือข่ายผู้ปกครองหยุดเสนอกิจกรรมสัก 1 ปี ซิครับแล้วให้นักเรียนเสนอกิจกรรมของเค้าบ้าง โดยเครือข่ายมีหน้าที่สนับสนุนนะครับแล้วให้นักเรียนกับคุณครูของเค้าทำกันเองบ้าง ถ้าไม่ดีไม่ถูกใจปีถัดไปเครือข่ายผู้ปกครองก็เอากลับไปทำเอง

ผมเกิดมาจะ 50 ปีแล้ว มีโกธรอยู่ 2 คนเองครับ ท่านนายกรัฐมนตรีไทยที่ประกาศลด/ลอยค่าเงินบาท ผมเจ๊งทั้ง 2 ครั้งเลยครับ 555555

โดย: The Mosfather [28 ก.พ. 54 13:39] ( IP A:124.122.83.100 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   แปลกนะมีแต่แนะและติแต่ไม่มีคนไหนเลยรับอาสาเป็นประธานเครือข่ายหรือเข้ามาช่วยดำเนินการคนทำงานถูกบังคับให้ทำใครที่เคยทำอยู่
ก็ต้องก้มหน้าก้มตาทำต่อไปจนลูกจบแล้วจึงหมดวาระการเป็นผู้ปกครองและอยากจะให้ผู้ปกครองทุกท่านรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตัวผู้ปกครองเองด้วยไม่ใช่สักแต่ว่าเป็นผู้ปกครองที่ไม่ประสิทธิภาพ
รู้จักทำงานเป็นทีมและมีความสามัคคีมีจิตอาสาไม่เห็นแก่ตัวไม่มักมาก
โดย: tasomnit [28 ก.พ. 54 20:23] ( IP A:125.24.104.124 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   สุดมือสอยก็ปล่อยมันไป
..
เมื่อคุณชี้แจงไปแล้ว เขาก็ควรจะยอมรับฟัง แต่เมื่อเขาไม่ฟัง และคุณก็ได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุดไปแล้ว ก็คงต้อง “ปล่อยมันไป”

ในโลกนี้ มีเรื่องอะไรต่อมิอะไรหลายอย่างที่เราไม่สามารถให้เวลากับมัน หรือไม่สามารถทำในสิ่งนั้นให้ดีที่สุด แต่แล้วเราก็ต้องปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นผ่านไป เพราะหากเรามัว แต่จะ“นับเม็ดทรายในแม่น้ำคงคา” เวลาของคุณคงไม่พอเป็นแน่
(มีความหมายว่า จะพยายามทำให้คนทั้งโลกรู้สึกพอใจตัวเองในทุกเรื่อง)


ดังนั้น ทำอะไรก็ตาม ควรทำเท่าที่เราทำได้ เมื่อทำอย่างดีที่สุดแล้ว คนเขาไม่เห็นว่าดีก็ต้อง “ปล่อยมันไป”

เลือกทำในสิ่งที่เห็นว่า เราถนัดที่สุด และมีความสุขที่จะทำก็พอแล้ว
อะไรก็ตาม ที่เราไม่ถนัด หรือถึงถนัด...แต่ไม่มีความสุขที่จะทำ ก็อย่าทำ เรามีเวลาไม่มากนักหรอกที่จะแบกสารพัดภาระในโลกนี้ ควรมองไหล่ของตัวเองดูสักหน่อยว่า พร้อมจะแบกเป้หลังที่มีน้ำหนักมากน้อยเพียงใด อย่าแบกอะไรที่เกินกำลังของตัวเองเพราะไม่เพียงแต่มันจะทำให้คุณเป็นทุกข์ แต่บางทีอาจมีผลต่อการยืนตรงๆ อย่างยาวนานของคุณด้วย.....

..................ไม่มีใครทำให้คนทุกคนรักเราได้.....................
.......อาจจะมีคนชอบในตัวเรา10คน แต่ก็มีคนเกลียดเรา100คน........
...............แคร์คนที่แคร์เรา ไม่แคร์คนที่ไม่แคร์เรา..............
..............มีมิตรแท้เพียงหนึ่ง ดีกว่ามีเพื่อนกินเป็น100.............

โดย: The Mosfather [28 ก.พ. 54 22:14] ( IP A:125.25.96.13 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   ผมคงไม่เขียนอะไรในกระทู้นี้เพิ่มเติมนะครับ เกรงว่าจะทำให้เข้าใจผิดได้ ผมจะนำข้อเท็จจริงที่ได้รับมา เข้าเสนอในที่ประชุมใหญ่ จะเหมาะสมกว่าครับ

โดย: The Mosfather [28 ก.พ. 54 22:31] ( IP A:125.25.96.13 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   อยากทราบชื่อ และเบอร์โทรผู้ประสานงานหรือเลขาผู้ประสานงานเครือข่ายกรรมการผู้ปกครองโรงเรียนเทพฯ ปี 2554 หน่อย..เบอร์เก่าหาไม่เจอแล้วค่ะ..ขอบคุณ
โดย: peerapong_ra@yahoo.com [10 เม.ย. 55 13:45] ( IP A:61.19.50.38 X: )
รายละเอียด :
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)
รูปประกอบ :
.jpg .bmp .gif < 100K
จัดตำแหน่งรูป :
ชิดซ้าย
กึ่งกลาง
ชิดขวา
เสียงประกอบ : .wav .mp3 .wma .ogg < 300K
คลิปวีดีโอ (Youtube) :
ตัวอย่าง : http://www.youtube.com/watch?v=k_ufqno7NaE


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน