ปีนี้ ตารางรับสมัคร นร. ชั้น ม1 และ ม.4 จะขึ้นบอร์ดวันไหนคะ
   ลูกอยู่ ป.6 ค่ะ
ตั้งใจ จะพาลูกไปสอบ Pre-test ไม่ทราบว่า เปิดรับสมัคร และสอบ วันไหน คะ
เห็น รร อื่นๆ เค้าประกาศแล้วค่ะ
จะได้เตรียมตัวถูกค่ะ
โดย: ผปค ป.6 [15 พ.ย. 55 11:24] ( IP A:223.204.242.175 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ยังไม่ได้กำหนดครับ
โดย: วีรกิจ [15 พ.ย. 55 16:34] ( IP A:61.19.237.82 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2556 ชั้น ม.1 และ ม.4 สพฐ.ได้กำหนดวัน ดังนี้
1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
1.1 สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET (ถ้ามี)
รับสมัคร วันที่ 14 -18 มีนาคม 2556 เวลา 8.30 - 16.30 น.
สอบคัดเลือก วันที่ 23 มีนาคม 2556 เวลา 9.00 น.
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 9.00- 16.30 น.
มอบตัว วันที่ 6 เมษายน 2556 เวลา 9.00- 16.30 น.
1.2 จับฉลาก
รับสมัคร วันที่ 14 -18 มีนาคม 2556 เวลา 8.30 - 16.30 น.
จับฉลาก วันที่ 31 มีนาคม 2556 เวลา 9.00 น.
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 31 มีนาคม 2556 เวลา 9.00- 16.30 น.
มอบตัว วันที่ 6 เมษายน 2556 เวลา 9.00- 16.30 น.
2. นักเรียนทั่วไปที่ใช้คะแนนสอบจากข้อสอบของโรงเรียนและใช้คะแนน O-NET
รับสมัคร วันที่ 14 -18 มีนาคม 2556 เวลา 8.30 - 16.30 น.
สอบคัดเลือก วันที่ 23 มีนาคม 2556 เวลา 9.00 น.
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 9.00- 16.30 น.
มอบตัว วันที่ 6 เมษายน 2556 เวลา 9.00- 16.30 น.
3. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
รับสมัคร วันที่ 14 -15 มีนาคม 2556 เวลา 8.30 - 16.30 น.
คัดเลือก วันที่ 16 มีนาคม 2556 เวลา 9.00- 16.30 น.
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 9.00- 16.30 น.
มอบตัว วันที่ 6 เมษายน 2556 เวลา 9.00- 16.30 น.
4. นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
รับสมัคร วันที่ 14-18 มีนาคม 2556 เวลา 8.30 - 16.30 น.
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 9.00- 16.30 น.
มอบตัว วันที่ 6 เมษายน ๒๕๕6 เวลา 9.00- 16.30 น.
5. นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจัดหาที่เรียนให้
รับสมัคร วันที่ 7-8 เมษายน 2556 เวลา 9.00- 16.30 น.
ประกาศผล วันที่ 11 เมษายน2556 เวลา 9.00- 16.30 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รายงานตัว วันที่ 11 เมษายน 2556 เวลา 9.00- 16.30 น. ณ โรงเรียน

ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคนอีกครั้ง วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.00- 16.30 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ
6.1 โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
รับสมัคร วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
สอบคัดเลือก วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
ประกาศผล วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
รายงานตัว ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
มอบตัว ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
6.2 โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ)
รับสมัคร วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
สอบคัดเลือก วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
ประกาศผล วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
รายงานตัว วันที่ 3 มีนาคม 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
มอบตัว วันที่ 10 มีนาคม 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.1 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเดิม
รายงานตัว วันที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
มอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
1.2 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิมที่ใช้การสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET
รับสมัคร วันที่ 14 -18 มีนาคม 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
สอบคัดเลือก วันที่ 24 มีนาคม 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
ประกาศผล วันที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
รายงานตัว วันที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
มอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
1.3 นักเรียนความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
รับสมัคร วันที่ 14-15 มีนาคม 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
คัดเลือก วันที่ 16 มีนาคม 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
มอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
1.4 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
รับสมัคร วันที่ 14-18 มีนาคม 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
มอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
2. โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.1 นักเรียนที่สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET
รับสมัคร วันที่ 14-18 มีนาคม 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
สอบคัดเลือก วันที่ 24 มีนาคม 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
มอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
2.2 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
รับสมัคร วันที่ 14-15 มีนาคม 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
คัดเลือก วันที่ 16 มีนาคม 2556 เวลา 9.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
มอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2556 เวลา 9.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
2.3 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
รับสมัคร วันที่ 14-18 มีนาคม 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
มอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
4.โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ
4.1 โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
รับสมัคร วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
สอบคัดเลือก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
ประกาศผล วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
รายงานตัว ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
มอบตัว ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
4.2 โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ)
รับสมัคร วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
สอบคัดเลือก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
ประกาศผล วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
รายงานตัว วันที่ 3 มีนาคม 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
มอบตัว วันที่ 10 มีนาคม 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
--------------------------------------------
(ตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ สพฐ. อีกครั้งนะครับ)
โดย: ผู้ปกครอง ม.5 [16 พ.ย. 55 9:26] ( IP A:182.255.9.54 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   ขอบพระคุณทุกท่านค่ะ
โดย: ผปค ป.6 [16 พ.ย. 55 10:17] ( IP A:223.206.116.204 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   แล้วปี 56 นี้ ด้านความสามารถพิเศษ ม.1 รร.รับกี่คนแล้วแบ่งเป้อะไรบ้างค่ะ
ดนตรี ไทย หรือ สากล
กีฬา
ศิลปะ
คณิต
ปีนี้มีการนำภาษาอังกฤษมาสอบด้วยหรือไม่ค่ะ
โดย: แม่ป.6 [17 พ.ย. 55 15:40] ( IP A:58.11.62.130 X: )
รายละเอียด :
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)
รูปประกอบ :
.jpg .bmp .gif < 100K
จัดตำแหน่งรูป :
ชิดซ้าย
กึ่งกลาง
ชิดขวา
เสียงประกอบ : .wav .mp3 .wma .ogg < 300K
คลิปวีดีโอ (Youtube) :
ตัวอย่าง : http://www.youtube.com/watch?v=k_ufqno7NaE


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน