สพฐ.สั่งปิดโรงเรียน 15 แห่ง หนีม็อบ
   สพฐ.สั่งปิด 15 ร.ร.มัธยมในเขตม็อบประท้วง ส่วน ร.ร.ประถมยังไม่สั่งปิดแต่อนุญาตให้ผู้ปกครองมารับเด็กกลับบ้านก่อนเวลาเลิก เรียนได้ ให้อำนาจผอ.ประเมินสถานการณ์ หากเห็นท่าไม่ดี สั่งปิดโรงเรียนต่อในวันจันทร์ 26 พ.ย.

นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กล่าวว่า ได้แจ้งให้ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 15 แห่ง ที่อยู่เขตที่ประกาศใช้พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรฯในเขตพระ นคร ดุสิต และป้อมปราบศัตรูพ่าย ปิดเรียนครึ่งวันแล้วเพื่อให้นักเรียนได้รีบเดินทางกลับบ้าน ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนราชวินิตมัธยม โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ โรงเรียนวัดราชบพิธ โรงเรียนวัดสังเวช โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนวัดสระเกศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ และโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่วนการเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายนให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางผู้อำนวยการโรงเรียนที่สามารถสั่งปิด เรียนได้เลยหากสถานการณ์ยังไม่ปกติ

ด้านนายสมยศ ศิริบรรณ ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)กรุงเทพมหานคร กล่าวว่าไม่ได้มีการประกาศให้หยุดเรียนครึ่งวัน แต่แนวทางปฏิบัติที่ได้แจ้งไปยังโรงเรียนคือหากสถานการณ์ไม่ดีก็ให้ผู้อำนวย การโรงเรียนสั่งปิดเรียนได้เลย โดยในวันนี้จะอนุญาตให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้านได้เร็วขึ้น เนื่องจากมีผู้ปกครองบางส่วนเป็นห่วงเรื่องปัญหาการจราจร ส่วนนักเรียนที่ผู้ปกครองไม่ได้มารับเร็วก็ยังอยู่ในการดูแลของครู อาจารย์ อย่างไรก็ตามสำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงฯ ได้แก่ โรงเรียนราชวินิตประถม โรงเรียนวัดโสมนัส โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์)

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวว่า ได้กำชับไปยังนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ให้สั่งการโรงเรียนติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง หากเห็นว่ามีความสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยหรือการเดินทางของนักเรียน ก็ขอให้ใช้ดุลยพินิจสั่งปิดทันที ซึ่งอำนาจการสั่งปิดสถานศึกษาเป็นของผู้อำนวยการโรงเรียน แต่ หากมีการสั่งปิดการเรียนการสอน ขอให้ทางโรงเรียนเตรียมแผนการสอนชดเชยไว้ด้วยเพื่อให้นักเรียนได้เรียนครบ ตามเวลาที่กำหนด

นายชลอ เขียวฉลัว ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร กล่าวว่า วันที่ 23 พฤศจิกายนทางโรงเรียนได้ให้นักเรียนกลับบ้านครึ่งวัน เพราะเป็นห่วงในเรื่องการเดินทาง ที่อาจจะไม่สะดวก เนื่องจากบริเวณโดยรอบได้มีการปิดถนน ในส่วนของการรักษาความปลอดภัยทางโรงเรียนได้จัดเวรยามและตั้งคณะกรรมการขึ้น มาดูแลสถานที่ เพราะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาขอใช้สถานที่ ขณะเดียวจะประเมินสถานการณ์การชุมนุมของวันที่ 24 พฤศจิกายนก่อน หากประเมินแล้วเห็นว่าการชุมนุมยืดเยื้อก็อาจจะพิจารณาสั่งปิดเรียนต่อไป

นายบุญธรรม พิมพาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม กล่าวว่าทางโรงเรียนได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากในวันที่ 25 พฤศจิกายน ยังมีการชุมนุมและอาจจะยืดเยื้อจนส่งผลต่อความปลอดภัยของนักเรียน ทางโรงเรียนจะพิจารณาว่าจะเกิดการเรียนการสอนหรือไม่อีครั้ง หากจะปิดการเรียนการสอน ทางโรงเรียนส่งข้อความผ่านทาง SMS ให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบทันที

นายวันชัย ทอง เกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กล่าวว่า ขณะนี้ทางโรงเรียนได้ตั้งคณะกรรมการติดตามข่าวสารสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ1 การชุมนุมไม่มีเหตุปะทะรุนแรง 2 มีสถานการณ์ตึงเครียด และอาจมีการชุมนุมยืดเยื้อ 3 ขั้นวิกฤต คือ มีสถานการณ์รุนแรง หากมีสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงหรือทำให้นักเรียนไม่สามารถเดินทางมาเรียนได้ อย่างสะดวก ทางโรงเรียนจะสั่งปิดการเรียนการสอนทันที เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ขณะเดียวกันยังเพิ่มเวรยามเพื่อตรวจตราความปลอดภัยเป็น 2 เท่า

ด้านนางแสงระวี วาจาวุทธ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต ฝ่ายประถม กล่าวว่า ขณะ นี้โรงเรียนยังทำการเรียนการสอนตามปกติ เพียงแต่ถ้าผู้ปกครองกังวล ในความปลอดภัยหรือคิดว่าไม่สะดวกในการเดินทาง ก็สามารถมารับลูกกลับบ้านได้ แต่ขณะนี้โรงเรียนยังไม่มีมาตรการพิเศษใด ๆ ส่วนการรักษาความปลอดภัยนั้นทางโรงเรียนดูแลอย่างเข้มงวดอยู่แล้ว

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สพฐ.ได้ร่างมาตรการสำหรับปฏิบัติในช่วงที่มีการชุมนุมเสนอนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศึกษาธิการ โดยขอให้สถานศึกษาทุกแห่งในเขตการชุมนุม รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มแข็ง ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียนและทรัพย์สินของทางราชการ และให้ข้าราชการระดับผู้บริหารมาปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังอาคารสถานที่ใน กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ย.ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ โดยเฉพาะพื้นที่ๆ มีความล่อแหลมให้จัดเวรยามเดินตรวจตราและอยู่ประจำห้อง CCTV ตลอดเวลา นอกจากนั้น ยังได้เสนอให้ทุกองค์กรหนัก ตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

“ตอนนี้ สพฐ.ยังไม่มีการสั่งทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่ชุมนุมปิดเรียนพร้อมกันในวัน จันทร์ที่ 26 พ.ย. แต่ได้สั่งการให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และให้ทางร.ร.จัดเตรียมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองไว้ หากพบว่า สถานการณ์มีความสุ่มเสี่ยงให้ อำนาจ ผอ.ร.ร.สั่งปิดเรียนได้ทันที“
แหล่งที่มา :

ผู้จัดการออนไลน์

https://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/13288/00/3774
โดย: maipresent09@gmail.com [23 พ.ย. 55 17:15] ( IP A:61.90.23.52 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live


คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน