if ตอบคำถามพี่นุ้ย English Breakfast
   ผมมีข้อข้องใจเกี่ยวกับ Conditional Sentence อยู่ 2 ประเด็นครับ

1. ปกติ โครงสร้างมันจะมีอยู่ 3 โครงสร้าง
โครงสร้างที่ 1 : If+S+V.1, S+will+V.inf
แต่บางครั้งผมเห็นมันเป็น If+S+will+V.inf, S+will+V.inf.
อยากทราบว่าเขาเอา will มาเติมไว้ประโยคที่ีมี If เพื่อจะแสดงเจตนาอะไรให้ผู้ฟังครับ

2. If+S+should...,S+would... หรือ If+S+should...,S+will...โครงสร้างอันไหนถูกครับ แล้ว should ในที่นี้แปลว่าอะไรครับ

Thank you for your assistance. ขอบคุณมากครับ

ตอบ

1. If someone will เท่ากับ If someone insist on ยืนยันว่าจะทำ
2. If someone would, should จะแสดงว่าไม่รังเกียจหรือมีความเต็มใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งเท่ากับ if clause ที่พูดถึงอนาคต ซึ่งจริงๆแล้วจะใช้ will หรือใช้กริยาช่องที่ 1 (ในกรณีที่แสดงว่าเป็นจริงเสมอ)
หรือจะใช้ would (แสดงความเป็นไปได้ในอนาคต ที่มั่นใจน้อยกว่า will หรือใช้ would เพื่อแสดงความสุภาพ) ก็ได้

สำหรับการอ้างอิง https://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/learnit/learnitv315.shtml

P'Nui@Nui-English
Where English is Alive !!
https://samitam.hi5.com
https://www.nuienglish.com
https://www.facebook.com/nuienglishโดย: nuienglish (เจ้าบ้าน ) [9 ม.ค. 54 14:37] ( IP A:124.121.69.196 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน