find vs look for
   พี่นุ้ยผมมีคำถาม

1 อยากรู้ว่าคำว่า Find กับคำว่า Look for แปลว่าหาต่างกันอย่างไร

2.figure out หรือ pick up เวลาใช้ต้องใส่นามหรือสรรพนามตรงกลางระหว่างคำว่า figure กับ out เช่นHave you figured it out ทำไมไม่ใช้ Have you figured out it

I will pick you up at 10:00 AM ทำไมไม่ใช้ I will pick up you at 10:00 am


ตอบ
find แปลว่า หา ก็ได้นะคะ เช่น I try to find it. แ่ต่ถ้าใช้เดี่ยวๆมักแปลว่า หาเจอ หาพบแล้ว เช่น I found it.
look for แปลว่า มองหา เช่น I looked for it

2. กริยาที่เป็น two-word verb แบบนี้ ถ้าเป็นคำนามจะใ่ส่ต่อจากกริยาไปเลย เช่น figure out the problem แต่ถ้าเป็นสรรพนามให้แทรกกลางค่ะ figure it out อันนี้เป็นกฎทั่วไปสำหรับทุกเวิร์บค่ะ

พี่นุ้ย
https://samitam.hi5.com/
โดย: nuienglish [7 ต.ค. 52 23:25] ( IP A:124.121.40.22 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน