คอร์สวีดีโอสรุปไวยากรณ์ 6 ชม. โดย ดร.พี่นุ้ย English Breakfast
   คอร์สวีดีโอสรุปไวยากรณ์ 6 ชม. สุดประหยัด สอนโดย ดร.พี่นุ้ย English Breakfast

สรุปไวยากรณ์ระดับกลาง 1 จำนวน 6 ชั่วโมง (นักเรียนสามารถเรียนให้จบภายใน 1 ครั้ง หรือแบ่งเป็น 2-3 ครั้ง ได้)

สอนโดย อำนวยการและสอนโดย ดร.พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง (นุ้ย English Breakfast ช่อง Thai PBS)
- สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขา Development Management
(การบริหารการพัฒนาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์จากเงินงบประมาณแผ่นดิน
-นักเรียนทุน ก.พ. ปริญญาโทสาขา Speech Communication จาก Portland State University สหรัฐอเมริกา
-ปริญญาโทสาขากฎหมายระหว่างประเทศ จาก University of Durham ประเทศอังกฤษ ได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัทเชลล์และรัฐบาลอังกฤษ
-ได้รับทุน Hungarian Scholarship ไปศึกษาหลักสูตรระยะสั้นวิชาเศรษฐศาสตร์ ณ ประเทศฮังการี
-อักษรศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาฯ (3 ปีครึ่ง)
-เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-สอบเข้ามหาวิทยาลัยขณะจบชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เกรดเฉลี่ย 3.94
- สอบได้อันดับที่ 2 ของประเทศในการแข่งขันพรี ม.ต้น จัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนวขณะศึกษาชั้น ม.3 โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน

คำอธิบายหลักสูตร สรุปไวยากรณ์แบบเข้มข้น Content จัดหนัก พร้อมแบบฝึกหัดเสริมความเข้าใจในประเด็นที่นักเรียนควรรู้ ได้แก่ Tenseที่มักออกข้อสอบ, Passive voice, Adjectives and adverbs, Another, Other, Others, Each other, One another, If clause, Have something done, Relative clause, Subject-verb agreement, Verbs of feeling กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ และโครงสร้างประโยคที่มักออกข้อสอบ

เหมาะสำหรับ 1.นักเรียนระดับมัธยมต้นและปลาย
2.นักเรียนในหลักสูตร English Program ที่ต้องการมีความรู้พื้นฐาน
3.ผู้ใหญ่ที่ต้องการฟื้นฟูภาษาอังกฤษสำหรับการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP และ TU-GET ในลำดับต่อไป

อัตรา 850 บาท
(กรณีชำระ 1,050 บาท นักเรียนสามารถดูซ้ำเพื่อทบทวนได้อีก 1 ครั้ง (6 ชั่วโมง) ในระยะเวลา 3 เดือนนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

ติดต่อ 089-8834523, 084-1639722 และ https://www.nuienglish.com เลือก video courses ด้านซ้าย

โดย: nuienglish@hotmail.com (เจ้าบ้าน ) [7 มี.ค. 56 16:59] ( IP A:203.144.144.164 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน