คอร์สวีดีโอสนทนาและไวยากรณ์พื้นฐาน ดร.นุ้ย English Breakfast
   คอร์สวีดีโอสนทนาและไวยากรณ์พื้นฐานสอนโดย ดร.พี่นุ้ย English Breakfast

คอร์สวีดีโอสนทนาและไวยากรณ์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 3 ขึ้นไป รวมถึงนักเรียนมัธยมที่มีพื้นฐานค่อนข้างน้อย
สนทนาและไวยากรณ์พื้นฐาน จำนวน 6 ชั่วโมง (นักเรียนสามารถเรียนแบ่งเรียนเป็น 2-6 ครั้งได้)
สอนโดย อำนวยการและสอนโดย ดร.พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง (นุ้ย English Breakfast ช่อง Thai PBS)
- สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขา Development Management
(การบริหารการพัฒนาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์จากเงินงบประมาณแผ่นดิน
-นักเรียนทุน ก.พ. ปริญญาโทสาขา Speech Communication จาก Portland State University สหรัฐอเมริกา
-ปริญญาโทสาขากฎหมายระหว่างประเทศ จาก University of Durham ประเทศอังกฤษ ได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัทเชลล์และรัฐบาลอังกฤษ
-ได้รับทุน Hungarian Scholarship ไปศึกษาหลักสูตรระยะสั้นวิชาเศรษฐศาสตร์ ณ ประเทศฮังการี
-อักษรศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาฯ (3 ปีครึ่ง)
-เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-สอบเข้ามหาวิทยาลัยขณะจบชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เกรดเฉลี่ย 3.94
- สอบได้อันดับที่ 2 ของประเทศในการแข่งขันพรี ม.ต้น จัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนวขณะศึกษาชั้น ม.3 โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน

คำอธิบายหลักสูตร เรียนรู้ประโยคสนทนาง่ายๆที่มักใช้กันในชีวิตประจำวัน ฝึกแต่งประโยคโดยการใช้ tense พื้นฐาน รู้จัก verb to be, verb to do และ verb to have รวมถึง passive voice เบื้องต้น พร้อมทำข้อสอบทดสอบความเข้าใจและจดจำคำศัพท์ง่ายๆไปด้วยกัน
หมายเหตุ: จะมีพี่ๆคอยช่วยดูแลและตอบคำถามให้น้อง ดังนั้นไม่ต้องกลัวที่จะเริ่มต้นสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษนะคะ

เหมาะสำหรับ นักเรียนชั้นประถมปีที่ 3 ขึ้นไป รวมถึงนักเรียนมัธยมที่มีพื้นฐานค่อนข้างน้อย เป็นคอร์สที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในการสร้างประโยคพื้นฐานเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนเนื้อหาที่ยากขึ้นต่อไป
อัตรา 1,000 บาท
กรณีชำระ 1,100 บาท นักเรียนสามารถดูซ้ำเพื่อทบทวนได้อีก 1 ครั้ง (6 ชั่วโมง) ในระยะเวลา 3 เดือนนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมติดต่อ 089-8834523, 084-1639722 และ https://www.nuienglish.com เลือก video courses ด้านซ้ายมือ

โดย: nuienglish@hotmail.com (เจ้าบ้าน ) [21 มี.ค. 56 13:40] ( IP A:203.144.144.165 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน