คอร์สวีดีโอเจาะข้อสอบไวยากรณ์ยอดนิยม ดร.นุ้ยEnglish Breakfast
   คอร์สวีดีโอเจาะข้อสอบไวยากรณ์ยอดนิยมสอนโดย ดร.พี่นุ้ย English Breakfast
คอร์สวีดีโอเจาะข้อสอบไวยากรณ์ยอดนิยมเรื่องนามและกริยาจำนวน 3 ชม.
(นักเรียนสามารถเรียนแบ่งเรียนเป็น 1-3 ครั้งได้)
สอนโดย อำนวยการและสอนโดย ดร.พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง (นุ้ย English Breakfast ช่อง Thai PBS)
- สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขา Development Management
(การบริหารการพัฒนาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์จากเงินงบประมาณแผ่นดิน
-นักเรียนทุน ก.พ. ปริญญาโทสาขา Speech Communication จาก Portland State University สหรัฐอเมริกา
-ปริญญาโทสาขากฎหมายระหว่างประเทศ จาก University of Durham ประเทศอังกฤษ ได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัทเชลล์และรัฐบาลอังกฤษ
-ได้รับทุน Hungarian Scholarship ไปศึกษาหลักสูตรระยะสั้นวิชาเศรษฐศาสตร์ ณ ประเทศฮังการี
-อักษรศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาฯ (3 ปีครึ่ง)
-เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-สอบเข้ามหาวิทยาลัยขณะจบชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เกรดเฉลี่ย 3.94
- สอบได้อันดับที่ 2 ของประเทศในการแข่งขันพรี ม.ต้น จัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนวขณะศึกษาชั้น ม.3 โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน

คำอธิบายหลักสูตร เจาะข้อสอบยอดนิยม (classic grammar questions) เป็นประเด็นที่ต้องรู้สำหรับผู้ที่เข้าสอบในการสอบที่เน้นไวยากรณ์ เช่น การสอบเข้ามหาวิทยาลัย o-net การสอบ TOEIC รวมถึง CU-TEP และ TU-GET เน้นการอธิบายประกอบโจทย์เก็งข้อสอบและย้ำเทคนิคโดย ดร.พี่นุ้ย

เหมาะสำหรับ นักเรียนระดับมัธยมปลาย ผู้ที่จะเข้าสอบ TOEIC, CU-TEP, TU-GET และ TOEFL ITP (การสอบวัดผลที่ใช้ข้อสอบปรนัย)
อัตรา 600 บาท
กรณีชำระ 700 บาท นักเรียนสามารถดูซ้ำเพื่อทบทวนได้อีก 1 ครั้ง (3 ชั่วโมง) ในระยะเวลา 3 เดือนนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมติดต่อ 089-8834523, 084-1639722 และ https://www.nuienglish.com เลือก video courses ด้านซ้ายมือ

โดย: nuienglish@hotmail.com (เจ้าบ้าน ) [21 มี.ค. 56 13:43] ( IP A:203.144.144.165 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน