I would like to know the differences in meaning between “I make a mistake" and "I am mistaken" ka.
   . I would like to know the differences in meaning between “I make a mistake" and "I am mistaken" ka. Thank you in advance…..Tae
ตอบ
make a mistake เห็นเลยว่าเป็นกรรมของประโยค แถมยังอยู่หลัง article a อีก ดังนั้น เป็นคำนามแน่นอน คำนามก็หมายถึง คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ หรืออาจจะเป็นลักษณะก็ได้ เวลาน้องไปเปิด dictionary ให้ดูความหมาย mistake ในส่วนที่เป็นคำนาม จะแปลว่า ความผิด
make a mistake เป็นสำนวนแปลว่า ทำความผิด
Everybody makes mistakes. คนเราทุกคนย่อมทำผิดด้วยกันทั้งนั้น
The only man who never makes mistakes is the man who never does anything.
คนที่ไม่เคยทำความผิดก็คือคำที่ไม่เคยทำอะไรเลย
ตรงนี้ mistake เติม –s เพื่อให้เป็นพหูพจน์ ความผิดหลายๆความผิด

ส่วนประโยคที่สอง I am mistaken. mistaken เป็นกริยาช่องสาม
mistake mistook mistaken แปลได้ว่า เข้าใจผิด ตีความผิด
มีคนเคยกล่าวว่า A man in love mistakes a pimple for a dimple.
เวลามีความรักยังเข้าใจผิดว่าสิวเป็นลักยิ้ม (dimple)
mistake เติม –s เพราะประโยคนี้เป็นความจริงและประธานเป็นเอกพจน์
I am mistaken. เห็นมี v. to be บวกกริยาช่องที่สาม เป็นประโยคถูกกระทำที่เอากรรมวางด้านหน้าอย่างแน่นอน แปลว่า ฉันถูกเข้าใจผิด
When I studied in America, I was always mistaken for a Chinese person.

สรุป mistake สามารถเป็นคำนามก็ได้ แปลว่า ความผิด
mistake เป็นกริยาก็ได้ แปลว่า เข้าใจผิด
เมื่อไหร่ถ้าเห็น v. to be บวกกริยาช่องสามคือ mistaken จะแปลว่าถูกเข้าใจผิด

พี่นุ้ย English Breakfast
https://www.nuienglish.com
พบกับพี่นุ้ยได้ในหนังสือ Just Ask พี่นุ้ย ไขปัญหาภาษาอังกฤษกวนใจ ที่ร้านซีเอ็คบุคส์
โดย: nuienglish@hotmail.com [12 พ.ค. 53 15:59] ( IP A:124.122.5.201 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน