error identification and subject/verb agreement
   วันนี้เป็นคำถามจากพี่นุชเขียนมาให้ช่วยเฉลยข้อสอบประเภทหาข้อผิดหรือ error identification, error check

ดูโจทย์กันเลย
1. Europe has a greater impact on world history than any other continent.
เวลาเห็นโจทย์ให้เริ่มตั้งข้อสงสัยก่อน เช่นว่า ทำไม greater เติม –er แล้วน้องก็จะเห็นว่ามี than ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบขั้นกว่า ก็เลยต้องผันจาก great เป็น greater ถ้าเป็นขั้นสุดก็ greatest
ดู any other คำในตระกูลนี้ออกข้อสอบบ่อยสุดๆเลยก็ว่าได้ ทวนความรู้สักนิดว่า “อื่นๆ” มีหลายคำ ได้แก่ another-อื่นๆอีก 1 other-อื่นๆอีกหลาย
ดูอย่างนี้แล้วอาจจะคิดว่า continent ทวีปต้องเติม –s แต่ any other นั้นเป็นตัวยกเว้นที่ต้องบวกด้วยเอกพจน์เท่านั้น เพราะ any แปลว่าใดๆ เวลามาใช้ในประโยคบอกเล่าจึงมักตามด้วยนามเอกพจน์
มาถึงข้อผิดกันแล้ว คือ has เวลาดูกริยาต้องมองอย่างนี้ คือ กริยาต้องไปตามนามข้างหน้า Europe เป็นประธานเอกพจน์ จึงใช้กับ has ถือว่าถูก ต่อมาดู tense น้องๆจะเห็นว่า on the world history เป็นคำบอกเวลาที่ยาวนานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มาถึงตอนนี้คงพอจะนึกออกแล้วนะว่าใช้กับ present perfect ซึ่งมีรูปคือ has บวกกริยาช่องที่ 3 เราจึงใช้ has had ซึ่ง has ตัวหน้านั้นมาจากที่เป็น present perfect ส่วน had ตัวหลังเป็นกริยาช่อง 3 ที่แปลว่า มี


2. Scientists have discovered that the sun spin on its axis.
ข้อนี้ใช้หลักเดียวกัน จะตอบว่า spin the sun เป็นประธานเอกพจน์ ทำให้ spin ที่แปลว่าหมุน ต้องเติม –s
แปลเพิ่มคือ axis หมายถึง แกน คือแกนที่ดาวใช้หมุนรอบตัวเอง


3. A: "we have'not seen Somsri for ages." B: "Oh, yesterday, I ran into her at Central Plaza." ช่วยอธิบายไวยากรณ์ที่ขีดเส้นใต้หน่อยว่าถูกไหม
เวลาเลือก tense ต้องหาตัวที่คีเวิร์ดบอกเวลา ซึ่งใน A คือ for ages เป็นสำนวนแปลว่า นานมาก เราไม่เห็นสมศรีมานานมาก ไม่เกี่ยวกับอายุ เมื่อมีความหมายตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแบบนี้ ก็ต้อง has, have บวกกริยาช่องที่ 3 present perfect และสิ่งที่บีตอบมาคือ ran into แปลว่าพบโดยบังเอิญ ตรงนี้ใช้กริยาช่อง 2 เป็น past tense เพราะมีคีเวิดคือ yesterday สรุป การทำข้อสอบทุกครั้งต้องมีทิศทางและเกณฑ์ในการตัดสินใจ
เจ้าของคำถามรับหนังสือ 1 เล่มค่ะ

โดย: nuienglish@hotmail.com (เจ้าบ้าน ) [18 เม.ย. 54 22:19] ( IP A:124.121.27.38 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน