because vs. cause หนูสงสัยว่า คำว่า cause กับคำว่า because แตกต่างกันยังไงค่ะ
   because vs. cause
หนูสงสัยว่า คำว่า cause กับคำว่า because แตกต่างกันยังไงค่ะ

because แปลว่า “เพราะว่า” เป็นคำเชื่อมประโยคย่อยสองประโยคที่เป็นเหตุและผลกัน เช่น
I usually watch English Breakfast because the program is very interesting (ดูอีบีประจำเพราะรายการน่าสนใจมาก) because บวกประโยคที่เป็นสาเหตุ

ในเพลงมักจะใช้ว่า coz ซึ่งก็คือรูปย่ออย่างไม่เป็นทางการของ because นั่นเอง

ส่วน cause เป็นได้ทั้งคำนาม ที่แปลว่า “สาเหตุ” หรือคำกริยาที่แปลว่า “ทำให้เกิด”

Global warming is a cause of climate change ภาวะโลกร้อนเป็นสาเหตุของการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใช้ cause เป็นนามแปลว่า สาเหตุ

Global warming causes climate change. ใช้ cause เป็นกริยาแปลว่า ทำให้เกิด ภาวะโลกร้อนก่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ประธานคือ global warming เป็นเอกพจน์ กริยา cause เติม –s

หรือจะใช้ว่า Claimate change is caused by global warming. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถูกทำให้เกิดขึ้นโดยภาวะโลกร้อน ประโยคถูกกระทำแบบนี้เอากรรมคือ passive voice เอากรรมวางด้านหน้า กริยาใช้โครงสร้าง v. to be + v. 3 ซึ่งในที่นี้คือ is caused นั่นเอง

ขอบคุณกิ๊ฟท์ สำหรับคำถามค่ะ รับหนังสือค่ะ

พี่นุ้ย English Breakfast
https://www.nuienglish.com
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Nui-English


โดย: nuienglish@hotmail.com (เจ้าบ้าน ) [14 ส.ค. 54 12:06] ( IP A:124.121.158.92 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   

โดย: เจ้าบ้าน [21 ส.ค. 54 12:05] ( IP A:110.168.1.7 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน