both, either, neither
   Both ไปกับ and เอาทั้งคู่ Ex. Both P’Tae and Cookie are handsome.
Either ไปกับ or เลือกหนึ่งอย่าง Ex. Someone is coming. It is either P’Tae or Cookie. Either P’ Tae or Cookie is coming.
Neither ไปกับ nor ไม่ทั้งสอง Ex. Neither P’Tae nor Cookie is stingy. ไม่ขี้เหนียวเลยใจดีตลอด ใช้ neither แล้ว ไม่ต้องใส่ not อีกเพราะจะปฏิเสธซ้อน
สังเกตว่าใช้ is เวลาใช้ either or กับ neither nor จะทำให้มีกลุ่มนามอยู่สองกลุ่ม เราต้องเลือกใช้กริยาตามประธานที่อยู่ใกล้กริยานั้นที่สุด คือ Cookie

บอท (both)ทั้งคู่ รู้ไว้ ไปกับแอนด์ ( and)
ไม่ขาดแคลน บอท…แอนด์ (both…and) ใช้ ให้คล่องปร๋อ
เลือกหนึ่งเดียว เลี้ยวทางนี้ อีเตอร์…ออร์ (either…or)
นีเตอร์ นอร์ (neither nor) ไม่ทั้งสอง ต้องจดจำ

เรายังคงคำตระกูล either, neither ในประโยคที่แปลว่า ฉันก็ด้วย ทำอย่างนั้นอย่างนี้ด้วย
ถ้าเป็นประโยคบอกเล่า
สมมติเพื่อนบอกว่า I can swim
เราจะตอบว่า ฉันก็ขับรถได้ด้วย ตามนี้จะพูดว่า
So can I.
I can too.
I love you.
So do I. ตรงกลางจะเป็นตัวกริยาช่วย เมื่อ love เป็น v.1 เราต้องดึง v. to do มาช่วยมีสองตัวคือ do, does และ I ใช้กับ do.
I do too.
แต่ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธ ถ้ามีคนพูดว่า I cannot swim เราตอบว่าฉันก็ด้วย พูดได้สองแบบคือ I cannot either.
Neither can I. Neither เป็นปฏิเสธอยู่แล้ว ไม่ต้องใส่ not อีก
I don’t love you. ตอบว่า I don’t either. และ Neither do I.
ทำโจทย์กันหน่อย ตัวเลือกไหนผิด
ดัดแปลงจากข้อสอบ o-net เสาร์ 24 ก.พ. 2550
Nipa did not sleep well because of the thunder and her brother didn’t too.
ตอบ too นั่นเอง ฉันก็ด้วย แบบปฏิเสธใช้ Her brother didn’t either.
ขีดเส้นใต้ well โจทย์จะวัดเรื่อง adj. และ adv. / good เป็น adj.ขยายนาม, well เป็น adv. ตรงนี้ขยาย verb คือ sleep นอนหลับ ขยาย v. จึงใช้ well
because of เป็นตัวเชื่อม เวลาเห็นบุพบทต้องบวกคำนาม ซึ่งในที่นี้คือ the thunder ฟ้าร้อง ส่วนถ้าเป็น because บวกประโยค มีประธาน กริยา กรรมนะ

ดร.พี่นุ้ย English Breakfast
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษนุ้ยอิงลิช
https://www.nuienglish.com

โดย: nuienglish@hotmail.com (เจ้าบ้าน ) [20 มิ.ย. 55 22:18] ( IP A:203.144.144.162 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน