Though / Although / Even though
   Q: อยากทราบว่า although กับ even though มีหลักการใช้อย่างไรครับ

A: though, although และ even though คำที่ลงด้วย though เหล่านี้เรามักใช้เป็นตัวเชื่อมบวกประโยคแปลว่า “ถึงแม้”
“ลงท้ายโด (though) ให้แปล ถึงแม้ว่า
หลังกับหน้า ความหมายแย้ง ทุกแห่งหน”

ข้อควรระวังมีดังนี้ค่ะ

1. though, although, even though บวกประโยคค่ะ
Although it was raining, I came.(ถึงแม้ฝนจะตก แต่ฉันก็มา)จะใช้ even though หรือ though แทน although ก็ได้นะคะ
ลองเปรียบเทียบกับ in spite of และ despite สองตัวนี้บวกคำค่ะ
Despite the rain, I came.
In spite of the rain, I came

2. เมื่อใช้เป็นตัวเชื่อมประโยคหรือสันธาน (conjunction) ก็แปลว่าต้องมีสองประโยคอยู่ในจุด full stop เดียวนะคะ
Although it was raining, I came. หลัง Although it was raining เราใส่ comma อย่าเพิ่งจุด เพราะยังไม่จบ ต้องเชื่อมอีกประโยคคือ I came ก่อน

3. ในภาษาไทยเราพูดว่า ถึงแม้ว่าฝนตก แต่ฉันก็มา ถึงแม้ว่าจะลำบาก แต่ฉันก็ไม่สนใจแต่ในภาษาอังกฤษใช้ although เชื่อมแล้ว ห้ามใส่ but อีก
อย่างนี้ห้ามเด็ดขาด
Though it’s too hard, but I don’t mind.ต้องเป็น Though it’s too hard, I don’t mind. ลำบากลำบน ไม่สนใจ

Though it’s too hard, I don’t mind.
I’d better try and won’t let you leave me. I’ll be right here.
Fall in love with you.
I fall for you.
Don’t blame me, will you?

ตกหลุมรักจริงๆ เพราะรักจริงๆเธอคงไม่ว่ากัน


ดร.พี่นุ้ย
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Nui-English
https://www.nuienglish.com
https://www.youtube.com/nuienglish

โดย: เจ้าบ้าน [30 ธ.ค. 56 14:32] ( IP A:124.122.19.120 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน