have someone doing something
   ตรวจแกรมม่าตรงคำที่ขีดเส้นใต้Dear English Breakfast,
I and my kids love English breakfast very much. We watch it with fun every week. P' Tae (also Loong Lang), Pat and P' Nui are great. Hope someday to have my kids learning English with P' Tae or P' Nui

ตอบ
have my kids learning English
คอมเม้นตรงนี้นะคะ คือ
1. have someone doing something มันจะหมายถึงอนุญาตหรือบังคับให้ใครทำอะไร
เช่น I cannot have anyone smoking in this room.
I will have my friends staying with me over the weekend.
2. have someone do something หมายถึงให้ใครทำอะไรให้เรา เช่น
I have a barber cut my hair.
หรือที่คุ้นเคย have something done
I have my hair cut (v.3)

ดังนั้น การส่งเด็กมาเรียนกะนุ้ยมันไม่เข้าข่ายทั้งข้อหนึ่งกับสองค่ะ เลยไม่สามารถใช้ทั้งสองโครงสร้างนี้ได้
จริงให้ใช้โครงสร้าง to infinitive แทนนะคะ โดยพูดว่าอยากจะให้เด็กมาเรียน
I would like to send my kids to study อยากจะส่งแต่ยังไม่ได้ส่ง ใช้ to
หรือ
I hope that my kids will have a chance (หรือ an opportunity) to study (that บวก clause เป็นประโยคย่อย)

พี่นุ้ย
https://www.nuienglish.com
โดย: nuienglish [6 พ.ค. 52 23:47] ( IP A:124.122.205.112 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน