some any
   Some/ Any
Some/ Any แปลว่า “บ้าง, บางส่วน” ใช้กับคำนามนับได้ก็ได้
เช่น some students (นักเรียนบางคน)
หมายถึงคนหรือของมากกว่าหนึ่งชิ้นจึงต้องใช้กับนามพหูพจน์
นอกจากนั้น ยังสามารถใช้กับคำนามนับไม่ได้ได้ด้วย เช่น some money เงินจำนวนหนึ่ง

ความแตกต่างระหว่าง some/ any
- Some ใช้ในประโยคบอกเล่า I have some money. ฉันมีเงินอยู่บ้าง
- Any ใช้ในประโยคคำถามและปฏิเสธ
I don’t have any money. ฉันไม่มีเงินเลย
Do you have any money? คุณมีเงินมั้ย

some/any ในกรณีพิเศษ
some สามารถใช้ในประโยคขอร้องและเสนอสิ่งของให้ผู้อื่น ซึ่งมีรูปแบบเป็นประโยคคำถาม
Would you like some coffee ? คุณจะรับกาแฟมั้ย
Can I have some soup, please? ขอซุปได้มั้ย

ส่วน any ก็เช่นกัน สามารถใช้ในประโยคบอกเล่าได้
Any ในกรณีจะแปลว่าใดๆ บวกด้วยคำนามเอกพจน์ เช่น
She can sing any song. ฉันร้องเพลงไหนก็ได้ เพราะว่าร้องได้หมด
You can catch any bus. คุณจะนั่งรถเมล์สายไหนก็ได้ แสดงว่าทุกสายผ่านที่ที่คุณจะไป

some กับ any ยังใช้ประกอบกับคำว่า thing, one, body
somebody / someone หมายถึงใครบางคน something หมายถึงบางสิ่งบางอย่าง
ในขณะที่ anything / anybody หมายถึงใครก็ได้ anything หมายถึงอะไรก็ได้
คำพวกนี้จะถือเป็นคำนามเอกพจน์ เช่น something is missing. บางสิ่งบางอย่างหายไป
ในเพลง เค้าต้องการจะบอกว่ามีบางอย่างหายไปจากชีวิต
จะใช้ is ไม่ใช้ are เพราะทั้งหมดนี้ถือเป็นเอกพจน์

โดย: nuienglish@hotmail.com [27 ก.ค. 52 12:44] ( IP A:124.121.41.5 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ดี จ้า
โดย: k.r.one191@hotmail.com [7 ก.ค. 53 10:24] ( IP A:125.26.113.27 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ขอบคุณคะ *idea*
โดย: ดุ๊กดิ๊ก [7 ก.ค. 53 19:25] ( IP A:111.84.203.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   ขอบคุณมากกกกค่^-^

โดย: phannita6419@hotmail.com [28 ก.ค. 53 17:18] ( IP A:125.25.83.120 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน