Tense สำคัญที่เราใช้กันบ่อยๆพร้อมแบบฝึกหัด (cont.)
   

Tense สำคัญที่เราใช้กันบ่อยๆพร้อมแบบฝึกหัด (cont.)
tense พูดถึงเรื่องเวลา ต้องขอสรุปและสอนเพิ่มกันหน่อย
1. ปัจจุบัน ใช้กริยาช่องที่ 1 เช่น She works every day. ประธานเอกพจน์ กริยาต้องเติม –s เธอทำงานทุกวัน
2. อดีต ใช้กริยาช่องที่ 2 ส่วนใหญ่คือการเอา verb มาเติม –ed เช่น She worked yesterday. เธอทำงานเมื่อวานนี้
3. อนาคต ใช้ will +v.1 (will แปลว่า จะ) เช่น She will work tomorrow. เธอจะทำงานพรุ่งนี้
เรามาต่อกันอีก 2 tense นะคะ คือ
4. Present perfect
-เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต จนมาถึงปัจจุบัน และอาจจะเกิดต่อไปในอนาคต หรือเหตุการณ์ที่เกิดแล้วจบแล้ว แต่ผลการกระทำยังอยู่
-have, has + v.3  เราไม่ได้ใช้ช่อง 3 กับอนาคตนะคะ แต่เราใช้กับ present perfect
She has worked for many years. เธอทำงานมาหลายปีแล้ว
5. Present Continuous
-เวลาปัจจุบันขณะนี้ ตอนนี้กำลังทำอยู่
-is,am,are + v.ing กำลังทำ ต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง ต้อง –ing เลยค่ะคุณน้อง
เช่น She is working now. she เป็นเอกพจน์ใช้กับis

หลักสำคัญ คือ ต้องดูคีย์เวิร์ดบอกเวลาเพื่อเลือก tense ให้เหมาะสม 
เรามาลองทำแบบฝึกหัดกันหน่อย
มีตัวเลือกดังนี้ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ  a.talked     b. are talking   c. have talked  d. talk  e. will talk  
จับคู่ v. เหล่านี้ให้เหมาะสมกับ keyword โดยพี่นุ้ยกำหนดให้ประธานของประโยคเป็น they
ข้อที่ 1 often เฉลย oftenแปลว่า บ่อยๆ แปลว่าเป็นปัจจุบัน ใช้ v.1 เลือกข้อ d. They often talk.


ข้อที่ 2 two days ago เฉลย two days ago แปลว่า สองวันที่แล้วเป็นอดีตใช้ v.2 เลือกข้อ a. They talked two days ago.


ข้อที่ 3 at the moment เฉลย at the moment แปลว่า now ขณะนี้ เราเลือกข้อ b. They are talking at the moment.


ข้อที่ 4 for two hours เฉลย for two hours แปลว่าเป็นเวลา 2 ชั่วโมง เกิดจากอดีตถึงปัจจุบัน เราเลือกข้อc. They have talked for two hours.


ดังนั้นเวลาทำโจทย์เรื่อง tense ให้หาคีย์เวิร์ดบอกเวลาก่อน แปลความหมายดู แล้วเลือกรูปแบบของ v. ให้ถูกต้อง


ข้อที่ 5 next week เฉลย next week แปลว่า สัปดาห์เป็นอนาคต เลือกข้อ e. They will talk next week.
จริงๆแล้วในข้อนี้เราสามารถเลือกข้อ b. are talking ได้ด้วยนะคะ –ing นอกจากจะแปลว่ากำลังทำแล้ว ยังใช้บอกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคตอันใกล้ได้ด้วย แล้วเราจะมาพูดถึงการบอกอนาคตกันในคราวต่อๆไปนะคะ

ดร.พี่นุ้ย
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษนุ้ยอิงลิช
www.nuienglish.com
www.youtube.com/nuienglish

โดย: นุ้ยอิงลิช (เจ้าบ้าน ) [30 มิ.ย. 59 22:57] ( IP A:171.96.171.146 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน