วันอาสาฬบูชา
   ประวัติความเป็นมา
อาสฬหบูชา ย่อมาจากคำว่า อาสาฬหปุรณมีบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือน อาสาฬห คือ เดือน 8 ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา
เพราะมีเหคชตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 3 ประการคือ

1. เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ แสดงธรรมเป็นครั้งแรก มีชื่อว่า ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร ซึ่งมีใจความสำคัญกล่าวถึงอริยสัจ4
การแสดงธรรมครั้งนี้เพื่อโปรดเหล่าปัญจวคีย์ทั้ง 5 คือ อัญญาโกญฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ ซึ่งท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม
และได้รับการอุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนาทำให้วันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สาม

2. เป็นวันที่เกิดสังฆรัตนะหรือเป็นวันที่เกิดอริยพระสงฆ์สาวกในพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกในโลก

3. เป็นในที่พระรัตนตรัยคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เกิดขึ้นครบ 3 ประการเป็นครั้งแรกในโลก

เหตุการณ์ในวันอาสาฬหบูชานี้ เกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันเพ็ญวิสาขะแล้วสองเดือน

โดย: เจ้าบ้าน [20 มี.ค. 52 7:53] ( IP A:61.91.225.230 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา (เทศนาเป็นครั้งแรก) เนื้อหาว่าด้วยทางสายกลาง (มัชฌิมา -ปฏิปทา) ที่นำไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพาน
อัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วทูลขอ บวชเป็นพระสาวกรูปแรกที่เป็นประจักษ์พยานในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และสำเร็จเป็นพระอรหันต์ เมื่อได้ฟังธัมมจักรกัปปวัตนสูตร และอริยสัจ ๔

ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร เป็นพระธรรม-เทศนากัณฑ์แรกโปรดปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนั้นเอง

สรุปความได้ว่า บรรพชิต (นักบวช) ไม่ควรประพฤติสิ่งที่สุดโต่ง ๒ ส่วนคือ ๑. การหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามสุข (กามสุขัลลิกานุโยค)
และ ๒.การทรมานตัวเองให้ลำบาก (อัตตกิลมถานุโยค)
ควรดำเนินตามทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) คือ

มีความเห็นชอบ (สัมมาทิฐิ)

มีความดำริชอบ (สัมมาสังกัปปะ)

เจรจาชอบ (สัมมาวาจา)

ทำการงานชอบ (สัมมากัมมันตะ)

เลี้ยงชีพชอบ (สัมมาอาชีวะ)

เพียรชอบ (สัมมาวายามะ)

ระลึกชอบ (สัมมาสติ)

และตั้งมั่นชอบ (สัมมาสมาธิ)
โดย: เจ้าบ้าน [20 มี.ค. 52 7:57] ( IP A:61.91.225.230 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
    พระพุทธองค์ทรงแสดงอริยสัจ 4 ต่อไปด้วย
อริยสัจ ๔ คือ หลักความจริงของชีวิตที่สำคัญซึ่งจะเป็นเหตุทำให้หมดกิเลสอันได้แก่
ทุกข์ (ความเกิด ความแก่ และความตาย เป็นต้น)
สมุทัย (เหตุให้เกิดทุกข์คือความอยากต่าง ๆ)
นิโรธ (ความดับทุกข์ คือ นิพพาน)
และมรรค (ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์)
เมื่อจบพระธรรมเทศนา ท่านโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรม (เห็นตามเป็นจริง) ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดา

โดย: ขอบคุณแหล่งข้อมูลมากครับ [20 มี.ค. 52 7:59] ( IP A:61.91.225.230 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   ขอบคุณมากๆ
โดย: firstza-2540@hotmail.com [27 ก.ค. 53 4:15] ( IP A:180.183.131.21 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน